Hlásenia obecného rozhlasu

 

 

Využite možnosť zasielania hlásení obecného rozhlasu formou sms správ alebo e-mailom. Súhlas so zasielaním hlásení obecného rozhlasu je potrebné nahlásiť a podpísať osobne na OcÚ kedykoľvek počas úradných hodín. Zasielanie hlásení je bezplatné a ocenia ho najmä občania, ktorí bývajú v odlahlejších častiach obce.

 

Niektoré vybrané aktuálne hlásenia:

 

10.05.2021: Obec Prašník v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom oznamujú, že plánujú v našej obci uskutočniť očkovanie občanov nad 60 rokov s trvalým pobytom v našej obci, proti ochoreniu COVID 19. Očkovať sa bude vakcínou PFIZER/BIONTECH. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky na číslach 033/7780534 alebo 0917 190 047. Pri prihlasovaní je potrebné nahlásiť: meno a priezvisko, rodné číslo, číslo telefónu, zdravotnú poisťovňu, adresu trvalého pobytu, príp. e-mail. Očkovanie by sa malo uskutočniť v mesiaci máj 2021. Prihlásiť sa na očkovanie je možné do štvrtka 13.5.2021 do 15:30. Presný termín očkovania bude prihláseným oznámený v dostatočnom predstihu.

 

20.01.2021: Obec Prašník bude realizovať testovanie obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami v sobotu dňa 23. januára 2021. Bude vytvorené 1 odberové miesto v budove obecného úradu v malej zasadačke.

Odberový tím bude testovať bez možnosti rezervácie termínu od 7:30 do 20:30 s dvomi plánovanými prestávkami od 12:00-13:00 a 16:45 -17:30.

V čase od 7:30 do 16:45 - budú prednostne testovaní občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Prašník.

Po čase 17:30 budeme testovať všetkých bez ohľadu na miesto pobytu.

Obyvatelia Prašníka sa môžu prísť testovať kedykoľvek, počas celého odberového dňa.

Výnimku z plošného testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.

Na test  nemusia ísť ani ľudia, ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie covid-19 a lekár im o tom vystaví potvrdenie.

 

12.01.2021:    Pošta Prašník oznamuje občanom, že z prevádzkových dôvodov bude pošta Prašník v dňoch od  12.01.2021 do 15.01.2021 otvorená len v dopoludňajších hodinách a to od 7:00-10:0. V popoludňajších hodinách bude pošta zatvorená. Ďakujeme za porozumenie

 

07.01.2021:   

Obec Prašník oznamuje občanom, že na základe nariadenia vlády SR o celoštátnom „lockdowne“ sú oficiálne stránkové hodiny na obecnom úrade Prašník ZRUŠENÉ.      Podnety a požiadavky občanov budú v období od 07.01.2021 do 22.01.2021 vybavované len TELEFONICKY alebo ELEKTRONICKY. Tel : 0917 190 047, 033/7780 534, e-mail : obecprasnik@prasnik.sk Na podanie listu použite schránku umiestenú na budove OcÚ pri vchode.

 

Ďalší oznam :

ZMENA INTERVALOV VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU !!!

Na základe rozhodnutia  obecného zastupiteľstva v Prašníku uskutočneného dňa 14.12.2020, prichádza k zmene intervalu vývozu komunálneho odpadu na rok 2021.

Komunálny odpad bude vyvážaný počas celého roku 2021 v dvojtýždňovom intervale, každý nepárny týždeň. V 1. týždni - 5.1.2021 sa vývoz uskutočnil, najbližší vývoz KO sa uskutoční v utorok 19.1.2021.

Okolité samosprávy pristúpili k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad na rok 2021.Nakoľko obec Prašník nezvýšila poplatky za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2021, pristupuje k zmene frekvencie vývozov. Prosíme spoluobčanov, aby sa snažili odpad dôslednejšie separovať. Pomôžeme tým sebe, obci aj planéte. Za pochopenie ďakujeme.  

 

07.12.2020:   Odpočet vodomerov:

 

29.10.2020: Vážení občania, akcia Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie prebehne v termíne od 31.10. - 1.11. 2020 a 7.-8.11. 2020. V obci Prašník bude zriadené jedno odberné miesto -  Zberný dvor pri obecnom úrade.

Testovanie bude prebiehať v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Posledný odber bude o 21:30 hod.

Testovanie bude prebiehať v poradí v akom sa dostavíte. Pri testovaní je potrebné sa preukázať akýmkoľvek preukazom totožnosti, občiansky preukazom, pasom.

Deti od 10 rokov, ktoré ešte nemajú občiansky preukaz sa budú preukazovať kartičkou poistenca.

  Oceníme, keď budete chodiť priebežne , podobne ako pri voľbách. Informácie priamo z odberného miesta Vám budeme podávať priebežne prostredníctvom priameho hlásenia miestneho rozhlasu. SMS správy v testovacích dňoch nebude možné z odosielať.

Prosíme občanov aby na testovanie pokiaľ je to možné prišli pešo, očakávame problémy s parkovaním, pre nedostatok parkovacích miest. Zároveň Vám oznamujeme, že testovacie miesto v Šípkovom podobne ako aj v iných menších obciach bolo zrušené na základe rozhodnutia vlády SR z dôvodu nedostatku zdravotníkov. Obyvatelia Šípkového sa prídu otestovať na Prašník. Prosíme Vás preto o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Odberné miesto bude pre zabezpečenie bezpečnosti testovania vytvorené vonku v stanoch. Stanové priestory budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky bude odoberať iba zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať bezpečnostné zložky. Všetkých Vás prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Veríme, že túto náročnú akciu Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie s Vašou pomocou zvládneme testovanie prebehne bezproblémovo.

Ďakujeme Vám

 

POZVÁNKA: Pohostinstvo U Klincov Vás srdečne pozýva na guľášovú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 22.8.2020 v sobotu o 18:30 v priestoroch pohostinstva. O zábavu sa Vám postará skupina duo Relax.

POZVÁNKA: Obecný športový klub Prašník pozýva všetkých futbalových fanúšikov na majstrovský futbalový zápas mužov, ktorý sa odohrá v nedeľu 23.8.2020 o 17:00 medzi klubmi FK Trakovice - OŠK Prašník. Príďte povzbudiť našich futbalistov .

 

05.06.2020: Obecný športový klub Prašník pozýva všetkých futbalových fanúšikov na prípravný zápas mužov, ktorý sa odohrá v sobotu 06.júna.2020 o 17:00 hod, medzi klubmi OŠK Prašník a FK Stará Turá. Pripravené bude aj tradičné občerstvenie. Príďte povzbudiť našich futbalistov po dlhej prestávke.

 

06.05.2020: Evanjelická cirkev augsburského vyznania vo Vrbovom oznamuje cirkevníkom, že služby Božie sa budú konať v nedeľu 10.05.2020 o 10:00. Prosíme o dodržanie hygienických opatrení, povinnosť mať rúško. Seniori budú mať vyhradené miesto na sedenie.

 

04.05.2020: Oznamujeme občanom že dnes 04.05.2020 bol pokosený hlavný cintorín v Prašníku. Dňa 05.05.2020 v utorok sa bude kosiť cintorín v Chrastách a následne dňa 06.05.2020 v stredu sa bude kosiť cintorín na Pustej Vsi.

 

23.04.2020: Riaditeľstvo Materskej školy Prašník oznamuje, že v dňoch 11. mája až 15. mája sa bude konať zápis detí do materskej školy. Všetky potrebné pokyny a elektronickú prihlášku nájdete na stránke obce. V krajnom prípade si môžete prísť prihlášku prevziať na obecný úrad v pondelok 11.5.2020 v čase od 9:00 do 12:00 a priniesť vypísanú prihlášku bez lekárskeho potvrdenia v stredu 15. 5. 2020 v rovnakom čase (od 9:00 do 12:00).

 

17.04.2020: Roľnícke podielnické družstvo Prašník oznamuje chovateľom včiel, že dňa 17.04.2020 o 6.00 hod ráno ukončilo postrek repky. Z tohto dôvodu nie je nutné aby si večer 17.04.2020 včelári zatvárali včely.

