Aktuality z Prašníka a okolia

 

13. 02. 2020                                                                   pošta


OZNAM - pošta Prašník oznamuje občanom, že z organizačných dôvodov bude pošta v dňoch od  17.02.2020 do 21.02.2020 otvorená len v doobedných hodinách a to denne od 7:00-10:00. V poobedných hodinách bude pošta zatvorená. 

 

 

10. 02. 2020                                                       OcÚ a obecná knižnica


Rekonštrukcia - začiatkom tohto roka prebehla plánovaná rekonštrukcia a modernizácia interiérov OcÚ (maľovanie, výmena podláh a dverí, obnova sociálnych zariadení...), ktorá bola financovaná z rozpočtu obce a bol použitý aj príspevok vo výške 8 000 € získaný z MF SR.

Z tohto dôvodu bola aj dočasne prerušená činnosť už predtým zmodernizovanej obecnej knižnice, ktorá bude od piatku 14.02.2020 opäť otvorená a prístupná pre verejnosť v tradičnom čase vždy v piatok od 17:00 do 18:00.

 

 

03. 02. 2020                                                       štatistický úrad SR


OZNAM - Štatistický úrad SR Vám oznamuje, že obec Prašník bola v roku 2020 zaradená do štatistického zisťovania v rámci realizácie projektu Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu  štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných 377 miest a obcí, medzi nimi aj obec Prašník. Do zisťovania je zaradených viac ako 6900 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 3. februára do 17. júla 2020.

V tomto období vybrané domácnosti v obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohoto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na potreby štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svoje práci dozvedia. Obec nemá informáciu ani zoznam vybraných domácností, ktoré budú zaradené do zisťovania.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke https://slovak.statistics.sk

 

 

19. 12. 2019                                                      jednodňový zájazd


OZNAM  - ZO-JDS Prašník oznamuje svojim členom, že dňa 15.01.2020 sa uskutoční zájazd vlakom do Vysokých Tatier na ľadové sochy. Odchod z Piešťan rýchlikom R 601 o 7:06 do Popradu. Naspäť odchod z Popradu o 17:21 rýchlikom R 612. Lístok s miestenkou na uvedené vlaky si treba zakúpiť najneskôr 02.01.2020 individuálne alebo do 30.12.2019 priniesť vlakové preukážky a 2€ za miestenku p. Ľubici Obuchovej, p. Zitke Noskovej alebo p. Ľudke Sakovej.

 

 

18. 12. 2019                                                        obecná knižnica


 

 

 

18. 12. 2019                                                  vývoz KO počas sviatkov


OZNAM  - oznamujeme občanom zmenu pravidelného vývozu komunálneho odpadu v posledných dvoch týždňoch roka 2019. Komunálny odpad sa bude vyvážať počas nadchádzajúcich sviatkov v týchto mimoriadnych termínoch: v pondelok 23.12.2019 a v pondelok 30.12.2019. V roku 2020 budú vývozy KO pokračovať opäť v pravidelných intervaloch vždy v utorok, až do odvolania. Ďakujeme za porozumenie.

 

 

09. 12. 2019                                                                    OcÚ


OZNAM  - vážení spoluobčania, z dôvodu školenia zamestnancov bude obecný úrad v dňoch 10.12. - 12.12.2019  ZATVORENÝ. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

09. 12. 2019                                                          potraviny PRIMAPEK


OZNAM  - oznamujeme občanom, že nové potraviny PRIMAPEK  v našej obci budú otvorené od štvrtka 12.12.2019 v čase od 05:30 - 12:00. Otváracia doba potravín bude dočasne do odvolania v dôsledku hľadania pracovnej sily nasledovná: Pondelok až Piatok od 05:30 - do 12:00, Sobota 05:30-11:00.

Firma PRIMAPEK - Boris Prítrský Chtelnica zároveň ponúka voľnú pracovnú pozíciu na miesto predavačky v potravinách v našej obci, bližšie informácie na tel. čísle: 0905-428 182.

 

 

02. 12. 2019                                                                    ECAV


POZVÁNKA  - cirkevný zbor Evanjelická cirkvi  Augsburského vyznania na Slovensku Vrbové Vás srdečne pozýva na 1. adventnú večiereň, ktorá bude v utorok 3.12.2019 o 16:00 v malej zasadačke obecného úradu v Prašníku.

 

 

26. 11. 2019                                                                   cintorín


Rekonštrukcia  - začala sa plánovaná rekonštrukcia strechy domu smútku na hlavnom cintoríne v Prašníku. Financovaná je z rezervného fondu obce v hodnote 40 000,- €

 

 

25. 11. 2019                                                                    pošta


OZNAM  - pošta Prašník oznamuje občanom,  že vo štvrtok 28.11.2019 bude pošta z prevádzkových príčin zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

12. 11. 2019                                                           komunálny odpad


Zmena vývozu KO  - oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu prechádza do zimného režimu, to znamená že od dnes 12.11.2019 bude komunálny odpad v obci Prašník vyvážaný do odvolania raz týždenne a to vždy v utorok.

 

 

04. 11. 2019                                                                     OcÚ


Rekonštrukcia  - v uplynulých dňoch sa realizovala plánovaná rekonštrukcia a zatepletenie fasády budovy obecného úradu. Zateplenie sa financovalo z príspevku 10 800,- € od Ministerstva financií SR a zvyšok bol dofinancovaný z rezervného fondu obce. Postupne prebehne aj rekonštrukcia kancelárii s pomocou príspevku 8 000,-€ získaného z MF SR.

Taktiež je plánovaná aj rekonštrukcia domu smútku na hlavnom cintoríne v Prašníku v hodnote 40 000.-€, ktorá bude celá financované z rezervného fondu.

 

 

 

22. 10. 2019                                                                    ECAV


POZVÁNKA  - cirkevný zbor Evanjelická cirkvi  Augsburského vyznania na Slovensku Vrbové Vás srdečne pozýva dňa 27. októbra 2019 o 10:00 na Slávnostné služby Božie pri príležitosti 90. výročia pamiatky posvätenia evanjelického chrámu vo Vrbovom. Slávnostným kazateľom slova Božieho bude dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mrg. Ján Hroboň.

 

 

22. 10. 2019                                                                    oznam


OZNAM - oznamujeme občanom, že obecná knižnica bude v piatok 25.10.2019 z technických príčin zatvorená.

 

 

15. 10. 2019                                                            separovaný zber


TRIEDENIE ODPADU - ak správne triedime odpad, svet je krajší. Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  1. - snažte sa pokiaľ možno odpad netvoriť vôbec.
  • - zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • - dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale.
  • - riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • - trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 

 

30. 09. 2019                                                                   pre deti


 

 

25. 09. 2019                                                                    oznam


OZNAM - Oznamujeme občanom, že potraviny Kačka v našej obci budú od dnešného dňa 25.09.2019 od 12:00 zatvorené do odvolania.

 

 

23. 09. 2019                                                                  pozvánka


JEDNOTA DôCHODCOV - ZOJDS Prašník pozýva svojich členov na koncert hudobnej skupiny Marco Rajt a Band v sprievode cimbalovej hudby, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. septembra o 17:00 v kinosále vo Vrbovom. Cena vstupenky pre členov ZO-JDS Prašník je 3 €. Prihlásiť sa treba u p. Zitky Noskovej, Ľudky Sakovej a Ľubici Obuchovej a zároveň uhradiť 3 €. Doprava individuálne. Prihlásiť sa treba do štvrtka 26. septembra do 12:00.

 

 

12. 09. 2019                                                            ARRIVA bus


VÝZVA - TTSK vyzýva obecné úrady a občanov, aby do 30.09.2019 zasielali dopravcovi (Arriva TT) svoje pripomienky a požiadavky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov - viac sa dočítate na úradnej tabuli alebo TU

 

 

21. 08. 2019                                                              vývoz KO


OZNAM - vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že vývoz komunáleho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica bude mimoriadne v stredu 28.08.2019.

