Zmluvy 2020

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
17.09.2020 122.

Kúpna zmluva

("E" parc.č. 4248, parc.č. 4249)

Emil Škodášek
11.09.2020 121. Zmluva č. 145404 08U03

Enviromenálny Fond

Bratislava

09.09.2020 120. Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 01/08/2020

Special service s.r.o.

Trnava

04.09.2020 119. Dodatok č. 4 k Zmluve o spoločnom školskom obvode Základných škôl vo Vrbovom Mesto Vrbové
04.09.2020 118. Zmluva o spoločnom školskom obvode Základných škôl vo Vrbovom Mesto Vrbové
14.08.2020 117.

Kúpna zmluva

kroje - projekt FPU ženská spevácka skupina Holeška

Anna Macková

Košariská

03.08.2020 116. Nájomná zmluva č. 10/5

Franko Miroslav

Franková Emília

27.7.2020 115. Zvmuva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby

Osobný údaj.sk, s.r.o.

Košice

15.07.2020 114.

Kúpna zmluva

("E" parc.č. 4250, parc.č. 4251)

PhDr. Koreň Alexander

Nové Mesto n./V

30.06.2020 113.

Kúpna zmluva

"program školské ovocie a zelenina"

PLANTEX s.r.o.

Veselé pri Piešťanoch

25.06.2020 112. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, kúpna zmluva

Stovak Telekom a.s.

Bratislava

24.06.2020 111.

Kúpna zmluva

("C" parc.č. 4594/2)

Jašová Božena
22.06.2020 110.

Dodatok č.7 k

Zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy

Spoločný úrad samosprávy
15.05.2020 109. Dodatok č.1 k

Zmluve o dielo č. ZoD 2020/01

Zberný dvor Prašník

Veľkoobchod stavebného materiálu s.r.o. ,Trnava
15.05.2020 108.

Zmluva o dielo č. 2020/01

Zberný dvor Prašník

Veľkoobchod stavebného materiálu s.r.o. ,Trnava
15.05.2020 107. Nájomná zmluva č. I/5/2020 Mocková Božena
15.05.2020 106.

Kúpna zmluva

("C" parc.č.2556/1)

Berner Dušan
15.05.2020 105.

Kúpna zmluva

("C" parc.č. 2529/7)

Berner Dušan, Bernerová Marianna
11.05.2020 104. Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100001916

STABILITA, d.d.s., a.s.

Košice

07.05.2020 103.

Kúpna zmluva

("C" parc.č.4587/3)

Milada Krihová, Vrbové

Jarmila Bachnová, Jablonica

07.04.2020 102.

Kúpna zmluva

("C" parc.č. 4280/33, parc.č. 4230/16)

Alexander Mikláš

Prašník

02.04.2020 101. Zmluva č. 320 0849 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
01.04.2020 100. Nájomná zmluva č. 6/7

Pichler Jozef

Pichlerová Ružena

01.04.2020 99. Nájomná zmluva č. 4/7

Juráš Ľubomír

 Jurášová Monika

24.03.2020 98. Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0921201511

Envi-Pak a.s.

Bratislava

20.03.2020 97. Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy : OPKZ-PO1-SC11-2016-10/65 , kód projektu v ITMS 2014+:31001B467

Ministerstvo životného prostredia SR

Bratislava

11.03.2020 96. KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4637/7)

zo dňa 11.03.2020

L & E s.r.o.

Dolný Lopašov

03.03.2020 95.

Poistná zmluva

Havarijné poistenie

Generali Poisťovňa a.s.

Bratislava

03.03.2020 94. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz

VÚB a.s.

Bratislava

01.03.2020 93. Nájomná zmluva č.12/7 Martin Boor
05.02.2020 92. Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003206 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
05.02.2020 91. Zmluva o poskytnutí dotácií Obecný športový klub Prašník
04.02.2020 90. Zmluva o poskytnutí dotácií Zákl. organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkjov
03.02.2020 89. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Komenský, s.r.o.

Košice

03.02.2020 88. Zmluva o poskytnutí dotácií Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové
03.02.2020 87. Zmluva o poskytnutí dotácií

Základná organizácia JDS

Prašník

15.01.2020 86.  Dodatok k zmluve o odchyte zvierat  

RC Slobada zvierat

Piešťany

 

 

Zmluvy 2019

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
19.12.2019 85. Výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu pozemku parc.č.7157/14 Ing Martin Ďuríšek
19.12.2019 84. Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2011 Potraviny Kačka a.s. "V konkurze"
19.12.2019 83. Zmluva o dielo č.01/2020/PDO Obecný podnik Chtelnica s.r.o.
18.12.2019 82. DODATOK č.8 k Zmluve č.1020122006 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
13.12.2019 81. Zmluva o umelecko výkone -Prašnícke Vianočné trhy 2019 zo dňa 13.12.2019

Sloboda Tibor

Brezová pod Bradlom

21.11.2019 80. Poistná zmluva č. : 2407141849

Generali Poisťovňa a.s.

Bratislava

18.11.2019 79. KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4260/2 a parc.č.4261/2)

zo dňa 18.11.2019

Ing Alica Milášová

-

Obec Prašník

11.11.2019 78.

KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4216/2 a parc.č 4214/6)

zo dňa 11.11.2019

Obec Prašník

-

Ing. Alica Miklášová

12.11.2019 76. Zmluva o nájme nehnuteľností z 12.11.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK
07.11.2019 75. Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019 Mesto Vrbové
07.11.2019 74. Zmluva č. 10/TR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

05.11.2019 73. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2019

Obec Prašník

-

L & E

30.10.2019 72. Dodatok č.1 k Prílohe č.1 Zmluvy o dodávke elektriny č. 8112/2019

MAGNA ENERGIA a.s.

Piešťany

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]

copyright 2010 obec Prašník