Zmluvy 2019

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
15.02.2019  

Príloha č.2 Zmluvy č 110 112 47

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Marius Pedersen s.r.o.
07.02.2019 5. Zmluva o vytvorení diela (13.12.2018)

Tibor Sloboda

Brezová pod Bradlom

21.01.2019 4.  Zmluva o poskytovaní služieb SKP19/01/076 Komenský s.r.o., Košice
16.01.2019 3. Zmluva o poskytovaní reklamných a propagačných služieb(14.1.2019)

AKREMIAN s.r.o.

Nitra

10.1.2019 2. Zmluva o vykonaní prác v zimnom období (3.jan.2018) RPD Prašník
10.1.2019 1. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 004/2017

Prvá Európska konzultačná.s.r.o.

Brezová pod Bradlom

 

 

Zmluvy 2018

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
21.12.2018 65 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-060 Ministerstvo vnútra SR
17.12.2018 64. Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Slovenská agentúra ŽP

Bratislava

13.12.2018 63. Dohoda č. 18/06/010/35

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Piešťany

14.11.2018 62. Nájomná zmluva č. 1/9

Fajnor Roman

-

Obec Prašník

09.11.2018 61. Zmluva o spolupráci a poradenstve

T-Consult Slovakia a.s.

Bratislava

08.11.2018 60. Dohoda o ukončení nájmu bytu

Jurkovič Jozef

-

Obec Prašník

06.11.2018 59. Dodatok č. 7 k zmluve č. 1020122006

Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o.

Kostolné

29.10.2018 58. Zmluva o dielo

Aquatec VFL s.r.o.

Dubnica nad Váhom

17.10.2018 57. Nájomná zmluva č. 5/5

Obec Prašník

-

 Igor Talába a manželka

10.10.2018 56. Nájomná zmluva č. I/2/2018

Koreň Alexander,PhDr.

-

Obec Prašník

5.10.2018 55. Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 295750-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
5.10.2018 54. Dohoda o vyplňovacom práve k blakozmenke č. 295750-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
5.10.2018 53.

Kúpna zmluva

časť 01 Kolesový traktor + štiepkovač

P and L Slovakia spol.s.r.o.

Horná Streda

5.10.2018 52.

Kúpna zmluva

časť 4 Traktorový hákový nosič kontajnerov

P and L Slovakia spol.s.r.o.

Horná Streda

5.10.2018 51.

Kúpna zmluva

časť 2 Náves tandemový, trojstranný sklápač

P and L Slovakia spol.s.r.o.

Horná Streda

01.10.2018 50.

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami (ďalej len ,,zmluva´´)

časť 3 - Teleskopický nakladač

CM Slovakia spol.s.r.o.

Bratislava

25.09.2018 49. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

24.9.2018 48. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NfP č. 072TT130067

Pôdohospodárska platobná agentúra

Bratislava

17.9.2018 47. Príloha č.1 k Zmluve č. ZSE0921201511

ENVI-PAK a.s.

Bratislava

17.9.2018 46. Zmluva o spracúvaní osobných údajov

MADE spol.s.r.o.

Banská Bystrica

17.9.2018 45. Licenčná zmluva

TENDERnet s.r.o.

Žilina

03.09.2018 44 Príkazná zmluva č. 31/01/201//EL

Obec Prašník -

ZMO, Jasl. Bohunice -

Prvá Komunálna Finančná,a.s.

03.09.2018 43

Zmluva o vytvorení diela

Hudobná produkcia - akcia: oslavy SNP

Tibor Sloboda

Brezová pod Bradlom

20.08.2018 42  Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Komunálna poisťovňa, a.s.

Bratislava

23.07.2018 41.

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle

§ 588 a nasl.Občianskeho zákonníka

Obec Šípkové

23.07.2018 40. Úverová zmluva č. 295750-2018

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

Bratislava

20.07.2018 39.

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)

Všeobecné obchodné podmienky
 

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

Bratislava

09.07.2018 38. Zmluva č. 004-4-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj
04.07.2018 37. Kúpna zmluva

Obec Prašník

-

Milan Šedo a Mgr. Margaréta Šedová

26.06.2018 36. Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 10.6.2016 o poskytovaní audítorských služieb

RVC Senica s.r.o.

12.06.2018 35.

Zmluva o spolupráci

číslo zmluvy: USVRK-OIP-2018/000768-060

Ministerstvo vnútra SR
05.06.2018 34. Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016 Mesto Vrbové
05.06.2018 33. Nájomná zmluva č. I/7/2018

Ing. Silvia Slottová

-

Obec Prašník

29.05.2018 32. Zmluva o dielo č. 07/2018 REJK-NET s.r.o.
21.05.2018 31. Zmluva o dielo č. 24/2018/08421

Cesty Nitra a.s.

Nitra

09.05.2018 30. Nájomná zmluva č.1/8

Obec Prašník

-

Jozef Jurkovič

04.05.2018 29. Zmluva o vytvorení diela

Tibor Sloboda

Brezová pod Bradlom

04.05.2018 28. Nájomná zmluva č. I/8/2018

Ján Gazdí

-

Obec Prašník

03.05.2018 27. Zmluva o spolupráci

Plantex,s.r.o.

Veselé pri Piešťanoch

30.4.2018 26. Zmluva o nájme nehnuteľností

Obec Prašník

-

Erik Šiška - Mäaso

27.4.2018 25. Zmluva o dielo

Jozef Srogončík - stavebné práce

-

Obec Prašník

27.4.2018 24. Nájomná zmluva č. I/1/2018

Mgr. Emília Mosná

-

Obec Prašník

27.4.2018 23. Nájomná zmluva č.2/5

Obec Prašník

-

Ľubica Jánošíková

26.4.2018 22. Nájomná zmluva č. 7/9

Obec Prašník

-

Blanárik Eduard

25.4.2018 21. Nájomná zmluva č. I/5/2018

Mocková Božena

-

Obec Prašník

24.04.2018 20. Zmluva č. 38 542

DPO SR

Bratislava

24.4.2018 19. Nájomná zmluva č. 6/5

Obec Prašník

-

Pichler Oldrich a manželka

23.4.2018 18. Nájomná zmluva č. 4/5

Obec Prašník

-

Ľubomír Juráš a manželka

23.4.2018 17. Nájomná zmluva č. I/6/2018

Ján Nosko

-

Obec Prašník

19.04.2018 16. Nájomná Zmluva

Obec Prašník

-

Ing. Martin Ďuríšek

09.04.2018 15. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

05.04.2018 14. Nájomná zmluva č. 9/4

Obec Prašník

-

Kovárová, Juráš

05.04.2018 13. Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Slovenská agentúra životného prostredia

Banská Bystrica

29.03.2018 12. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 9

Obec Prašník

-

Kristián glucharov a manželka

23.03.2018 11. Dohoda o ukončení nájmu bytu

Obec Prašník

-

Juráš Jozef, Kovárová Vladislava

21.03.2018 10.

Zmluva o posytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TT130067

Všeobecné zmluvné podmienky

Pôdohodspodárska platobná agentúra

Bratislava

14.3.2018 9. Kúpna zmluva č. 01/2018

Obec Prašník

-

Elkoplast Slovakia s.r.o.

Trenčianske Teplice

21.02.2018 8.  Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Mgr. Margaréta Šedová, advokát
09.02.2018 7. Zmluva o poskytovaní poradenstva vo verejnom obstarávaní

Obstaraj.to, s.r.o.

Bratislava

1.2.2018 6. Dohoda č. 18/06/50j/2

ÚPSVaR

Piešťany

1.2.2018 5. Dohoda č. 18/06/054/03

ÚPSVaR

Piešťany

30.01.2018 4. Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/60

Slovenská agentúra ŽP

Bratislava

29.1.2018 3. Zmluva o dodávke elektriny

Magna Energia,.a.s.

Piešťany

10.01.2018 2. Dohoda č. 18/06/010/1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany
02.01.2018 1. Dodatok č. 6 k zmluve č. 1020122006 Kopaničiartska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné

 

 

Zmluvy 2017

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
13.12.2017 58.

Zmluva č. 25/TR/2017

o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava

 

05.12.2017 57. Nájomná zmluva č. 11/4

Obec Prašník

-

J.Blaha a manž.

04.12.2017 56. Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0921201511

ENVI-PAK,a.s.

Bratislava

27.11.2017 55.

Zmluva o dielo

+

Súhrnný list stavby

Staveurope s.r.o.

Prešov

27.11.2017 54. Zmluva o dielo

CS,s.r.o.

Trnava

24.11.2017 53. Nájomná zmluva č.I/2/2017

Koreň Alexander,PhDr.

Nové Mesto n/Váhom

-

Obec Prašník

14.11.2017 52.

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65/80

Ministerstvo životného prostredia SR
13.10.2017 51.

Zmluva o kontrolnej činnosti

Príloha č. 1 k Zmluve o kontrolnej činnosti Špecifikácia základnej ceny kontrolnej činnosti

EKOTEC, spol. s r.o.

Detské ihrisko MŠ

12.10.2017 50. Kúpna zmluva

Pavol Ďuriš

-

Obec Prašník

03.10.2017 49. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.zmluvy 17/044

Obec Prašník

-

Prvá Európska konzultačná spol.s.r.o
03.10.2017 48. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.zmluvy 17/042

Obec Prašník

-

Prvá Európska konzultačná spol.s.r.o.

28092017 47. Zmluva o vytvorení diela Hudibná produkcia - 10.výročie založenia speváckeho súboru Holeška
25.09.2017 46. Zmluva o dielo

Obec Prašník

-

Peter Svitek Aquaperi

25.09.2017 45.

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom

/školské mlieko/

Organika s.r.o.
20092017 44. Nájomná zmluva č. 10/4

Obec Prašník

-

Franko Miroslav

25.08.2017 43. Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016 Mesto Vrbové
23082017 42 Zmluva o vytvorení diela Hudobná produkcia oslavy SNP
23082017 41. Zmluva č.02-ML III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj
02082017 40. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 009/2017

ISA Projekta, s.r.o.

Brezová pod Bradlom

02082017 39. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 004/2017

Prvá Európska konzultačná.s.r.o.

Brezová pod Bradlom

12.07.2017 38.

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

,,Zefektívnenie sepravoaného zberu KO v obci Prašník

Slovenská agentúra životného prostredia

Bratislava

04.07.2017 37.

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

číslo zmluvy: 17/021

Prvá Európska Konzultačná s.r.o.

Brezová pod Bradlom

27.6.2017 36. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

19.06.2017 35.

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

č.zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Ministerstvo životného prostredia SR

v zastúpení

Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia fondov EÚ

BRATISLAVA

 

19.06.2017 34.

Zmluva o spolupráci

č.zmluvy: USVRK-OIP-2017/000641-001

Ministerstvo vnútra SR
13.06.2017 33. Zmluva o spolupráci Plantex, s.r.o.
08.06.2017 22. Nájomná zmluva č. I/7/2017

Ing.Silvia Slottová

Handlová

05.06.2017 21. Zmluva č. 37031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
28.04.2017 20. Nájomná zmluva č. 1/6

Obec Prašník

-

Jozef Jurkovič

27.04.2017 19. Nájomná zmluva č. I/1/2017

Mgr.Emília Mosná

Piešťany

27.04.2017 18. Nájomná zmluva č. I/3/2017

Miroslav Podmela

Vrbové

27.04.2017 17. Nájomná zmluva č. I/8/2017

Ján Gazdík

Trenčianska Teplá

21.04.2017 16. Nájomná zmluva č. I/4/2017

Anna Višňovská

Vrbové

20.04.2017 15. Nájomná zmluva č. I/6/2017

Ján Nosko

Prašník

19.04.2017 14.

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl.Občianskeho zákonníka

Obec Prašník

-

Ján Ďuriš

19.04.2017

13.

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

Obec Prašník

-

Ján Ďuriš

18.04.2017 12. Nájomná zmluva č. I/5/2017

Mocková Božena

Prašník

29.03.2017 11. Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP č. 3130259

OTP Banka Slovensko,a.s.

pobočka Piešťany

27.03.2017 10. Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Obec Prašník

-

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.,

Piešťany

21.03.2017 9. Príkazná zmluva ZMO,región JE
08.03.2017 8. Zmluva o dielo č. 009/2017

ISA Projekta, s.r.o.,

Brezová pod Bradlom

06.03.2017 7. Zmluva o dielo č. 004/2017 Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.o.
01.03.2017 6. Nájomná zmluva č. 12/6

Obec Prašník

-

Martin Boor a manželka

01.03.2017 5. Zámenná zmluva

Obec Prašník

-

Ďuriš Ján

13.02.2017 4. Potvrdenie o zverejnení zmluvy  alebo dodatku k zmluve

Union poisťovňa,a.s.

Bratislava

03.02.2017 3. Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo: 11-4-12746

Union poisťovňa,a.s.

Bratislava

18.01.2017 2. Kúpna zmluva Obec Prašník
03.01.2017   Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Ministerstvo ŽP SR

Bratislava

01.01.2017 1. Potvrdenie o zverejnení zmluvy alebo dodatku k zmluve

Union poisťovňa,a.s.

Bratislava

       

 

Zmluvy 2016

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
7.1.2016 1. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb uzatvorená v zmysle §269 Proteus s.r.o.
11.1.2016 2. Záložná zmluva č. 204/661/2004

Štátny fond rozvoja bývania

11.1.2016 3. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. 16/001 Prvá Európska konzultačná spol s.r.o.
11.1.2016 4. Zmluva o dielo na služby externého manažmentu č. 16/002 Prvá Európska konzultačná spol s.r.o.
27.1.2016 5. Zmluva o dodávke elektriny č. 5755/2016 Magna Energia a.s.
1.2.2016 6.

Kúpna zmluva

(felícia)

Obec Prašník
9.2.2016 7. Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberné miesta ZSE Energia,a.s.
10.2.2016 8. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania projektu Obec Prašník
10.2.2016 9. Kúpna zmluva Obec Prašník
18.2.2016 10. Dodatok č. 1 Zmluvy o dodávke eltkriny č. 5755/2016 Magna Energia, a.s.
24.2.2016 11. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva Energet, s.r.o.
8.3.2016 12. Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny ZSE Energia,a.s.
14.3.2016 13. Zmluva o dielo Peter Adámek
17.3.2016 14. Príkazná zmluva Obec Prašník
17.3.2016 15. Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Volkswagen Slovakia
18.3.2016 16. Šanca na zamestnanie  Dodatok č. 1/2016/§54/ŠnZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Piešťany
18.3.2016 17. Dodatok č. 001/§52/2016 k Dohode č. 031/§52/2015 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Piešťany
18.3.2016 18. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb Proteus,s.r.o.
21.3.2016 19. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 1.2.2013 Ing. Ladislav Billik - ABP
21.3.2016 20. Zmluva č. 26223 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR DPO SR
31.3.2016 21. Nájomná zmluva č. 7/7 Obec Prašník
4.4.2016 22.

Zmluva o dielo 2016 O-M

Rekonštrukcia kotolne

V.I.Trade s.r.o.
6.4.2016 23. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-110/2016-026 Ministerstvo vnútra SR
14.4.2016 24. Kúpna zmluva Obec Prašník
14.4.2016 25. Kúpna zmluva Obec Prašník
14.4.2016 26. Kúpna zmluva Obec Prašník
21.4.2016 27. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.16/037 Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o.
29.4.2016 28. Nájomná zmluva č. 3/5 Obec Prašník
29.4.2016 29. Nájomná zmluva č. 8/7 Obec Prašník
4.5.2016 30. Nájomná zmluva č. 1/5 Obec Prašník
6.5.2016 31. Nájomná zmluva č. I/2/2016 Anna Koreňová
6.5.2016 32. Nájomná zmluva č. I/4/2016 Višňovská Anna
6.5.2016 33. Nájomná zmluva č. I/5/2016 Mocková Božena
6.5.2016 34. Nájomná zmluva č. I/1/2016 Mosná Emília
6.5.2016 35. Nájomná zmluva č. I/6/2016 Nosko Ján
6.5.2016 36. Nájomná zmluva č. I/3/2016 Podmela Miroslav
6.5.2016 37. Nájomná zmluva č. I/8/2016 Gazdík Ján
31.5.2016 38.

Zmluva ZSE0921201511

ENVI-PAK, a.s.

Bratislava

10.06.2016 39. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

RVC Senica, Ing. Terézia Urbanová,

Senica

13.06.2016 40. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania

ISA projekta, s.r.o.

Brezová pod Bradlom

24.03.2016 41. Zmluva ZSE0921201511

ENVI-Pak,a.s.

Bratislava

29.06.2016 52.  Ddatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/4 Obec Prašník
29.06.2016 53. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6/4 Obec Prašník
01.07.2016 54. Zmluva č. 11561208U02 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie

Environmentálny fond

Bratislava

07.07.2016 55 Zmluva č. 11011247 o poksytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Marius Pedersen,a.s.

Piešťany

02.08.2016 56. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 3 Obec Prašník
12.08.2016 57. Zmluva o dielo - Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Prašník CESTZ NITRA, a.s.
15.08.2016 58. Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorená v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016 Mesto Vrbové
29.06.2016 59. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/4 Obec Prašník
28.07.2016 60. Nájomná zmluva č. I/7/2016 Ing.Silvia Slottová
31.08.2016 61. Nájomná zmluva č. 3/6 Obec Prašník
07.09.2016 62. Kúpna zmluva Obec Prašník
09.09.2016 63. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/7 Obec Prašník
14.09.2016 64. Dodatok č. 1 k Nájomne zmluve č. 9/3 Obec Prašník
21.09.2016 65. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/4 Obec Prašník
21.09.2016 66. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 11/3 Obec Prašník
29.09.2016 67. Zmluva o zbere odpadu zn.2016/Vr/Obec_Prašník

Bomat s.r.o.

Veľké Orvište

12.10.2016 68. Kúpna zmluva Obec Prašník
17.10.2016 69. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Bratislava

27.10.2016 70. Dohoda č. 16/06/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

Piešťany

4.11.2016 71. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10/3 Obec Prašník
09.11.2016 72. Zmluva č. 0609/SVS2016/43 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj
06.12.2016 73. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Úrad vlády SR,

Bratislava 1

12.12.2016 74. Dodatok k zmluve o poskytovaní verjených služieb - balík služieb

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

14.12.2016 75. Zmluva o dielo Kovospal Vrbové s.r.o.
29.12.2016 76. Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Union Poisťovňa
       
copyright 2010 obec Prašník