ďalší oznam :

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu prešiel do letného režimu. To znamená, že budúci týždeň , t.j. 21. 04.2020 sa už vývoz neuskutoční. Najbližší vývoz KO sa uskutoční 28.04.2020. Od tohto dňa bude komunálny odpad v obci Prašník vyvážaný do odvolania každých 14 dní.

 

16.04.2020:  Roľnícke podielnické družstvo Prašník oznamuje chovateľom včiel, že bude robiť pozemný postrek repky ozimnej prípravkom PROTEUS 110, v dňoch 16. apríla 2020 a 17. apríla 2020 na honoch :

Samotná, U Januškov, Brezina Prašnícka, Siedaniská, Háje.

Postrek sa bude vykonávať v prípade priaznivého počasia. Začne sa vo štvrtok 16. apríla 2020 o 19:00 hod. Predpokladané ukončenie je v piatok 17.apríla 2020 o 7:00hod.

Pokračovať budeme v piatok 17.apríla od 19:00 hod a ukončíme v sobotu 18. apríla 2020 o 7:00 hod.

Z tohto dôvodu odporúčame chovateľom včiel, aby si ponechali včely v čase postreku zatvorené.

A to od večera 16.apríla 2020 do 17. apríla 2020 , a rovnako v piatok 17. apríla 2020 do soboty 18. apríla 2020.

V prípade skoršieho ukončenia postreku oznámime ukončenie včelárom miestnym rozhlasom.

 

02.04.2020: Oznam k zápisu do 1. ročníka: Zápis do 1. ročníka na základných školách vo Vrbovom sa uskutoční v stanovenom termíne 16. a 17. apríla 2020  – bez prítomnosti detí. Rodičia vyplnia formuláre, ktoré sú zverejnené na webových stránkach školy – najdôležitejší je Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ 2020. Kto nebude mať vyplnené formuláre môže ich vyplniť na mieste zápisu v izolovaných priestoroch. K zápisu sa bude pristupovať jednotlivo za prísnych hygienických opatrení. Prineste si prosím vlastné pero. Kto sa nebude z akýchkoľvek príčin môcť zúčastniť zápisu nech kontaktuje vedenie školy. Kontakt: zskomenskehovrbove@gmail.com,  tel. 0917 395 233:

 

01.04.2020: Vážení občania, pošta Prašník bude v  dňoch 2.4.2020 - 3.4.2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ.  Ďakujememe  za porozumenie.

 

31.03.2020: OŠK Prašník oznamuje svojim priaznivcom, že dôvodu šírenia koronavírusu sa jarná časť sezóny 2019/2020 neodohrá.

ďalší oznam :

Vážení občania! Jarné obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy sa spaľovaním zbavujeme rôznych nepotrebných horľavých materiálov a tak Vás dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a suchých porastov, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä u starých občanov, ale i veľa požiarov či už hospodárskych budov, stohov slamy, ale najviac sú pri týchto činnostiach ohrozené lesné porasty. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je  stále človek a jeho hospodárska činnosť, t.j. zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  trávy a suchých porastov, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru.  Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým a fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. K spaľovaniu, či páleniu odpadu zároveň upozorňujeme, že od 1.1.2006 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch vydanou novelou č. 24/2004 Z.z. zakazuje vykonávať spaľovanie fyzickým aj právnickým osobám. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom. Veríme, že spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôže preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečia vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.

 

30.03.2020: Potraviny PRIMAPEK  v našej obci oznamujú občanom, že od 01.04.2020 budú do odvolania potraviny otvorené nových otváracích hodinách. Potraviny budú otvorené v pracovných dňoch od  06:00 - 16:00, v sobotu  06:00 do 11:00. Nezabudnite prosím, že je zakázané sa do odvolania na verejnosti pohybovať bez prekrytia horných dýchacích ciest (používajte rúško, šál, šatka, a pod.)

