Sčítanie obyvateľov v obci Prašník:

 

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

 

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti. Obyvatelia v zariadení (napr. zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti) budú sčítaní prostredníctvom asistenta v zariadení.

 

Údaje o kontaktnom mieste zriadeného obcou Prašník  pre sčítanie obyv. 2021:

 

Adresa: Obecný úrad súp. č. 93, okres Piešťany, 922 11 Prašník

Prevádzkovateľ : Obecný úrad

Kontakty: tel. 0917 190 047, e-mail: obecprasnik@prasnik.sk

 

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

 

PO: 13:00 – 15:30

UT:  13:00 –15:30

STR:  7:30 – 17:00

ŠTV:  7:30 – 15:30

PIA:  7:30 – 11:30

 


 

VIDEO: informatívne video o sčítaní obyvateľov 2021:

 

 


 

Propagačné  materiály:

 

Leták - Prínos a význam sčítania

Plagát - Prvé plne elektronické sčítanie

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník