Hlásenia obecného rozhlasu

 

Niektoré vybrané hlásenia:

 

zo dňa 11.06.2019:

ZO –JDS Prašník v spolupráci so ZO –JDS Borovce, poriada zájazd na Jánošíkove dni v Terchovej, dňa 4. augusta 2019. Poplatok 5,-€. Prihlásiť sa treba do pondelka 17.júna a poplatok 5,- € uhradiť u pani Ľudky Sakovej, Zitky Noskovej, Ľubici Obuchovej

 

zo dňa 31.05.2019:

Oznam: Vážení spoluobčania! Dňa 18. júna 2019 /utorok/ sa uskutoční pravidelný vývoz smetných nádob komunálneho odpadu! Od tohto dňa, sa však budú vyvážať iba smetné nádoby s platnými nálepkami na rok 2019. Žiadame občanov, ktorí ešte neuhradili poplatok KO a DSO za rok 2019, aby tak urobili čo najskôr! Neprevzaté rozhodnutia o výške miestnych daní a poplatkov sú k dispozícií na obecnom úrade.

 

zo dňa 17.05.2019:

Roľnícke podielnické družstvo Prašník oznamuje chovateľom včiel, že bude robiť pozemný postrek repky ozimnej prípravkom BISCAYA 240OD, BARIARD a CUSTODIA, dňa 17. mája 2019 na honoch: Podkamenec, Kopanica, Panštiny, U Januškov. Postrek sa bude vykonávať v prípade priaznivého počasia. Začne sa v piatok 17.mája 2019 o 19:00 hod. Predpokladané ukončenie je v sobotu 18.mája 2019 o 7:00hod. Z tohto dôvodu odporúčame chovateľom včiel, aby si ponechali včely zatvorené od večera 17.mája 2019 do 18.mája 2019.

 

zo dňa 12. 04. 2019:

Kominárstvo Oršulák Piešťany, ktoré vykonáva v našej obci každoročne kominárske práce bude vykonávať opätovné kontroly a čistenie v dňoch 15.4.2019  a 16.4.2019 v čase 7:30-15:30.

 

zo dňa 10. 04. 2019:

ZO JDS Prašník - oznamuje svojim členom, že v spolupráci s JDS Chtelnica organizuje týždenný pobyt v  stredisku „ORAVICE“ od nedele 2.júna 2019. Pobyt s plnou penziou 17€/deň, cena šesťdňového pobytu 102€. Možnosť kúpania v termálnom bazéne za 1€/deň. Doprava individuálne vlakom na trase Piešťany - Kraľovany - Trstená na preukážku. Lístok a miestenku si treba zabezpečiť aspoň 2 týždne dopredu. Z Trstenej do Oravíc preprava autobusom, alebo nás majiteľ hotela po dohode prevezie. Prihlásiť sa a uhradiť pobyt vo výške 102€ je potrebné do stredy 17.4.2019 u Ľubici Obuchovej, Ľudky Sakovej alebo Zitky Noskovej.

 

zo dňa 10.04.2019:

Obecný športový klub Prašník Vás srdečne pozýva na Výročnú členskú schôdzu sympatizantov a členov OŠK Prašník, ktorá sa bude konať v sobotu 13.4.2019 o 14:00 v malej zasadačke obecného úradu.

 

zo dňa 03.04.2019:

Oznam: Pošta Prašník Vám oznamuje zmenu prevádzkových hodín v nasledujúcich dňoch: Streda 3.4.2019  - otvorené od 7:00 do 10:00, poobede otvorené od 16:00 do 17:00, štvrtok 4.4.2019 – otvorené od 7:00 do 10:00, piatok 5.4.2019 - pre verejnosť zatvorené. O prípadnej zmene prevádzkových hodín Vás budeme informovať.

Pozvánka: Obec Prašník a Základná organizácia protifašistických bojovníkov Vás srdečne pozýva na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční pri príležitosti oslobodenia obce Prašník v piatok 05.04.2019 o 16:00 na cintoríne v Pustej Vsi. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

zo dňa 01.04.2019:

1. Obec Prašník -správca daní a poplatkov oznamuje občanom, že Rozhodnutia o miestnych daniach a Rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019, si môžu občania osobne prevziať v úradných hodinách na obecnom úrade v Prašníku. Po uhradení poplatku za komunálny odpad, bude  na obecnom úrade pridelená nalepovacia známka na smetnú nádobu pre rok 2019.

2. Evanjelická cirkev Augsburského vyznania na Slovensku Vrbové Vám oznamuje, že pôstne bohoslužby sa budú konať v utorok, 2.4.2019 o 17:00, v malej zasadačke obecného úradu

 

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník