AKTUALITY osláv SNP

 

Slovenské národné povstanie

Prašník - Pustá Ves

 

   Naša obec Prašník a Pustá Ves boli aktívnou súčasťou Slovenského národného povstania. Na pamiatku tejto významnej etapy našej histórie sa každoročne konajú Oslavy SNP v našom amfiteátri.

  Minister obrany SR udelil v roku 2015 obci Prašník - Pustá Ves pamätnú medailu:

 

V dvojtýždenníku Bojovník, ktorý vydáva Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, bol v čísle 23 zo dňa 13.11.2014 uverejnený tento veľmi zaujímavý článok (po kliknutí na článok sa tento otvorí v novom okne):

 

 

Oslavy SNP v amfiteátri Prašník - Pustá Ves

 

 

Prírodný amfiteáter v Pustej Vsi bol podľa pôvodnej kroniky dokončený v roku 1981. Každoročne sa v tomto prekrásnom prostredí konajú oslavy na počesť SNP.

 

 

Oslavy SNP - AKTUALITY:

 

 

 

29. 08. 2021 -  Oslavy 77. výročia SNP - slávnostný program

v amfiteátri Prašník - Pustá Ves - podujatie sa nekoná!

 

 

 

 


 

Oslavy 76. výročia SNP  boli pôvodne plánované s tradičným slávnostným

programom na sobotu 29. augusta 2020 v amfiteátri SNP v Prašníku - Pustej Vsi.

 

V zmysle opatrení ÚVZ SR je podujatie zrušené!

 

Pamiatku SNP si však uctili predstavitelia obce Prašník a SZPB kladením vencov pri pamätníkoch SNP v Prašníku - Pustej Vsi a Dúbrave. Pietnej spomienky sa zúčastnila aj spevácka skupina Holeška: 

 

 


 

Oslavy 75. výročia SNP sa v našej obci budú konali v sobotu 31. augusta 2019

v prírodnom amfiteátri SNP  Prašník - Pustá Ves.

 


 

Oslavy 74. výročia SNP sa uskutočnili v sobotu 25. augusta 2018

v prírodnom amfiteátri SNP v Prašníku - Pustej Vsi.

 

V úvode slávnostného programu zaznela báseň Telegram pre Teba, ktorú predniesla  9. ročná Tea Čierna z Prašníka.

Po príhovoroch starostu obce Prašník a hostí z Bratislavy, z Čiech aj Moravy, sa spomínalo aj na priamych účastníkov SNP v našej obci.

 

Videoukážku z časti slávnostného programu si môžete pozrieť tu:

 

Aj keď počasie nebolo celkom ideálne, diváci si pozreli aj ďalší kultúrny program sviatočného popoludnia, ktorý pokračoval vystúpením ženskej speváckej skupiny Holeška z Prašníka

a FS Podhoranka z Kočína-Lančára v doprovode Vavrineckej Trojky

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách tohto krásneho podujatia!

 

 

 


 

Oslavy 73. výročia SNP sa konali v nedeľu 27. augusta 2017.

 Tradične sa začali kladením vencov pri pamätníku SNP na Dúbrave a Pustej Vsi a pokračovali slávnostným programom v amfiteátri spolu so sprievodnými podujatiami a občerstvením a vatrou.

TV reportáž z osláv SNP v našej obci uviedla regionálna VEGA TV:

 


 

VIDEO z Osláv 72. výročia SNP aj s ukážkami bojov Klubu vojenskej histórie z Prašníka:

 

Oslavy 72. výročia SNP sa v našej obci konali v sobotu 27.08.2016:

copyright 2010 obec Prašník