Zápisnice zo zasadnutí

Obecného zastupiteľstva

 

za rok 2021

 

r.

čís.

dátum

konania OcZ

zápisnica zo zasadnutia OcZ

dátum

vyvesenia

1 10.03.2021 Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OcZ 22.03.2021
2 28.04.2021 Zápisnice z 2. riadneho zasadnutia OcZ 07.05.2021
3      
4      
5      

za rok 2020

por.

čís.

dátum

konania OcZ

zápisnica zo zasadnutia OcZ

dátum

vyvesenia

1 13.02.2020 Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OcZ 28.02.2020
2 16.04.2020 Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OcZ 24.04.2020
3 02.07.2020 Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OcZ 27.7.2020
4 03.09.2020 Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia OcZ 30.09.2020
5 27.10.2020 Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OcZ 30.10.2020
6 10.12.2020 Zápisnica z 6. riadnho zasadnutia OcZ 17.12.2020

 

 


za rok 2019

por.

čís.

dátum

konania OcZ

zápisnica zo zasadnutia OcZ

dátum

vyvesenia

1

21.02.2019

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OcZ 13.03.2019
2 18.04.2019 Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OcZ 30.04.2019
3 13.06.2019    
4 25.06.2019 Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OcZ 08.07.2019
5 15.08.2019

Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia OcZ

scen - podpisy

06.09.2019
6 10.10.2019

Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia OcZ

Príloha č. 1

25.10.2019
7 05.12.2019 Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia OcZ 20.12.2019

 

 

 

za rok 2018

por.

čís.

dátum

konania OcZ

zápisnica zo zasadnutia OcZ

dátum

vyvesenia

1

08.02.2018

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OcZ 21.02.2018
2 28.03.2018 Zápisnica z 2.riadneho zasadnutia OcZ 11.04.2018

3

12.04.2018 Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OcZ 25.04.2018
4 16.05.2018 Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia OcZ 21.05.2018
5 14.06.2018

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OcZ

Príloha

20.06.2018
6 09.08.2018 Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia OcZ 15.08.2018
7 11.10.2018 Zápisnica zo 7.riadneho zasadnutia OcZ 18.10.2018
8 10.12.2018 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 14.01.2019
9

20.12.2018

Zápisnica z 1. raidneho zasadnutia OZ 14.01.2019

 

 

 

za rok 2017

por.

čís.

dátum

konania OcZ

zápisnica zo zasadnutia OcZ

dátum

vyvesenia

1

22.02.2017

  27.02.2017
2 06.04.2017 Zápisnica z 2.riadneho OcZ Prašník zo dňa 06.04.2017 13.04.2017
3 19.06.2017

Zápisnica z 3.riadneho OcZ Prašník zo dňa 17.07.2017

podpísaná posledná strana

 
4 16.08.2017 Zápisnica z 4. riadneho OcZ Prašník zo dňa 16.08.2017 04.09.2017
5 19.10.2017 Zápisnica z 5. riadneho OcZ v Prašníku zo dňa 19.10.2017 06.11.2017
6 14.12.2017 Zápisnica z 6. raidneho OcZ v Prašníku zo dňa 14.12.2017 21.12.2017
copyright 2010 obec Prašník