Obecná knižnica

 

Obecná knižnica Prašník sa nachádza na prízemí budovy Obecného úradu.

 

Na vašu návštevu sa teší naša knihovníčka pani Božena Mocková.
Otvorené je každý piatok od 17:00 do 18:00 hod.

 

Poplatok za členské je 2€ na rok. Výpožičná doba je 2 týždne.

V prípade straty alebo poškodenia vypožičanej knihy je čiatateľ povinný nahradiť ju novou alebo uhradiť cenu novej knihy!

Prosíme čitateľov o ohľaduplnosť k vypožičaným knihám, aby z nich mohli mať radosť aj ďalší čitatelia.

 

Tešíme sa na Vás!

 

 

                

copyright 2010 obec Prašník