Obecná knižnica

 

Obecná knižnica Prašník sa nachádza na prízemí budovy Obecného úradu.

 

Na vašu návštevu sa teší naša knihovníčka pani Božena Mocková.
Otvorené je každý piatok od 17:00 do 18:00 hod.

 

Poplatok za členské je 2€ na rok. Výpožičná doba je 2 týždne.

V prípade straty alebo poškodenia vypožičanej knihy je čiatateľ povinný nahradiť ju novou alebo uhradiť cenu novej knihy!

Prosíme čitateľov o ohľaduplnosť k vypožičaným knihám, aby z nich mohli mať radosť aj ďalší čitatelia.

Tešíme sa na Vás!

 


 

AKTUALITY:

 

11.07.2019 - Obec Prašník sa zapojila do projektu - Podporná činnosť pre knižnice v roku 2019, Podprogram 5.1. Knižnice, Fondu na podporu umenia, výzva č.8/2019 a uspela s projektom Obnova nábytkového vybavenia knižnice. Fond na podporu umenia poskytne našej obci dotáciu vo výške 2 000 €, ktoré budú použité na kúpu nových knižničných regálov, ktoré nahradia tie nevyhovujúce, ide len o čiastočnú nie kompletnú modernizáciu, časť regálov zostane naďalej v používaní. Obnovíme aj nábytkové vybavenie pre pani knihovníčku ako stôl, stolička, kontajnery k písaciemu stolu.

O úspešnej realizácii Vás budeme informovať.

 

 

13.12.2019 - Obec Prašník úspešne dokončila projekt Obnova nábytkového vybavenia knižnice, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU. Týmto Vás vážení občania pozývame na návštevu obnovenej knižnice, ktorá bude pre Vás opäť otvorená od 20.12.2019. Príďte si vybrať niečo pekné na čítanie a stráviť príjemný čas v spoločnosti kníh a literatúry.

Všetci ste srdečne vítaní!!!

              

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník