Zamestnanci obecného úradu Prašník

 

Martina Fajnorová
Samostatný odborný referent
tel.: 0917 190 047
e-mail: martina.fajnorova@prasnik.sk

 

Ing. Darina Mosná
Samostatný odborný referent
tel./fax: 033 778 05 34
e-mail: darina.mosna@prasnik.sk

 

Mária Jankechová
Samostatný odborný referent
tel./fax: 033 778 05 34
e-mail: maria.jankechova@prasnik.sk

 

Tomáš Škodáček
Kurič/ správca obecného majetku
tel.: 0917 190 047

 

Vlasta Káziková
Upratovačka

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník