Civilná ochrana obyvateľov obce Prašník

 

Informácie pre verejnosť:

Obec Prašník podľa § 15 ods. 1 písm. a) a § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje na svojej internetovej stránke alebo verejnej tabuli informácie pre verejnosť, ktoré zahŕňajú:

  • - informácie o zdroji ohrozenia,

  • - informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí,

  • - nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť,

  • - informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,

  • - úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,

  • - podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva,

  • - odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností.

 

Celý dokument si môžete prečítať tu:

Civilná ochrana obyvateľov pre obec Prašník

(posledná aktualizácia 05. marca 2019)

 

 

Nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť (pre podrobnosti kliknite na názov látky):

 

Etylén

Hydroxid sodný - roztok

Hydroxid sobdný - tuhý

Kyselina dusičná

Kyseliny fosforečná

Kyselina chlórovodíková

 

 

Tiesňové volania a signály CO:

 

 

Tiesňové linky (čísla sú bezplatné a používajú sa bez predvoľby):

 

150 hasiči – volať v prípade požiarov, dopravných nehôd

 

155 zdravotná záchranná služba – volať pri náhlych zmenách zdravia, strate vedomia, bezvedomí, pri problémoch s dýchaním, so srdcom, pri infarkte, otrave liekmi, chemikáliami, popáleninách, vážnych úrazoch, krvácaní

 

158 polícia

 

112 integrovaný záchranný systém – volať, ak treba zásah záchranárov, hasičov či policajtov, ide o európske číslo tiesňového volania

 

 

V našej obci sú nainštalované elektronické varovné sirény PAVIAN

 


 

copyright 2010 obec Prašník