Zmluvy 2020

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
02.04.2020 99. Zmluva č. 320 0849 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
24.03.2020 98. Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0921201511

Envi-Pak a.s.

Bratislava

20.03.2020 97. Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy : OPKZ-PO1-SC11-2016-10/65 , kód projektu v ITMS 2014+:31001B467

Ministerstvo životného prostredia SR

Bratislava

11.03.2020 96. KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4637/7)

zo dňa 11.03.2020

L & E s.r.o.

Dolný Lopašov

03.03.2020 95.

Poistná zmluva

Havarijné poistenie

Generali Poisťovňa a.s.

Bratislava

03.03.2020 94. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz

VÚB a.s.

Bratislava

01.03.2020 93. Nájomná zmluva č.12/7 Martin Boor
05.02.2020 92. Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003206 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
05.02.2020 91. Zmluva o poskytnutí dotácií Obecný športový klub Prašník
04.02.2020 90. Zmluva o poskytnutí dotácií Zákl. organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkjov
03.02.2020 89. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Komenský, s.r.o.

Košice

03.02.2020 88. Zmluva o poskytnutí dotácií Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové
03.02.2020 87. Zmluva o poskytnutí dotácií

Základná organizácia JDS

Prašník

15.01.2020 86.  Dodatok k zmluve o odchyte zvierat  

RC Slobada zvierat

Piešťany

 

 

Zmluvy 2019

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
19.12.2019 85. Výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu pozemku parc.č.7157/14 Ing Martin Ďuríšek
19.12.2019 84. Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2011 Potraviny Kačka a.s. "V konkurze"
19.12.2019 83. Zmluva o dielo č.01/2020/PDO Obecný podnik Chtelnica s.r.o.
18.12.2019 82. DODATOK č.8 k Zmluve č.1020122006 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
13.12.2019 81. Zmluva o umelecko výkone -Prašnícke Vianočné trhy 2019 zo dňa 13.12.2019

Sloboda Tibor

Brezová pod Bradlom

21.11.2019 80. Poistná zmluva č. : 2407141849

Generali Poisťovňa a.s.

Bratislava

18.11.2019 79. KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4260/2 a parc.č.4261/2)

zo dňa 18.11.2019

Ing Alica Milášová

-

Obec Prašník

11.11.2019 78.

KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4216/2 a parc.č 4214/6)

zo dňa 11.11.2019

Obec Prašník

-

Ing. Alica Miklášová

12.11.2019 76. Zmluva o nájme nehnuteľností z 12.11.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK
07.11.2019 75. Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019 Mesto Vrbové
07.11.2019 74. Zmluva č. 10/TR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

05.11.2019 73. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2019

Obec Prašník

-

L & E

30.10.2019 72. Dodatok č.1 k Prílohe č.1 Zmluvy o dodávke elektriny č. 8112/2019

MAGNA ENERGIA a.s.

Piešťany

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]

copyright 2010 obec Prašník