Zmluvy 2019

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
18.10.2019 70. Zmluva o dielo č. PK 2019/002

AMIMA s.r.o.

Báb

18.10.2019 69.

KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.6405/1,6408/4,6408/1) zo dňa 17.10.2019

Obec Prašník

-

Kvetoslava Kraváriková

Daniela Horká

17.10.2019 68.

KÚPNA ZMLUVA

("C"parc.č.1-4324/8) zo dňa 17.10.2019

Obec Prašník

-

Pavol Beblavý

Dana Beblavá

14.10.2019 67.

Zmluva o nájme nehnuteľnosti z 14.10.2019

Dominika Kleinová
08.10.2019 66. Zmluva o poripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 121927559 Západoslovenská distribučná a.s.
07.10.2019 65. Nájomná zmluva č. I/2/2019

Obec Prašník

-

Alexander Koreň, PhDr.

03.10.2019 64.

Zmluva o dielo z 02.10.2019

Výmena výplní otvorov na kultúrnom dome v obci Prašník

PROWIN s.r.o.

Piešťany

30.09.2019 63. Nájomná zmluva č. I/6/2019

Obec Prašník

-

Ján Nosko

26.09.2019 62. Poistná zmluva č. 2407084348 zo dďa 24.09.2019 Generali Poisťovňa a.s.
26.09.2019 61.

KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č 3417, 3416, 3350, 3351)

zo dňa 26.09.2019

A&R Consult, s.r.o.

-

Obec Prašník
26.09.2019 60.

Zmluva o dielo

C3 - Zavedienie a vylepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania - Zberný dvor Prašník

Regionálne technologické centrum

Trnava

25.09.2019 59. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04313 - Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

-

Prašník

18.09.2019 58.

Zmluva o spolupráci - Kúpna Zmluva

"Školské ovocie"

PLANTEX, s.r.o.

Veselé

06.09.2019 57.

Zmluva o poskytnutí služieb č. 19/030

poradenské a konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania

ISA projekta s.r.o.

Brezová pod Bradlom

06.09.2019 56. Nájomná zmluva č. 3/6

Obec Prašník

-

Boorová Andrea Juliána

02.09.2019 55. Kúpna zmluva - čerstvé pekárenské výrobky - dodávky do ŠJ pri MŠ Prašník

PRIMAPEK

Boris Prítrský

12.08.2019 54. Zmluva o umeleckom výkone - hudobná produkcia - oslavy SNP

Rudolf Filip

-

Obec Prašník

12.08.2019 53. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-512-04554- obnova nábytkového vybavenia knižnice

-

Obec Prašník

26.07.2019 52. Kúpna zmluva ("C" parc.č. 9147/2 a 9147/12) zo dňa 26.7.2019

Obrc Prašník

-

Peter Vydarený

23.07.2019 51.

Kúpna zmluva ("C" parc.č.9147/13)

zo dňa 23.07.2019

Obec Prašník

-

Ing. Darina Mosná

19.07.2019 50. Nájomná zmluva č.I/7/2019

Obec Prašník

-

Ing. Silvia Slottová

18.07.2019 49. Zmluva o poskytovaní služby - PERISKOP pre riaditeľov MŠ

Periskop s.r.o.

Košice

04.07.2019 48. Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 10.06.2019 o poskytovaní audítorských služieb

RVC Senica s.r.o.

 

04.07.2019 47. Zmluva o dodávke elektriny 8112/2019

MAGNA ENERGIA a.s.

Piešťany

03.07.2019 46. Kúpna zmluva ("C" parc.č.4349/19)

Bohumil Šulovský

-

Obec Prašník

03.07.2019 45. Kúpna zmluva ("C" parc.č.4349/18)

Obec Prašník

-

Bohumil Šulovský

01.07.2019 44. Zmluva č.017-PN-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

Trnavský samosprávny kraj

Obec Prašník

26.06.2019 43. Nájomná zmluva č. I/4/2019

Obec Prašník

-

Anna Višňovská

26.06.2019 42. Nájomná zmluva č.I/3/2019

Obec Prašník

-

Miroslav Podmela

24.06.2019 41. Nájomná zmluva č.I/1/2019

Obec Prašník

-

Mgr. Emília Mosná

17.06.2019 40. Nájomná zmluva č.I/8/2019

Obec Prašník

-

Ján Gazdík

07.06.2019 39. Zmluva o dielo - projekt - Výzva číslo VII. Prezídium hasičského a záchranného zboru 2019 Regionálne technologické centrum, Trnava
03.06.2019 38.

Zmluva o dielo

servis kompletnej ČOV

Aquatec VFL s.r.o.

Dubnica nad Váhom

31.05.2019 37. Dohoda u ukončení nájomnej zmluvy nebytových priestorov č. 1/2004 zo dňa 02.01.2004

Obec Prašník

-

Imrich Škrabák

13.05.2019 36. Zmluva o umelecokm výkone

Ľudová hudba KOPA

Brezová pod Bradlom

13.05.2019 35. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.6.2015 na vypracovanie projektovej dokumentácie

SPG Slovakia s.r.o.

Trnava

13.05.2019 34. Zmluva o propagácii a reklame

GAIIA s.r.o.

Nitra

30.4.2019 33. Nájomná zmluva č.8/8

Škodáček Marek

Škodáčková Monika

27.04.2019 32. Dodatok k Nájomnej zmluve č. 7/9

Obec Prašník

-

Eduard Blanárik

27.04.2019 31. Dodatok k Nájomnej zmluve č. 9/4

Obec Prašník

-

Jozef Juráš

Vladimíra Jurášová

27.04.2019 30. Dodatok k Nájomnej zmluve č. 10/4

Obec Prašník

-

Miroslav Fanko, Emília Franková

27.04.2019 29. Dodatok k nájomnej zmluve č. 12/6

Boor Martin

Boorová Henrieta

27.04.2019 28. Dodatok k nájomnej zmluve č.11/4

Blaha Jaroslav

Blahová Zuzana

27.04.2019 27. Dodatok k nájomnej zmluve č.5/5

Talába Igor

Veronika Talábová

27.04.2019 26. Dodatok k nájomnej zmluve č. 3/6 Andrea Juliána Boorová
27.04.2019 25. Dodatok k nájomnej zmluve č. 2/5 Jánošíková Ľubica
27.04.2019 24. Dodatok k nájomnej zmluve č.1/9 Fajnor Roman
27.04.2019 23. Dodatok k nájomnej zmluve č. 6/6

Pichler Oldrich

Ružena Pichlerová

27.04.2019 22. Dodatok k nájomnej zmluve č. 4/6

Juráš Ľubomír

Monika Jurášová

26.04.2019 21. Nájomná zmluva I/5/2019

Božena Mocková

-

Obec Prašník

16.04.2019 20. Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

TextilEco a.s.

Bratislava

10.04.2019 19. ZMLUVA č. 39 107 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
29.03.2019 18. Nájomná zmluva č. 6/6

Oldrich Pichler

Ružena Pichlerová

29.03.2019 17. Nájomná zmluva č.4/6

Juráš ľubomír

Monika Jurášová

28.03.2019 16. Poistenie zodpovednosti za škodu 9060138087 - Traktorový hákový nosič - Cargo Hook

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

28.03.2019 15. Havarijné poistenie - 9060133230 Teleskopický nakladač Dieci Deadalus 32.6

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

21.03.2019 14. Havarijné poistenie 9060138108 - Traktorový hákový nosič - Cargo Hook

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

04.03.2019 13. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - kontajnery otvorené 441 9011061 Komunálna Poisťovňa a.s.Bratislava
04.03.2019 12. Poistenie zodpovednosti za škodu 9060101170, Právnik do auta 9060101249  Príves WIELTON

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

04.03.2019 11. Poistenie zodpovednosti za škodu 9060101463, Právnik do auta 9060101538  Traktor EXPLORER 110

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

04.03.2019 10. Poistenie zodpovednosti za škodu 9060078644, Právnik do auta 9060079350  - pracovný stroj Dieci Deadalus 32.6

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

04.03.2019 9.

Poistná zmluva 9127003390 krytie rizika

Štiepkovač dreva PEZZOLATTO PZ190G

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

25.02.2019 8. Havarijné poistenie 9060127081 - Traktor EXPLORER 110

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

25.02.2019 7. Havarijné poistenie 9060133242 - Traktorový príves WIELTON

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

15.02.2019 6.

Príloha č.2 Zmluvy č 110 112 47

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Marius Pedersen s.r.o.
07.02.2019 5. Zmluva o vytvorení diela (13.12.2018)

Tibor Sloboda

Brezová pod Bradlom

21.01.2019 4.  Zmluva o poskytovaní služieb SKP19/01/076 Komenský s.r.o., Košice
16.01.2019 3. Zmluva o poskytovaní reklamných a propagačných služieb(14.1.2019)

AKREMIAN s.r.o.

Nitra

10.1.2019 2. Zmluva o vykonaní prác v zimnom období (3.jan.2018) RPD Prašník
10.1.2019 1. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 004/2017

Prvá Európska konzultačná.s.r.o.

Brezová pod Bradlom

 

 

Zmluvy 2018

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
21.12.2018 65 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-060 Ministerstvo vnútra SR
17.12.2018 64. Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Slovenská agentúra ŽP

Bratislava

13.12.2018 63. Dohoda č. 18/06/010/35

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Piešťany

14.11.2018 62. Nájomná zmluva č. 1/9

Fajnor Roman

-

Obec Prašník

09.11.2018 61. Zmluva o spolupráci a poradenstve

T-Consult Slovakia a.s.

Bratislava

08.11.2018 60. Dohoda o ukončení nájmu bytu

Jurkovič Jozef

-

Obec Prašník

06.11.2018 59. Dodatok č. 7 k zmluve č. 1020122006

Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o.

Kostolné

29.10.2018 58. Zmluva o dielo

Aquatec VFL s.r.o.

Dubnica nad Váhom

17.10.2018 57. Nájomná zmluva č. 5/5

Obec Prašník

-

 Igor Talába a manželka

10.10.2018 56. Nájomná zmluva č. I/2/2018

Koreň Alexander,PhDr.

-

Obec Prašník

5.10.2018 55. Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 295750-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
5.10.2018 54. Dohoda o vyplňovacom práve k blakozmenke č. 295750-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
5.10.2018 53.

Kúpna zmluva

časť 01 Kolesový traktor + štiepkovač

P and L Slovakia spol.s.r.o.

Horná Streda

5.10.2018 52.

Kúpna zmluva

časť 4 Traktorový hákový nosič kontajnerov

P and L Slovakia spol.s.r.o.

Horná Streda

5.10.2018 51.

Kúpna zmluva

časť 2 Náves tandemový, trojstranný sklápač

P and L Slovakia spol.s.r.o.

Horná Streda

01.10.2018 50.

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami (ďalej len ,,zmluva´´)

časť 3 - Teleskopický nakladač

CM Slovakia spol.s.r.o.

Bratislava

25.09.2018 49. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

24.9.2018 48. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NfP č. 072TT130067

Pôdohospodárska platobná agentúra

Bratislava

17.9.2018 47. Príloha č.1 k Zmluve č. ZSE0921201511

ENVI-PAK a.s.

Bratislava

17.9.2018 46. Zmluva o spracúvaní osobných údajov

MADE spol.s.r.o.

Banská Bystrica

17.9.2018 45. Licenčná zmluva

TENDERnet s.r.o.

Žilina

03.09.2018 44 Príkazná zmluva č. 31/01/201//EL

Obec Prašník -

ZMO, Jasl. Bohunice -

Prvá Komunálna Finančná,a.s.

03.09.2018 43

Zmluva o vytvorení diela

Hudobná produkcia - akcia: oslavy SNP

Tibor Sloboda

Brezová pod Bradlom

20.08.2018 42  Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Komunálna poisťovňa, a.s.

Bratislava

23.07.2018 41.

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle

§ 588 a nasl.Občianskeho zákonníka

Obec Šípkové

23.07.2018 40. Úverová zmluva č. 295750-2018

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

Bratislava

20.07.2018 39.

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)

Všeobecné obchodné podmienky
 

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

Bratislava

09.07.2018 38. Zmluva č. 004-4-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj
04.07.2018 37. Kúpna zmluva

Obec Prašník

-

Milan Šedo a Mgr. Margaréta Šedová

26.06.2018 36. Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 10.6.2016 o poskytovaní audítorských služieb

RVC Senica s.r.o.

12.06.2018 35.

Zmluva o spolupráci

číslo zmluvy: USVRK-OIP-2018/000768-060

Ministerstvo vnútra SR
05.06.2018 34. Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016 Mesto Vrbové
05.06.2018 33. Nájomná zmluva č. I/7/2018

Ing. Silvia Slottová

-

Obec Prašník

29.05.2018 32. Zmluva o dielo č. 07/2018 REJK-NET s.r.o.
21.05.2018 31. Zmluva o dielo č. 24/2018/08421

Cesty Nitra a.s.

Nitra

09.05.2018 30. Nájomná zmluva č.1/8

Obec Prašník

-

Jozef Jurkovič

04.05.2018 29. Zmluva o vytvorení diela

Tibor Sloboda

Brezová pod Bradlom

04.05.2018 28. Nájomná zmluva č. I/8/2018

Ján Gazdí

-

Obec Prašník

03.05.2018 27. Zmluva o spolupráci

Plantex,s.r.o.

Veselé pri Piešťanoch

30.4.2018 26. Zmluva o nájme nehnuteľností

Obec Prašník

-

Erik Šiška - Mäaso

27.4.2018 25. Zmluva o dielo

Jozef Srogončík - stavebné práce

-

Obec Prašník

27.4.2018 24. Nájomná zmluva č. I/1/2018

Mgr. Emília Mosná

-

Obec Prašník

27.4.2018 23. Nájomná zmluva č.2/5

Obec Prašník

-

Ľubica Jánošíková

26.4.2018 22. Nájomná zmluva č. 7/9

Obec Prašník

-

Blanárik Eduard

25.4.2018 21. Nájomná zmluva č. I/5/2018

Mocková Božena

-

Obec Prašník

24.04.2018 20. Zmluva č. 38 542

DPO SR

Bratislava

24.4.2018 19. Nájomná zmluva č. 6/5

Obec Prašník

-

Pichler Oldrich a manželka

23.4.2018 18. Nájomná zmluva č. 4/5

Obec Prašník

-

Ľubomír Juráš a manželka

23.4.2018 17. Nájomná zmluva č. I/6/2018

Ján Nosko

-

Obec Prašník

19.04.2018 16. Nájomná Zmluva

Obec Prašník

-

Ing. Martin Ďuríšek

09.04.2018 15. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

05.04.2018 14. Nájomná zmluva č. 9/4

Obec Prašník

-

Kovárová, Juráš

05.04.2018 13. Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Slovenská agentúra životného prostredia

Banská Bystrica

29.03.2018 12. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 9

Obec Prašník

-

Kristián glucharov a manželka

23.03.2018 11. Dohoda o ukončení nájmu bytu

Obec Prašník

-

Juráš Jozef, Kovárová Vladislava

21.03.2018 10.

Zmluva o posytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TT130067

Všeobecné zmluvné podmienky

Pôdohodspodárska platobná agentúra

Bratislava

14.3.2018 9. Kúpna zmluva č. 01/2018

Obec Prašník

-

Elkoplast Slovakia s.r.o.

Trenčianske Teplice

21.02.2018 8.  Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Mgr. Margaréta Šedová, advokát
09.02.2018 7. Zmluva o poskytovaní poradenstva vo verejnom obstarávaní

Obstaraj.to, s.r.o.

Bratislava

1.2.2018 6. Dohoda č. 18/06/50j/2

ÚPSVaR

Piešťany

1.2.2018 5. Dohoda č. 18/06/054/03

ÚPSVaR

Piešťany

30.01.2018 4. Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/60

Slovenská agentúra ŽP

Bratislava

29.1.2018 3. Zmluva o dodávke elektriny

Magna Energia,.a.s.

Piešťany

10.01.2018 2. Dohoda č. 18/06/010/1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany
02.01.2018 1. Dodatok č. 6 k zmluve č. 1020122006 Kopaničiartska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné

 

 

Zmluvy 2017

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
13.12.2017 58.

Zmluva č. 25/TR/2017

o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava

 

05.12.2017 57. Nájomná zmluva č. 11/4

Obec Prašník

-

J.Blaha a manž.

04.12.2017 56. Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0921201511

ENVI-PAK,a.s.

Bratislava

27.11.2017 55.

Zmluva o dielo

+

Súhrnný list stavby

Staveurope s.r.o.

Prešov

27.11.2017 54. Zmluva o dielo

CS,s.r.o.

Trnava

24.11.2017 53. Nájomná zmluva č.I/2/2017

Koreň Alexander,PhDr.

Nové Mesto n/Váhom

-

Obec Prašník

14.11.2017 52.

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65/80

Ministerstvo životného prostredia SR
13.10.2017 51.

Zmluva o kontrolnej činnosti

Príloha č. 1 k Zmluve o kontrolnej činnosti Špecifikácia základnej ceny kontrolnej činnosti

EKOTEC, spol. s r.o.

Detské ihrisko MŠ

12.10.2017 50. Kúpna zmluva

Pavol Ďuriš

-

Obec Prašník

03.10.2017 49. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.zmluvy 17/044

Obec Prašník

-

Prvá Európska konzultačná spol.s.r.o
03.10.2017 48. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.zmluvy 17/042

Obec Prašník

-

Prvá Európska konzultačná spol.s.r.o.

28092017 47. Zmluva o vytvorení diela Hudibná produkcia - 10.výročie založenia speváckeho súboru Holeška
25.09.2017 46. Zmluva o dielo

Obec Prašník

-

Peter Svitek Aquaperi

25.09.2017 45.

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom

/školské mlieko/

Organika s.r.o.
20092017 44. Nájomná zmluva č. 10/4

Obec Prašník

-

Franko Miroslav

25.08.2017 43. Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016 Mesto Vrbové
23082017 42 Zmluva o vytvorení diela Hudobná produkcia oslavy SNP
23082017 41. Zmluva č.02-ML III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj
02082017 40. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 009/2017

ISA Projekta, s.r.o.

Brezová pod Bradlom

02082017 39. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 004/2017

Prvá Európska konzultačná.s.r.o.

Brezová pod Bradlom

12.07.2017 38.

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

,,Zefektívnenie sepravoaného zberu KO v obci Prašník

Slovenská agentúra životného prostredia

Bratislava

04.07.2017 37.

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

číslo zmluvy: 17/021

Prvá Európska Konzultačná s.r.o.

Brezová pod Bradlom

27.6.2017 36. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

19.06.2017 35.

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

č.zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Ministerstvo životného prostredia SR

v zastúpení

Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia fondov EÚ

BRATISLAVA

 

19.06.2017 34.