 

 

13. 08. 2019                                                     vakcinácia proti besnote


OZNAM - v sobotu 24.08.2019 sa v našej obci uskutoční ČIPOVANIE a OČKOVANIE PSOV PROTI BESNOTE a to  od 14:00 - 14:30 Dúbrava, 14:30 - 15:00 Borová hora, 15:00 - 15:30 pri obecnom úrade, 15:30 - 15:50 Dolné Bory, 15:55 - 16:15 hod. Pustá Ves. Poplatok za vakcináciu proti besnote psa je 8€. Poplatok za čipovanie je 12€. Vakcinuje sa každý pes starší ako 3 mesiace. Na požiadanie majiteľa bude možné zaočkovať psov proti psinkovému komplexu, zakúpiť tablety na odčervenie a prípravok proti kliešťom a blchám. Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko sa jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je povinné. Ak vám termín hromadného očkovania nevyhovuje, dohodnite si prosím individuálny termín na tel.čísle 0915 619 883, vakcináciu bude vykonávať MVDr. Juraj Bodo.

 

 

05. 08. 2019                                                              potraviny CBA


OZNAM  - potraviny CBA v Prašníku budú od pondelka 05.08.2019 do nedele 18.08.2019 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

 

 

16. 07. 2019                                                                   pre deti


TÁBOR - denný čipkársky tábor v Krakovanoch:

 

 

09. 07. 2019                                                            sociálny program


KOMUNITNÝ PLÁN - medzi strategické dokumenty našej obce patrí aj Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý na svojom piatom zasadnutí schválilo OcZ obce Prašník. KPSS na roky 2019 - 2023 nájdete v sekcii Dokumenty

 

 

27. 06. 2019                                                                    audit


VÝROČNÁ SPRÁVA - individuálnu výročnú správu obce Prašník za rok 2018 aj spolu s auditom a záverečným účtom 2018 nájdete na Úradnej tabuli pod dátumom 26.06.2019.

 

 

19. 06. 2019                                                              upozornenie


 

 

11. 06. 2019                                                                  zájazd


JEDNOTA DôCHODCOV - ZOJDS Prašník v spolupráci so ZOJDS Borovce, poriada 4. augusta 2019 zájazd na Jánošíkove dni v Terchovej. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do pondelka 17. júna a poplatok 5 € je potrebné uhradiť u pani Ľudky Sakovej, Zitky Noskovej alebo Ľubici Obuchovej.

 

 

31. 05. 2019                                                              vývoz KO


OZNAM - vážení spoluobčania, v utorok 18. júna 2019 sa uskutoční pravidelný vývoz smetných nádob komunálneho odpadu. Od tohto dňa sa však budú vyvážať iba smetné nádoby s platnými nálepkami na rok 2019! Žiadame občanov, ktorí ešte neuhradili poplatok za KO a DSO na rok 2019, aby tak urobili čo najskôr. Neprevzaté rozhodnutia o výške miestnych daní a poplatkov sú k dispozícií na obecnom úrade počas úradných hodín.

 

 

31. 05. 2019                                                                   šport


Výber futbalovej mládeže - výber talentov:

 

 

25. 05. 2019                                                                kultúra


PIESEŇ O PRAŠNÍKU - našu obec a jej okolitý nádherný kraj už niekoľko týždňov (od 4.5.) úspešne reprezentuje naša speváčka Zitka Nosková s Pieseňou o Prašníku v hitparáde celoslovenskej TV SENZI  www.senzi.sk/superparada tv senzi

Videoklip piesne si môžete pozrieť aj tu: www.youtube.com/watch?v=9jGTnjqOe8c

 

 

23. 04. 2019                                                      komunálny odpad


VÝVOZ  KO - vážení občania oznamujeme vám, že dnes (v utorok) sa uskutoční pravidelný vývoz komunálneho odpadu. Od tohto dňa prechádza vývoz komunálneho odpadu do letného režimu: od dnes 23.4.2019 bude komunálny odpad v obci Prašník vyvážaný do odvolania v 14-denných intervaloch - t.j. každý nepárny týždeň v utorok.

 

 

20. 04. 2019                                                    ekologická katastrofa


OTRÁVENÁ HOLEŠKA - v piatok 19.4.2019 v podvečerných hodinách vypustil neznámy páchateľ do vody potoka Holeška chemikáliu, ktorá otrávila pstruhy aj raky riečne. Ohrozená je aj neďaleká vodná nádrž Čerenec. Prípadom sa zaoberá polícia.