 

25.03.2020: Vážení spoluobčania, vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s šírením vírusového ochorenia COVID-19, Vás chceme požiadať o  vzájomnú pomoc a solidárnosť. Prosíme občanov aby pomáhali svojim rodičom a starým rodičom, prípadne susedom s potrebnými nákupmi potravín či liekov. V prípade imobilných občanov bez pomoci, osamotených občanov bez príbuzných, či občanov, ktorí si nedokážu sami zabezpečiť nákup potravín, zriaďuje obec Prašník telefónne číslo, kde bude možné si nahlásiť nákup potrebných potravín s rozvozom raz týždenne, vždy vo štvrtok. Nákupy sa budú zabezpečovať v miestnych potravinách PRIMAPEK a v obchodnom reťazci LIDL. Prosíme občanov aby zoznam potrebných potravín nahlasovali telefonicky na telefónnom čísle 0902 620 420  v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 15:00, alebo mailom : na adresu : obecprasnik@prasnik.sk , prosíme občanov aby svoj nákup čo najpresnejšie špecifikovali, zakúpený tovar nie je možné vrátiť, občan zaplatí za dodaný tovar pri prevzatí. Zároveň by sme vás chceli všetkých vyzvať, aby sme túto službu nezneužívali. Je dôležité, aby skutočne slúžila tým, ktorí ju najviac potrebujú - nevládnym, imobilným a osamelým seniorom.

 

ďalší oznam :

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania  vo Vrbovom oznamuje svojim cirkevníkom, že nedeľné služby božie v Božom chráme vo Vrbovom sú do odvolania zrušené.

 

24.03.2020: OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Vážení zákazníci, POŠTA  PRAŠNÍK bude v dňoch od 24. 03. 2020  do odvolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu

OTVORENÁ :      pondelok            8:00   -10:00

                               utorok              8:00   -10:00

                               streda             13:00 - 16:00

                               štvrtok              8:00   - 10:00

                               piatok               8:00   - 10:00

Ďakujeme za porozumenie.         Slovenská pošta, a.s.

 

23.03.2020:    Obecný úrad oznamuje občanom, že dnes bude rozdistribuovaných prvých 100 ochranných rúšok občanom vo veku nad 70 rokov.

Do konca pracovného týždňa by nám mali doručiť  ďalších 200 ks, ktoré sa budú následne distribuovať ďalším seniorom.

 

17.03.2020:   Pošta Prašník - oznamuje občanom, že v stredu 18.3.2020, bude pošta otvorená  len v doobedných hodinách od 7:00-10:00. V poobedných hodinach bude pošta z prevadzkových pričin zatvorená.Na vyplacanie socialnych davok bude dohliadat aj policia.Pošta žiada ludi o zodpovedne dodrziavanie opatreni pri preberani socialnych davok.
Do priestorov pobocky budu vpusteni iba ti zakaznici, ktori budu mat na tvari ochranne rusko alebo inu ochranu tvare (napriklad šal, šatku). 
Nakolko Slovenska posta ocakava zvysenu navstevnost pobociek v termine od 18. do 27. marca 2020 z dovodu vyplacania socialnych davok, odporucame ostatnym zakaznikom, aby zvazili navstevu pobocky posty v inom termine.
Zakaznikom, ktori sa nachadzaju v karantene, Slovenska posta nebude socialne davky vyplacat priamo do vlastnych ruk. Zakaznik moze pockat na prebratie socialnej davky do casu, kedy ukonci karantenu resp. kym sa situacia upokoji.
Za pochopenie dakujeme.

(prepis sms)

 

zo dňa 03.02.2020:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie formou fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb. Týmto sa TAVOS, a.s. pripája k ostatným vodárenským spoločnostiam a dodávateľom energií, ktorí už obdobný spôsob fakturácie pri svojich zákazníkoch uplatňujú. Zákazníkom so štvrťročnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb na základe technického prepočtu za  predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho štvrťroku . Tieto faktúry budú vystavované v januári (na obdobie január až marec) a v apríli (na obdobie apríl až máj) príslušného kalendárneho roka. Zákazníkom s mesačnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb na základe technického prepočtu za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku každého kalendárneho mesiaca január až máj príslušného kalendárneho roka. Následne bude všetkým zákazníkom  k 30.6. príslušného kalendárneho roku vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún a jej doručenie zákazníkom prebehne v mesiaci júl. V tejto vyúčtovacej faktúre budú zohľadnené faktúry za opakované dodanie tovarov a služieb za príslušné obdobie (január – jún). Ak bude výsledkom vyúčtovania nedoplatok, bude zákazníkom dlžná suma dofakturovaná. V prípade, ak výsledkom vyúčtovania bude preplatok, tento bude vrátený bezhotovostne na evidovaný účet zákazníka, prípadne bude vrátený poštovou poukážkou. Cyklus sa bude rovnako opakovať i v druhom polroku každého kalendárneho roka, ďalšia najbližšia vyúčtovacia faktúra bude  k 31.12. príslušného kalendárneho roku. Už v týchto dňoch distribuuje TAVOS, a. s.  zákazníkom, pre ktorých zabezpečuje opakované dodanie tovarov a služieb prvé faktúry za opakované dodanie tovarov a služieb spolu s potrebnými informáciami. Prípadne na internetovej stránke www.tavos.sk. Ak by Vám bola faktúra doručená oneskorene, spoločnosť TAVOS, a. s. akceptuje oneskorené úhrady týchto faktúr a predlžuje ich splatnosť až do 14.2.2020.

 

zo dňa 20.01.2020:

Pozvánka: Dňa 25.januára 2020sobotu, sa uskutoční 13.ročník ZIMNÉHO VÝSTUPU NA KLENOVÚ. Výšľap z našej obce organizuje turistické združenie HORA PRAŠNÍK , vyráža sa od OcÚ Prašník o 8:00. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

zo dňa 09.12.2019:

Obec Prašník Vás pozýva na PRAŠNÍCKE VIANOČNÉ TRHY 2019 pri stromčeku pred Obecným úradom v piatok 13.12.2019 od 16:30 a v sobotu 14.12.2019 od 15:30

program v piatok: vystúpenie detí z MŠ PRAŠNÍK, spevácka skupina Holeška, hudba COUNTRY TIP - Brezová pod Bradlom

program v sobotu: reprodukovaná hudba.

Tradičný vianočný stánkový predaj.

Tešíme sa na Vás!!

 

zo dňa 09.12.2019:

1. Oznamujeme občanom, že nové potraviny PRIMAPEK  v našej obci budú otvorené od štvrtka 12.12.2019 v čase od 05:30 - 12:00. Otváracia doba potravín bude dočasne do odvolania v dôsledku hľadania pracovnej sily nasledovná: Pondelok až Piatok od 05:30 - do 12:00, Sobota 05:30-11:00

 

2. Firma PRIMAPEK - Boris Prítrský, Chtelnica ponúka voľnú pracovnú pozíciu na miesto predavačky v potravinách v našej obci, bližšie informácie na tel. čísle: 0905-428 182.

 

3. Stolárska dielňa ponúka na predaj kvalitné prírodné drevené brikety vyrobené vysokotlakovým lisovaním z pilín sibírskeho smrekovca, termoborovice a smreku bez pridania chemických látok a lepidiel.

Brikety majú vysokú výhrevnosť ,nízku popolnatosť, nezanášajú komín a sú vhodné na celosezónne vykurovanie všetkými typmi vykurovacích telies na tuhé palivo, vrátane krbov, pecí, kotlov, kachlí a sporákov.

Kúrenie bez námahy kálania a pílenia dreva, jednoduchá manipulácia a uskladnenie.

Cena za jeden 25 kg balík je 4,50€. Pri odbere 1 tony a viac je cena za balík 4,30 € v prepočte 172 € za tonu.

Osobný odber vo Veľkom Orvišti - bývalý areál družstva, prípadne je možné dohodnúť dovoz. Objednávky na tel. číslach: 0948 269 719, 0948 956 946

 

zo dňa 09.12.2019:

POZVÁNKA: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Vrbové , Vás srdečné pozýva na 2. adventnú večiereň, ktorá bude v utorok 10.12.2019 o 16:00 hod. v malej zasadačke na Obecnom úrade.

 

zo dňa 05.12.2019:

POZVÁNKA: Pozývame Vás na rozsvietenie vianočného stromčeka pred OÚ Prašník, dňa 06.12.2019 o 16:00 hod. Stromček rozsvieti Mikuláš so svojimi pomocníkmi spolu s detičkami z materskej školy Prašník. Tešíme sa na Vás.

copyright 2010 obec Prašník