Zmluva o spolupráci

č.zmluvy: USVRK-OIP-2017/000641-001

Ministerstvo vnútra SR
13.06.2017 33. Zmluva o spolupráci Plantex, s.r.o.
08.06.2017 22. Nájomná zmluva č. I/7/2017

Ing.Silvia Slottová

Handlová

05.06.2017 21. Zmluva č. 37031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
28.04.2017 20. Nájomná zmluva č. 1/6

Obec Prašník

-

Jozef Jurkovič

27.04.2017 19. Nájomná zmluva č. I/1/2017

Mgr.Emília Mosná

Piešťany

27.04.2017 18. Nájomná zmluva č. I/3/2017

Miroslav Podmela

Vrbové

27.04.2017 17. Nájomná zmluva č. I/8/2017

Ján Gazdík

Trenčianska Teplá

21.04.2017 16. Nájomná zmluva č. I/4/2017

Anna Višňovská

Vrbové

20.04.2017 15. Nájomná zmluva č. I/6/2017

Ján Nosko

Prašník

19.04.2017 14.

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl.Občianskeho zákonníka

Obec Prašník

-

Ján Ďuriš

19.04.2017

13.

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

Obec Prašník

-

Ján Ďuriš

18.04.2017 12. Nájomná zmluva č. I/5/2017

Mocková Božena

Prašník

29.03.2017 11. Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP č. 3130259

OTP Banka Slovensko,a.s.

pobočka Piešťany

27.03.2017 10. Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Obec Prašník

-

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.,

Piešťany

21.03.2017 9. Príkazná zmluva ZMO,región JE
08.03.2017 8. Zmluva o dielo č. 009/2017

ISA Projekta, s.r.o.,

Brezová pod Bradlom

06.03.2017 7. Zmluva o dielo č. 004/2017 Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.o.
01.03.2017 6. Nájomná zmluva č. 12/6

Obec Prašník

-

Martin Boor a manželka

01.03.2017 5. Zámenná zmluva

Obec Prašník

-

Ďuriš Ján

13.02.2017 4. Potvrdenie o zverejnení zmluvy  alebo dodatku k zmluve

Union poisťovňa,a.s.

Bratislava

03.02.2017 3. Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo: 11-4-12746

Union poisťovňa,a.s.

Bratislava

18.01.2017 2. Kúpna zmluva Obec Prašník
03.01.2017   Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Ministerstvo ŽP SR

Bratislava

01.01.2017 1. Potvrdenie o zverejnení zmluvy alebo dodatku k zmluve

Union poisťovňa,a.s.

Bratislava

       

 

Zmluvy 2016

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
7.1.2016 1. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb uzatvorená v zmysle §269 Proteus s.r.o.
11.1.2016 2. Záložná zmluva č. 204/661/2004

Štátny fond rozvoja bývania

11.1.2016 3. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. 16/001 Prvá Európska konzultačná spol s.r.o.
11.1.2016 4. Zmluva o dielo na služby externého manažmentu č. 16/002 Prvá Európska konzultačná spol s.r.o.
27.1.2016 5. Zmluva o dodávke elektriny č. 5755/2016 Magna Energia a.s.
1.2.2016 6.

Kúpna zmluva

(felícia)

Obec Prašník
9.2.2016 7. Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberné miesta ZSE Energia,a.s.
10.2.2016 8. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania projektu Obec Prašník
10.2.2016 9. Kúpna zmluva Obec Prašník
18.2.2016 10. Dodatok č. 1 Zmluvy o dodávke eltkriny č. 5755/2016 Magna Energia, a.s.
24.2.2016 11. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva Energet, s.r.o.
8.3.2016 12. Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny ZSE Energia,a.s.
14.3.2016 13. Zmluva o dielo Peter Adámek
17.3.2016 14. Príkazná zmluva Obec Prašník
17.3.2016 15. Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Volkswagen Slovakia
18.3.2016 16. Šanca na zamestnanie  Dodatok č. 1/2016/§54/ŠnZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Piešťany
18.3.2016 17. Dodatok č. 001/§52/2016 k Dohode č. 031/§52/2015 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Piešťany
18.3.2016 18. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb Proteus,s.r.o.
21.3.2016 19. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 1.2.2013 Ing. Ladislav Billik - ABP
21.3.2016 20. Zmluva č. 26223 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR DPO SR
31.3.2016 21. Nájomná zmluva č. 7/7 Obec Prašník
4.4.2016 22.

Zmluva o dielo 2016 O-M

Rekonštrukcia kotolne

V.I.Trade s.r.o.
6.4.2016 23. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-110/2016-026 Ministerstvo vnútra SR
14.4.2016 24. Kúpna zmluva Obec Prašník
14.4.2016 25. Kúpna zmluva Obec Prašník
14.4.2016 26. Kúpna zmluva Obec Prašník
21.4.2016 27. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.16/037 Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o.
29.4.2016 28. Nájomná zmluva č. 3/5 Obec Prašník
29.4.2016 29. Nájomná zmluva č. 8/7 Obec Prašník
4.5.2016 30. Nájomná zmluva č. 1/5 Obec Prašník
6.5.2016 31. Nájomná zmluva č. I/2/2016 Anna Koreňová
6.5.2016 32. Nájomná zmluva č. I/4/2016 Višňovská Anna
6.5.2016 33. Nájomná zmluva č. I/5/2016 Mocková Božena
6.5.2016 34. Nájomná zmluva č. I/1/2016 Mosná Emília
6.5.2016 35. Nájomná zmluva č. I/6/2016 Nosko Ján
6.5.2016 36. Nájomná zmluva č. I/3/2016 Podmela Miroslav
6.5.2016 37. Nájomná zmluva č. I/8/2016 Gazdík Ján
31.5.2016 38.

Zmluva ZSE0921201511

ENVI-PAK, a.s.

Bratislava

10.06.2016 39. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

RVC Senica, Ing. Terézia Urbanová,

Senica

13.06.2016 40. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania

ISA projekta, s.r.o.

Brezová pod Bradlom

24.03.2016 41. Zmluva ZSE0921201511

ENVI-Pak,a.s.

Bratislava

29.06.2016 52.  Ddatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/4 Obec Prašník
29.06.2016 53. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6/4 Obec Prašník
01.07.2016 54. Zmluva č. 11561208U02 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie

Environmentálny fond

Bratislava

07.07.2016 55 Zmluva č. 11011247 o poksytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Marius Pedersen,a.s.

Piešťany

02.08.2016 56. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 3 Obec Prašník
12.08.2016 57. Zmluva o dielo - Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Prašník CESTZ NITRA, a.s.
15.08.2016 58. Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorená v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016 Mesto Vrbové
29.06.2016 59. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/4 Obec Prašník
28.07.2016 60. Nájomná zmluva č. I/7/2016 Ing.Silvia Slottová
31.08.2016 61. Nájomná zmluva č. 3/6 Obec Prašník
07.09.2016 62. Kúpna zmluva Obec Prašník
09.09.2016 63. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/7 Obec Prašník
14.09.2016 64. Dodatok č. 1 k Nájomne zmluve č. 9/3 Obec Prašník
21.09.2016 65. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/4 Obec Prašník
21.09.2016 66. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 11/3 Obec Prašník
29.09.2016 67. Zmluva o zbere odpadu zn.2016/Vr/Obec_Prašník

Bomat s.r.o.

Veľké Orvište

12.10.2016 68. Kúpna zmluva Obec Prašník
17.10.2016 69. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Bratislava

27.10.2016 70. Dohoda č. 16/06/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

Piešťany

4.11.2016 71. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10/3 Obec Prašník
09.11.2016 72. Zmluva č. 0609/SVS2016/43 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj
06.12.2016 73. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Úrad vlády SR,

Bratislava 1

12.12.2016 74. Dodatok k zmluve o poskytovaní verjených služieb - balík služieb

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

14.12.2016 75. Zmluva o dielo Kovospal Vrbové s.r.o.
29.12.2016 76. Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Union Poisťovňa

 

 

 

Zmluvy 2015

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
08.06.2015 1. Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

SPG Slovakia s.r.o. Trnava

 

copyright 2010 obec Prašník