Zmluvy 2021

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
07.06.2021 169. Zmluva o spolupráci

Plantex s.r.o.

Veselé pri Piešťanoch

19.05.2021 168. Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného úradu samosprávy vo Vrbovom

Mesto Vrbové

12.05.2021 167.

Zmluva č. 321 0103

o poskytnutí dotácie z rpostriedkov DPO SR

DPO SR

Bratislava 3

11.05.2021 166. Zmluva o prenájme POS terminálov a o poskytovaní služieb podpory a údržby

AXASOFT a.s.

Bratislava

11.05.2021 165.

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

č.3726/2021

NASES

Bratislava

05.05.2021 164. Nájomná zmluva č.I/6/2021 Nosko Ján
29.04.2021 163.

Poistná zmluva

Poistenie poskytovateľa zdravotnej starosltivosti

Union poisťovňa ,a.s.

Bratislava

26.04.2021 162. Nájomná zmluva č. I/5/2021 Mocková Božena
26.04.2021 161. Nájomná zmluva č. 7/10 Eduard Blanárik
31.03.2021 160. Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20213538_Z

Obec Prašník

 A.En. Slovensko s.r.o., Martin
31.03.2021 159. Kúpna zmluva č. Z20213538_Z

Obec Prašník

 A.En. Slovensko s.r.o., Martin

31.03.2021 158. Nájomná zmluva č. 6/8

Oldrich Pichler

Ružena Pichlerová

31.03.2021 157. Nájomná zmluva č.4/8

Ľubomír Juráš

Monika Jurášová

29.03.2021 156. Zmluva o zabezpečení projektového managmentu

Fénix s.r.o.

Leopoldov

29.03.2021 155. Darovacia zmluva č.p. KRHZ-TT-VO-2021/5-036 Ministerstvo vnútra SR
22.03.2021 154. Kúpna zmluva č. Z20213743_7

Obec Prašník

-

 Magna Energia a.s.

22.03.2021 153. Nájomná zmluva č. 9/5

Juráš Jozef

Kovárová Vladislava

16.03.2021 152. Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Štatisticý Úrad SR

Bratislava

15.02.2021 151. Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania

CEVEO s.r.o.

Lipovník

11.02.2021 150. Zmluva o spracovaní osobných údajov Galileo Corporation s.r.o. , Čierna Voda
11.02.2021 149. Zmluva o prevádzke webového sídla Galileo Corporation s.r.o. , Čierna Voda
11.02.2021 148. Zmluva o vytvorení webového sídla Galileo Corporation s.r.o. , Čierna Voda
04.02.2021 147.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

obce na rok 2021

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové
03.02.2021 146. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
03.02.2021 145. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 Obecný športový klub Prašník
03.02.2021 144. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
01.02.202. 143. CEZ: UV SR 115/2021
ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
Úrad vlády SR
25.01.2021 142. Dohoda o ukončení zmluvy o zbere vedľajších živočíšnych produktov

Ladisco s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom

22.01.2021 141.

Poistná zmluva

Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poistenie zodpovednosti za škodu
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

OSOBITNÉ DOJEDNANIA POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ODZ-PZS/0520 KU VPPZ/1018

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU ODZ-VZ/1018

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VPPZ/1018

 

Union poisťovňa
19.01.2021 140. Zber a zneškodnenie odpadov podliehajúcich osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

AKS group s.r.o.

Žilina

14.01.2021 139.

Kúpna zmluva

( "C" parc.č.8373/1)

Miroslava Uhríková

Viera Uhríková

11.01.2021 138.

Zmluva o dielo

Projekt pre schému L7

 

 

 

Energetická úspora budovy obecného úradu s kultúrnym domom obce Prašník.

Regionálne technologické centrum

Trnava

 

 

Zmluvy 2020

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
18.12.2020 137.

Kúpna zmluva

("C" parc.č. 1933/3,1993/4,1993/4)

Margita Zollerová

Radovan Zoller

Natália Kladivíková

14.12.2020 136.

Zmluva o dielo

Projekt pre schému C3

Zberný dvor Prašník /etapa 2/

Regionálne technologické centrum
10.12.2020 135.

Dohoda č. 20/06/010/76

o pomoci v hmotnej núdzi

Úrad prace, soc. vecí a rodiny

Piešťany

04.12.2020 134.

Zmluva o výpožičke

Sčítanie obyvateľov 2021

Slovenská republika - Štatistický úrad
13.11.2020 133.

Zmluva č. 20111205

o odbere boilogicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

FidelityTrade, s.r.o.
12.11.2020 132.

Kúpna zmluva

("C" parc.č. 9648/2)

JUDr. Jozef Urban

Mgr. Alena Urbanová

12.11.2020 131.

Kúpna zmluva

("C" parc.č. 9647/17)

JUDr. Jozef Urban
11.11.2020 130. Nájomná zmluva č. I/6/2020 Ján Nosko
30.10.2020 129.

Kúpna zmluva

("C" parc.č.4246,parc.č.4247)

Gazdík Ján
28.10.2020 128. Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanejv súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva“ Ministerstvo financií SR
08.10.2020 127. Nájomná zmluva č. I/7/2020 Ing. Silvia Slottová
05.10.2020 126.

Kúpna zmluva

("C" parc.č. 6487/3)

Bohumil Šulovský
01.10.2020 125. Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0921201511

ENVI-PAK, a.s.

Bratislava

22.09.2020 123.

Nájomá zmluva č. I/8/2020

Gazdík Ján
17.09.2020 122.

Kúpna zmluva

("E" parc.č. 4248, parc.č. 4249)

Emil Škodášek
11.09.2020 121. Zmluva č. 145404 08U03

Enviromenálny Fond

Bratislava

09.09.2020 120.

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 01/08/2020

Rozpočet

Special service s.r.o.

Trnava

04.09.2020 119. Dodatok č. 4 k Zmluve o spoločnom školskom obvode Základných škôl vo Vrbovom Mesto Vrbové
04.09.2020 118. Zmluva o spoločnom školskom obvode Základných škôl vo Vrbovom Mesto Vrbové
14.08.2020 117.

Kúpna zmluva

kroje - projekt FPU ženská spevácka skupina Holeška

Anna Macková

Košariská

03.08.2020 116. Nájomná zmluva č. 10/5

Franko Miroslav

Franková Emília

27.7.2020 115. Zvmuva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby

Osobný údaj.sk, s.r.o.

Košice

15.07.2020 114.

Kúpna zmluva

("E" parc.č. 4250, parc.č. 4251)

PhDr. Koreň Alexander

Nové Mesto n./V

30.06.2020 113.

Kúpna zmluva

"program školské ovocie a zelenina"

PLANTEX s.r.o.

Veselé pri Piešťanoch

25.06.2020 112. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, kúpna zmluva

Stovak Telekom a.s.

Bratislava

24.06.2020 111.

Kúpna zmluva

("C" parc.č. 4594/2)

Jašová Božena
22.06.2020 110.

Dodatok č.7 k

Zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy

Spoločný úrad samosprávy
15.05.2020 109. Dodatok č.1 k

Zmluve o dielo č. ZoD 2020/01

Zberný dvor Prašník

Veľkoobchod stavebného materiálu s.r.o. ,Trnava
15.05.2020 108.

Zmluva o dielo č. 2020/01

Zberný dvor Prašník

Veľkoobchod stavebného materiálu s.r.o. ,Trnava
15.05.2020 107. Nájomná zmluva č. I/5/2020 Mocková Božena
15.05.2020 106.

Kúpna zmluva

("C" parc.č.2556/1)

Berner Dušan
15.05.2020 105.

Kúpna zmluva

("C" parc.č. 2529/7)

Berner Dušan, Bernerová Marianna
11.05.2020 104. Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100001916

STABILITA, d.d.s., a.s.

Košice

07.05.2020 103.

Kúpna zmluva

("C" parc.č.4587/3)

Milada Krihová, Vrbové

Jarmila Bachnová, Jablonica

07.04.2020 102.

Kúpna zmluva

("C" parc.č. 4280/33, parc.č. 4230/16)

Alexander Mikláš

Prašník

02.04.2020 101. Zmluva č. 320 0849 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
01.04.2020 100. Nájomná zmluva č. 6/7

Pichler Jozef

Pichlerová Ružena

01.04.2020 99. Nájomná zmluva č. 4/7

Juráš Ľubomír

 Jurášová Monika

24.03.2020 98. Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0921201511

Envi-Pak a.s.

Bratislava

20.03.2020 97. Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy : OPKZ-PO1-SC11-2016-10/65 , kód projektu v ITMS 2014+:31001B467

Ministerstvo životného prostredia SR

Bratislava

11.03.2020 96. KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4637/7)

zo dňa 11.03.2020

L & E s.r.o.

Dolný Lopašov

03.03.2020 95.

Poistná zmluva

Havarijné poistenie

Generali Poisťovňa a.s.

Bratislava

03.03.2020 94. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz

VÚB a.s.

Bratislava

01.03.2020 93. Nájomná zmluva č.12/7 Martin Boor
05.02.2020 92. Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003206 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
05.02.2020 91. Zmluva o poskytnutí dotácií Obecný športový klub Prašník
04.02.2020 90. Zmluva o poskytnutí dotácií Zákl. organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkjov
03.02.2020 89. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Komenský, s.r.o.

Košice

03.02.2020 88. Zmluva o poskytnutí dotácií Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové
03.02.2020 87. Zmluva o poskytnutí dotácií

Základná organizácia JDS

Prašník

15.01.2020 86.  Dodatok k zmluve o odchyte zvierat  

RC Slobada zvierat

Piešťany

 

 

Zmluvy 2019

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
19.12.2019 85. Výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu pozemku parc.č.7157/14 Ing Martin Ďuríšek
19.12.2019 84. Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2011 Potraviny Kačka a.s. "V konkurze"
19.12.2019 83. Zmluva o dielo č.01/2020/PDO Obecný podnik Chtelnica s.r.o.
18.12.2019 82. DODATOK č.8 k Zmluve č.1020122006 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
13.12.2019 81. Zmluva o umelecko výkone -Prašnícke Vianočné trhy 2019 zo dňa 13.12.2019

Sloboda Tibor

Brezová pod Bradlom

21.11.2019 80. Poistná zmluva č. : 2407141849

Generali Poisťovňa a.s.

Bratislava

18.11.2019 79. KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4260/2 a parc.č.4261/2)

zo dňa 18.11.2019

Ing Alica Milášová

-

Obec Prašník

11.11.2019 78.

KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4216/2 a parc.č 4214/6)

zo dňa 11.11.2019

Obec Prašník

-

Ing. Alica Miklášová

12.11.2019 76. Zmluva o nájme nehnuteľností z 12.11.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK
07.11.2019 75. Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019 Mesto Vrbové
07.11.2019 74. Zmluva č. 10/TR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

05.11.2019 73. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2019

Obec Prašník

-

L & E

30.10.2019 72. Dodatok č.1 k Prílohe č.1 Zmluvy o dodávke elektriny č. 8112/2019

MAGNA ENERGIA a.s.

Piešťany

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]

copyright 2010 obec Prašník