Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

 

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY /fyzické osoby/

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY – stavby na podnikanie /právnické osoby/

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

OHLÁSENIE JEDNODUCHEJ STAVBY

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC

ŽIADOSŤ O VYDANIE DODATOČNÉHO STAVEBNÉHO POVOLENIA

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ODSTRÁNENIE STAVBY

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM - PREDĹŽENIE TERMÍNU DOKONČENIA STAVBY

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA /fyzické osoby/

ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA /právnické osoby/

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ZMENU ÚČELU UŽÍVANIA

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE (ROZKOPÁVKA)

copyright 2010 obec Prašník