Organizácie v našej obci:

 

 

   

 

Občianske združenie DETI Z PRAŠNÍKA  

 

 

 

 

 

 

               AMAVET klub 930

 

 

 

 

 

 

  

        Ženská spevácka skupina

 

 

 

   

copyright 2010 obec Prašník