DOTÁCIE A FINANČNÉ PRÍSPEVKY

 

dátum žiadosť poskytovateľ
21.04.2021 Projekt "Oprava plochej strechy izby revolučných tradícií – SNP" vo výške 4.500€. Úrad vlády SR
00.00.2019 Onbova nábytkového vybavenia knižnica - zmluva o poskytnutí  finančných prostriedkov č. 19-512-04554
00.00.2019 Podpora ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04313
01.07.2019

Zmluva č.017-PN-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

,,Oslavy SNP v obci Prašník"

Trnavský samosprávny kraj
09.07.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

,,Oslavy SNP v obci Prašník´´

Trnavský samosprávny kraj
30.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

,,Oslavy SNP v obci Prašník ´´

Mesto Vrbové
20.03.2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR

,,Oprava a modernizácia budovy obecného úradu´´

Poskytnutie dotácie na základe žiadosti na rok 2018 - Oznámenie
 

Ministerstvo financií SR
21.02.2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie

,,Nákup športovej výbavy pre deti a mládež OŠK Prašník´´

Žiadosť zamietnutá                

Úrad vlády SR - splnomocnenec vlády SR pre deti a mládež
09.02.2018

Kontajnery otvorené

Stanovisko k predloženej dokumentácií VO

 

Ministerstvo Žp, Slov.agentúra ŽP, Sekcia fondov EÚ
11.12.2017

Prevencia pred kriminalitou

,,Vybudovanie kamerového systému v obci Prašník´´

Rozhodnutie

Ministerstvo vnútra SR

 

 

 

 

 

dátum žiadosť

poskytovateľ

15.08.2016

Žiadosť o poskytnutie dotácie

,,Nákup novej brány a oplotenia pre DHZ Prašník´´

Zmluva

o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Správa z administratívnej finančnej kontroly

tu

Úrad vlády SR
09.08.2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie

na realizáciu osláv 73.výročia SNP

ZMLUVA

Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016

Zmluva

č. 02-ML III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie

Mesto vrbové

 

 

Trnavský samosprávny kraj

23.05.2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Nákup športovej výbavy a pomôcok pre deti a mládež OŠK Prašník

Výzva zrušená

Úrad vlády SR
copyright 2010 obec Prašník