Viac: www.piestanskydennik.sk/2019/04/20/v-holeske-ktosi-otravil-pstruhy-chemikaliou/  

Reportáž RTVS nájdete na facebooku tu: www.facebook.com/watch/?v=278989733005800

 

 

12. 04. 2019                                                              zájazd


ZO JDS Prašník - oznamuje svojim členom, že v spolupráci s JDS Chtelnica organizuje týždenný pobyt v  stredisku „ORAVICE“ od nedele 2.júna 2019. Pobyt s plnou penziou 17€/deň, cena šesťdňového pobytu 102€. Možnosť kúpania v termálnom bazéne za 1€/deň. Doprava individuálne vlakom na trase Piešťany - Kraľovany - Trstená na preukážku. Lístok a miestenku si treba zabezpečiť aspoň 2 týždne dopredu. Z Trstenej do Oravíc preprava autobusom, alebo nás majiteľ hotela po dohode prevezie. Prihlásiť sa a uhradiť pobyt vo výške 102€ je potrebné do stredy 17.4.2019 u Ľubici Obuchovej, Ľudky Sakovej alebo Zitky Noskovej.

 

 

03. 04. 2019                                                              oznam


POŠTA PRAŠNÍK - oznamuje zmenu prevádzkových hodín v nasledujúcich dňoch: streda 3.4.2019  - otvorené od 7:00 do 10:00, poobede otvorené od 16:00 do 17:00, štvrtok 4.4.2019 – otvorené od 7:00 do 10:00, piatok 5.4.2019 - pre verejnosť zatvorené. O prípadnej zmene prevádzkových hodín Vás budeme informovať.

 

 

01. 04. 2019                                                              oznam


OBEC PRAŠNÍK - správca daní a poplatkov oznamuje občanom, že Rozhodnutia o miestnych daniach a Rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019, si môžu občania osobne prevziať v úradných hodinách na obecnom úrade v Prašníku. Po uhradení poplatku za komunálny odpad vám bude na obecnom úrade pridelená nalepovacia známka na smetnú nádobu pre rok 2019.

 

 

27. 03. 2019                                                              oznam


POŠTA PRAŠNÍK - oznamuje že v dňoch 28.3.2019, 29.3.2009 a 1.4.2019 bude pošta otvorená iba v dopoludnajších hodinách od 7:00-10:00. V poobedných hodinách bude pošta v týchto dňoch z prevádzkových príčin zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

25. 03. 2019                                                              oznam


ODPOČET ELEKTROMEROV - od dnes 25.3.2019 a v priebehu tohto týždňa bude v našej obci prebiehať odpočet elektromerov v domácnostiach. Prosíme sprístupniť elektromer alebo zanechať odpísaný konečný stav na viditeľnom mieste.

 

 

06. 03. 2019                                                              oznam


VÝVOZ ODPADU - v utorok 5.3.2019 neboli vyvezené smeti v našej obci od reštaurácie Dúbrava smerom na centrum - obecnému podniku služieb Chtelnica sa totiž pokazilo smetiarske auto. O náhradnom termíne vývozu Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

04. 03. 2019                                                           poslanci OZ


ROZDELENIE OBVODOV - na prvom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  21.2.2019, OZ okrem iného schválilo aj rozdelenie obvodov obce pre činnosť jednotlivých poslancov. Rozpis obvodov a kontakty na poslancov OZ nájdete v sekcii Orgány obce. Uznesenia OZ sú k dispozícii aj na Elektronickej úradnej tabuli.

 

 

18. 02. 2019                                                                 tabule


MONITOROVANIE OBCE - v pondelok 18.2.2019 boli osadené tabuľky upozorňujúce, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom:

 

 

15. 02. 2019                                                             kultúra - kino


V TIENI JAGUÁRA - náš cestovateľ Peter Kuric z Prašníka, v spolupráci s kultúrnou komisiou a OcÚ, Vás srdečne pozýva na premietanie filmu Tieň jaguára a zaujímavé rozprávanie s videobonusmi z dobrodružnej výpravy za pralesnými indiánmi Hoty. Program sa uskutoční v sobotu 9. marca 2019 od 18:30 v sále KD Prašník:

 


 

 

Archív AKTUALITY

 

 

 
 
 
 
copyright 2010 obec Prašník