Foto a video galéria

 

ZIMNÁ ÚDRŽBA - január 2021 - zimnú údržbu obecných ciest už zabezpečuje obec Prašník so svojimi zamestnancami a s novým traktorom so zadnou radlicou:

 

 

OSLAVY 76. VÝROČIA SNP - boli pôvodne plánované s tradičným slávnostným programom na sobotu 29. augusta 2020 v amfiteátri SNP v Prašníku - Pustej Vsi. Žiaľ v zmysle opatrení ÚVZ SR bolo podujatie zrušené.

Pamiatku SNP si však uctili predstavitelia obce Prašník a SZPB kladením vencov pri pamätníkoch SNP v Prašníku - Pustej Vsi a Dúbrave. Pietnej spomienky sa zúčastnila aj spevácka skupina Holeška:

 

 

PRAŠNÍCKE VIANOČNÉ TRHY - v poradí už siedme vianočné trhy sa v našej obci tešili veľkej obľube. Tohtoročné sa konali v piatok a v sobotu 13. a 14. 12. 2019. V úvodnom programe vystúpili detičky z MŠ a Holešky, potom sa o zábavu postarala country skupina TIP, zaspievala aj Zitka Nosková a návštevníci si aj spontánne zatancovali. Pochutnali sme si na výbornom punči a varenom vínku, zemiakových plackách a domácich langošoch a zákuskoch, divinovom guláši a kapustnici, pečenej klobáske a cigánskej, pirohoch a iných maškrtách. Nechýbal ani vianočný stánkový predaj darčekov a dekorácii.

 

 

REKONŠTRUKCIA OcÚ a DOMU SMÚTKU - v novembri 2019 sa realizovala plánovaná rekonštrukcia a zatepletenie fasády budovy obecného úradu a obnovili sa prístupové chodníky k OcÚ a kultúrnemu domu. Zateplenie sa financovalo z príspevku 10 800,- € od Ministerstva financií SR a zvyšok bol dofinancovaný z rezervného fondu obce. Taktiež sa začala plánovaná rekonštrukcia strechy domu smútku na hlavnom cintoríne v Prašníku. Financovaná je z rezervného fondu obce v hodnote 40 000,- €

 

 

SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE PRE SENIOROV - obecný úrad a ZO JDS Prašník zorganizovali pri príležitosti "mesiaca úcty k starším" slávnostné posedenie pre dôchodcov našej obce, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 7. 11. 2019 o 15:00 v sále kultúrneho domu. Pripravené bolo občerstvenie a blahoželania jubilantom a v kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ a Holešky. Premietnutý bol aj filmový medajlón  "Alžbeta Zollerová a jej malý veľký príbeh"

 

 

ÚPRIMNE PRE VÁS - galaprogram spojený s krstom nového CD „ÚPRIMNE PRE VÁS“ našej speváčky Zitky Noskovej mal úspešnú premiéru v sobotu 26.10.2019 v kultúrnom dome Prašník. V pútavom programe boli, okrem iného, premietnuté aj filmové medajlóniky o rodákoch z Prašníka Pustej Vsi Alžbete Zollerovej a Pavlovi Boorovi, diváci si zasúťažili o ceny a nasledovala autogramiáda, občerstvenie a zábava. Nadšení diváci odmenili účinkujćich potleskom po stojačky. Ďakujeme!

 

 

OSLAVY 75. VÝROČIA SNP - sobota 31. augusta 2019 v amfiteátri SNP Prašník - Pustá Ves:

 

 

IHKL - finálové kolo VIII. ročníka Inovecko-karpatskej hasičskej ligy sa uskutočnilo v sobotu 24.8.2019 v areáli futbalového štadiónu OŠK Prašník:

 

 

HURÁ PRÁZDNINY - obec Prašník v spolupráci s kultúrnou komisiou a DHZ Prašník pripravila v piatok 28. júna 2019 pre deti z Prašníka zábavné popoludnie:

 

 

KOSECKÝ FESTIVAL - jubilejný X. ročník Koseckého festivalu sa uskutočnil v sobotu 11. mája 2019 na tradičnom mieste pod amfieátrom v Prašníku - Pustej Vsi:

 

 

V TIENI JAGUÁRA - náš cestovateľ Peter Kuric z Prašníka, v spolupráci s kultúrnou komisiou a OcÚ, premietal v sobotu 9. marca 2019 film Tieň jaguára s videobonusmi z dobrodružnej výpravy za pralesnými indiánmi Hoty. Po premietaní filmu, ktorý vyrobil Pavol Barabáš, nasledovala živá diskusia a malé občerstvenie:

 

 

Jednota dôchodcov Prašník - 8. marca 2019 sa konala vo veľkej sále KD hodnotiaca členská schôdza. V slávnostnom programe vystúpili deti z MŠ a spevácka skupina HOLEŠKA:

 

 

Realizácia projektu - vo februári 2019 boli dovezené nové stroje pre zberný dvor v rámci projektu "Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník" financovaného z kohézneho fondu v sume 269 178,70€: traktor, traktorový náves, traktorový nosič kontajnerov, 2ks kontajnerov otvorených 5 m3, 4 ks kontajnerov otvorených 10 m3, teleskopický manipulátor a štiepkovač drevnej hmoty:

 

 

 

Monitorovanie obce - v pondelok 18.2.2019 boli osadené tabuľky upozorňujúce, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom:

 


 

[ 1 ]   [ 2 ]

copyright 2010 obec Prašník