Obecná kronika

 

Pôvodnú obecnú kroniku písala kronikárka pani Anna Kodajová od roku 1978. Materiál do kroniky zozbieral pán Štefan Nosko a sú v nej zachytené cenné informácie o živote obyvateľov kopaníc na území našej obce od začiatku minulého storočia. Kronika je viazaná v koži a písaná čiernym tušom. Postupne sa tu pokúsime zverejniť zaujímavosti a úryvky z tejto vzácnej kroniky.

V súčasnosti sa väčšina významných udalostí našej obce zaznamenáva v elektronickej podobe aj na týchto webových stránkach.

 

 


 

Nech Vám v zdraví, láske rastie, 
nech Vám dáva iba šťastie...

Novorodenci v roku 2018

 

 

 

Novorodenci v roku 2017

 

1. Larisa Parčiová, 01.01.2017

2. Eliška Brázdová, 12.03.2017

3. Lukáš Bajcar, 16.03.2017

4. Tobias Klein, 05.04.2017

5. Dominik Blaha, 08.04.2017

6. Silvester Horváth, 04.06.2017

7. Sára Heráková, 30.05.2017

8. Rastislav Herák, 09.06.2017

9.Kanalošová Diana, 09.07.2017

10.Kazík Šimon, 10.07.2017

11. Barbora Bielková, 03.08.2017

12. Dobrovodský Dárius, 30.08.2017

13. Sofia Kucharovicová, 31.08.2017

14. Patrik Parči, 09.09.2017

15.Matias Korvini, 31.10.2017

16.Podzámska Eliška, 30.11.2017

 

 

Novorodenci v roku 2016

 

1. Nina Glucharová, 07.01.2016

2. Tobias Nosko, 10.02.2016

3. Marína Balcírová, 15.02.2016

4. Sára Masárová, 20.03.2016

5. Lukáš Kutálek, 26.04.2016

6. Viktoria Parčiová, 08.06.2016

7. Lukáš Parči, 14.07.2016

8. Viktor Viliam Nosko, 11.08.2016

9. Eliška Benková, 13.08.2016

10. Jaroslav Horváth, 21.08.2016

11. Nela Horváthová, 03.09.2016

12. Adriana Kolníková, 06.11.2016

 

 

Novorodenci v roku 2015

 

1. Margaréta Šedová, 03.01.2015

2. Jakub Pagáč, 06.01.2015

3. Melisa Parčiová, 20.01.2015

4. Katarína Plačková, 17.02.2015

5. Adam Šulovský, 26.02.2015

6. Michaela Pagáčová, 28.02.2015

7. Erika Pagáčová, 04.04.2015

8. Matúš Hazda, 12.06.2015

9. Šimon Hazda, 12.06.2015

10. Matúš Dobrovodský, 22.06.2015

11. Sofia Elissa Bajcarová, 06.09.2015

12. Nikol Labacherová, 06.11.2015

13. Sára Kucharovicová, 20.11.2015

14. Stela Barczi, 02.12.2015

15. Ladislav Lakatoš, 13.12.2015

16. Matúš Emir Maco, 23.12.2015

 

 


 

Spoločnou cestou ísť, v láske svoj život žiť,
splniť si krásny sen, v náš svadobný deň...

 

 

Sobáše v roku 2018

 

1. Michal Gyurke a Kristína Gyurkeová, rod. Remeníková, 17.02.2018

 

 

Sobáše v roku 2017

 

1. Zuzana Grešáková, rod. Garbierová a Michal Hamar, 07.01.2017

2. Anna Šulovská, rod. Kodajová a Lukáš Šulovský, 06.05.2017

3. Bc.Lenka Jánošíková, rod. Lisíková a Ivan Jánošík, 10.06.2017

4. Peter Mihálik a Zuzana Miháliková,rod.Žideková, 12.08.2017

 

 

Sobáše v roku 2016

 

1. Kristína Rakúsová a Ľuboš Obuch, 19.03.2016

2. Dominika Tomašovičová a Ľuboš Škodáček, 7.5.2016

3. Vanda Baranová a MUDr. Ondrej Beňačka, 21.5.2016

4. Eliána Fajnorová a Slavomír Forro, 20.08.2016

5. Pavlína Boorová a Igor Kravárik, 17.9.2016

6. Kristína Gugová a Ing.Juraj Šmíd, 23.09.2016

 

 

Sobáše v roku 2015

 

1. Ing. Jana Máčalková a Miloš Eliáš, 06.06.2015

2. Mgr. Veronika Wirthová a Pavol Valášek, 05.09.2015

3. Bc. Katarína Vavrová a Boris Suchán, 05.09.2015

4. Mgr. Natália Zollerová a Mgr. Jaroslav Kladivík, 23.09.2015

5. Júlia Hašanová a Miroslav Surový, 03.10.2015

6. Mgr. Lenka Boorová a Vratislav Šíp, 03.10.2015

 

 

 


 

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať,

budeme, drahí zosnulí, na Vás vždy spomínať.

 

Opustili nás v roku 2018

 

1. Emília Vydarená, rod. Fajnorová (74r.), 05.01.2018

2. Štefan Boor (70 r.), 18.2.2018

3. Emília Fajnorová, rod. Mozoláková (86r.), 01.03.2018

4. Štefan Nosko (71 r.), 19.3.2018

 

Opustili nás v roku 2017

 

1. Ján Vydarený (76r.), 30.03.2017

2. Božena Jašová, rod. Naďová (86 r.), 12.05.2017

3. Ľuboš Kovár (51 r.), 05.06.2017

4. Pavol Nosko (76 r.), 12.08.2017

5. Ivan Parči (69 r.), 01.09.2017

6. Milan Dobrovodský ( 71 r.), 06.09.2017

7. Ivan Parči (69), 04.09.2017

 

 

Opustili nás v roku 2016

 

1. Alžbeta Gavurníková, rod. Dobrovodská (96r.), 14.02.2016

 2. Anna Sadáková, rod. Lukáčiková (82r.), 22.03.2016

3. Anna Palanská (92r.), 29.05.2016

4. Anna Boorová, rod. Mosná (   r.), 01.10.2016

 

 

Opustili nás v roku 2015

 

1. Anna Lajdová (82r.), 24.01.2015

2. Anna Heráková, rod. Kotlárová (81r.), 03.02.2015

3. Anna Smolnická, rod. Mareková (83r.), 02.03.2015

4. Johanna Pitáková, rod. Jurašeková (87r.), 02.03.2015

5. Mária Jurášová, rod. Béresová (71r.), 26.04.2015

6. Emilia Ďurišová, rod. Ďurišová (73r.), 22.05.2015

7. Emília Ruščáková, rod. Bielková (87r.), 02.07.2015

8. Anna Bajcarová, rod. Boorová (82r.), 21.08.2015

9. Štefan Ďuriš (74r.), 08.10.2015

10. Paulína Kubišová, rod. Mozoláková (87r.), 07.10.2015

11. Anna Mosná, rod. Náhliková (83r.), 27.11.2015

12. Eva Nikodémová, rod. Takácsová (50r.), 24.12.2015

 


 

 

Úryvky zo starej kroniky:

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník