Orgány obce Prašník

 

Starosta: Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Obecné zastupiteľstvo: Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa príslušných ustanovení.

Viac sa dozviete po stiahnutí dokumentu Štatút obce Prašník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil ŠKODÁČEK

 

tel.: 033 7780 534

mobil: 0917 190 047

e-mail: starosta@prasnik.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  •  
  • Poslanci obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022 (uvedenie do funcie 10.12.2018):

 

 

Leonard DOBRUCKÝ, poslanec OcZ

 

Mgr. Richard LIPKA, poslanec OcZ

 

Mgr. Milan MAREK, poslanec OcZ

 

Ing. Alica MIKLÁŠOVÁ, poslankyňa OcZ

 

Milan MOZOLÁK, poslanec OcZ

 

Alena PRIBIŠOVÁ, poslankyňa OcZ

 

Branislav ŠKODÁČEK, poslanec OcZ, zástupca starostu obce

 

 

 


 

Poslanci obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2014 - 2018 a ich obvody:

  

   Rastislav BAJCAR (do 22.02.2017)

 

   Mgr. Milan MAREK -  Dúbrava, Volavec, Poľana, U Bajcarov, Stanovisko,

   (od 06.04.2017)         U Marušicov, Borová hora.

 

   Mgr. Ján BOSÁK  -   pravá strana štátnej cesty, cesta na Myjavu vrátane

                                   rómskej osady.

 

   Roman FAJNOR  -   Horná a Dolná Pustá Ves, U Fajnorov, U Lajdov.

 

   Milan MOZOLÁK  -   U Školudov, Sychrovy až po Milana Nosku.

 

   Tatiana PITÁKOVÁ - ľavá strana štátnej cesty, stred obce, RPD, Pod Čerencom.

 

   Mgr. Anna VALÁŠKOVÁ - Horné a Dolné Boory, U Ďurišov, U Rúbanských,

                                          Zbehy.

 

   Branislav ŠKODÁČEK - Obecný nájomný dom, MŠ, Ulička, Grnča.

  •  
  •   

 

  Hlavná kontrolórka obce Prašník:

 

   JUDr. Mária Gajňáková

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník