Aktuality z Prašníka a okolia

 

18. 06. 2018                                                                  reštaurácia


Reštaurácia DÚBRAVA - Vás srdečne pozýva na jej znovuotvorenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 o 13:00. Guláš a špekáčky zadarmo!

 

 

05. 06. 2018                                                                   info z OcÚ


Školenie zamestnancov OcÚ -  Vážení občania, oznamujeme Vám, že  obecný úrad bude z dôvodu školenia zamestnancov od 06.06.2018 do 08.06.2018 ZATVORENÝ.

 

 

04. 06. 2018                                                                   info z OcÚ


Kamerový systém - v týchto dňoch bol v našej obci inštalovaný nový bezpečnostný kamerový systém. Rozmiestnených je 9 kamier.

 

 

25. 05. 2018                                                                   info z OcÚ


Výberové konanie - Obec Prašník prijme do zamestnania na trvalý pracovný pomer účtovníka/čku s nástupom od 1.8.2018. Požiadavky: minimálne ukončené stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania a 5 rokov praxe v podvojnom účtovníctve. Žiadosti vrátane štruktúrovaného životopisu zasielajte na adresu: Obec  Prašník, Prašník č. 93, 922 11 Prašník do 15.7.2018.

 

 

23. 05. 2018                                                                   zájazd SJD


Zájazd - Vážení občania, ZO JDS v Prašníku oznamuje svojim členom, že v utorok 29.05.2018 sa koná zájazd do Banskej Štiavnice a Svätého Antola v spolupráci s JDS Šterusy. Cena zájazdu je 6,00 Eur.

Prihlásiť sa treba u pani Ilavskej na tel. č. 0908 730 196

 

 

21. 05. 2018                                                                      kosci


Lubinská kosa - ďalšia kosecká sútaž  kde vystúpia aj Holešky z Prašníka:

 

 

03. 05. 2018                                                                   info z OcÚ


Čerpanie dovolenky - Vážení občania, OcÚ Prašník Vám oznamuje, že z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov bude obecný úrad v pondelok 7. mája 2018 ZATVORENÝ. Za pochopenie Ďakujeme.

 

 

27. 04. 2018                                                               obecný rozhlas


Hlásenia obecného rohlasu - ak chcete dostávať text hlásení obecného rozhlasu, nahláste to osobne na OcÚ Prašník počas úradných hodín.

Niektoré vybrané hlásenia si môžete prečítať aj na obecnom webe v sekcii Hásenia obecného rozhlasu.

 

 

26. 04. 2018                                                                   info z OcÚ


Rekonštrukcia schodiska - v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia a obnova schodiska a betónovej plochy pri dome smútku na cintoríne Prašník - stred. Stavebné práce realizuje firma pána Srogončíka a mali by byť ukončené do konca mája 2018. Prosíme návštevníkov cintorína o trpezlivosť a zhovievavosť počas stavebnej činnosti. Ďakujeme.

OcÚ Prašník pripravuje ďalšie rekonštrukcie:  Obnova  miestnej komunikácie v časti Dúbrava po Stanovisko - začiatok máj - jún 2018, realizujú CESTY Nitra.

Obnovovať sa budú aj ďalšie vybrané úseky miestnych komunikácii z rezervného fondu obce, ktoré boli odsúhlasené na 3. riadnom zasadnutí OZ.

Novú strechu domu smútku na cintoríne v Pustej Vsi bude realizovať firma pána Lisíka v predbežnom termíne jún - júl 2018.

 

 

20. 04. 2018                                                                      kosci


Drahovská kosa - aj v neďalekých Drahovciach bude kosecká sútaž a vystúpia tam aj Holešky z Prašníka:

 

 

09. 04. 2018                                                                obecný rozhlas


Obecný úrad v Prašníku - disponuje novým vysielacím zariadením obecného rozhlasu, ktoré ponúka aj veľmi praktickú funkciu zasielania odvysielaného oznamu občanom formou sms správy alebo e-mailom. Výhodou týchto oznamov je, že obyvatelia sa dostanú k informáciám vyhlasovaných z obecného úradu aj v čase kedy nie sú v obci resp. nepočujú obecný rozhlas. 

Čo je potrebné urobiť? Stačí ak občania, ktorí majú záujem o túto bezplatnú službu, prídu osobne na obecný úrad a nahlásia telefónne číslo alebo  e-mailovú adresu, na ktorú chú oznamy dostávať. Zároveň je potrebné podpísať súhlas na poskytnutie ochrany osobných údajov, ktoré budú výlučne použité len v rámci kontaktovania prostredníctvom rozhlasového zariadenia VM Florian sms správou alebo e-mailom.

Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov si môžete pozrieť  TU

 

 

06. 04. 2018                                                                separovaný zber


TETRAPACK - v marci 2018 pribudli v našej obci dva nové kontajnery oranžovej farby určené na separovaný zber tetrapakových obalov. Sú umiestnené na námestí pri OcÚ a na Borovej Hore. Môžete do nich vhadzovať vypláchnuté a stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov a iných nápojov.

Viac informácii o separovanom zbere a o tom čo do kontajnera patrí a čo nie, taktiež o termínoch vývozov, sa dočítate tu: www.prasnik.sk/separovany-zber/ 

Prosíme občanov, aby do separačných kontajnerov vhadzovali len triedený odpad, ktorý do jednotlivých nádob patrí. Ďakujeme!

 

 

28. 03. 2018                                                                  verejná súťáž


Obec Prašník  - vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až §288 Obchodnného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Prašník (reštaurácia Dúbrava) zapísaných na LV č. 1800 v zmysle uznesenia OcZ č. 15/III/2018 zo dňa 27.3.2018 a vyzýva na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy o nájme za podmienok schálených uznesením OcZ č. 16/III/2018 zo dňa 27.3.2018. Podmienky obchodnej verejnej súťaže  TU        Vzor nájomnej zmluvy  TU

 

 

14. 03. 2018                                                                    upozornenie


PROTIPOŽIARNA VÝSTRAHA:

V nastávajúcom jarnom období býva častou príčinou požiaru lesných porastov vypaľovanie suchej trávy a spaľovanie odpadu v blízkosti lesa. Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým aj fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť! Chráňme naše lesy!

 

 

22. 02. 2018                                                                 CBA potraviny


Potraviny CBA Prašník zatvorené - Vážení spoluobčania, potraviny CBA Vám oznamujú, že Vašu nazbieranú zľavu na zákaznickej karte si môžete čerpať v predajni potravín CBA Vrbové, M.A.Beňovského 353/1.

 

 

15. 02. 2018                                                                verejná súťáž


Obec Prašník  - vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až §288 Obchodnného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Prašník (reštaurácia Dúbrava) zapísaných na LV č. 1800 v zmysle uznesenia OcZ č. 12/II/2018 zo dňa 8.2.2018 a vyzýva na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy o nájme za podmienok schálených uznesením OcZ č. 13/II/2018 zo dňa 8.2.2018. Podmienky obchodnej verejnej súťaže  TU

 

 

07. 02. 2018                                                                otvorenie lávky


SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE  novej lávky cez Podkylavku sa uskutoční v sobotu 10.02.2018: 

 

 

 

25. 01. 2018                                                                reštaurácia


Reštaurácia Dúbrava - je   ZATVORENÁ do odvolania

 

 

 

25. 01. 2018                                                               ples - pozvánka


 

vstupné: 18€

 

 

05. 01. 2018                                                                 separovaný zber


PAPIER - začiatkom tohoto roka boli v našej obci rozmiestnené ďalšie kontajnery, tentokrát na separovaný zber papiera. Prosíme občanov, aby do kontajnerov vhadzovali len triedený odpad podľa jednotlivých druhov - viac informácii o separovanom zbere a o tom čo do kontajnera patrí a čo nie, taktiež o termínoch vývozov, sa dočítate tu: www.prasnik.sk/separovany-zber/

  

 

 

03. 01. 2018                                            


Potraviny CBA - oznamujeme občanom našej obce, že predajňa potravín CBA mení otváraciu dobu nasledovne:

                pondelok až piatok:   6:30 - 15:00

                sobota, nedeľa:  zatvorené

 

 

29. 12. 2017                                                                    ARRIVA - bus


ARRIVA ponechala aj naďalej večerný autobusový spoj z Vrbového (20:10) do Brezovej pod Bradlom a po novom premáva aj v pracovných dňoch počas školských prázdnin. Obyvatelia Prašníka v častiach Borová Hora, Dúbrava, Lajdovci - Pustá Ves, Fajnorovci a U Hrotkov tak majú možnosť sa dopraviť domov autobusom aj vo večerných hodinách:

 

28. 12. 2017                                                              o prašníckom mlyne


O Mockových mlyne nedávno vyšiel článok v Piešťanskom týždni. Prečítať si ho môžete tu:

 

27. 12. 2017                                                                  turisti HORA Prašník


Ščefánske vyvetranie bol názov vianočnej turistickej vychádzky po našom chotári v utorok 26.12.2017, ktorá viedla cez Sniedaniská a Poľanu na farmu Etelka kde sa turisti zohriali pri ohníku a potom pokračovali cez Dúbravu do Prašníka. Výborný nápad ako spraviť niečo pre svoje zdravie počas sviatočného hodovania. A účasť bola veru hojná (foto Leonard Dobrucký):

 

 

10. 12. 2017                                                                  náučný chodník


Slávnostné otvorenie náučného chodníka sa uskutočnilo v sobotu 9.12.2017 pred Obecným úradom v Prašníku. Na chodníku, ktorý vedie z Prašníka na Čerenec, Tlstú horu, Veľkú a Malú Pec k Barónovmu hrobu, sú osadené informačné tabuľe a lavičky. Projekt realizovali OZ Deti z Prašníka a Turistické združenie HORA spolu s dobrovolníkmi z našej obce vďaka podpore Nadácie Volgswagen Slovakia. Otvorenie chodníka spestril aj Andrej Jobus so synom hudobným vystúpením. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri budovaní tohto krásneho náučného chodníka!

 

 

24. 11. 2017                                                                 divadielko pre deti


Materská škola v Prašníku srdečne pozýva všetky detičky z Prašníka na divadlo Sofinka a tekvička, ktoré bude v utorok 28.11.2017 o 14:45 v jedálni materskej školy. Vstupné je 50 centov. Prosíme deti mimo MŠ nech si prinesú prezúvky. Ďakujeme a tešíme sa na vás!

 

 

15. 11. 2017                                                                   Prašnícke more


Zatvorte oči a predstavte si šum plytkého teplého mora, bahnité dno plné života, riečka, ktorá prerušuje hladkú líniu pobrežia... Otvorte oči a ste o milióny rokov neskôr na Prašníku. Chcete vedieť ako to s tým morom bolo? Aké organizmy tu žili? Chcete počuť príbehy skamenelín, ktoré sa tu bežne nachádzajú? Ako sme sa o nich dozvedeli a ako to, že vieme rozpovedať ich príbeh? Srdečne Vás pozývame na prednášku o skamenelinách z Prašníka "Stratené prašnícke more" v priestoroch zbrojnice DHZ Prašník, kde sa pokúsime zodpovedať tieto otázky.

 

 

10. 11. 2017                                               Obnova kultúrneho domu v Prašníku


Výzva pre podnikateľské subjekty:

Výzva na predkladanie ponúk -  ,,Obnova kultúrneho domu - Prašník´´

Príloha č. 1 Návrh_na_plnenie_kritérií

Príloha č. 2 Čestné_vyhlásenie

Príloha č. 3 Čestné_vyhlásenie

Príloha č. 4 Zadanie_výkaz_výmer

Príloha č. 5 Projektová_dokumentácia

Príloha č. 6 Zmluva_o_dielo

Príloha č. 7 Čestné_vyhlásenie

 
 
copyright 2010 obec Prašník