Amavet klub č. 930                            

 

Mgr. Janko Bosák aj so svojimi zverencami začiatkom roku 2015 založil Amavet klub č. 930, patriaci pod mimovládnu neziskovú organizáciu Amavet (Asociácia pre mládež, vedu a techniku).

 

Čo sa mu podarilo?

  • - V grantovom programe materskej organizácie Amavet získal dotáciu na nákup rôznych pomôcok (ďalekohľad, fotoaparát, náučne knihy...)

  • - So svojimi zverencami usporadúva športové či iné voľnočasové aktivity....

  • - Venuje sa projektu „Malokarpatská prírodná škola“ (MKPŠ), ktorá je založená na neformálnom vzdelávaní detí a mládeže, ktoré je zamerané na sledovanie, pozorovanie a vyhodnocovanie prírodných a kultúrnych lokalít v malokarpatskej oblasti. V budúcnosti plánuje MKPŠ rozšíriť o ďalšie aktivity.

  • - Úzko spolupracuje s OZ Deti z Prašníka.

 

Aké má plány?

  • - V budúcnosti chce zapojiť do činnosti klubu viac detí prevažne v školskom veku.

  • - Taktiež chce rozšíriť MKPŠ o ďalšie aktivity (zamerané na geografiu)

  • - Zapojiť čo najviac detí do športových aktivít...získavať finančnú podporu, spolupracovať z Obcou Prašník.....a veľa iného...prospešného pre deti a mládež z obce Prašník.

 

Klub Amavet 930 vznikol ako alternatíva vzdelávania vo vidieckom prostredí našej obce, kde nie je základná škola a okrem futbalu nefunguje žiadna záujmová činnosť pre detí a mládež od 6 rokov do 18 rokov. Od svojho vzniku sa Amavet 930 zameriava na vybudovanie materiálnej základne pre svoju činnosť. Aktivizáciu detí uskutočňujeme cez športovú činnosť. Z iniciatívy Maja Obucha boli pre športovú činnosť zakúpené dva stolnotenisové stoly, na ktorých sa strieda približne dvadsať detí. Prevádzku podporili príspevkami Monika Kleinová , Ľubo Obuch a Martin Kubiš. Vďaka nim môžeme veselo ničiť stolnotenisové rakety a loptičky. K činnosti klubu boli z prostriedkov projektu Malokarpatská prírodná škola, ktorý vypracovali Zuzana Šmachová a Ján Bosák, zakúpené ďalekohľad na pozorovanie hviezd a prírody , fotoaparát a materiály pre propagačnú činnosť.

V budúcom roku sa klub zameria na vedeckú činnosť v oblasti pozorovania prírody, uchovania kultúrneho dedičstva, rozvoj manuálnych zručností a rozšírenie športových aktivít.

Úspešnosť našej práce závisí na vybudovaní komunity ľudí, ktorí niečo mladej generácii chcú odovzdať. Privítame každého dobrovoľníka a záujemcu o prácu s deťmi. Verejnosť budeme spolu s Deťmi z Prašníka informovať cez vývesnú tabuľu, ktorú hodláme umiestniť pri obchode a taktiež aj na týchto stránkach.

 

Aktuality:

 

15.12.2015 AMAVEŤÁCI ZA ZELENÝMI STOLMI

Vianočného turnaja v stolnom tenise, ktorý sa uskutočnil v Ostrove 12. 12. 2015 sa Klub Amavet 930 zúčastnili Monika Kleinová, Marko a Paťo Priebrachovci. Monika, ktorá patrí medzi nádeje slovenského tenisu sa nestratila ani za stolmi a zviedla vyrovnané súboje so stolnotenisovými špecialistami z Ostrova. Na stupeň víťazov nedosiahla, ale herným prejavom potešila. Marko a Paťo sa vo svojej kategórii nestratili v spoločnosti stolných tenistov z Ostrova, Banky, Trebatíc a Krakovian a stali sa najväčším prekvapením turnaja. Marko vo svojej vekovej kategórii zvíťazil a Paťo obsadil tretie miesto. Všetkým trom blahoželáme za skvelú reprezentáciu klubu a obce.

 

A ďalšia dobrá správa z 23.3.2016:

Bol schválený grant „Prašnícky výmyselník“ - výroba strašiakov k 7. ročníku koseckého festivalu na Prašníku, ktorý sa bude konať 14.05.2016, súťaž o naj strašiaka (Amavet)

 

 

  •  
copyright 2010 obec Prašník