Elektronické sčítanie obyvateľov v obci Prašník:

 

15. február 2021  -  31. marec 2021

 

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Sčítací formulár je dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti. Obyvatelia v zariadení (napr. zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti) budú sčítaní prostredníctvom asistenta v zariadení.

 

 

 

UPOZORNENIE:

 

V dôsledku súčasnej pandemickej situácie bude asistované sčítavanie (sčítavanie pomocou asistenta pre tých obyvateľov, ktorí sa nebudú vedieť sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti) prebiehať v termíne:

 

03. máj 2021  -  13. jún 2021

 

 

Údaje o kontaktnom mieste zriadeného obcou Prašník  pre sčítanie obyvateľov:

 

adresaObecný úrad súp. č. 93, okres Piešťany, 922 11 Prašník

prevádzkovateľ: Obecný úrad

kontakty: tel. 0917 190 047, e-mail: obecprasnik@prasnik.sk

 

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

 

PON: 13:00 – 15:30

UTO:  13:00 –15:30

STR:   7:30 – 17:00

ŠTV:   7:30 – 15:30

PIA:   7:30 – 11:30

 


 

Inštuktážne a motivačné videá:

 

 

 

Propagačné  materiály:

 

Základné informácie, inštruktážne videonávody a propagačné letáky nájdete tu https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník