Foto a video 2019

 

OSLAVY 75. VÝROČIA SNP - sobota 31. augusta 2019 v amfiteátri SNP Prašník - Pustá Ves:

 

 

IHKL - finálové kolo VIII. ročníka Inovecko-karpatskej hasičskej ligy sa uskutočnilo v sobotu 24.8.2019 v areáli futbalového štadiónu OŠK Prašník:

 

 

HURÁ PRÁZDNINY - obec Prašník v spolupráci s kultúrnou komisiou a DHZ Prašník pripravila v piatok 28. júna 2019 pre deti z Prašníka zábavné popoludnie:

 

 

KOSECKÝ FESTIVAL - jubilejný X. ročník Koseckého festivalu sa uskutočnil v sobotu 11. mája 2019 na tradičnom mieste pod amfieátrom v Prašníku - Pustej Vsi:

 

 

V TIENI JAGUÁRA - náš cestovateľ Peter Kuric z Prašníka, v spolupráci s kultúrnou komisiou a OcÚ, premietal v sobotu 9. marca 2019 film Tieň jaguára s videobonusmi z dobrodružnej výpravy za pralesnými indiánmi Hoty. Po premietaní filmu, ktorý vyrobil Pavol Barabáš, nasledovala živá diskusia a malé občerstvenie:

 

 

Jednota dôchodcov Prašník - 8. marca 2019 sa konala vo veľkej sále KD hodnotiaca členská schôdza. V slávnostnom programe vystúpili deti z MŠ a spevácka skupina HOLEŠKA:

 

 

Realizácia projektu - vo februári 2019 boli dovezené nové stroje pre zberný dvor v rámci projektu "Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník" financovaného z kohézneho fondu v sume 269 178,70€: traktor, traktorový náves, traktorový nosič kontajnerov, 2ks kontajnerov otvorených 5 m3, 4 ks kontajnerov otvorených 10 m3, teleskopický manipulátor a štiepkovač drevnej hmoty:

 

 

 

Monitorovanie obce - v pondelok 18.2.2019 boli osadené tabuľky upozorňujúce, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom:

 


 

[ 1 ]   [ 2 ]

copyright 2010 obec Prašník