Aktuality z Prašníka a okolia

 

ARCHIV:

 

29.10.2020                                                                   OcÚ - oznam


Vážení občania, akcia Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie prebehne v termíne od 31.10. - 1.11. 2020 a 7.-8.11. 2020. V obci Prašník bude zriadené jedno odberné miesto -  Zberný dvor pri obecnom úrade.

Testovanie bude prebiehať v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Posledný odber bude o 21:30 hod.Testovanie bude prebiehať v poradí v akom sa dostavíte.

Pri testovaní je potrebné sa preukázať akýmkoľvek preukazom totožnosti, občiansky preukazom, pasom. Deti od 10 rokov, ktoré ešte nemajú občiansky preukaz sa budú preukazovať kartičkou poistenca.

  Oceníme, keď budete chodiť priebežne , podobne ako pri voľbách. Informácie priamo z odberného miesta Vám budeme podávať priebežne prostredníctvom priameho hlásenia miestneho rozhlasu. SMS správy v testovacích dňoch nebude možné z odosielať.

Prosíme občanov aby na testovanie pokiaľ je to možné prišli pešo, očakávame problémy s parkovaním, pre nedostatok parkovacích miest. Zároveň Vám oznamujeme, že testovacie miesto v Šípkovom podobne ako aj v iných menších obciach bolo zrušené na základe rozhodnutia vlády SR z dôvodu nedostatku zdravotníkov. Obyvatelia Šípkového sa prídu otestovať na Prašník. Prosíme Vás preto o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Odberné miesto bude pre zabezpečenie bezpečnosti testovania vytvorené vonku v stanoch. Stanové priestory budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky bude odoberať iba zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať bezpečnostné zložky. Všetkých Vás prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Veríme, že túto náročnú akciu Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie s Vašou pomocou zvládneme testovanie prebehne bezproblémovo.

Ďakujeme Vám

 

 

27.10.2020                                                                   ECAV - oznam


Cirkevný zbor ECAV Vrbové oznamuje,  že v sobotu 31. októbra 2020 o 10:00 si budeme pripomínať Pamiatku reformácie prostredníctvom vysielania na našej facebookovej stránke CZ ECAV Vrbové. 

V nedeľu 1. novembra 2020, ktorý je zároveň dňom pracovného pokoja, budeme o 10:00 spomínať na našich drahých zosnulých rovnako cez vysielanie na našej facebookovej stránke CZ ECAV Vrbové.

 

 

27.10.2020                                                                   TTSK - oznam


Trnavský samosprávny kraj informuje, že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prešiel  II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania. Z vyššie uvedených dôvodov  Vám oznamujeme,  že s platnosťou od 28.10.2020  bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime  s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa  do a zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej  autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

 

 

26.10.2020                                                                   OcÚ - výzva


 

Obecný úrad Prašník prosí o spoluprácu dobrovoľníkov - administratívnych pracovníkov a tiež aj zdravotníkov, ktorí sa môžu zúčastniť na celoplošnom testovaní obyvateľov v dňoch 30.10. - 1.11.2020 a 6.11. - 8.11.2020 v obci Prašník.

Administratívny pracovník bude vykonávať zapisovanie prichádzajúcich občanov na testovanie. 

Zdravotníci, ktorí majú požadované zdravotné vzdelanie budú vykonávať samotné testovanie.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať sa e-mailom na adresu: prasnik@prasnik.sk

Podrobné informácie budú poskytnuté telefonicky na tel.č. 033/7780534

 

 

14. 10. 2020                                                               oznam - voda


OcÚ Prašník -  oznamuje občanom, že z dôvodu výmeny vodomeru na hlavnom vodovodnom potrubí,  bude v piatok 16.10.2020 čase od 8:00 - 10:00 odstavená voda v oblasti Horná a Dolná Pustá Ves. Vyzývame občanov, aby si na túto dobu zabezpečili nevyhnutné množstvo vody.

 

 

06. 10. 2020                                                               oznam - pošta


Pošta Prašník  - oznamuje občanom, že v stredu 07.10.2020 bude pošta otvorená iba v čase od 7:00 do 10:00. V popoludňajších hodinách bude pošta z technických príčin zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

28. 09. 2020                                                               oznam - pošta


Pošta Prašník  - oznamuje občanom, že v utorok 29. septembra 2020 bude z prevádzkových dôvodov zatvorená.

 

 

25. 09. 2020                                              prerušenie distribúcie elektriny


Západoslovenská distribučná spoločnosť - oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.09.2020  v čase od 08:30 do 11:00 bez dodávky elektriny nasledovné lokality v obci Prašník:

LOKA POD HRABINOU č. 261, 263, 264, 265, 266, 266/VE

LOKA U LAJDOV č. 262 , 267, 268, 268/ZA, 270, 270/VE, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 277/VE, 278, 278/SE, 279, 280, 280/OP, 280/VS, 281, 282, 282/VE, 284, 285, 286, 288, 469, 484

 

 

21. 09. 2020                                                               oznam - pošta


Pošta Prašník  - oznamuje občanom, že v utorok 22. septembra 2020 bude z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Z tých istých dôvodov bude pošta v stredu 23. septembra 2020 otvorená len od 7:00 do 10:00. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

14. 09. 2020                                                  návrhy úprav cest. poriadkov


Trnavský samosprávny kraj - odbor dopravnej politiky TTSK oznamuje, že od 14.09.2020 do 30.09.2020 je možné zasielať požiadavky a pripomienky občanov na úpravu platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy a jednotlivých prestupných uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme.

Požiadavky zasielajte e-mailom alebo písomne do 30.09.2020 dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť obce a na vedomie TTSK, odbor dopravnej politiky.

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré môžete zasielať Vaše požiadavky: TU

 

 

14. 09. 2020                                                          oznam - kom. odpad


Vývoz komunálneho odpadu - oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadajúci na sviatok 15. septembra sa neuskutoční. Vyvoz KO bude zrealizovaný nasledujúci pracovný deň v stredu 16. septembra 2020.

 

 

26. 08. 2020                                                                  oznam


- Riaditeľstvo MŠ Prašník oznamuje rodičom, že školský rok 2020 - 2021 sa začne 2. septembra 2020 riadnou prevádzkou od 6:45. Prosíme rodičov, aby si priniesli vyplnené tlačivá, vyhlásenie zákonného zástupcu, zdravotný dotazník, súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré si môžu stiahnuť na stránke obce - úradná tabuľa http://www.prasnik.sk/uradna-tabula/ alebo vo facebookovej skupine s názvom MŠ Prašník a odovzdali ich pri príchode do MŠ. Ďakujeme.

 

26. 08. 2020                                                                  oznam


- Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici oznamuje rodičom a žiakom, že prihlasovať sa na stravovanie v školskom roku 2020 – 2021 sa môžu od stredy 26. augusta do piatku 28. augusta 2020 v čase od 8:00 do 13:00 v kancelárii vedúcej školskej jedálne. Prihlasovať sa  na stravu je možné aj od 2.septembra po otvorení školského roku. Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici zároveň oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku 2020 - 21 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 8:00. Všetci žiaci prinesú vyplnené a podpísané tlačivo Zdravotný dotazník. Tlačivo Zdravotný dotazník je dostupné na webstránke školy www.zsvrbove.sk v sekcii Tlačivá – škola: https://zsvrbove.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

 

 

19. 08. 2020                                                                  pozvánka


Pohostinstvo U Klincov- Vás srdečne pozýva na guľášovú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu 22.8.2020 o 18:30 v priestoroch pohostinstva. O zábavu sa postará skupina duo Relax.

 

 

03. 08. 2020                                                               oznam - pošta


Pošta Prašník  - oznamuje občanom, že v stredu 05. augusta 2020 bude z dôvodu odstávky elektrickej energie zatvorená.

 

 

13. 07. 2020                                                                OŠK - turnaj


Obecný športový klub Prašník  - pozýva všetkých futbalových fanúšikov na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. júla 2020 od 13:00 na štadióne v Prašníku:

 

 

05. 06. 2020                                                                     OŠK


Obecný športový klub Prašník  - pozýva všetkých futbalových fanúšikov na prípravný zápas mužov, ktorý sa odohrá v sobotu 6. júna 2020 o 17:00 medzi klubmi OŠK Prašník a FK Stará Turá. Pripravené bude aj tradičné občerstvenie. Príďte povzbudiť našich futbalistov po dlhej prestávke.

 

 

18. 05. 2020                                                                     OcÚ


Nové zrkadlá - v minulom týždni pracovníci obecného úradu osadili nové zrkadlá v neprehľadných výjazdoch v časti obce v smere do Boorov a druhé na ceste Dúbrava - Stanovisko odbočka do Bajcarov, čím sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky v uvedených úsekoch.

 

 

 

15. 05. 2020                                                                   turistika


Nový náučný chodník - koncom apríla 2020 bol dobudovaný nový náučný chodník z obce Šterusy, ktorý vedie až k prírodnej rezervácii európskeho významu Orlie skaly (Šterusy - Rebro - Sprosná - Orlie skaly).

6. mája 2020 bol tento nový náučný chodník prepojený turistickým značením s prašníckym náučným chodníkom v časti Barónov hrob - Orlie skaly:

 

 

06. 05. 2020                                                               ECAV Vrbové


Oznam - Evanjelická cirkev augsburského vyznania vo Vrbovom oznamuje cirkevníkom, že služby Božie sa budú konať v nedeľu 10.05.2020 o 10:00. Prosíme o dodržanie hygienických opatrení, povinnosť mať rúško. Seniori budú mať vyhradené miesto na sedenie.

 

 

06. 05. 2020                                                                   ARRIVA


Oznam - v Trnavskom kraji  od 10.5.2020 (nedeľa) sa na všetkých prímestských linkách  ARRIVA Trnava premáva ako cez školské prázdniny.

Po 10.5.2020 sa na prímestskej doprave ARRIVA Trnava premáva znovu ako cez  školské prázdniny a ruší sa režim premávania ako cez sobotu s posilovými spojmi. Nástup do  autobusu zostáva len prednými dverami. Žiadame cestujúcich aby vo zvýšenej miere využívali výhody bezhotovostnej platby  čipovou  kartou a platbu v hotovosti podľa možnosti nepoužívali, ak tak len v nevyhnutných prípadoch. Znižuje sa tak riziko prenosu vírusu a chránia sa cestujúci navzájom vrátane vodiča  autobusu. Povinnosťou cestujúcich naďalej zostáva mať pri nástupe do vozidla na tvári ochranné rúško (núdzovo šál, šatku). Bez ochranného rúška nebude cestujúci vzatý  na prepravu.

 

 

 

02. 05. 2020                                                                     MÁJ


Stavanie mája 2020 - tento rok bolo Stavanie mája v našej obci, z dôvodu zákazu organizovania verejných podujatí, zrušené. Máj bol postavený bez prítomnosti verejnosti a tak bol aspoň zachovaný symbol tejto krásnej tradície (foto: Zitka Selecká)

 

 

                                            Majetkové priznania volených orgánov


ÚSTAVNÝ ZÁKON z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  upravuje:

 - nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
 -  povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
 - zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť. Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári, ktorými sú aj volení zástupcovia mestskej časti, povinní zverejniť svoje majetkové priznanie. Po zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri miestnom zastupiteľstve budeme stránku aktualizovať.
 
Ústavný  zákon č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení, účinný od 1.1.2020
 

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Tlačivo A,B pre elektronické vypĺňanie

Tlačivo A,B pre ručné vypĺňanie

 

Tlačivo „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka)

Tlačivo C pre elektronické vypĺňanie

Tlačivo C pre ručné vypĺňanie

 

 

22.04.2020                                                                 MŠ PRAŠNÍK     


Zápis žiakov do MŠ - v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR riaditeľka Materskej školy Prašník 98, Prašník oznamuje, že zápis detí  na školský rok 2020/21 do MŠ PRAŠNÍK sa bude konať  elektronicky od 11.05. do 15.05.2020 bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave (tá časť na žiadosti  zostane nevyplnená), podpisy zákonných zástupcov doplníte dodatočne. Vyplnenú žiadosť pošlete elektronicky  na e-mailovú  adresu:  msprasnik@gmail.com

 

Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

 - dovŕšili piaty rok veku                                                                               
 - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                 
 - deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí majú:

 - deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Prašník                                     
 - deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    
 

Deti menej ako trojročné sa budú prjímať v prípade:

 - voľnej kampacity

 - osvojenia hygienických návykov

 

Žiadosť na stiahnutie

Dotazník k zápisu na stiahnutie

 

 

17. 04. 2020                                                             OZNAM - KO


Letný režim vývozu KO - oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu prešiel do letného režimu. To znamená, že budúci týždeň, t.j. 21.04.2020 sa už vývoz neuskutoční. Najbližší vývoz KO sa uskutoční 28.04.2020. Od tohto dňa bude komunálny odpad v obci Prašník vyvážaný do odvolania každých 14 dní.

 

 

02. 04. 2020                                                            OZNAM - zápis


Oznam k zápisu do 1. ročníka - Zápis do 1. ročníka na základných školách vo Vrbovom sa uskutoční v stanovenom termíne 16. a 17. apríla 2020  – bez prítomnosti detí. Rodičia vyplnia formuláre, ktoré sú zverejnené na webových stránkach školy – najdôležitejší je Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ 2020. Kto nebude mať vyplnené formuláre môže ich vyplniť na mieste zápisu v izolovaných priestoroch. K zápisu sa bude pristupovať jednotlivo za prísnych hygienických opatrení. Prineste si prosím vlastné pero. Kto sa nebude z akýchkoľvek príčin môcť zúčastniť zápisu nech kontaktuje vedenie školy.

Kontakt: zskomenskehovrbove@gmail.com,  tel.: 0917 395 233

 

 

01. 04. 2020                                                                 OZNAM


Pošta Prašník - Vážení občania, pošta Prašník bude v  dňoch 2.4.2020 - 3.4.2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ.  Ďakujeme za porozumenie.

 

 

31. 03. 2020                                                           UPOZORNENIE


Prevencia vzniku požiarov - Vážení občania! Jarné obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy sa spaľovaním zbavujeme rôznych nepotrebných horľavých materiálov a tak Vás dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a suchých porastov, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä u starých občanov, ale i veľa požiarov či už hospodárskych budov, stohov slamy, ale najviac sú pri týchto činnostiach ohrozevencia vzniku poýiarovné lesné porasty. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je  stále človek a jeho hospodárska činnosť, t.j. zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  trávy a suchých porastov, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru. Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým a fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. K spaľovaniu, či páleniu odpadu zároveň upozorňujeme, že od 1.1.2006 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch vydanou novelou č. 24/2004 Z.z. zakazuje vykonávať spaľovanie fyzickým aj právnickým osobám. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom.  Veríme, že spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôže preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečia vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.

 

 

30. 03. 2020                                                                  OZNAM


Potraviny PRIMAPEK  v našej obci oznamujú občanom, že od 01.04.2020 budú do odvolania potraviny otvorené nových otváracích hodinách:

          v pracovných dňoch od  06:00 - 16:00, v sobotu  06:00 do 11:00

Nezabudnite prosím, že je zakázané sa do odvolania na verejnosti pohybovať bez prekrytia horných dýchacích ciest (používajte rúško, šál, šatka, a pod.)

 

 

25. 03. 2020                                                                  OZNAM


Vážení spoluobčania, vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu so šírením vírusového ochorenia COVID-19, Vás chceme požiadať o vzájomnú pomoc a solidárnosť. Prosíme občanov, aby pomáhali svojim rodičom a starým rodičom, prípadne susedom s potrebnými nákupmi potravín či liekov. V prípade imobilných občanov bez pomoci, osamotených občanov bez príbuzných, či občanov, ktorí si nedokážu sami zabezpečiť nákup potravín, zriaďuje obec Prašník telefónne číslo, kde bude možné si nahlásiť nákup potrebných potravín s rozvozom raz týždenne, vždy vo štvrtok. Nákupy sa budú zabezpečovať v miestnych potravinách PRIMAPEK a v obchodnom reťazci LIDL. Prosíme občanov, aby zoznam potrebných potravín nahlasovali telefonicky na telefónnom čísle 0902 620 420  v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 15:00 alebo mailom: obecprasnik@prasnik.sk . Prosíme občanov, aby svoj nákup čo najpresnejšie špecifikovali, zakúpený tovar nie je možné vrátiť. Občan zaplatí za dodaný tovar pri prevzatí. Zároveň by sme vás chceli všetkých vyzvať, aby sme túto službu nezneužívali. Je dôležité, aby skutočne slúžila tým, ktorí ju najviac potrebujú - nevládnym, imobilným a osamelým seniorom.

 

 

25. 03. 2020                                                                  OZNAM


Evanjelická cirkev augsburského vyznania  vo Vrbovom oznamuje svojim cirkevníkom, že nedeľné služby božie v Božom chráme vo Vrbovom sú do odvolania zrušené.

 

 

24. 03. 2020                                                                  OZNAM


OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ HODÍN PRE VEREJNOSŤ - vážení zákazníci, POŠTA  PRAŠNÍK bude v dňoch od 24. 03. 2020  do odvolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená nasledovne:

pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 8:00 - 10:00, a v stredu 13:00 - 16:00

Ďakujeme za porozumenie.   Slovenská pošta, a.s.

 

 

20. 03. 2020                                                                  OZNAM


Výučba doma - základná škola na Komenského ulici vo Vrbovom oznamuje svojim žiakom a ich rodičom, že úlohy pre žiakov počas prerušeného vyučovania sú zverejnené na webovej stránke školy: www.zskomvrbove.edu.sk

 

 

19. 03. 2020                                                             UPOZORNENIE


Arriva obmedzenie režimu - z rozhodnutia TTSK premáva prímestská doprava od 17.03.2020 ZDARMA.

Prímestské autobusové linky premávajú v obmedzenom režime. Podrobnosti sledujte tu: https://arriva.sk/trnava/live/

 

 

17. 03. 2020                                                             UPOZORNENIE


Pošta Prašník - oznamuje občanom, že v stredu 18.3.2020, bude pošta otvorená  len v doobedných hodinách od 7:00-10:00. V poobedných hodinach bude pošta z prevadzkových pričin zatvorená.Na vyplacanie socialnych davok bude dohliadat aj policia.Pošta žiada ludi o zodpovedne dodrziavanie opatreni pri preberani socialnych davok.
Do priestorov pobocky budu vpusteni iba ti zakaznici, ktori budu mat na tvari ochranne rusko alebo inu ochranu tvare (napriklad šal, šatku). 
Nakolko Slovenska posta ocakava zvysenu navstevnost pobociek v termine od 18. do 27. marca 2020 z dovodu vyplacania socialnych davok, odporucame ostatnym zakaznikom, aby zvazili navstevu pobocky posty v inom termine.
Zakaznikom, ktori sa nachadzaju v karantene, Slovenska posta nebude socialne davky vyplacat priamo do vlastnych ruk. Zakaznik moze pockat na prebratie socialnej davky do casu, kedy ukonci karantenu resp. kym sa situacia upokoji.
Za pochopenie dakujeme.
(prepis sms)

 

13. 03. 2020                                                                    oznam


Oznamujeme občanom, že potraviny PRIMAPEK  v našej obci budú  dnes výnimočne otvorené do 16:00 hod. Zajtra budú potraviny otvorené v štandardných otváracích hodinách od 5:30 do 11:00

 

 

13. 03. 2020                                                                    oznam


Evanjelická cirkev augsburského vyznania  vo Vrbovom oznamuje cirkevníkom, že v vzhľadom na usmernenie predsedníctva ECAV (evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  na Slovensku) sa v Božom chráme vo Vrbovom nebude konať  3. pôstna nedeľa  (ktorá mala byť dňa 15.03.2020) a 4. pôstna nedeľa (ktorá mala byť dňa 22.03.2020).

 

 

10. 03. 2020                                                         UPOZORNENIE - MŠ


 

10. 03. 2020                                                        UPOZORNENIE - OcÚ


 

09. 03. 2020                                                            UPOZORNENIE


ZRUŠENIE - oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu sa nebudú konať pôstne večierne, ktoré boli plánované v priebehu marca v malej zasadačke obecného úradu Prašník. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

 

 

13. 02. 2020                                                                   pošta


OZNAM - pošta Prašník oznamuje občanom, že z organizačných dôvodov bude pošta v dňoch od  17.02.2020 do 21.02.2020 otvorená len v doobedných hodinách a to denne od 7:00-10:00. V poobedných hodinách bude pošta zatvorená. 

 

 

10. 02. 2020                                                       OcÚ a obecná knižnica


Rekonštrukcia - začiatkom tohto roka prebehla plánovaná rekonštrukcia a modernizácia interiérov OcÚ (maľovanie, výmena podláh a dverí, obnova sociálnych zariadení...), ktorá bola financovaná z rozpočtu obce a bol použitý aj príspevok vo výške 8 000 € získaný z MF SR.

Z tohto dôvodu bola aj dočasne prerušená činnosť už predtým zmodernizovanej obecnej knižnice, ktorá bude od piatku 14.02.2020 opäť otvorená a prístupná pre verejnosť v tradičnom čase vždy v piatok od 17:00 do 18:00.

 

 

03. 02. 2020                                                       štatistický úrad SR


OZNAM - Štatistický úrad SR Vám oznamuje, že obec Prašník bola v roku 2020 zaradená do štatistického zisťovania v rámci realizácie projektu Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu  štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných 377 miest a obcí, medzi nimi aj obec Prašník. Do zisťovania je zaradených viac ako 6900 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 3. februára do 17. júla 2020.

V tomto období vybrané domácnosti v obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohoto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na potreby štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svoje práci dozvedia. Obec nemá informáciu ani zoznam vybraných domácností, ktoré budú zaradené do zisťovania.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke https://slovak.statistics.sk

 

 

19. 12. 2019                                                      jednodňový zájazd


OZNAM  - ZO-JDS Prašník oznamuje svojim členom, že dňa 15.01.2020 sa uskutoční zájazd vlakom do Vysokých Tatier na ľadové sochy. Odchod z Piešťan rýchlikom R 601 o 7:06 do Popradu. Naspäť odchod z Popradu o 17:21 rýchlikom R 612. Lístok s miestenkou na uvedené vlaky si treba zakúpiť najneskôr 02.01.2020 individuálne alebo do 30.12.2019 priniesť vlakové preukážky a 2€ za miestenku p. Ľubici Obuchovej, p. Zitke Noskovej alebo p. Ľudke Sakovej.

 

 

18. 12. 2019                                                        obecná knižnica


 

 

 

18. 12. 2019                                                  vývoz KO počas sviatkov


OZNAM  - oznamujeme občanom zmenu pravidelného vývozu komunálneho odpadu v posledných dvoch týždňoch roka 2019. Komunálny odpad sa bude vyvážať počas nadchádzajúcich sviatkov v týchto mimoriadnych termínoch: v pondelok 23.12.2019 a v pondelok 30.12.2019. V roku 2020 budú vývozy KO pokračovať opäť v pravidelných intervaloch vždy v utorok, až do odvolania. Ďakujeme za porozumenie.

 

 

09. 12. 2019                                                                    OcÚ


OZNAM  - vážení spoluobčania, z dôvodu školenia zamestnancov bude obecný úrad v dňoch 10.12. - 12.12.2019  ZATVORENÝ. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

09. 12. 2019                                                          potraviny PRIMAPEK


OZNAM  - oznamujeme občanom, že nové potraviny PRIMAPEK  v našej obci budú otvorené od štvrtka 12.12.2019 v čase od 05:30 - 12:00. Otváracia doba potravín bude dočasne do odvolania v dôsledku hľadania pracovnej sily nasledovná: Pondelok až Piatok od 05:30 - do 12:00, Sobota 05:30-11:00.

Firma PRIMAPEK - Boris Prítrský Chtelnica zároveň ponúka voľnú pracovnú pozíciu na miesto predavačky v potravinách v našej obci, bližšie informácie na tel. čísle: 0905-428 182.

 

 

02. 12. 2019                                                                    ECAV


POZVÁNKA  - cirkevný zbor Evanjelická cirkvi  Augsburského vyznania na Slovensku Vrbové Vás srdečne pozýva na 1. adventnú večiereň, ktorá bude v utorok 3.12.2019 o 16:00 v malej zasadačke obecného úradu v Prašníku.

 

 

26. 11. 2019                                                                   cintorín


Rekonštrukcia  - začala sa plánovaná rekonštrukcia strechy domu smútku na hlavnom cintoríne v Prašníku. Financovaná je z rezervného fondu obce v hodnote 40 000,- €

 

 

25. 11. 2019                                                                    pošta


OZNAM  - pošta Prašník oznamuje občanom,  že vo štvrtok 28.11.2019 bude pošta z prevádzkových príčin zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

12. 11. 2019                                                           komunálny odpad


Zmena vývozu KO  - oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu prechádza do zimného režimu, to znamená že od dnes 12.11.2019 bude komunálny odpad v obci Prašník vyvážaný do odvolania raz týždenne a to vždy v utorok.

 

 

04. 11. 2019                                                                     OcÚ


Rekonštrukcia  - v uplynulých dňoch sa realizovala plánovaná rekonštrukcia a zatepletenie fasády budovy obecného úradu. Zateplenie sa financovalo z príspevku 10 800,- € od Ministerstva financií SR a zvyšok bol dofinancovaný z rezervného fondu obce. Postupne prebehne aj rekonštrukcia kancelárii s pomocou príspevku 8 000,-€ získaného z MF SR.

Taktiež je plánovaná aj rekonštrukcia domu smútku na hlavnom cintoríne v Prašníku v hodnote 40 000.-€, ktorá bude celá financované z rezervného fondu.

 

 

 

22. 10. 2019                                                                    ECAV


POZVÁNKA  - cirkevný zbor Evanjelická cirkvi  Augsburského vyznania na Slovensku Vrbové Vás srdečne pozýva dňa 27. októbra 2019 o 10:00 na Slávnostné služby Božie pri príležitosti 90. výročia pamiatky posvätenia evanjelického chrámu vo Vrbovom. Slávnostným kazateľom slova Božieho bude dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mrg. Ján Hroboň.

 

 

22. 10. 2019                                                                    oznam


OZNAM - oznamujeme občanom, že obecná knižnica bude v piatok 25.10.2019 z technických príčin zatvorená.

 

 

15. 10. 2019                                                            separovaný zber


TRIEDENIE ODPADU - ak správne triedime odpad, svet je krajší. Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  1. - snažte sa pokiaľ možno odpad netvoriť vôbec.
  • - zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • - dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale.
  • - riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • - trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 

 

30. 09. 2019                                                                   pre deti


 

 

25. 09. 2019                                                                    oznam


OZNAM - Oznamujeme občanom, že potraviny Kačka v našej obci budú od dnešného dňa 25.09.2019 od 12:00 zatvorené do odvolania.

 

 

23. 09. 2019                                                                  pozvánka


JEDNOTA DôCHODCOV - ZOJDS Prašník pozýva svojich členov na koncert hudobnej skupiny Marco Rajt a Band v sprievode cimbalovej hudby, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. septembra o 17:00 v kinosále vo Vrbovom. Cena vstupenky pre členov ZO-JDS Prašník je 3 €. Prihlásiť sa treba u p. Zitky Noskovej, Ľudky Sakovej a Ľubici Obuchovej a zároveň uhradiť 3 €. Doprava individuálne. Prihlásiť sa treba do štvrtka 26. septembra do 12:00.

 

 

12. 09. 2019                                                            ARRIVA bus


VÝZVA - TTSK vyzýva obecné úrady a občanov, aby do 30.09.2019 zasielali dopravcovi (Arriva TT) svoje pripomienky a požiadavky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov - viac sa dočítate na úradnej tabuli alebo TU

 

 

21. 08. 2019                                                              vývoz KO


OZNAM - vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že vývoz komunáleho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica bude mimoriadne v stredu 28.08.2019.

 

 

13. 08. 2019                                                     vakcinácia proti besnote


OZNAM - v sobotu 24.08.2019 sa v našej obci uskutoční ČIPOVANIE a OČKOVANIE PSOV PROTI BESNOTE a to  od 14:00 - 14:30 Dúbrava, 14:30 - 15:00 Borová hora, 15:00 - 15:30 pri obecnom úrade, 15:30 - 15:50 Dolné Bory, 15:55 - 16:15 hod. Pustá Ves. Poplatok za vakcináciu proti besnote psa je 8€. Poplatok za čipovanie je 12€. Vakcinuje sa každý pes starší ako 3 mesiace. Na požiadanie majiteľa bude možné zaočkovať psov proti psinkovému komplexu, zakúpiť tablety na odčervenie a prípravok proti kliešťom a blchám. Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko sa jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je povinné. Ak vám termín hromadného očkovania nevyhovuje, dohodnite si prosím individuálny termín na tel.čísle 0915 619 883, vakcináciu bude vykonávať MVDr. Juraj Bodo.

 

 

05. 08. 2019                                                              potraviny CBA


OZNAM  - potraviny CBA v Prašníku budú od pondelka 05.08.2019 do nedele 18.08.2019 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

 

 

16. 07. 2019                                                                   pre deti


TÁBOR - denný čipkársky tábor v Krakovanoch:

 

 

09. 07. 2019                                                            sociálny program


KOMUNITNÝ PLÁN - medzi strategické dokumenty našej obce patrí aj Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý na svojom piatom zasadnutí schválilo OcZ obce Prašník. KPSS na roky 2019 - 2023 nájdete v sekcii Dokumenty

 

 

27. 06. 2019                                                                    audit


VÝROČNÁ SPRÁVA - individuálnu výročnú správu obce Prašník za rok 2018 aj spolu s auditom a záverečným účtom 2018 nájdete na Úradnej tabuli pod dátumom 26.06.2019.

 

 

19. 06. 2019                                                              upozornenie


 

 

11. 06. 2019                                                                  zájazd


JEDNOTA DôCHODCOV - ZOJDS Prašník v spolupráci so ZOJDS Borovce, poriada 4. augusta 2019 zájazd na Jánošíkove dni v Terchovej. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do pondelka 17. júna a poplatok 5 € je potrebné uhradiť u pani Ľudky Sakovej, Zitky Noskovej alebo Ľubici Obuchovej.

 

 

31. 05. 2019                                                              vývoz KO


OZNAM - vážení spoluobčania, v utorok 18. júna 2019 sa uskutoční pravidelný vývoz smetných nádob komunálneho odpadu. Od tohto dňa sa však budú vyvážať iba smetné nádoby s platnými nálepkami na rok 2019! Žiadame občanov, ktorí ešte neuhradili poplatok za KO a DSO na rok 2019, aby tak urobili čo najskôr. Neprevzaté rozhodnutia o výške miestnych daní a poplatkov sú k dispozícií na obecnom úrade počas úradných hodín.

 

 

31. 05. 2019                                                                   šport


Výber futbalovej mládeže - výber talentov:

 

 

25. 05. 2019                                                                kultúra


PIESEŇ O PRAŠNÍKU - našu obec a jej okolitý nádherný kraj už niekoľko týždňov (od 4.5.) úspešne reprezentuje naša speváčka Zitka Nosková s Pieseňou o Prašníku v hitparáde celoslovenskej TV SENZI  www.senzi.sk/superparada tv senzi

Videoklip piesne si môžete pozrieť aj tu: www.youtube.com/watch?v=9jGTnjqOe8c

 

 

23. 04. 2019                                                      komunálny odpad


VÝVOZ  KO - vážení občania oznamujeme vám, že dnes (v utorok) sa uskutoční pravidelný vývoz komunálneho odpadu. Od tohto dňa prechádza vývoz komunálneho odpadu do letného režimu: od dnes 23.4.2019 bude komunálny odpad v obci Prašník vyvážaný do odvolania v 14-denných intervaloch - t.j. každý nepárny týždeň v utorok.

 

 

20. 04. 2019                                                    ekologická katastrofa


OTRÁVENÁ HOLEŠKA - v piatok 19.4.2019 v podvečerných hodinách vypustil neznámy páchateľ do vody potoka Holeška chemikáliu, ktorá otrávila pstruhy aj raky riečne. Ohrozená je aj neďaleká vodná nádrž Čerenec. Prípadom sa zaoberá polícia.

Viac: www.piestanskydennik.sk/2019/04/20/v-holeske-ktosi-otravil-pstruhy-chemikaliou/  

Reportáž RTVS nájdete na facebooku tu: www.facebook.com/watch/?v=278989733005800

 

 

12. 04. 2019                                                              zájazd


ZO JDS Prašník - oznamuje svojim členom, že v spolupráci s JDS Chtelnica organizuje týždenný pobyt v  stredisku „ORAVICE“ od nedele 2.júna 2019. Pobyt s plnou penziou 17€/deň, cena šesťdňového pobytu 102€. Možnosť kúpania v termálnom bazéne za 1€/deň. Doprava individuálne vlakom na trase Piešťany - Kraľovany - Trstená na preukážku. Lístok a miestenku si treba zabezpečiť aspoň 2 týždne dopredu. Z Trstenej do Oravíc preprava autobusom, alebo nás majiteľ hotela po dohode prevezie. Prihlásiť sa a uhradiť pobyt vo výške 102€ je potrebné do stredy 17.4.2019 u Ľubici Obuchovej, Ľudky Sakovej alebo Zitky Noskovej.

 

 

03. 04. 2019                                                              oznam


POŠTA PRAŠNÍK - oznamuje zmenu prevádzkových hodín v nasledujúcich dňoch: streda 3.4.2019  - otvorené od 7:00 do 10:00, poobede otvorené od 16:00 do 17:00, štvrtok 4.4.2019 – otvorené od 7:00 do 10:00, piatok 5.4.2019 - pre verejnosť zatvorené. O prípadnej zmene prevádzkových hodín Vás budeme informovať.

 

 

01. 04. 2019                                                              oznam


OBEC PRAŠNÍK - správca daní a poplatkov oznamuje občanom, že Rozhodnutia o miestnych daniach a Rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019, si môžu občania osobne prevziať v úradných hodinách na obecnom úrade v Prašníku. Po uhradení poplatku za komunálny odpad vám bude na obecnom úrade pridelená nalepovacia známka na smetnú nádobu pre rok 2019.

 

 

27. 03. 2019                                                              oznam


POŠTA PRAŠNÍK - oznamuje že v dňoch 28.3.2019, 29.3.2009 a 1.4.2019 bude pošta otvorená iba v dopoludnajších hodinách od 7:00-10:00. V poobedných hodinách bude pošta v týchto dňoch z prevádzkových príčin zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

25. 03. 2019                                                              oznam


ODPOČET ELEKTROMEROV - od dnes 25.3.2019 a v priebehu tohto týždňa bude v našej obci prebiehať odpočet elektromerov v domácnostiach. Prosíme sprístupniť elektromer alebo zanechať odpísaný konečný stav na viditeľnom mieste.

 

 

06. 03. 2019                                                              oznam


VÝVOZ ODPADU - v utorok 5.3.2019 neboli vyvezené smeti v našej obci od reštaurácie Dúbrava smerom na centrum - obecnému podniku služieb Chtelnica sa totiž pokazilo smetiarske auto. O náhradnom termíne vývozu Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

04. 03. 2019                                                           poslanci OZ


ROZDELENIE OBVODOV - na prvom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  21.2.2019, OZ okrem iného schválilo aj rozdelenie obvodov obce pre činnosť jednotlivých poslancov. Rozpis obvodov a kontakty na poslancov OZ nájdete v sekcii Orgány obce. Uznesenia OZ sú k dispozícii aj na Elektronickej úradnej tabuli.

 

 

18. 02. 2019                                                                 tabule


MONITOROVANIE OBCE - v pondelok 18.2.2019 boli osadené tabuľky upozorňujúce, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom:

 

 

15. 02. 2019                                                             kultúra - kino


V TIENI JAGUÁRA - náš cestovateľ Peter Kuric z Prašníka, v spolupráci s kultúrnou komisiou a OcÚ, Vás srdečne pozýva na premietanie filmu Tieň jaguára a zaujímavé rozprávanie s videobonusmi z dobrodružnej výpravy za pralesnými indiánmi Hoty. Program sa uskutoční v sobotu 9. marca 2019 od 18:30 v sále KD Prašník:

 

 

29. 01. 2019                                                                  pošta


OZNAM  - pošta Prašník Vám oznamuje zmenu prevádzkových hodín v nasledujúcom týždni:

pondelok 28.1.2019 otvorené od 7:00 do 10:00 hod. , poobede - zatvorené

utorok      29.1.2019 otvorené od 7:00 do 10.00 hod.

stredu      30.1.2019 otvorené od 7:00-10:00 hod. a 16:00-17:00 hod.

štvrtok     31.1.2019 – bude pošta zatvorená

piatok       1. 2 .2019 - zatiaľ bez zmeny

O prípadnej ďalšej zmene prevádzkových hodín pošty Vás budeme informovať.

 

 

10. 01. 2019                                                        výberové konanie


Obecné zastupiteľstvo v Prašníku - vyhlasuje výberové konanie na post hlavného kontrolóra obce, ktoré sa uskutoční verejným hlasovaním na zasadnutí OcZ dňa 21.02.2019 od 17:00. Prihlášky je potrebné doručiť na OcÚ najneskôr 07.02.2019 do 11:00 a obálku je treba zreteľne označiť: "Voľba kontrolóra - neotvárať!".

Kvalifikačné predpoklady a náležitosti prihlášky.

 

 

10. 01. 2019                                                          ples - pozvánka


 

 

17. 12. 2018                                                                  oznam


Vývoz komunálneho odpadu -  oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica bude počas vianočných a novoročných sviatkov vo štvrtok 27.12.2018 a v stredu 02.01.2019.

 

 

13. 12. 2018                                             komunálne voľby - sťažnosť


Ústavný súd SR - neúspešný kandidát na starostu obce podal dňa 16.11.2018 sťažnosť na okrskovú volebnú komisu v Prašníku. Sťažnosť bola na Ústavnom súde zaevidovaná pod číslom 25520-2018 viď. tiež: https://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-podani#!DmsSearchView - hľadaný výraz zadajte: Prašník.

Ústavný súd Slovenskej republiky uvedenú sťažnosť zamietol ako neopodstatnenú!

 

 

11. 12. 2018                                                               OcÚ - OcZ


Slávnostné zasadnutie OcZ - v pondelok 10.12.2018 o 16:00 sa v zasadačke obecného úradu uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva. Po slávnostvom otvorení predniesla predsedníčka volebnej komisie Ing. Darinka Mosná sumár výsledkov komunálnych volieb. Potom nasledoval sľub zvoleného starostu obce a následne aj sľub zvolených poslancov OcZ. Za zástupcu starostu bol zvolený pán Branislav Škodáček. Starosta obce Emil Škodáček vo svojom príhovore, okrem iného, zhrnul doterajšiu činnosť a poďakoval aj končiacim poslancom  z predchádzajúceho volebného obdobia. Na zasadnutí sa riešila aj povolebná aféra - podanie na Ústavný súd a s tým súvisiace nepríjemnosti... Nasledovali voľby predsedov jednotlivých komisii a záver. Podrobnejšie informácie nájdete v zápisnici v sekcii Dokumenty.        Fotogaléria

 

 

03. 12. 2018                                                               info z OcÚ


Oznam -  Vážení občania, obecný úrad v Prašníku bude od utorka 04.12.2018 do štvrtka 06.12.2018 z dôvodu školenia zamestnancov zatvorený.

 

 

28. 11. 2018                                                              stromček


Vianočný stromček - dnes bol na námestí pred OcÚ osadený ihličnatý stromček. Tento rok ho venovala rodina pani Boženy Mockovej z Prašníka. Ďakujeme! (foto: Darinka Mosná)

 

 

16. 11. 2018                                                       piešťanský týždeň


Anna Plecitá - zomrela vo štvrtok 15. novembra vo veku nedožitých 92 rokov. Celý článok nájdete v Piešťanskom týždni

 

 

11. 11. 2018                                                         komunálne voľby


Volebná účasť - v tomto roku bola v našej obci tretia najvyššia účasť voličov v komunálnych voľbách od roku 1994. V sobotu 10.11.2018 využilo svoje volebné právo 447 voličov z celkového počtu 684 oprávnených voličov, čím sme dosiahli volebnú účasť až 65,35% (priemerná účasť v SR bola 48,68%)

 

 

09. 11. 2018                                                                   oznam


Prerušenie dodávky elektriny - oznamujeme občanom, že dňa 05.12.2018 bude postupne prerušená distribúcia v jednotlivých častiach obce Prašník (Stred, Sychrovy, Borová Hora, Mlyn Dobrovodských a Grnča). Podrobný rozpis časov a súp. č. domov nájdete aj na Elektronickej úradnej tabuli.

 

 

22. 10. 2018                                                                   oznam


Vývoz komunálneho odpadu - oznamujeme občanom obce Prašník, že najbližší vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica sa uskutoční v utorok 23.10.2018, od tohto dňa sa bude vývoz uskutočňovať každý týždeň, vždy v utorok!

 

 

17. 10. 2018                                                                  pre deti


 

03. 10. 2018                                                                   kniha


Prezentácia knihy  -  obec Košariská vás srdečne pozýva na prezentáciu knihy Jozefa Banáša o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pod názvom "PREBIJEM SA!" spojenú s predajom a s autogramiádou autora.

Prezentácia sa uskutoční v sále Národného domu v Košariskách v piatok 5. októbra 2018 o 17:00.
 

 

14. 09. 2018                                                               cestovanie


Týždeň mobility  -  od 16. do 22. septembra 2018 môžete cestovať na prímestských autobusových linkách a vlakoch so zľavou 50%. Viac o akcii www.piestanskydennik.sk/2018/09/12/vlaky-a-autobusy-buduci-tyzden-za-polovicu/

 

 

05. 09. 2018                                                                   pošta


Oznam  -  pošta v Prašník bude od 10. do 14. septembra 2018 otvorená z technických príčin v zmenených úradných hodinách: pon, uto, štv, pia 7:00 - 10:00 a v stredu 7:00 - 10:00  a  16:00 - 17:00.

 

 

30. 08. 2018                                                                 dom smútku


Rekonštrukcia  - v týchto dňoch prebieha výstavba novej strechy domu smútku na cintoríne v Prašníku - Pustej Vsi. Rekonštrukciu strechy realizuje na základe vybranej cenovej ponuky firma ROYALDOM s.r.o. z Častkoviec:

 

 

 

28. 08. 2018                                                                      oznam


Jednota dôchodcov  - ZO JDS Prašník  oznamuje upresnenie odchodu autobusu zájazdu na muzikálový príbeh zo života Milana Rastislava Štefánika s názvom "MALÝ VEĽKÝ MUŽ" v podaní Radošinského naivného divadla, ktorý bude v amfiteátri pod vrchom Roh pri obci Lubina v sobotu 1. septembra 2018 so začiatkom o 19:30.  Odchod autobusu bude z Dúbravy o 17:00 hod., potom pôjde na Borovu Horu a pred obecný úrad Prašník. V prípade, že sa nemôžete predstavenia zúčastniť, tak je potrebné si nájsť za seba náhradu alebo uhradit poplatok 16,00 €, nakoľko vstupenky bolo potrebné objednat a uhradiť v časovom predstihu.

 

 

21. 08. 2018                                                             TAVOS - odstávka


OZNAM  - Spoločnosť TAVOS oznamuje občanom, že vo štvrtok 23.08.2018 bude v Dolnej a Hornej Pustej Vsi z dôvodu poruchy vodovodu odstávka vody v čase od 8:30 do 13:00. Za pochopenie ďakujeme!

 

 

17. 08. 2018                                                              potraviny CBA


OZNAM  - potraviny CBA v Prašníku budú od soboty 18.8.2018 do nedele 26.08.2018 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

 

 

14. 08. 2018                                                            DHZ - pozvánka


 

 

 

07. 08. 2018                                                                 info z OcÚ


Oznam -  Vážení občania, obecný úrad v Prašníku bude od stredy 08. 08. 2018 do piatku 10. 08. 2018 otvorený len v čase od 07:00 do 13:00.

 

 

01. 08. 2018                                                                 info z OcÚ


Oznam -  Vážení občania, v súlade s vyhláškou MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci Vám oznamujeme, že v dňoch od 01. 08. 2018 (streda) do 03. 08. 2018 (piatok) bude obecný úrad v Prašníku otvorený od 7:00 do 12:00. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

23. 07. 2018                                                                   pošta


Oznam  -  pošta v Prašníku bude v dňoch 26.,27.,30. a 31.7.2018 mimoriadne otvorená len od 7:00  do 10:00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

23. 07. 2018                                                                  pre deti


 

 

 

23. 07. 2018                                                                   vesmír


Zatmenie mesiaca  - v susednom mestečku bude pozorovanie najdlhšieho ZATMENIA MESIACA v tomto storočí aj s odborným výkladom. Akcia sa koná 27.7.2018 (piatok) od 18:30 na Mestskom futbalovom štadióne Vrbové. Program: 18:30 Opekanie - kto si čo donesie, treba doniesť so sebou aj palice na opekanie. 19:20 Prednáška - Ing. Roman Švihorík - Obyčajný neobyčajný Mesiac. 20:40 Začiatok pozorovania Zatmenia Mesiaca a iných zaujímavých objektov hviezdnej oblohy. (planéty, hviezdy, ...) 23:59 Ukončenie pozorovania. AKCIA SA KONÁ IBA ZA DOBRÉHO POČASIA!!

 

 

11. 07. 2018                                                                    kultúra


Jednota dôchodcov  - ZO JDS Prašník  organizuje zájazd na muzikálový príbeh zo života Milana Rastislava Štefánika s názvom "MALÝ VEĽKÝ MUŽ" v podaní Radošinského naivného divadla, ktorý bude v amfiteátri pod vrchom Roh pri obci Lubina v sobotu 1. septembra 2018 so začiatkom o 19:30. Poplatok pre nečlenov je 15 €. V prípade záujmu sa môžete  prihlásiť u pani Ľudky Sakovej alebo u pani Zitky Noskovej do 20.07.2018.

 

 

02. 07. 2018                                                                     oznam


OZNAM  - Vážení obyvatelia obce, dňa 04.07.2018 o 14.00 hod sa uskutoční stretnutie zamestnancov spoločnosti Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., so sídlom J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové, IČO: 36 269 727 so správcom konkurznej podstaty v priestoroch tzv. kúrie mesta Vrbové, za účelom riešenia zamestnaneckých pomerov a dávok z garančného fondu spoločnosti. Prosíme Vás, aby ste o pripravovanom stretnutí informovali kolegov a príbuzných kolegov, ktorí boli zamestnancami spoločnosti Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o..

 

 

29. 06. 2018                                                                potraviny CBA


OZNAM  - oznamujeme Vám, že potraviny CBA sú od  29.06.2018 opäť OTVORENÉ.

 

 

20. 06. 2018                                                                potraviny CBA


OZNAM  - oznamujeme Vám, že potraviny CBA budú od  21.06.2018 až do odvolania ZATVORENÉ.

 

 

18. 06. 2018                                                                  reštaurácia


Reštaurácia DÚBRAVA - Vás srdečne pozýva na jej znovuotvorenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 o 13:00. Guláš a špekáčky zadarmo!

 

 

05. 06. 2018                                                                   info z OcÚ


Školenie zamestnancov OcÚ -  Vážení občania, oznamujeme Vám, že  obecný úrad bude z dôvodu školenia zamestnancov od 06.06.2018 do 08.06.2018 ZATVORENÝ.

 

 

04. 06. 2018                                                                   info z OcÚ


Kamerový systém - v týchto dňoch bol v našej obci inštalovaný nový bezpečnostný kamerový systém. Rozmiestnených je 9 kamier.

 

 

25. 05. 2018                                                                   info z OcÚ


Výberové konanie - Obec Prašník prijme do zamestnania na trvalý pracovný pomer účtovníka/čku s nástupom od 1.8.2018. Požiadavky: minimálne ukončené stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania a 5 rokov praxe v podvojnom účtovníctve. Žiadosti vrátane štruktúrovaného životopisu zasielajte na adresu: Obec  Prašník, Prašník č. 93, 922 11 Prašník do 15.7.2018.

 

 

23. 05. 2018                                                                   zájazd SJD


Zájazd - Vážení občania, ZO JDS v Prašníku oznamuje svojim členom, že v utorok 29.05.2018 sa koná zájazd do Banskej Štiavnice a Svätého Antola v spolupráci s JDS Šterusy. Cena zájazdu je 6,00 Eur.

Prihlásiť sa treba u pani Ilavskej na tel. č. 0908 730 196

 

 

21. 05. 2018                                                                      kosci


Lubinská kosa - ďalšia kosecká sútaž  kde vystúpia aj Holešky z Prašníka:

 

 

03. 05. 2018                                                                   info z OcÚ


Čerpanie dovolenky - Vážení občania, OcÚ Prašník Vám oznamuje, že z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov bude obecný úrad v pondelok 7. mája 2018 ZATVORENÝ. Za pochopenie Ďakujeme.

 

 

27. 04. 2018                                                               obecný rozhlas


Hlásenia obecného rohlasu - ak chcete dostávať text hlásení obecného rozhlasu, nahláste to osobne na OcÚ Prašník počas úradných hodín.

Niektoré vybrané hlásenia si môžete prečítať aj na obecnom webe v sekcii Hásenia obecného rozhlasu.

 

 

26. 04. 2018                                                                   info z OcÚ


Rekonštrukcia schodiska - v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia a obnova schodiska a betónovej plochy pri dome smútku na cintoríne Prašník - stred. Stavebné práce realizuje firma pána Srogončíka a mali by byť ukončené do konca mája 2018. Prosíme návštevníkov cintorína o trpezlivosť a zhovievavosť počas stavebnej činnosti. Ďakujeme.

OcÚ Prašník pripravuje ďalšie rekonštrukcie:  Obnova  miestnej komunikácie v časti Dúbrava po Stanovisko - začiatok máj - jún 2018, realizujú CESTY Nitra.

Obnovovať sa budú aj ďalšie vybrané úseky miestnych komunikácii z rezervného fondu obce, ktoré boli odsúhlasené na 3. riadnom zasadnutí OZ.

Novú strechu domu smútku na cintoríne v Pustej Vsi bude realizovať firma pána Lisíka v predbežnom termíne jún - júl 2018.

 

 

20. 04. 2018                                                                      kosci


Drahovská kosa - aj v neďalekých Drahovciach bude kosecká sútaž a vystúpia tam aj Holešky z Prašníka:

 

 

09. 04. 2018                                                                obecný rozhlas


Obecný úrad v Prašníku - disponuje novým vysielacím zariadením obecného rozhlasu, ktoré ponúka aj veľmi praktickú funkciu zasielania odvysielaného oznamu občanom formou sms správy alebo e-mailom. Výhodou týchto oznamov je, že obyvatelia sa dostanú k informáciám vyhlasovaných z obecného úradu aj v čase kedy nie sú v obci resp. nepočujú obecný rozhlas. 

Čo je potrebné urobiť? Stačí ak občania, ktorí majú záujem o túto bezplatnú službu, prídu osobne na obecný úrad a nahlásia telefónne číslo alebo  e-mailovú adresu, na ktorú chú oznamy dostávať. Zároveň je potrebné podpísať súhlas na poskytnutie ochrany osobných údajov, ktoré budú výlučne použité len v rámci kontaktovania prostredníctvom rozhlasového zariadenia VM Florian sms správou alebo e-mailom.

Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov si môžete pozrieť  TU

 

 

06. 04. 2018                                                                separovaný zber


TETRAPACK - v marci 2018 pribudli v našej obci dva nové kontajnery oranžovej farby určené na separovaný zber tetrapakových obalov. Sú umiestnené na námestí pri OcÚ a na Borovej Hore. Môžete do nich vhadzovať vypláchnuté a stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov a iných nápojov.

Viac informácii o separovanom zbere a o tom čo do kontajnera patrí a čo nie, taktiež o termínoch vývozov, sa dočítate tu: www.prasnik.sk/separovany-zber/ 

Prosíme občanov, aby do separačných kontajnerov vhadzovali len triedený odpad, ktorý do jednotlivých nádob patrí. Ďakujeme!

 

 

28. 03. 2018                                                                  verejná súťáž


Obec Prašník  - vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až §288 Obchodnného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Prašník (reštaurácia Dúbrava) zapísaných na LV č. 1800 v zmysle uznesenia OcZ č. 15/III/2018 zo dňa 27.3.2018 a vyzýva na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy o nájme za podmienok schálených uznesením OcZ č. 16/III/2018 zo dňa 27.3.2018. Podmienky obchodnej verejnej súťaže  TU        Vzor nájomnej zmluvy  TU

 

 

14. 03. 2018                                                                    upozornenie


PROTIPOŽIARNA VÝSTRAHA:

V nastávajúcom jarnom období býva častou príčinou požiaru lesných porastov vypaľovanie suchej trávy a spaľovanie odpadu v blízkosti lesa. Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým aj fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť! Chráňme naše lesy!

 

 

22. 02. 2018                                                                 CBA potraviny


Potraviny CBA Prašník zatvorené - Vážení spoluobčania, potraviny CBA Vám oznamujú, že Vašu nazbieranú zľavu na zákaznickej karte si môžete čerpať v predajni potravín CBA Vrbové, M.A.Beňovského 353/1.

 

 

15. 02. 2018                                                                verejná súťáž


Obec Prašník  - vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až §288 Obchodnného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Prašník (reštaurácia Dúbrava) zapísaných na LV č. 1800 v zmysle uznesenia OcZ č. 12/II/2018 zo dňa 8.2.2018 a vyzýva na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy o nájme za podmienok schálených uznesením OcZ č. 13/II/2018 zo dňa 8.2.2018. Podmienky obchodnej verejnej súťaže  TU

 

 

07. 02. 2018                                                                otvorenie lávky


SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE  novej lávky cez Podkylavku sa uskutoční v sobotu 10.02.2018: 

 

 

 

25. 01. 2018                                                                reštaurácia


Reštaurácia Dúbrava - je   ZATVORENÁ do odvolania

 

 

 

25. 01. 2018                                                               ples - pozvánka


 

vstupné: 18€

 

 

05. 01. 2018                                                                 separovaný zber


PAPIER - začiatkom tohoto roka boli v našej obci rozmiestnené ďalšie kontajnery, tentokrát na separovaný zber papiera. Prosíme občanov, aby do kontajnerov vhadzovali len triedený odpad podľa jednotlivých druhov - viac informácii o separovanom zbere a o tom čo do kontajnera patrí a čo nie, taktiež o termínoch vývozov, sa dočítate tu: www.prasnik.sk/separovany-zber/

  

 

 

03. 01. 2018                                            


Potraviny CBA - oznamujeme občanom našej obce, že predajňa potravín CBA mení otváraciu dobu nasledovne:

                pondelok až piatok:   6:30 - 15:00

                sobota, nedeľa:  zatvorené

 

 

29. 12. 2017                                                                    ARRIVA - bus


ARRIVA ponechala aj naďalej večerný autobusový spoj z Vrbového (20:10) do Brezovej pod Bradlom a po novom premáva aj v pracovných dňoch počas školských prázdnin. Obyvatelia Prašníka v častiach Borová Hora, Dúbrava, Lajdovci - Pustá Ves, Fajnorovci a U Hrotkov tak majú možnosť sa dopraviť domov autobusom aj vo večerných hodinách:

 

28. 12. 2017                                                              o prašníckom mlyne


O Mockových mlyne nedávno vyšiel článok v Piešťanskom týždni. Prečítať si ho môžete tu:

 

27. 12. 2017                                                                  turisti HORA Prašník


Ščefánske vyvetranie bol názov vianočnej turistickej vychádzky po našom chotári v utorok 26.12.2017, ktorá viedla cez Sniedaniská a Poľanu na farmu Etelka kde sa turisti zohriali pri ohníku a potom pokračovali cez Dúbravu do Prašníka. Výborný nápad ako spraviť niečo pre svoje zdravie počas sviatočného hodovania. A účasť bola veru hojná (foto Leonard Dobrucký):

 

 

10. 12. 2017                                                                  náučný chodník


Slávnostné otvorenie náučného chodníka sa uskutočnilo v sobotu 9.12.2017 pred Obecným úradom v Prašníku. Na chodníku, ktorý vedie z Prašníka na Čerenec, Tlstú horu, Veľkú a Malú Pec k Barónovmu hrobu, sú osadené informačné tabuľe a lavičky. Projekt realizovali OZ Deti z Prašníka a Turistické združenie HORA spolu s dobrovolníkmi z našej obce vďaka podpore Nadácie Volgswagen Slovakia. Otvorenie chodníka spestril aj Andrej Jobus so synom hudobným vystúpením. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri budovaní tohto krásneho náučného chodníka!

 

 

24. 11. 2017                                                                 divadielko pre deti


Materská škola v Prašníku srdečne pozýva všetky detičky z Prašníka na divadlo Sofinka a tekvička, ktoré bude v utorok 28.11.2017 o 14:45 v jedálni materskej školy. Vstupné je 50 centov. Prosíme deti mimo MŠ nech si prinesú prezúvky. Ďakujeme a tešíme sa na vás!

 

 

15. 11. 2017                                                                   Prašnícke more


Zatvorte oči a predstavte si šum plytkého teplého mora, bahnité dno plné života, riečka, ktorá prerušuje hladkú líniu pobrežia... Otvorte oči a ste o milióny rokov neskôr na Prašníku. Chcete vedieť ako to s tým morom bolo? Aké organizmy tu žili? Chcete počuť príbehy skamenelín, ktoré sa tu bežne nachádzajú? Ako sme sa o nich dozvedeli a ako to, že vieme rozpovedať ich príbeh? Srdečne Vás pozývame na prednášku o skamenelinách z Prašníka "Stratené prašnícke more" v priestoroch zbrojnice DHZ Prašník, kde sa pokúsime zodpovedať tieto otázky.

 

 

10. 11. 2017                                               Obnova kultúrneho domu v Prašníku


Výzva pre podnikateľské subjekty:

Výzva na predkladanie ponúk -  ,,Obnova kultúrneho domu - Prašník´´

Príloha č. 1 Návrh_na_plnenie_kritérií

Príloha č. 2 Čestné_vyhlásenie

Príloha č. 3 Čestné_vyhlásenie

Príloha č. 4 Zadanie_výkaz_výmer

Príloha č. 5 Projektová_dokumentácia

Príloha č. 6 Zmluva_o_dielo

Príloha č. 7 Čestné_vyhlásenie

copyright 2010 obec Prašník