Zverejňované dokumenty obce

kliknite na vybranú sekciu:

 

Objednávky

*

Zmluvy

*

Faktúry

*

Zápisnice zasadnutí Obecného zast.

*

Všeobecne záväzné nariadenia

*

Plán verejného obstarávania

 

*

Dotácie a finančné príspevky

*

Europrojekty

*

Archív dokumentov

*

copyright 2010 obec Prašník