Archív elektronickej úradnej tabule obce Prašník:

 

Elektronická úradná tabuľa 2017

 

 Aktuálne oznamy sa zobrazujú na začiatku tabuľky:

 

dátum

oznam

vyvesené pozn.
21122017 Oznámenie o dočasnom zatvorení CBA prevádzky 21.12.2017 Oznam
19.12.2017

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že počas Vianočných sviatkov bude vývoz komunálneho odpadu zrealizovaný dňa 27.12.2017

19.12.2017 Oznam
19.12.2017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 19.12.2017 Oznam
15.12.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. OUP-S2017/00400 15.12.2017 Konanie
15.12.2017 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb   schválené
15.12.2017 Uznesenia zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 14.12.2017    
 

POZVÁNKA

na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník ,

ktoré sa uskutoční dňa  14.12.2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce
   
06.12.2017

 Oznámenie o zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom revíri Košariská

č.j. OUP-S2017/00393

06.12.2017 Verejná vyhláška
06.12.2017 Rozpis Bohoslužieb v advente a počas Vianoc v roku 2017 v CZ ECAV Vrbové 06.12.2017 Oznam
29.11.2017 Rozhodnutie č.j. OUP-S2017/00355/2/R-La 29.11.2017 Verejná vyhláška
29.11.2017 Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie             č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb   Návrh
27.11.2017 Návrh - Finančný rozpočet Obce Prašník na roky 2018-2020 27.11.2017 Návrh
16.11.2017

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník

č.j. OUP-S2017/00389, R2017/746

16.11.2017 Konanie
10.11.2017 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie 13.112017 Verejná vyhláška
10.11.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

,,Obnova kultúrneho domu – Prašník´´

Prílohy:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 Zadanie_výkaz_výmer

Príloha č. 5 Projektová dokumentácia

Príloha č. 6 Zmluva o dielo

Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie

10.11.2017 Výzva
07.11.2017

Oznam

Projekt Dátové centrum miest a obcí (DCOM)

07.11.2017 Oznam
05.11.2017 Výsledky volieb do VÚC 2017    
24.10.2017 Všeobecné záväzné nariadenie obce Prašník č.2/2017 o tvorbe fondu údržby,prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Prašník 24.10.2017  
20.10.2017 Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 19.10.2017 20.10.2017 Uznesenia
18.10.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.367/2017 16.10.2017 Konanie
16.10.2017

Pozvánka

Pozvánka na 5.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník konaného dňa 19.10.2017 o 17:00 hod.
 

16102017 Pozvánka
16.10.2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín

Č.j. OUP-S2017/00355/Ozk-La

16102017 Oznámenie
16.10.2017 Oznam o vývoze komunálneho odpadu v zimnom období    
11.10.2017

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že obec Prašník bude vydávať obyvateľom obce nové jódové profylaktika, ktoré si môžete  vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín v termíne od 16.10.2017 do 15.11.2017.

Pri odbere nových profylaktík môžete zároveň odovzdať staré preexpirované jódové profylaktika.

11.10.2017 OZNAM
06.10.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 361/2017 06.10.2017 Konanie
06.10.2017 Informácia o začatom správnom konanií v k.ú. Prašník č.j. 360/2017 06.10.2017 Konanie
06.10.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. 359/2017 06.10.2017 Konanie
04.10.2017

NÁVRH

Všeobecného záväzného nariadenia obce Prašník č. 2/2017 o tvorbe fondu údržby,prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Prašník

04.10.2017 Návrh VZN
04.10.2017

OZNAM

pre zástupcov politických strán pre nahlásenie členov a náhradníkov do OVK k voľbám do VÚC 2017

  Voľby VÚC
04.10.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.335/2017/R2017/647 04.10.2017 Konanie
29.9.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 157/2017,R2017/631 29.9.2017 Konanie
25.09.2017

Oznam

Základná organizácia Slovenského zväazu protifašistických bojovníkov organizuje zájazd do Múzea holokaustu v Seredi, viac informácií tu

25.09.2017 Oznam
25.09.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 340/2017 25.09.2017 Konanie
22.09.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 338/2017 22.09.2017 Konanie
19.09.2017

Očkovanie psov proti besnote bude dňa 23.09.2017 t.j.v sobotu

Rozpis stanovísk očkovania tu

19.09.2017 Oznam
18.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky 18.09.2017 Verejná vyhláška
06.09.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 328/2017 07.09.2017 Konanie
28.08.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.331/2017 28.08.2017 Konanie
25.08.2017 Oznamujeme občanom, že dňa 28.08.2017 /pondelok/ bude Obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ!   OZNAM
18.08.2017 Všeobecné záväzné nariadenie obce Prašník č. 1/2017 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane   schválené
17.8.2017 Elektronická adresa určená na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: obecprasnik@prasnik.sk   Voľby VÚC 2017
17.08.2017 Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia obecného zasupiteľstva, konaného dňa 16.08.2017    
16.08.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.313/2017 16.08.2017 Konanie
14.08.2017 Pozvánka na 4.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prašníku,ktoré sa bude konať dňa 16.08.2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce.    
09.08.2017 Termíny odvozu skla,plastov a kovov 09.08.2017  
04.08.2017

Oznamujeme občanom, že

POŠTA PRAŠNÍK bude dnes svoje služby poskytovať len do 10:00 hod.

 

04.08.2017 Oznam
04.08.2017

Pozvánka

DHZ Prašník Vás srdečne pozýva na Memoriál Adriany Boorovej, dňa 19.augusta o 12:00 na futbalovom ihrisku OŠK Prašník

 

04.08.2017 Pozvánka
01.08.2017

OZNAM

úprava stránkových hodín v dňoch od 2.-4.augusta 2017

   
28072017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.157/2017 28072017 Konanie
27.07.2017

Návrh VZN č. 1/2017 

o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

   
24.7.2017 Prerušenie distribúcie elektriky dňa 4.8.2017 - lokalita u Rubanských, u Mosných, u Ďurišov    
21072017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 21072017  
19.7.2017

OZNAM

úprava stránkových hodín v dňoch 19-21.júl 2017

   
04.07.2017

Pozvánka

Obecný športový klub Prašník Vás pozýva na verejnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 8.júla 2017 (t.j.v sobotu) o 18:30 hod. v malej zasadačke OÚ Prašník.

Hlavný bod programu:

Voľba nového predsedu a výboru OŠK

04.07.2017 Pozvánka
30062017 Vyhlásenie  času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 30062017 Vyhlásenie
28.06.2017

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hod.

  Voľby 2017
20.06.2017 Uznesenia s 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 19.06.2017 20.06.2017 Uznesenia
20.06.2017

Verejná vyhláška

Oznámenie o oprave chyby v KN č. X46/2016-1

20.06.2017 Verjená vyhláška
16.06.2017 Pozvánka na 3.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prašníku,ktoré sa bude konať dňa 19.06.2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce. 16.06.2017 Pozvánka
12.06.2017

POZVÁNKA NA VOLEBNÝ KONVENT

Predsedníctvo Bratislavského seniorátu zvoláva na nedeľu 18. júna 2017 o 10.00 hod. v evanjelickom kostole vo Vrbovom v rámci služieb Božích volebný konvent na voľbu nového zborového farára. Presbyterstvo zboru kandidovalo na túto funkciu ses. farárku Mgr. Danu Murínovú z Lovinobane

viac info tu

12.06.2017 Pozvánka
29.05.2017

Záverečný účet Obce Prašník

za rok 2016

29.05.2017  
25.05.2017

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že obecný úrad Prašník bude z dôvodu školenia pracovníkov

od 31.05. do 02.06.2017

ZATVORENÝ

Za pochopenie ďakujeme!

25.05.2017 Oznam
22.05.2017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 25.05.2017 Oznam
22.05.2017 Prerušenie distribúcie elektriny- oboznámenie verejnosti 25.05.2017 Oznam
19.05.2017

Vážení spoluobčania,

Kamenárstvo Kajtár s.r.o. z Nových zámkov Vám oznamuje, že zajtra dňa 20.mája 2017 bude na miestnom cintoríne medzi 17:00-17:45. Ponúka zľavu na pomníky a hrobové komplety.

Tel.kontakt.:0918 44 88 27

19.05.2017 Oznam
17.05.2017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 18.05.2017 Oznam
15.05.2017

Verejná vyhláška

Výzva/Oznámenie o vstupe

15.05.2017 Verejná vyhláška
15.05.2017

ZO JDS Prašník

poriada zájazd Podhájska

Dňa 18.05.2017 t.j. vo štvrtok, odchod o 6:30 hod.

(viac info po kliknutí na oznam)

15.05.2017 Oznam
10.05.2017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 10.05.2017 Oznam
10.05.2017 Rozhodnutie č. X 46/2016-1 podľa § 16 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 10.05.2017 Rozhodnutie
10.05.2017 Verejná vyhláška podľa §26 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov 10.05.2017 Verejná vyhláška
02.05.2017

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že dňa 03.05.2017 t.j.v stredu

bude Obecný úrad z dôvodu školenia pracovníkov

ZATVORENÝ

Za pochopenie ďakujeme!

02.05.2017 Oznam
25.4.2017

Obec Prašník Vás srdečne pozýva na TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA,

ktoré sa uskutoční

dňa 30.apríla 2017 o 17,30 hod.

pred obecným úradom Prašník
 

25.4.2017 Povzánka
25.4.2017

Obec Prašník a Slovenský kosecký spolok Vás pozývajú na 8.ročník pretekov v kosení ručnou kosou -

PRAŠNÍCKY KOSECKÝ FESTIVAL,kt.bude v sobotu 6.mája 2017

Prašník-Pustá Ves,Amfiteáter SNP,

so začiatkom o 10:00 hod.
 

25.4.2017 Pozvánka
25.4.2017 Dobrovoľný hasičský zbor Madunice Vás pozýva na Hasičký deň - sviatok sv.Floriána 25.4.2017 Pozvánka
20.4.2017 Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že pošta Prašník bude dňa 21.4.2017 poskytovať svoje služby v čase od 07:00 - 10:00 20.4.2017 Oznam
19.04.2017

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica  bude odo dňa 18.04.2017 realizovaný každý párny týždeň, vždy v utorok
 

19.04.2017 Oznam
18.04.2017 Pošta Prašník bude dňa 19.04.2017 otvorená v čase od 7.00-12:00 hod a dňa 20.04.2017 v čase od 7:00 - 10:00 a 15:00-17:00 hod.   Oznam
07.04.2017 Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupisteľstva v Prašníku, konaného dňa 06.04.2017   Uznesenia
04.04.2017 Pozvánka na 2.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 06.04.2017    
03.04.2017 VÝKUP PAPIERA priamo pred Vašim domom dňa 24.4.2017 od 15,00 hod.    
30.03.2017

Výru drevín

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 168/2017

30.03.2017 Konanie
23.03.2017

 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ PRAŚNÍK

pre školský rok 2017/2018

 

23.03.2017 Oznam
22.03.2017

Výrub drevín

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 157/2017

22.03.2017 Konanie
22.03.2017 Od dnes 22.03.2017 budú v našej obci vykonávať odpisy elektromerov v domácnostiach.

Prosíme sprístupniť alebo zanechať konečný stav elektromera na viditeľnom mieste. 

Za spoluprácu ďakujú ZSE

22.03.2017 Oznam
13.03.2017 OZNAM - Očná optika AMPEK 13.03.2017  
08.03.2017

Výrub drevín

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j. 142/2017

 

08.03.2017 Konanie
27.02.2017 Bohoslužby v pôstnom čase v r. 2017 vo Vrbovom 27.02.2017 oznam
23.02.2017 DODATOK č. 1 k VZN č. 3-2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a šk.zariadení na území Obce Prašník 24.02.2017 VZN
23.02.2017 Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupisteľstva v Prašníku, konaného dňa 22.2.2017 24.02.2017 uznesenia
17.02.2017 Pozvánka na 1.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa bude konať dňa 22.02.2017 o 17:00 hod. 17.02.2017 Pozvánka
23.01.2017

Operačný program Kvalita životného prostredia

Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník

 

23.01.2017 Projekt
20.01.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.34/2017 20.01.2017 Konanie
09.01.2017

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční dňa 10.01.2017 (v riadnom termíne).

09.01.2017 Oznam
04.01.2017 Termíny odvozu skla, plastov a kovov 04.01.2016 Oznam
04.01.2017

Vážení spoluobčania,

o presnom termíne vývozu komunálneho odpadu Vás budeme presnejšie informovať.

Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňuje OPS Chtelnica.

Z pochopenie ďakujeme!

04.01.2017 Oznam
01.01.2017

Milí spoluobčania, prajeme vám radostný a úspešný rok 2017!

01.01.2017 oznam

 

 

Úradná tabuľa 2016

 

POZOR! od 24.10.2016 sa zobrazujú aktuálne oznamy na začiatku tabuľky:

 

Dátum Predmet/Číslo Vyvesené Poznámka
22.12.2016

Vážení spoluobčania, počas Vianočných a Novoročných sviatkov bude Obecný úrad v termíne od

27.12.2016 do 02.01.2017

ZATVORENÝ

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatkov

22.12.2016 Oznam
21.12.2016

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Barbora Buntová, Prašník č. 87

   
16.12.2016

Schválené Vzn 2/2016 k miestnym daniam a poplatkom v obci Prašník

posledná strana

16.12.2016 dane a poplatky
16.12.2016

Návrh 

DODATOK č. 1

k VZN č. 3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Prašník

16.12.2016 návrh
16.12.2016 Uznesenia zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 15.12.2016 16.12.2016 uznesenia
15.12.2016 Schválený rozpočet Obce Prašník na rok 2017 a rozpočet na roky 2018-2019 15.12.2016 rozpočet obce
13.12.2016 Pozvánka na 7. riadne OZ , konané dňa 15.12.2016   OZ
12.12.2016

Zmena termínu 3 adv.večierne v Prašníku

Oznamujeme Vám, že 3 adv.večiereň sa bude konať dňa 13.12.2016 o 16:30 hod. v malej zasadačke obecného úradu Prašník

12.12.2016 Oznam
12.12.2016 Výzva na odstránenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo psoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy pri výkone činností 12122016

Výzva

(Západoslovenská distribučná, a.s.)

01.12.2016 Návrh VZN č. 2/2016 k miestnym daniam a poplatkom na rok 2017 01.12.2016  
01.12.2016

Rozhodnutie o umiestnení stavby

,,Cyklotrasa Prašník - Čerenec"

01122016 Rozhodnutie
30.11.2016 Finančný rozpočet Obce Prašník na roky 2017-2019 - návrh 30.11.2016  
30.11.2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2017 30.11.2016  
30.11.2016 Bohoslužby v advente a počas Vianoc v r. 2016 v CZ ECAV Vrbové 30112016 Oznam
30.11.2016 Zmena hodín pre verejnosť na Pošte Prašník 30112016 Oznam
25.11.2016

Vážení spoluobčania,

Obecný úrad Prašník bude z dôvodu školenia pracovníkov dňa

28.11.16 a 29.11.2016

ZATVORENÝ

25.11.2016 Oznam
11.11.2016 Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Prašník, lokalita Bajcarovci a Kopanice 11.11.2016 Rozhodnutie
11.11.2016 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j. 663/2016 11.11.2016 Konanie
09.11.2016 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 652/2016 09.11.2016 Konanie
09.11.2016 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 655/2016 09.11.2016 Konanie
09.11.2016

Dôležité upozornenie vodičom

a cyklistom  !

09.11.2016 OO PZ Vrbové
02.11.2016 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 02.11.2016 Oznam
02.11.2016 BOHOSLUŽBY PO SV. TROJICI V NOVEMBRI V ROKU 2016 V CZ ECAV VRBOVÉ 02.11.2016 Oznam
28.10.2016 Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 27.10.2016 28.10.2016 Uznesenia
28.10.2016 Vážení spoluzobčania, nakoľko deň pravidelného vývozu komunálneho odpadu pripadá na sviatok 01.11.2016, tak z toho dôvodu sa vývoz KO uskutoční v stredu dňa 02.11.2016 28.10.2016 Oznámenie zmeny termínu vývozu KO
25.10.2016 Začatie územného konania - vybudovanie cyklotrasy pozdĺž vodnej nádrže Čerenec 25.10.2016 Oznam
25.10.2016

POZVÁNKA

na 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Prašníku

24.10.2016 Konanie OZ 27.10.2016
24.10.2016 Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu vo vykurovacej sezóne bude zrealizovaný od zajtra t.j. 25.10.2016, každý týždeň v utorok. 24.10.2016 Oznam
       
       
13.01.2016

Bohoslužby Január - Február 2016 v CZ ECAV Vrbové

13.01.2016 Oznam
22.01.2016 Oznam o vývoze plastov   Oznam
02.02.2016 Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 04.02.2016 o 17:00 hod. 02.02.2016 Pozvánka
03.02.2016

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník: JUDr. Jozef Urban a manželka

04.02.2016 Oznam
04.02.2016

Kalendár podujatí

Február 2016

04.02.2016 Pozvánka
05.02.2016 Uznesenia z I. zasadnutia OZ v Prašníku, konaného dňa 04.02.2016 05.02.2016 Uznesenia
08.02.2016 Výkup papiera - zberový papier v obci Prašník dňa 29.februára 2016 od 15,00 hod.   Oznam
12.2.2016 Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 12.02.2016 Pozvánka
15.2.2016 Bohoslužby v pôstnom čase v r. 2016 v CZ ECAV Vrbové 15.02.2016 Oznam
25.2.2016 Oznámenie o zverejnení Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Prašník, lokalita Bajcarovci a Kopanice 25.02.2016 Oznam
23.02.2016 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 25.02.2016 Oznam
25.02.2016 Chalupa na predaj 25.02.2016 Ponuka
23.02.2016 Plánované prerušenie distribúcie elektriny - Bodova ocú 29.02.2016 Oznam
23.02.2016

Plánované prerušenie distribúcie elektriny -

Loka u Fajnorov č. 292/ VE

29.02.2016 Oznam
23.02.2016

Plánované prerušenie distribúcie elektriny -

12 bj kotolňa

29.02.2016 Oznam
23.02.2016 Plánované prerušenie distribúcie elektriny - ZŠ 29.02.2016 Oznam
23.02.2016 Plánované prerušenie distribúcie elektriny - Ocú 29.02.2016 Oznam
23.02.2016 Plánované prerušenie distribúcie elektriny - MŠ 29.02.2016 Oznam
06.03.2016 Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 2016 06.03.2016  
03.03.2016 Rozhodnutie ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu   Rozhodnutie
16.03.2016 Bohoslužby počas Veľkého tichého týždňa a Veľkonočného obdobia v roku 2016 16.03.2016 Oznam
07032016 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - zmena lehoty dokončenia stavby - Rozhodnutie 21032016 Verejná vyhláška
23032016 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 24032016 Oznam

04.04.2016

 Pozvánka na 2 riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 07.04.2016 o 17:00 hod. 04.04.2016 zasadnutie OZ
07.04.2016 Zvýšené nebezpečie požiarov 07.04.2016 Upozornenie
08.04.2016

Uznesenia z 2. zasadania OZ v Prašníku

konaného dňa 7.4.2016

08.04.2016 uznesenia
08.04.2016

V y h l á s e n i e

obchodnej verejnej súťaže na odpredaj

nehnuteľného majetku obce

08.04.2016 OVS
08.04.2016 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 08.04.2016 OVS
08.04.2016

N á v r h

kúpnej zmluvy

08.04.2016 OVS
13.4.2016 Vývoz komunálneho odpadu s platnosťou od 12.04.2016 bude vykonávaný každý druhý týždeň, vždy v utorok!   OZNAM
11.4.2016 Oznámenie o začatí konania v zmysle §88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov a nariadenie ústneho konania 19.04.2016 Oznámenie
28.04.2016 Rozhodnutie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Prašník lokalita Bajcarovci a Kopanice 29.04.2016 Rozhodnutie
11.05.2016 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 11.05.2016 Oznam
13.05.2016

Návrh VZN č. 1/2016

nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašník

 

všeobecné

záväzné

nariadenie

30.05.2016 Záverečný účet obce za rok 2015 30.05.2016  
31.05.2016

Uznesenia z 3. zasadnutia

OZ v Prašníku konaného dňa 30.05.2016

  uznesenia
31.05.2016

VZN č. 1/2016 nakaldanie s komunálnymi a stavebnými odpadmi na území obce Prašník

prvá strana - scan

  schválené
30.05.2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Prašník 01.06.2016 VZN
13.06.2016 Pozvánka 4. riadne OZ v Prašníku, konané dňa 16.06.2016   zastupisteľstvo
15.06.2016 Pozemkové úpravy v k.ú. Prašník, lokalita Bajcarovci a Kopanice 16.06.2016 Nariadenie
17.06.2016 Uznesenia z 4. zasadnutia OZ v Prašníku, konaného dňa 16.06.2016   uznesenia
30.05.2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Prašník 17.6.2016 Dodatok
01.07.2016 Vývoz KO sa uskutoční dňa 06.07.2016 01.07.2016 Oznam
11.07.2016 Bohoslužby po Svätej Trojici Júl - August v roku 2016 11.07.2016 Oznam
19072016 CBA Slovakia,a.s.,-Oznámenie o zmene otváracej doby predajne 22072016 Oznam
01.08.2016 Vážení spoluobčania, z technických príčin sa vývoz komunálneho odpadu dňa 02.08.2016 neuskutoční. Vývoz bude zrealizovaný do konca tohto pracovného týždňa. Za pochopenie ďakujeme! 01.08.2016 Oznam
02.08.2016 Vážení spoluobčania, vývoz KO sa uskutoční dňa 04.08.2016 t.j. vo štvrtok. 02.08.2016 Oznam
15.08.2016 Pozvánka na 5.riadne OZ, ktoré sa bude konať dňa 18.08.2016   Pozvánka
15.08.2016 Vážený občania, vývoz KO sa prekladá z utorka 16.08.2016 na sobotu 20.08.2016!   OZNAM
19.8.2016 Výsledok OVS na prenájom nehnuteľného majetku obce Prašník   VOS
19.8.2016 Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 18.8.2016   uznesenia
22.08.2016 Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2016/2017 si môžete pozrieť na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava, kde budú zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2016/2017 22.08.2016 Oznam
30.08.2016 Vážení spoluobčania, vývoz KO sa uskutoční dňa 02.08.2016 t.j. v piatok. Za pochopenie ďakujeme 30.08.2016 OZNAM
31.08.2016 Bohoslužby po svätej trojici September - Október v roku 2016 v CZ ECAV Vrbové 31.08.2016 Oznam
31.08.2016 Pracovná pozícia - Výrobný pracovník (Semikron -  Vrbové) 31.08.2016 Ponuka
12.09.2016 Vážení spoluobčania, z technických príčin sa vývoz KO dňa 13.09.2016  t.j. v utorok neuskutoční. Vývoz KO bude zrealizovaný do konca týždňa. Budeme Vás presnejšie informovať. 12.09.2016 Oznam
14.09.2016

Vážení spoluobčania, vývoz KO sa uskutoční dňa 17.09.2016 t.j.v sobotu.

Za pochopenie ďakujeme!

14.09.2016 Oznam
21.09.2016 Zber elektroodpadu v obci Prašník 21.09.2016 Oznam
21.09.2016 Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že dňa 29.09.2016 (štvrtok) sa budú vyvážať plasty. Vrecia s plastami nechajte vyložené na dostupnom mieste pred Vašim domom. Ďakujeme ! 21.09.2016 Oznam
26.09.2016

Návrh zmien CP 2016/2017

http://sadtrnava.sk/index.php/cestovne-poriadky/cestovne-poriadky-vo-formate-pdf/primestske-linky/navrh-16-17.html

26.09.2016 Oznam
05.10.2016 Občianske združenie Deti z Prašníka poriada v sobotu 8. októbra 2016 Memoriál Generála Brunovského 05.10.2016 Pozvánka
10.10.2016 Vážení spoluobčania, z technických príčin sa vývoz KO dňa 11.10.2016  t.j. v utorok neuskutoční. Vývoz KO bude zrealizovaný do konca týždňa. Budeme Vás presnejšie informovať.   Oznam
14.10.2016 Vážení spoluobčania, vývoz komunálneho odpadu bude zrealizovaný zajtra t.j. 15.10.2016 14.10.2016 Oznam
20.10.2016 Ponuka práce pre vodičov MHD 20.10.2016 POnuka

 

POZOR! od 24.10.2016 sa zobrazujú aktuálne oznamy na začiatku tabuľky!!!

 

 

 

Úradná tabuľa za roky 2011 až 2015

Dátum Predmet/Číslo Vyvesené Poznámka
24.11.2011

Uznesenie č.61/XI/2011

odpredaj pozemku

29.11.2011

Vrebová Zdenka

Prašník

16.12.2011

VZN k miestnym daniam a poplatkom

na rok 2012

24.01.2012  

17.7.2012

Výberové konanie

na funkciu riaditeľa-/ky/ MŠ Prašník

17.7.2012

inzercia

06.08.2012 Uznesenie č. 34/VIII/2012 07.08.2012 návrh
06.08.2012 Uznesenie č. 35/VIII/2012 07.08.2012

jednorázová

výpomoc

 

Výzva ZSE na odstránenie

 porastov pri vedení el. energie do 30.11.2012

10.08.2012 ZSE, a.s.
 

Zmena cestovných poriadkov r.2012/2013

- nahlásenie požiadaviek

10.08.2012 TSK Trnava
 

Pozvánka na oslavy SNP

dňa 29.08.2012

21.08.2012  
 

Zbieracia listina

24.08.2012

dobrovoľná

zbierka

23.08.2012 Uznesenia zo 6.riadneho OZ 24.08.2012  
23.08.2012 Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky + príloha 24.08.2012  
18.10.2012

Zber elektroodpadu

18.10.2012 oznam obce
18.10.2012 Výdaj jódových profylaktík 18.10.2012 oznam obce
31.10.2012 KO - vývoz od 6.11.2012 31.10.2012  OPS Chtelnica
30.11.2012 Návrh VZN na rok 2013 miestne dane a poplatky 03.12.2012  
30.11.2012 Návrh rozpočtu na rok 2013-2015 - príjmy 03.12.2012  
30.11.2012 Návrh rozpočtu na rok 2013-2015 - výdavky 03.12.2012  
22.11.2012

Výzva ZSE na odstránenie

porastov pri vedení el. energie do 30.11.2013

03.12.2012 ZSE, a.s., Bratislava
30.11.2012 Uznesenie z 8. zasadania ObZ 05.12.2012  
30.11.2012 Zbieracia listina dobrovoľnej zbierky pre            rod. Mockovú 05.12.2012 schávlené 23.8.2012
  Výplata podielov na zisku 10.12.2012 Coop Jednota Trnava
13.12.2012

Podomoví predajcovia el.energie

- práva zákazníka

14.12.2012 Info - ZSE Energia
12.12.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zlatý Čerenec

14.12.2012  
14.12.2012

VZN na rok 2013 miestne dane a poplatky

posledná strana

17.12.2012 schválené UZN. č. 50/XII/2012
14.12.2012
UZNESENIA z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku

konaného dňa 14.12.2012

17.12.2012 uznesenia
17.12.2012

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

BioREn Prašník č. 1459/2012-Ma

17.12.2012  
19.12.2012

Oznam o úradných hodinách

- december 2012

19.12.2012

Správa katasra

Piešťany

02.01.2013 Oznam občanom o platení miestnych daní    
02.01.2013 Vzory nových priznaní k DzN, k dani za psa    
21.01.2013 Tiesňové volanie 22.01.2013 - Info 21.01.2013

Obvodný úrad Piešťany

CO a KR

04.02.2013 Pozvánka na 1.riadne OZ konané dňa 07.02.2013 o 17,00 hod. v kancelárii starostu 05.02.2013 zastupiteľstvo
06.02.2013

OZNÁMENIE

Voľba hlavného kontrolóra

06.02.2013

uznesenie

č. 54/XII/2012

07.02.2013

Uznesenia z 1. riadneho zasadania OZ v Prašníku

konaného na 07.02.2013

11.02.2013 uznesenia
29.01.2013

Žiadosť o stavebné povolenie

Zlatý Čerenec - SO 100 Rekr. domy

11.02.2013  
08.02.2013

Žiadosť o stavebné povolenie

Zlatý Čerenec - SO 601-608, PS 601-602

11.02.2013  
21.02.2013 Dodatok č. 4 k Zmluve od dielo zo dňa 29.7.2009 21.2.2013 Obec Prašník - EZ-ET s.r.o.
25.02.2013

Pozvánka na 2. riadne OZ konané

dňa 27.02.2013 o 17.00 hod.

25.02.2013  
18.02.2013

Správa o hodnotení strategického dokumentu

"Územný plán regiónu TTSK"

- žiadosť o stanovisko k správe

26.02.2013 Obv. úrad ŽP Trnava
19.02.2013

Územný plán regiónu TTSK -

prerokovanie Konceptu
26.02.2013 Trnavský samosprávny kraj
26.02.2013 Pohrebná služba KVARS 26.02.2013  
22.02.2013

Prerušenie distribúcie el. energie

Loka u Fajnorov - 25.3.2013

05.03.2013

Západoslovenská

distribučná, Bratislava

22.02.2013

Prerušenie distribúcie el. energie

Loka u Fajnorov (292/VE) - 25.3.2013

05.03.013

Západoslovenská

distribučná, Bratislava

04.03.2013

Prerušenie distribúcie el. energie

Loka Čerenec, Grnča, Prašník - 25.4.2013

05.03.2013

Západoslovenská

distribučná, Bratislava

07.02.2013

HARMONOGRAM   ZASADNUTÍ

OZ Prašník pre rok 2013

05.03.2013 termíny OZ
27.02.2013

Uznesenia z 2. riadneho zasadania OZ v Prašníku

konaného na 27.02.2013

05.03.2013 uznesenia
18.03.2013

RTVS - info na pomoc občanom, prílohy

20.03.2013  
04.03.2013

Prerušenie distribúcie el. energie

25.04.2013

20.03.2013

Západoslovenská

distribučná, Bratislava

05.04.2013 Rozhodnutie č. 126/2013 ustanovenie opatrovníka vo veci zrušenia súp. a orient. čísla 05.04.2013 Prašník 260
10.04.2013

Prerušenie distribúcie el. energie

Prašník

11.04.2013

Západoslovenská

distribučná, Bratislava

10.04.2013

Prerušenie el. energie

Lokalita Zbehy

11.04.2013

Západoslovenská

distribučná, Bratislava

23.04.2013 OZNAM 24.04.2013 zmena vývozu komunálneho odpad
26.04.2013 VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy v Prašníku            s nástupom od 1. septembra 2013 26.04.2013  
09.05.2013 Zber elektroodpadu 09.05.2013 oznam obce
29.05.2013

Pošta Prašník

hodiny pre verejnosť od 1.6.2013

03062013

Slovenská Pošta

Banská Bystrica

25.06.2013

Uznesenia z 4. riadneho zasadania OZ v Prašníku

konaného dna 25.06.2013

01.07.2013 uznesenia
07.08.2013

Výstraha 3.strupňa SHMÚ

pre okres Piešťany

07.08.2013 OCOaKR ObÚ Piešťany
07.08.2013

35. Zraz cykloturistov KST Piešťany

22.8. - 25.8.2013

07.08.2013  
12.08.2013

Spoločný odber krvi, dňa 28.08.2013

na OcÚ Drahovce

12.08.2013 MsSČK, HZ Drahovce, Územný výbor DPO Piešťany
01.08.2013

Zmeny cestovných poriadkov 2013/2014

- nahlásenie požiaviek

16.08.2013 TSK Trnava
27.8.2013

Pozvánka na 5.riadne OZ

04.09.2013

26.8.2013 oznam obce
28.8.2013

Pozvánka na oslavy 69. výročia SNP

ktoré sa budú konať 31.8.2013

  oznam obce
05.09.2013

Realizácia zisťovania o cezhraničnej

mobilite medzi Rakúskom a Slovenskom

05.09.2013

Štatistický úrad SR

06.09.2013 Uznesenia z 5. riadneho zasadania OZ v Prašníku konaného dňa 04.09.2013 06.09.2013 uznesenia
25.09.2013 Územný plán Mesta Brezová p/Br 25.09.2013

Obvodný úrad ŽP

Nové Mesto n/V

27.09.2013 OČKOVANIE A ČIPOVANIE PSOV   oznam obce
11.10.2013

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb

11.10.2013 Doručenie - Bezdomovci
21.10.2013 Zber elektroodpadu - do 28.10.13 21.10.2013 oznam obce
21.10.2013 Inzerát na voľné pracovné miesto 21.10.2013 oznam obce
25.10.2013 Zoznamu kondidátov pre voľby do zastupiteľstava 25.10.2013 voľby VÚC 2013
25.10.2013 Zoznam kandidátov pre voľby predsedu 25.102013 voľby VÚC 2013
25.10.2013

Oznam - vývoz komunálneho odpadu

v zimnom období

25.10.2013 oznam obce
28.10.2013

Pozvánka na 6. riadne OZ,

konané dňa 30.10.2013 o 17.00 hod.

28.10.2013 oznam obce
30.10.2013

Uznesenia z 6. riadneho zasadania OZ

v Prašníku, konaného dňa 30.10.2013

04.11.2013 uznesenia
04.11.2013

Obchodná verejná súťaž

na predaj pozemku

05.11.2013 vyhlásenie
11.11.2013

Oficiálne výsledky volieb TTSK

v 4. volebnom obvode

11.11.2013 oznam
11.11.2013 Uverejnenie výsledkov volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja 11.11.2013 volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja
13.11.2013 ROZHODNUTIE o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov 13.11.2013 oznam
25.11.2013

Pozvánka pre dôchodcov dňa 29.11.2013

v Kultúrnom dome Prašník

25.11.2013 Pozvánka
28.11.2013

VZN - návrh

o výške mesačného príspevku na čiast úhradu

výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Prašník

  ŠJ - príspevok
28.11.2013 VZN - Návrh na r. 2014 28.11.2013 Miestne dane a poplatky
27.11.2013

Finančný rozpočet 2013 a návrh

finančného rozpočtu 2014, 2015, 2016

28.11.2013 obec
29.11.2013

Oznámenie výsledku

obchodnej verejnej súťaže

29.11.2013 oznam obce
28.11.2013

Výzva ZSE na odstránenie

porastov pri vedení el. energie

do 30.11.2013

04.12.2013 ZSE, a.s., Bratislava
12.12.2013 16.12.2013 uznesenie č. 48/XII/2013
10.12.2013

Informácia o pôsobení kancelárie

Centra právnej pomoci miestne príslušnej

16.12.2013

Centrum právnej pomoci

Hlohovec

12.12.2013

UZNESENIA zo 7. riadneho OZ v Prašníku

konaného dňa 12.12.2013

16.12.2013 UZNESENIA
12.12.2013

VZN č. 2/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Prašník

posledná strana + podpis

16.12.2013 uznesenie č. 49/XII/2013
16.12.2013 Oznam o dňoch vývozu komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov 16.12.2013 Oznam
12.12.2013 Schválený programový rozpočet na roky 2014, 2015, 2016

17.12.2013

uznesenie č. 51/XII/2013

uznesenie č. 52/XII/2013

22.01.2014

UPOZORNENIE

(doloženie potvrdení a žiadostí na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku)

22.01.2014 oznam
29.01.2014 INFORMÁCIA o MIESTE a ČASE KONANIA VOLIEB   Oznam
30.01.2014

ŠÚ SR -  zisťovanie údajov pre
 štatistiku rodinných účtov

04.02.2014 Oznam
12.02.2014

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb

12.02.2014 Doručenie - Bezdomovci
13.2.2014 Prevzatie kandidátok od politických strán (menovanie členov do okrskovej volebnej komisie v prezidentských voľbách 2014) 13.2.2014 oznam
07.03.2014 Pozvánka na I. riadne OZ, konané dňa 12.03.2014 o 17,00 hod. 07.03.2014 POZVÁNKA
12.03.2014

Uznesenia z I. zasadnutia OZ v Prašníku, konaného dňa 12.03.2014

14.03.2014 UZNESENIA
15.03.2014

Voľby prezidenta SR - I. kolo -

výsledky hlasovania v Prašníku

17.03.2014  
24.03.2014

INFORMÁCIA o čase a mieste konania

II. kola voľby prezidenta SR

24.3.2014 oznam
29.03.2014

Voľby prezidenta SR - II. kolo -

výsledky hlasovania v Prašníku

31.03.2014  
24.04.2014 Prevzatie kandidátok od politických strán (menovanie členov do okrskovej volebnej komisie vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014 24.04.2014 oznam
28.04.2014 Zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predloženie ponuky: "Výstavba detského ihriska v obci Prašník". 28.04.2014 VÝZVA
24.05.2014

Voľby do Európskeho parlamentu

- informácia o čase a mieste konania

29.04.2014 informácia
30.4.2014

UPOZORNENIE

na úplnú uzávierku pozemnej komunikácie v obciach Priepasné a Polianka, dňa 3.5.2014

30.4.2014 OZNAM
02.05.2014

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

na výstavbu Detského ihriska v obci Prašník

02.05.2014  
12.05.2014 Voľné pracovné miesta 12.05.2014 Largo SK s.r.o.
13.05.2014

PRAŠNÍCKY KOSECKÝ FESTIVAL

v sobotu 17.mája 2014 Prašník - Pustá Ves, Amfiteáter SNP

13.05.2014 POZVÁNKA
12.05.2014 Uznesenia z II. zasadnutia OZ v Prašníku, konaného dňa 12.05.2014 15.05.2014 UZNESENIA
16.05.2014 Zber elektroodpadu 16.05.2014 oznam obce
17.05.2014

5. ročník Kosecký festival Prašník

výsledky súťaží

19.05.2014  
24.05.2014

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu,

Obec Prašník, Okrsok č. 1, konané dňa 24.05.2014

26.05.2014  
27.05.2014

Pozvánka - TVORIVÉ DIELNE

dňa 14.06.2014 v Chtelnici

27.05.2014 Pozvánka
22.05.2014

Oprava rozhodnutia

č.j. 1627/2012 - Ma/OR

28.05.2014 SÚS Trebatice
09.06.2014

VZN č. 1/2014 - Nájomný bytový dom

v Prašníku

09.06.2014 Obec Prašník
09.06.2014
 • 09.06.2014
 •  
 • 09.06.2014
09.06.2014  
23.06.2014 Pozvánka na 3. riadne OZ, konané dňa 25.6.2014 o 17,00 hod. 23.06.2014 pozvánka
19.06.2014

Územný plán mesta Brezová p/Br

- správa o hodnotení a návrh

strategického dokumentu

25.06.2014 OÚ Nové Mesto n/V
26.06.2014

UZNESENIA z III. riadneho zasadnutia

OZ v Prašníku, konaného dňa 25.06.2014

26.06.2014 UZNESENIA
25.06.2014

VZN č.1/2014 - Nájomný bytový dom 

v Prašníku - schválené

30.06.2014 Obec Prašník
07.07.2014 Beckovské slávnosti 18.-.20.07.20104 07.07.2014  
04.08.2014 Hudba bez hraníc - Pozvánka   Obec Chtelnica
04.08.2014 Filmový minifestival - 4.roč. - Pozvánka   Obec Chtelnica
04.08.2014 Rozpis autobusov - stretnutie občanov Mikroregiónu   Obec Chtelnica
11.08.2014 Pozvánka na 4. riadne OZ, konané dňa 14.08.2014 o 17.00 hod. 11.08.2014 pozvánka
13.08.2014 Pozvánka na oslavy 70. výročia SNP Prašník Amfiteáter Pustá Ves, dňa 31.08.2014 13.08.2014 pozvánka
14.08.2014 Výkup papiera /noviny, časopisy, letáky, zošity/ dňa 18.08.2014 14.08.2014 OZNAM
14.08.2014

Zmena finančného rozpočtu Obce Prašník

na rok 2014

14.08.2014  
14.08.2014

Uznesenia z IV. riadneho zasadnutia OZ

v Prašníku, konaného dňa 14.08.2014

   
20.08.2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí

- oznam o počte obyvateľov

20.08.2014 Obec Prašník
21.08.2014

Voľby do samosprávy obcí

- počet poslancov, úväzok starostu

22.08.2014 Obec Prašník
13.08.2014

Prerušenie distribúcie elektriny

08.09.2014 od 8,00 h. do 15,00 h.

27.08.2014 Západoslovenská distribučná a.s.
12.9.2014 Oznam - pristavenie CISTERNY s pitnou vodou v obci Prašník   oznam
18.9.2014 Podanie kandidátnych a delegačných listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014. 18.9.2014 OZNAM
22.9.2014

Bezplatné premeranie dioptrie -

Občianske zdurženie optiky ZOOM

22.9.2014 OZNAM
22.09.2014

Jesenná deratizácia

- odborné usmernenie

26.09.2014

Regionálny úrad

verejného zdravotníctva

Trnava

01.10.2014 Nový CP - oznámenie 06.10.2014 SAD Trnava
06.10.2014 Bohoslužby po sv. Trojici - oznamy 06.10.2014 ECAV Vrbové
08.10.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupisteľstva v Obci Prašník 08.10.2014

OZNAM

Komunálne voľby

08.10.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Obci Prašník 08.10.2014

OZNAM

Komunálne voľby

09.10.2014

ÚPN-M Brezová pod Bradlom

Záverečné stanovisko

14.10.2014

Okresný úrad

Nové Mesto n/V

17.10.2014

Prerušenie distribúcie elektriny

13.11.2014 od 8,30 h. do 12,00 h.

17.10.2014 Západoslovenská distribučná a.s.
17.10.2014

Zmeny a doplnky č.1

Územného plánu obce Krajné

17.10.2014 Okresný úrad Myjava
15.11.2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Informácia o mieste a čase

20.10.2014 Informácia
15.11.2014

Vymedzenie miesta na vylepovanie

volebných plagátov

21.10.2014 VZN obce Prašník č.2/2006
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

zoznam členou MVK

  Informácia
27.10.2014 Pozvánka na 5. riadne OZ, konané dňa 30.10.2014 o 17,00 hod. 27.10.2014 Pozvánka
30.10.2014

Uznesenia z 5. riadneho zasadania OZ

v Prašníku, konaného dňa 30.10.2014

30.10.2014 uznesenia
03.11.2014

Príloha č. 1: Rozpočtový harmonogram

Príloha č. 2: Rozpočtová požiadavka - vzor

Príloha č. 3: Zmena rozpočtovej požiadavky - vzor

03.11.2014  
30.10.2014

Žiadosť o poskytnutie podpory

z Enviromentálneho fondu formou dotácie na rok 2015

  Obec Prašník
17.09.2014

Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt

Podporme mladých futbalistov

  Obec Prašník
29.09.2014

Oznámenie o začatí stavebného konania

a upustenie od ústneho konania čj. 285/2014

Predĺženie termínu dokončenia stavby

12.11.2014 Rekreačno - oddychová zóna Zlatý Čerenec
05.11.2014

Oznámenie o začatí stavebného konania

a upustenie od ústneho konania čj. 357/2014

Zmena stavby pred dokončením - úpravy

Zlatý Čerenec

12.11.2014 Rekreačno - oddychová zóna Zlatý Čerenec
14.11.2014

Uznesenia z 6. riadneho zasadnutia OZ

v Prašníku, konaného dňa 13.11.2014

14.11.2014 uznesenia
16.11.2014 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva a zvolený starosta obce v komunálnych voľbách konaných dňa 15.11.2014 - výsledky 16.11.2014 výsledky hlasovania
25.11.2014

 

NÁVRH

 • Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2014
 • k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
25.11.2014 VZN č. 2/2014
25.11.2014

 

NÁVRH

 • Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2014
 • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Prašník
   
25.11.2014 VZN č. 3/2014
25.11 2014 Návrh rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 25.11.2014  
06.12.2014 Divadlo American - pozvánka 28.11.2014 Obec Chtelnica
02.12.2014 Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015   dotácia
05.12.2014 OBECNÝ ÚRAD v dňoch 08.-09.12.2014 BUDE ZATVORENÝ !!!   oznam
12.12.2014 Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník   pozvánka
26.11.2014

Výzva ZSE na odstránenie porastov

okolo elektrického vedenia do 30.11.2015

12.12.2014

Západoslovenská distribučná a.s.

Bratislava

26.11.2014.

"Podporme mladých futbalistov"

- odpoveď na žiadosť o posk. dotácie

12.12.2014

Úrad vlády SR

Bratislava

12.12.2014

Zlatý Čerenec - zmena stavby pred dokončením - Rozhodnutie

16.12.2014  
16.12.2014

Uznesenia z ustanovujúceho zasadania OZ

v Prašníku, konaného dňa 15.12.2014

  uznesenia
16.12.2014

Schválené

 • VZN č. 2/2014 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné odpady na rok 2015
 • posledná strana
16.12.2014 VZN č. 2/2014
16.12.2014

Schválené

VZN č. 3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a škoských zariadení na území Obce Prašník

 

posledná strana

 

16.12.2014 VZN č. 3/2014
17.12.2014

Informácia o rozpise Betlehemského svetla, ktoré prinesú do Obce Prašník dňa 23.12.2014 (utorok) o 12,45 hod.

17.12.2014 oznam
17.12.2014

Pozvánka na Prašnícke Vianočné trhy 2014, ktoré sa uskutočnia na námestí pred Obecným úradom v Prašníku v dňoch

19 a 20. decembra 2014 

  Pozvánka
22.12.2014 OBECNY úrad v Prašníku bude v dňoch 22.12. - 02.01.2015 ZATVORENÝ   Oznam
07.01.2015

Delegačné listiny členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre referendum o rodine 2015

  Oznam
30.12.2014

Rekreačno - oddychová zóna Zlatý Čerenec

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby - Rozhodnutie, čj 285/2014 - Ma

14.01.2015 Verejná vyhláška
15.12.2014

Rekreačno - oddychová zóna Zlatý Čerenec

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby - Rozhodnutie, čj 286/2014 - Ma

14.01.2015 Verejná vyhláška
14.01.2015

Lokalita Bajcarovci a Kopanice

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých poozemkových úprav

21.01.2014 Verejná vyhláška
06.01.2015 Bohoslužby január - február 2015   ECAV Vrbové
 

Referendum 2015

Informácia o mieste a čase konania

26.01.2015 Oznam
26.01.2015 POZVÁNKA    
02.02.2015 Pozvánka na 1. riadne OZ obce Prašník, konané dňa 05.02.2015 o 17.00 hod. 02.02.2015 Oznam
07.02.2015 Výsledky hlasovania v okrsku Prašník 1         v referende konanom dňa 07.02.2015    
11-02-2015 Uznesenia z 1. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 5.2.2015    
27.2.2015 Zber papiera dňa 23.3.2015   oznam
25.03.2015 Zber elektroodpadu apríl 2015 25.03.2015 oznam
25.3.2015

OZNAM - Západoslovenské elektrárne

- odpis elektromerov

  oznam
10.04.2015

Pozvánka - Pietny akt kladenia vencov

- 70. výročie oslobodenia obce Prašník,

Odhalenie pamätnej tabule

gen. Jozefovi Brunovskému

31.03.2015 pozvánka
20.04.2015

POZVÁNKA

na 2. riadne OZ obce Prašník, konané dňa 23.04.2015 o 17.00 hod.

20.04.2015 pozvánka
24.04.2015 Uznesenia z 2. riadneho OZ konaného dňa 23.04.2015   UZNESENIA
07.05.2015 Pozvánka na 3.riadne OZ v Prašníku, konané dňa 12.05.2015   pozvánka
12.05.2015 Uznesenia z 3. riadneho OZ konaného dňa 12.05.2015 13.05.2015 UZNESENIA
15.05.2015

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže 

na odpredaj nehnuteľného majetku Obce Prašník

15.05.2015 VOS
12.05.2015 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 15.05.2015 VOS
12.05.2015

Návrh

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

15.05.2015 VOS
20.05.2015 Záverečný účet obce Prašník za rok 2014 20.05.2015  
15.06.2015

Lokalita Bajcarovci a Kopanice

Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Prašník

16.06.2015 Verejná vyhláška
15.06.2015

Lokalita Bajcarovci a Kopanice

Oznámenie o zverejnení Registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Prašník

16.06.2015 Verejná vyhláška
22.06.2015 Pozvátka na 4. riadne OZ  v Prašníku, konané dňa 25.06.2015 22.06.2015 pozvánka
24.06.2015 Výslekok verejnej obchodnej súťaže   VOS
25.06.2015 Uznesenia z 4. riadneho OZ konaného dňa 25.06.2015 25.06.2015 uznesenia
16.07.2015 Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania 16.07.2015 č.j. 384/2015-Mi/OZK
16.07.2015

Rozhodnutie o umiestnení stavby

"Novostavba rodinného domu" navrhovateľa: Roman Benko a Zuzana Urbanová

  č.j. 207/2015-Ma
22.07.2015

Oznámenie o demontáži predmetov

neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

05.08.2015 ZSD Bratislava
06.08.2015

Očkovanie psov proti besnote

obec Prašník - 8.8.2015

 

06.08.2015 MVDr. Juraj Beno
17.08.2015 Pozvánka na oslavu 71. výročia SNP Prašník, 29.8.2015 Dúbrava - Pustá Ves   POZVANKA
25.08.2015 Výkup papiera v obci Prašník, dňa 31.8.2015 od 15.00 hod.   OZNAM
28.08.2015 Vývoz komunálneho odpadu bude realizovaný  v stredu dňa 2. a 16. septembra 2015.   OZNAM
16.09.2015 Rozprávková nedeľa v elektrárni Piešťany   Elektrárňa Piešťany
28.09.2015 Pozvánka na 5. riadne OZ v Prašníku, konané dňa 30.09.2015   pozvánka
30.09.2015

Burza práce a informácií 22.10.2015

/plagát/

  ÚPSVaR Piešťany
24.09.2015

Zmeny cestovných poriadkovej

verejnej pravidelnej prímestskej

autobusovej dopravy na obdobie 2015/2016

30.09.2015 TTSK Trnava
02.10.2015 Uznesenia z 5. riadneho OZ konaného dňa 30.09.2015   uznesenia
14.10.2015 Vývoz komunálneho odpadu bude realizovaný každý týždeň, vždy v utorok !   OZNAM
07.10.2015

Stavebné povolenie

Lucia Hanzenová

16.10.2015 Verejná vyhláška
20.10.2015 Pozvánka na 6. riadne OZ, konané dňa 22.10.2015   Pozvánka
23.10.2015 Uznesenia zo 6. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 22.10.2015   uznesenia
26.10.2015 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Prašník   OVS
26.10.2015 Podmienky obchodnej verejnej súťaže   OVS-podmienky
26.10.2015 VZOR - zmluvy o nájme nehnuteľností   VZOR
04.11.2015 CINEMA PRAŠNÍK - pozvánka na premietanie dokumentárneho firmu v Kultúrnom dome Prašník dňa 14.11.2015   Pozvánka
05.11.2015

Lokalita Bajcarovci - Kopanice

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

06.11.2015 Verejná vyhláška
12.11.2015 Vyhlásenie volieb do NR SR 13.11.2015 VOĽBY 2016
12.11.2015 Informácie pre voliča (voľby do NR SR) 13.11.2015 VOĽBY 2016
20.11.2015 Žiadosť o odklonenie tranzitnej kamiónovej dopravy z ciest II/499 aII/501 20.11.2015 Informácia
20.11.2015

 

Návrh

VZN 1/2015 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR v roku 2016

20.11.2015 Návrh VZN
24.11.2015

Pozvánka

na 7. riadne zasadnutie OZ obce Prašník

   
24.11.2015 Návrh VZN 2/2015 o miestnych daniach   Návrh VZN
27.11.2015

Výsledok obchodnej verejnej súťaže

na prenájom nehnuteľného majetku obce

v časti Dúbravy

27.11.2015 OVS
27.11.2015 Návrh bytového domu s nižším štandardom        v obci Prašník   vzor
27.11.2015

Uznesenia

zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 26.11.2015

27.11.2015 UZNESENIA
02.12.2015 Návrh rozpočtu 2016 až 2018 02.12.2015 Rozpočet 2016 - 2018
02.12.2015 Bohoslužby v advente a počas Vianoc v roku 2015 v CZ ECAV Vrbové 02.12.2015 Oznamy
02.12.2015 Predaj chalupy 02.12.2015 Ponuka
09.12.2015 Výzva na odstránenie o okliesnenie stromov a porastov, ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky el. vedenia 09.12.2015 ZsD, a.s.
10.12.2015

Elektronická adresa určená na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komiesie: obecprasnik@prasnik.sk 

 

  VOLBY 2016
11.12.2015

POZVÁNKA

na 8. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2015 o 17,00 hod.

11.12.2015 pozvánka
07.12.2015

Lokalita Bajcarovci a Kopanice

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

11.12.2015 Verejná vyhláška
16.12.2015 VZN 1/2015 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR v roku 2016 16.12.2015 schválené
16.12.2015

VZN 2/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO 2016

posledná strana s podpisom starostu

16.12.2015 schválené
16.12.2015 Uznesenia z 8. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 16.12.2015   uznesenia
18.12.2015 Obecný úrad zatvorený !   oznam
copyright 2010 obec Prašník