Aktuality z Prašníka a okolia

 

18.11.2020                                                                 ECAV - oznam


Cirkevný zbor ECAV Vrbové  oznamuje svojim cirkevníkom, že služby Božie sa budú konať tradične v nedeľu o 10:00.

 

 

02.11.2020                                                      TTSK - rekonštrukcia ciest


Trnavský samosprávny kraj informuje, že​ od 2.11.2020 do 15.11.2020 bude realizovaná rekonštrukcia ciest v obci Prašník v nasledovnom rozsahu:  cesta II/499 Prašník v km 51,000-51,500  v rozsahu celej šírky vozovky - opravovaný úsek v dĺžke 0,5km, ďalej cesta II/499 v km 57,00-57,355 - opravovaný úsek 355m a cesta III/1364 v km 0,000-0,589 v obci Prašník - opravovaný úsek 589m. Prosíme vodičov o zvýšenú pozornosť a opatrnosť pri prejazde uvedenými úsekmi ciest.

 

 

29.10.2020                                                                   OcÚ - oznam


Vážení občania, akcia Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie prebehne v termíne od 31.10. - 1.11. 2020 a 7.-8.11. 2020. V obci Prašník bude zriadené jedno odberné miesto -  Zberný dvor pri obecnom úrade.

Testovanie bude prebiehať v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Posledný odber bude o 21:30 hod.Testovanie bude prebiehať v poradí v akom sa dostavíte.

Pri testovaní je potrebné sa preukázať akýmkoľvek preukazom totožnosti, občiansky preukazom, pasom. Deti od 10 rokov, ktoré ešte nemajú občiansky preukaz sa budú preukazovať kartičkou poistenca.

  Oceníme, keď budete chodiť priebežne , podobne ako pri voľbách. Informácie priamo z odberného miesta Vám budeme podávať priebežne prostredníctvom priameho hlásenia miestneho rozhlasu. SMS správy v testovacích dňoch nebude možné z odosielať.

Prosíme občanov aby na testovanie pokiaľ je to možné prišli pešo, očakávame problémy s parkovaním, pre nedostatok parkovacích miest. Zároveň Vám oznamujeme, že testovacie miesto v Šípkovom podobne ako aj v iných menších obciach bolo zrušené na základe rozhodnutia vlády SR z dôvodu nedostatku zdravotníkov. Obyvatelia Šípkového sa prídu otestovať na Prašník. Prosíme Vás preto o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Odberné miesto bude pre zabezpečenie bezpečnosti testovania vytvorené vonku v stanoch. Stanové priestory budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky bude odoberať iba zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať bezpečnostné zložky. Všetkých Vás prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Veríme, že túto náročnú akciu Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie s Vašou pomocou zvládneme testovanie prebehne bezproblémovo.

Ďakujeme Vám

 

 

27.10.2020                                                                   ECAV - oznam


Cirkevný zbor ECAV Vrbové oznamuje,  že v sobotu 31. októbra 2020 o 10:00 si budeme pripomínať Pamiatku reformácie prostredníctvom vysielania na našej facebookovej stránke CZ ECAV Vrbové. 

V nedeľu 1. novembra 2020, ktorý je zároveň dňom pracovného pokoja, budeme o 10:00 spomínať na našich drahých zosnulých rovnako cez vysielanie na našej facebookovej stránke CZ ECAV Vrbové.

 

 

27.10.2020                                                                   TTSK - oznam


Trnavský samosprávny kraj informuje, že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prešiel  II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania. Z vyššie uvedených dôvodov  Vám oznamujeme,  že s platnosťou od 28.10.2020  bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime  s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa  do a zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej  autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

 

26.10.2020                                                                   OcÚ - výzva


 

Obecný úrad Prašník prosí o spoluprácu dobrovoľníkov - administratívnych pracovníkov a tiež aj zdravotníkov, ktorí sa môžu zúčastniť na celoplošnom testovaní obyvateľov v dňoch 30.10. - 1.11.2020 a 6.11. - 8.11.2020 v obci Prašník.

Administratívny pracovník bude vykonávať zapisovanie prichádzajúcich občanov na testovanie. 

Zdravotníci, ktorí majú požadované zdravotné vzdelanie budú vykonávať samotné testovanie.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať sa e-mailom na adresu: prasnik@prasnik.sk

Podrobné informácie budú poskytnuté telefonicky na tel.č. 033/7780534

 

 

14. 10. 2020                                                               oznam - voda


OcÚ Prašník oznamuje občanom, že z dôvodu výmeny vodomeru na hlavnom vodovodnom potrubí,  bude v piatok 16.10.2020 čase od 8:00 - 10:00 odstavená voda v oblasti Horná a Dolná Pustá Ves. Vyzývame občanov, aby si na túto dobu zabezpečili nevyhnutné množstvo vody.

 

 

06. 10. 2020                                                               oznam - pošta


Pošta Prašník  - oznamuje občanom, že v stredu 07.10.2020 bude pošta otvorená iba v čase od 7:00 do 10:00. V popoludňajších hodinách bude pošta z technických príčin zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

28. 09. 2020                                                               oznam - pošta


Pošta Prašník  - oznamuje občanom, že v utorok 29. septembra 2020 bude z prevádzkových dôvodov zatvorená.

 

 

25. 09. 2020                                              prerušenie distribúcie elektriny


Západoslovenská distribučná spoločnosť - oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.09.2020  v čase od 08:30 do 11:00 bez dodávky elektriny nasledovné lokality v obci Prašník:

LOKA POD HRABINOU č. 261, 263, 264, 265, 266, 266/VE

LOKA U LAJDOV č. 262 , 267, 268, 268/ZA, 270, 270/VE, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 277/VE, 278, 278/SE, 279, 280, 280/OP, 280/VS, 281, 282, 282/VE, 284, 285, 286, 288, 469, 484

 

 

21. 09. 2020                                                               oznam - pošta


Pošta Prašník  - oznamuje občanom, že v utorok 22. septembra 2020 bude z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Z tých istých dôvodov bude pošta v stredu 23. septembra 2020 otvorená len od 7:00 do 10:00. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

14. 09. 2020                                                  návrhy úprav cest. poriadkov


Trnavský samosprávny kraj - odbor dopravnej politiky TTSK oznamuje, že od 14.09.2020 do 30.09.2020 je možné zasielať požiadavky a pripomienky občanov na úpravu platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy a jednotlivých prestupných uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme.

Požiadavky zasielajte e-mailom alebo písomne do 30.09.2020 dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť obce a na vedomie TTSK, odbor dopravnej politiky.

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré môžete zasielať Vaše požiadavky: TU

 

 

14. 09. 2020                                                          oznam - kom. odpad


Vývoz komunálneho odpadu - oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadajúci na sviatok 15. septembra sa neuskutoční. Vyvoz KO bude zrealizovaný nasledujúci pracovný deň v stredu 16. septembra 2020.

 

 

26. 08. 2020                                                                  oznam


- Riaditeľstvo MŠ Prašník oznamuje rodičom, že školský rok 2020 - 2021 sa začne 2. septembra 2020 riadnou prevádzkou od 6:45. Prosíme rodičov, aby si priniesli vyplnené tlačivá, vyhlásenie zákonného zástupcu, zdravotný dotazník, súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré si môžu stiahnuť na stránke obce - úradná tabuľa http://www.prasnik.sk/uradna-tabula/ alebo vo facebookovej skupine s názvom MŠ Prašník a odovzdali ich pri príchode do MŠ. Ďakujeme.

 

 

26. 08. 2020                                                                  oznam


- Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici oznamuje rodičom a žiakom, že prihlasovať sa na stravovanie v školskom roku 2020 – 2021 sa môžu od stredy 26. augusta do piatku 28. augusta 2020 v čase od 8:00 do 13:00 v kancelárii vedúcej školskej jedálne. Prihlasovať sa  na stravu je možné aj od 2.septembra po otvorení školského roku. Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici zároveň oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku 2020 - 21 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 8:00. Všetci žiaci prinesú vyplnené a podpísané tlačivo Zdravotný dotazník. Tlačivo Zdravotný dotazník je dostupné na webstránke školy www.zsvrbove.sk v sekcii Tlačivá – škola: https://zsvrbove.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

 

 

19. 08. 2020                                                                  pozvánka


Pohostinstvo U Klincov - Vás srdečne pozýva na guľášovú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu 22.8.2020 o 18:30 v priestoroch pohostinstva. O zábavu sa postará skupina duo Relax.

 

 

03. 08. 2020                                                               oznam - pošta


Pošta Prašník  - oznamuje občanom, že v stredu 05. augusta 2020 bude z dôvodu odstávky elektrickej energie zatvorená.

 

 

13. 07. 2020                                                                OŠK - turnaj


Obecný športový klub Prašník  - pozýva všetkých futbalových fanúšikov na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. júla 2020 od 13:00 na štadióne v Prašníku:

 

 

05. 06. 2020                                                                     OŠK


Obecný športový klub Prašník  - pozýva všetkých futbalových fanúšikov na prípravný zápas mužov, ktorý sa odohrá v sobotu 6. júna 2020 o 17:00 medzi klubmi OŠK Prašník a FK Stará Turá. Pripravené bude aj tradičné občerstvenie. Príďte povzbudiť našich futbalistov po dlhej prestávke.

 

 

18. 05. 2020                                                                     OcÚ


Nové zrkadlá - v minulom týždni pracovníci obecného úradu osadili nové zrkadlá v neprehľadných výjazdoch v časti obce v smere do Boorov a druhé na ceste Dúbrava - Stanovisko odbočka do Bajcarov, čím sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky v uvedených úsekoch.

 

 

 

15. 05. 2020                                                                   turistika


Nový náučný chodník - koncom apríla 2020 bol dobudovaný nový náučný chodník z obce Šterusy, ktorý vedie až k prírodnej rezervácii európskeho významu Orlie skaly (Šterusy - Rebro - Sprosná - Orlie skaly).

6. mája 2020 bol tento nový náučný chodník prepojený turistickým značením s prašníckym náučným chodníkom v časti Barónov hrob - Orlie skaly:

 

 

06. 05. 2020                                                               ECAV Vrbové


Oznam - Evanjelická cirkev augsburského vyznania vo Vrbovom oznamuje cirkevníkom, že služby Božie sa budú konať v nedeľu 10.05.2020 o 10:00. Prosíme o dodržanie hygienických opatrení, povinnosť mať rúško. Seniori budú mať vyhradené miesto na sedenie.

 

 

06. 05. 2020                                                                   ARRIVA


Oznam - v Trnavskom kraji  od 10.5.2020 (nedeľa) sa na všetkých prímestských linkách  ARRIVA Trnava premáva ako cez školské prázdniny.

Po 10.5.2020 sa na prímestskej doprave ARRIVA Trnava premáva znovu ako cez  školské prázdniny a ruší sa režim premávania ako cez sobotu s posilovými spojmi. Nástup do  autobusu zostáva len prednými dverami. Žiadame cestujúcich aby vo zvýšenej miere využívali výhody bezhotovostnej platby  čipovou  kartou a platbu v hotovosti podľa možnosti nepoužívali, ak tak len v nevyhnutných prípadoch. Znižuje sa tak riziko prenosu vírusu a chránia sa cestujúci navzájom vrátane vodiča  autobusu. Povinnosťou cestujúcich naďalej zostáva mať pri nástupe do vozidla na tvári ochranné rúško (núdzovo šál, šatku). Bez ochranného rúška nebude cestujúci vzatý  na prepravu.

 

 

 

02. 05. 2020                                                                     MÁJ


Stavanie mája 2020 - tento rok bolo Stavanie mája v našej obci, z dôvodu zákazu organizovania verejných podujatí, zrušené. Máj bol postavený bez prítomnosti verejnosti a tak bol aspoň zachovaný symbol tejto krásnej tradície (foto: Zitka Selecká)

 

 

                                            Majetkové priznania volených orgánov


ÚSTAVNÝ ZÁKON z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  upravuje:

 - nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
 -  povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
 - zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť. Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári, ktorými sú aj volení zástupcovia mestskej časti, povinní zverejniť svoje majetkové priznanie. Po zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri miestnom zastupiteľstve budeme stránku aktualizovať.
 
Ústavný  zákon č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení, účinný od 1.1.2020
 

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Tlačivo A,B pre elektronické vypĺňanie

Tlačivo A,B pre ručné vypĺňanie

 

Tlačivo „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka)

Tlačivo C pre elektronické vypĺňanie

Tlačivo C pre ručné vypĺňanie

 

 

22.04.2020                                                                 MŠ PRAŠNÍK     


Zápis žiakov do MŠ - v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR riaditeľka Materskej školy Prašník 98, Prašník oznamuje, že zápis detí  na školský rok 2020/21 do MŠ PRAŠNÍK sa bude konať  elektronicky od 11.05. do 15.05.2020 bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave (tá časť na žiadosti  zostane nevyplnená), podpisy zákonných zástupcov doplníte dodatočne. Vyplnenú žiadosť pošlete elektronicky  na e-mailovú  adresu:  msprasnik@gmail.com

 

Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

 - dovŕšili piaty rok veku                                                                               
 - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                 
 - deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí majú:

 - deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Prašník                                     
 - deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    
 

Deti menej ako trojročné sa budú prjímať v prípade:

 - voľnej kampacity

 - osvojenia hygienických návykov

 

Žiadosť na stiahnutie

Dotazník k zápisu na stiahnutie

 

 

17. 04. 2020                                                             OZNAM - KO


Letný režim vývozu KO - oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu prešiel do letného režimu. To znamená, že budúci týždeň, t.j. 21.04.2020 sa už vývoz neuskutoční. Najbližší vývoz KO sa uskutoční 28.04.2020. Od tohto dňa bude komunálny odpad v obci Prašník vyvážaný do odvolania každých 14 dní.

 

 

02. 04. 2020                                                            OZNAM - zápis


Oznam k zápisu do 1. ročníka - Zápis do 1. ročníka na základných školách vo Vrbovom sa uskutoční v stanovenom termíne 16. a 17. apríla 2020  – bez prítomnosti detí. Rodičia vyplnia formuláre, ktoré sú zverejnené na webových stránkach školy – najdôležitejší je Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ 2020. Kto nebude mať vyplnené formuláre môže ich vyplniť na mieste zápisu v izolovaných priestoroch. K zápisu sa bude pristupovať jednotlivo za prísnych hygienických opatrení. Prineste si prosím vlastné pero. Kto sa nebude z akýchkoľvek príčin môcť zúčastniť zápisu nech kontaktuje vedenie školy.

Kontakt: zskomenskehovrbove@gmail.com,  tel.: 0917 395 233

 

 

01. 04. 2020                                                                 OZNAM


Pošta Prašník - Vážení občania, pošta Prašník bude v  dňoch 2.4.2020 - 3.4.2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ.  Ďakujeme za porozumenie.

 

 

31. 03. 2020                                                           UPOZORNENIE


Prevencia vzniku požiarov - Vážení občania! Jarné obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy sa spaľovaním zbavujeme rôznych nepotrebných horľavých materiálov a tak Vás dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a suchých porastov, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä u starých občanov, ale i veľa požiarov či už hospodárskych budov, stohov slamy, ale najviac sú pri týchto činnostiach ohrozevencia vzniku poýiarovné lesné porasty. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je  stále človek a jeho hospodárska činnosť, t.j. zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  trávy a suchých porastov, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru. Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým a fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. K spaľovaniu, či páleniu odpadu zároveň upozorňujeme, že od 1.1.2006 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch vydanou novelou č. 24/2004 Z.z. zakazuje vykonávať spaľovanie fyzickým aj právnickým osobám. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom.  Veríme, že spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôže preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečia vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.

 

 

30. 03. 2020                                                                  OZNAM


Potraviny PRIMAPEK  v našej obci oznamujú občanom, že od 01.04.2020 budú do odvolania potraviny otvorené nových otváracích hodinách:

          v pracovných dňoch od  06:00 - 16:00, v sobotu  06:00 do 11:00

Nezabudnite prosím, že je zakázané sa do odvolania na verejnosti pohybovať bez prekrytia horných dýchacích ciest (používajte rúško, šál, šatka, a pod.)

 

 

25. 03. 2020                                                                  OZNAM


Vážení spoluobčania, vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu so šírením vírusového ochorenia COVID-19, Vás chceme požiadať o vzájomnú pomoc a solidárnosť. Prosíme občanov, aby pomáhali svojim rodičom a starým rodičom, prípadne susedom s potrebnými nákupmi potravín či liekov. V prípade imobilných občanov bez pomoci, osamotených občanov bez príbuzných, či občanov, ktorí si nedokážu sami zabezpečiť nákup potravín, zriaďuje obec Prašník telefónne číslo, kde bude možné si nahlásiť nákup potrebných potravín s rozvozom raz týždenne, vždy vo štvrtok. Nákupy sa budú zabezpečovať v miestnych potravinách PRIMAPEK a v obchodnom reťazci LIDL. Prosíme občanov, aby zoznam potrebných potravín nahlasovali telefonicky na telefónnom čísle 0902 620 420  v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 15:00 alebo mailom: obecprasnik@prasnik.sk . Prosíme občanov, aby svoj nákup čo najpresnejšie špecifikovali, zakúpený tovar nie je možné vrátiť. Občan zaplatí za dodaný tovar pri prevzatí. Zároveň by sme vás chceli všetkých vyzvať, aby sme túto službu nezneužívali. Je dôležité, aby skutočne slúžila tým, ktorí ju najviac potrebujú - nevládnym, imobilným a osamelým seniorom.

 

 

25. 03. 2020                                                                  OZNAM


Evanjelická cirkev augsburského vyznania  vo Vrbovom oznamuje svojim cirkevníkom, že nedeľné služby božie v Božom chráme vo Vrbovom sú do odvolania zrušené.

 

 

24. 03. 2020                                                                  OZNAM


OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ HODÍN PRE VEREJNOSŤ - vážení zákazníci, POŠTA  PRAŠNÍK bude v dňoch od 24. 03. 2020  do odvolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená nasledovne:

pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 8:00 - 10:00, a v stredu 13:00 - 16:00

Ďakujeme za porozumenie.   Slovenská pošta, a.s.

 

 

20. 03. 2020                                                                  OZNAM


Výučba doma - základná škola na Komenského ulici vo Vrbovom oznamuje svojim žiakom a ich rodičom, že úlohy pre žiakov počas prerušeného vyučovania sú zverejnené na webovej stránke školy: www.zskomvrbove.edu.sk

 

 

19. 03. 2020                                                             UPOZORNENIE


Arriva obmedzenie režimu - z rozhodnutia TTSK premáva prímestská doprava od 17.03.2020 ZDARMA.

Prímestské autobusové linky premávajú v obmedzenom režime. Podrobnosti sledujte tu: https://arriva.sk/trnava/live/

 

 

17. 03. 2020                                                             UPOZORNENIE


Pošta Prašník - oznamuje občanom, že v stredu 18.3.2020, bude pošta otvorená  len v doobedných hodinách od 7:00-10:00. V poobedných hodinach bude pošta z prevadzkových pričin zatvorená.Na vyplacanie socialnych davok bude dohliadat aj policia.Pošta žiada ludi o zodpovedne dodrziavanie opatreni pri preberani socialnych davok.
Do priestorov pobocky budu vpusteni iba ti zakaznici, ktori budu mat na tvari ochranne rusko alebo inu ochranu tvare (napriklad šal, šatku). 
Nakolko Slovenska posta ocakava zvysenu navstevnost pobociek v termine od 18. do 27. marca 2020 z dovodu vyplacania socialnych davok, odporucame ostatnym zakaznikom, aby zvazili navstevu pobocky posty v inom termine.
Zakaznikom, ktori sa nachadzaju v karantene, Slovenska posta nebude socialne davky vyplacat priamo do vlastnych ruk. Zakaznik moze pockat na prebratie socialnej davky do casu, kedy ukonci karantenu resp. kym sa situacia upokoji.
Za pochopenie dakujeme.
(prepis sms)

 

13. 03. 2020                                                                    oznam


Oznamujeme občanom, že potraviny PRIMAPEK  v našej obci budú  dnes výnimočne otvorené do 16:00 hod. Zajtra budú potraviny otvorené v štandardných otváracích hodinách od 5:30 do 11:00

 

 

13. 03. 2020                                                                    oznam


Evanjelická cirkev augsburského vyznania  vo Vrbovom oznamuje cirkevníkom, že v vzhľadom na usmernenie predsedníctva ECAV (evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  na Slovensku) sa v Božom chráme vo Vrbovom nebude konať  3. pôstna nedeľa  (ktorá mala byť dňa 15.03.2020) a 4. pôstna nedeľa (ktorá mala byť dňa 22.03.2020).

 

 

10. 03. 2020                                                         UPOZORNENIE - MŠ


 

10. 03. 2020                                                        UPOZORNENIE - OcÚ


 

09. 03. 2020                                                            UPOZORNENIE


ZRUŠENIE - oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu sa nebudú konať pôstne večierne, ktoré boli plánované v priebehu marca v malej zasadačke obecného úradu Prašník. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

 

 

13. 02. 2020                                                                   pošta


OZNAM - pošta Prašník oznamuje občanom, že z organizačných dôvodov bude pošta v dňoch od  17.02.2020 do 21.02.2020 otvorená len v doobedných hodinách a to denne od 7:00-10:00. V poobedných hodinách bude pošta zatvorená. 

 

 

10. 02. 2020                                                       OcÚ a obecná knižnica


Rekonštrukcia - začiatkom tohto roka prebehla plánovaná rekonštrukcia a modernizácia interiérov OcÚ (maľovanie, výmena podláh a dverí, obnova sociálnych zariadení...), ktorá bola financovaná z rozpočtu obce a bol použitý aj príspevok vo výške 8 000 € získaný z MF SR.

Z tohto dôvodu bola aj dočasne prerušená činnosť už predtým zmodernizovanej obecnej knižnice, ktorá bude od piatku 14.02.2020 opäť otvorená a prístupná pre verejnosť v tradičnom čase vždy v piatok od 17:00 do 18:00.

 

 

03. 02. 2020                                                       štatistický úrad SR


OZNAM - Štatistický úrad SR Vám oznamuje, že obec Prašník bola v roku 2020 zaradená do štatistického zisťovania v rámci realizácie projektu Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu  štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných 377 miest a obcí, medzi nimi aj obec Prašník. Do zisťovania je zaradených viac ako 6900 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 3. februára do 17. júla 2020.

V tomto období vybrané domácnosti v obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohoto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na potreby štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svoje práci dozvedia. Obec nemá informáciu ani zoznam vybraných domácností, ktoré budú zaradené do zisťovania.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke https://slovak.statistics.sk

 

 

19. 12. 2019                                                      jednodňový zájazd


OZNAM  - ZO-JDS Prašník oznamuje svojim členom, že dňa 15.01.2020 sa uskutoční zájazd vlakom do Vysokých Tatier na ľadové sochy. Odchod z Piešťan rýchlikom R 601 o 7:06 do Popradu. Naspäť odchod z Popradu o 17:21 rýchlikom R 612. Lístok s miestenkou na uvedené vlaky si treba zakúpiť najneskôr 02.01.2020 individuálne alebo do 30.12.2019 priniesť vlakové preukážky a 2€ za miestenku p. Ľubici Obuchovej, p. Zitke Noskovej alebo p. Ľudke Sakovej.

 

 

18. 12. 2019                                                        obecná knižnica


 

 

 

18. 12. 2019                                                  vývoz KO počas sviatkov


OZNAM  - oznamujeme občanom zmenu pravidelného vývozu komunálneho odpadu v posledných dvoch týždňoch roka 2019. Komunálny odpad sa bude vyvážať počas nadchádzajúcich sviatkov v týchto mimoriadnych termínoch: v pondelok 23.12.2019 a v pondelok 30.12.2019. V roku 2020 budú vývozy KO pokračovať opäť v pravidelných intervaloch vždy v utorok, až do odvolania. Ďakujeme za porozumenie.

 

 

09. 12. 2019                                                                    OcÚ


OZNAM  - vážení spoluobčania, z dôvodu školenia zamestnancov bude obecný úrad v dňoch 10.12. - 12.12.2019  ZATVORENÝ. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

09. 12. 2019                                                          potraviny PRIMAPEK


OZNAM  - oznamujeme občanom, že nové potraviny PRIMAPEK  v našej obci budú otvorené od štvrtka 12.12.2019 v čase od 05:30 - 12:00. Otváracia doba potravín bude dočasne do odvolania v dôsledku hľadania pracovnej sily nasledovná: Pondelok až Piatok od 05:30 - do 12:00, Sobota 05:30-11:00.

Firma PRIMAPEK - Boris Prítrský Chtelnica zároveň ponúka voľnú pracovnú pozíciu na miesto predavačky v potravinách v našej obci, bližšie informácie na tel. čísle: 0905-428 182.

 

 

02. 12. 2019                                                                    ECAV


POZVÁNKA  - cirkevný zbor Evanjelická cirkvi  Augsburského vyznania na Slovensku Vrbové Vás srdečne pozýva na 1. adventnú večiereň, ktorá bude v utorok 3.12.2019 o 16:00 v malej zasadačke obecného úradu v Prašníku.

 

 

26. 11. 2019                                                                   cintorín


Rekonštrukcia  - začala sa plánovaná rekonštrukcia strechy domu smútku na hlavnom cintoríne v Prašníku. Financovaná je z rezervného fondu obce v hodnote 40 000,- €

 

 

25. 11. 2019                                                                    pošta


OZNAM  - pošta Prašník oznamuje občanom,  že vo štvrtok 28.11.2019 bude pošta z prevádzkových príčin zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

12. 11. 2019                                                           komunálny odpad


Zmena vývozu KO  - oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu prechádza do zimného režimu, to znamená že od dnes 12.11.2019 bude komunálny odpad v obci Prašník vyvážaný do odvolania raz týždenne a to vždy v utorok.

 

 

04. 11. 2019                                                                     OcÚ


Rekonštrukcia  - v uplynulých dňoch sa realizovala plánovaná rekonštrukcia a zatepletenie fasády budovy obecného úradu. Zateplenie sa financovalo z príspevku 10 800,- € od Ministerstva financií SR a zvyšok bol dofinancovaný z rezervného fondu obce. Postupne prebehne aj rekonštrukcia kancelárii s pomocou príspevku 8 000,-€ získaného z MF SR.

Taktiež je plánovaná aj rekonštrukcia domu smútku na hlavnom cintoríne v Prašníku v hodnote 40 000.-€, ktorá bude celá financované z rezervného fondu.

 

 

 

22. 10. 2019                                                                    ECAV


POZVÁNKA  - cirkevný zbor Evanjelická cirkvi  Augsburského vyznania na Slovensku Vrbové Vás srdečne pozýva dňa 27. októbra 2019 o 10:00 na Slávnostné služby Božie pri príležitosti 90. výročia pamiatky posvätenia evanjelického chrámu vo Vrbovom. Slávnostným kazateľom slova Božieho bude dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mrg. Ján Hroboň.

 

 

22. 10. 2019                                                                    oznam


OZNAM - oznamujeme občanom, že obecná knižnica bude v piatok 25.10.2019 z technických príčin zatvorená.

 

 

15. 10. 2019                                                            separovaný zber


TRIEDENIE ODPADU - ak správne triedime odpad, svet je krajší. Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  1. - snažte sa pokiaľ možno odpad netvoriť vôbec.
  • - zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • - dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale.
  • - riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • - trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 

 

30. 09. 2019                                                                   pre deti


 

 

25. 09. 2019                                                                    oznam


OZNAM - Oznamujeme občanom, že potraviny Kačka v našej obci budú od dnešného dňa 25.09.2019 od 12:00 zatvorené do odvolania.

 

 

23. 09. 2019                                                                  pozvánka


JEDNOTA DôCHODCOV - ZOJDS Prašník pozýva svojich členov na koncert hudobnej skupiny Marco Rajt a Band v sprievode cimbalovej hudby, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. septembra o 17:00 v kinosále vo Vrbovom. Cena vstupenky pre členov ZO-JDS Prašník je 3 €. Prihlásiť sa treba u p. Zitky Noskovej, Ľudky Sakovej a Ľubici Obuchovej a zároveň uhradiť 3 €. Doprava individuálne. Prihlásiť sa treba do štvrtka 26. septembra do 12:00.

 

 

12. 09. 2019                                                            ARRIVA bus


VÝZVA - TTSK vyzýva obecné úrady a občanov, aby do 30.09.2019 zasielali dopravcovi (Arriva TT) svoje pripomienky a požiadavky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov - viac sa dočítate na úradnej tabuli alebo TU

 

 

21. 08. 2019                                                              vývoz KO


OZNAM - vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že vývoz komunáleho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica bude mimoriadne v stredu 28.08.2019.

 

 

13. 08. 2019                                                     vakcinácia proti besnote


OZNAM - v sobotu 24.08.2019 sa v našej obci uskutoční ČIPOVANIE a OČKOVANIE PSOV PROTI BESNOTE a to  od 14:00 - 14:30 Dúbrava, 14:30 - 15:00 Borová hora, 15:00 - 15:30 pri obecnom úrade, 15:30 - 15:50 Dolné Bory, 15:55 - 16:15 hod. Pustá Ves. Poplatok za vakcináciu proti besnote psa je 8€. Poplatok za čipovanie je 12€. Vakcinuje sa každý pes starší ako 3 mesiace. Na požiadanie majiteľa bude možné zaočkovať psov proti psinkovému komplexu, zakúpiť tablety na odčervenie a prípravok proti kliešťom a blchám. Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko sa jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je povinné. Ak vám termín hromadného očkovania nevyhovuje, dohodnite si prosím individuálny termín na tel.čísle 0915 619 883, vakcináciu bude vykonávať MVDr. Juraj Bodo.

 

 

05. 08. 2019                                                              potraviny CBA


OZNAM  - potraviny CBA v Prašníku budú od pondelka 05.08.2019 do nedele 18.08.2019 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

 

 

16. 07. 2019                                                                   pre deti


TÁBOR - denný čipkársky tábor v Krakovanoch:

 

 

09. 07. 2019                                                            sociálny program


KOMUNITNÝ PLÁN - medzi strategické dokumenty našej obce patrí aj Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý na svojom piatom zasadnutí schválilo OcZ obce Prašník. KPSS na roky 2019 - 2023 nájdete v sekcii Dokumenty

 

 

27. 06. 2019                                                                    audit


VÝROČNÁ SPRÁVA - individuálnu výročnú správu obce Prašník za rok 2018 aj spolu s auditom a záverečným účtom 2018 nájdete na Úradnej tabuli pod dátumom 26.06.2019.

 

 

19. 06. 2019                                                              upozornenie


 

 

11. 06. 2019                                                                  zájazd


JEDNOTA DôCHODCOV - ZOJDS Prašník v spolupráci so ZOJDS Borovce, poriada 4. augusta 2019 zájazd na Jánošíkove dni v Terchovej. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do pondelka 17. júna a poplatok 5 € je potrebné uhradiť u pani Ľudky Sakovej, Zitky Noskovej alebo Ľubici Obuchovej.

 

 

31. 05. 2019                                                              vývoz KO


OZNAM - vážení spoluobčania, v utorok 18. júna 2019 sa uskutoční pravidelný vývoz smetných nádob komunálneho odpadu. Od tohto dňa sa však budú vyvážať iba smetné nádoby s platnými nálepkami na rok 2019! Žiadame občanov, ktorí ešte neuhradili poplatok za KO a DSO na rok 2019, aby tak urobili čo najskôr. Neprevzaté rozhodnutia o výške miestnych daní a poplatkov sú k dispozícií na obecnom úrade počas úradných hodín.

 

 

31. 05. 2019                                                                   šport


Výber futbalovej mládeže - výber talentov:

 

 

25. 05. 2019                                                                kultúra


PIESEŇ O PRAŠNÍKU - našu obec a jej okolitý nádherný kraj už niekoľko týždňov (od 4.5.) úspešne reprezentuje naša speváčka Zitka Nosková s Pieseňou o Prašníku v hitparáde celoslovenskej TV SENZI  www.senzi.sk/superparada tv senzi

Videoklip piesne si môžete pozrieť aj tu: www.youtube.com/watch?v=9jGTnjqOe8c

 

 

23. 04. 2019                                                      komunálny odpad


VÝVOZ  KO - vážení občania oznamujeme vám, že dnes (v utorok) sa uskutoční pravidelný vývoz komunálneho odpadu. Od tohto dňa prechádza vývoz komunálneho odpadu do letného režimu: od dnes 23.4.2019 bude komunálny odpad v obci Prašník vyvážaný do odvolania v 14-denných intervaloch - t.j. každý nepárny týždeň v utorok.

 

 

20. 04. 2019                                                    ekologická katastrofa


OTRÁVENÁ HOLEŠKA - v piatok 19.4.2019 v podvečerných hodinách vypustil neznámy páchateľ do vody potoka Holeška chemikáliu, ktorá otrávila pstruhy aj raky riečne. Ohrozená je aj neďaleká vodná nádrž Čerenec. Prípadom sa zaoberá polícia.

Viac: www.piestanskydennik.sk/2019/04/20/v-holeske-ktosi-otravil-pstruhy-chemikaliou/  

Reportáž RTVS nájdete na facebooku tu: www.facebook.com/watch/?v=278989733005800

 

 

12. 04. 2019                                                              zájazd


ZO JDS Prašník - oznamuje svojim členom, že v spolupráci s JDS Chtelnica organizuje týždenný pobyt v  stredisku „ORAVICE“ od nedele 2.júna 2019. Pobyt s plnou penziou 17€/deň, cena šesťdňového pobytu 102€. Možnosť kúpania v termálnom bazéne za 1€/deň. Doprava individuálne vlakom na trase Piešťany - Kraľovany - Trstená na preukážku. Lístok a miestenku si treba zabezpečiť aspoň 2 týždne dopredu. Z Trstenej do Oravíc preprava autobusom, alebo nás majiteľ hotela po dohode prevezie. Prihlásiť sa a uhradiť pobyt vo výške 102€ je potrebné do stredy 17.4.2019 u Ľubici Obuchovej, Ľudky Sakovej alebo Zitky Noskovej.

 

 

03. 04. 2019                                                              oznam


POŠTA PRAŠNÍK - oznamuje zmenu prevádzkových hodín v nasledujúcich dňoch: streda 3.4.2019  - otvorené od 7:00 do 10:00, poobede otvorené od 16:00 do 17:00, štvrtok 4.4.2019 – otvorené od 7:00 do 10:00, piatok 5.4.2019 - pre verejnosť zatvorené. O prípadnej zmene prevádzkových hodín Vás budeme informovať.

 

 

01. 04. 2019                                                              oznam


OBEC PRAŠNÍK - správca daní a poplatkov oznamuje občanom, že Rozhodnutia o miestnych daniach a Rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019, si môžu občania osobne prevziať v úradných hodinách na obecnom úrade v Prašníku. Po uhradení poplatku za komunálny odpad vám bude na obecnom úrade pridelená nalepovacia známka na smetnú nádobu pre rok 2019.

 

 

27. 03. 2019                                                              oznam


POŠTA PRAŠNÍK - oznamuje že v dňoch 28.3.2019, 29.3.2009 a 1.4.2019 bude pošta otvorená iba v dopoludnajších hodinách od 7:00-10:00. V poobedných hodinách bude pošta v týchto dňoch z prevádzkových príčin zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

25. 03. 2019                                                              oznam


ODPOČET ELEKTROMEROV - od dnes 25.3.2019 a v priebehu tohto týždňa bude v našej obci prebiehať odpočet elektromerov v domácnostiach. Prosíme sprístupniť elektromer alebo zanechať odpísaný konečný stav na viditeľnom mieste.

 

 

06. 03. 2019                                                              oznam


VÝVOZ ODPADU - v utorok 5.3.2019 neboli vyvezené smeti v našej obci od reštaurácie Dúbrava smerom na centrum - obecnému podniku služieb Chtelnica sa totiž pokazilo smetiarske auto. O náhradnom termíne vývozu Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

04. 03. 2019                                                           poslanci OZ


ROZDELENIE OBVODOV - na prvom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  21.2.2019, OZ okrem iného schválilo aj rozdelenie obvodov obce pre činnosť jednotlivých poslancov. Rozpis obvodov a kontakty na poslancov OZ nájdete v sekcii Orgány obce. Uznesenia OZ sú k dispozícii aj na Elektronickej úradnej tabuli.

 

 

18. 02. 2019                                                                 tabule


MONITOROVANIE OBCE - v pondelok 18.2.2019 boli osadené tabuľky upozorňujúce, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom:

 

 

15. 02. 2019                                                             kultúra - kino


V TIENI JAGUÁRA - náš cestovateľ Peter Kuric z Prašníka, v spolupráci s kultúrnou komisiou a OcÚ, Vás srdečne pozýva na premietanie filmu Tieň jaguára a zaujímavé rozprávanie s videobonusmi z dobrodružnej výpravy za pralesnými indiánmi Hoty. Program sa uskutoční v sobotu 9. marca 2019 od 18:30 v sále KD Prašník:

 


 

 

Archív AKTUALITY

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník