Separovaný zber odpadu v Prašníku

 

Kontajnery na separovaný zber sú rozmiestnené nasledovne:

1. Prašník námestie pri OcÚ, 2. pri bytovej jednotke č.12, 3. u Školudov,

4. za poštou pri Holeške, 5. Borová Hora, 6. Dúbrava, 7. u Lajdov,

8. Pustá Ves (starý obchod), 9. u Fajnorov

 

Všetky informácie o triedení odpadu nájdete na stránke ENVI - PAK

www.triedime.sk

 

 

 

Plastové PET fľaše v stlačenom stave,

plastové fólie, sáčky, igelitky,

čisté plastové nádoby a obaly kozmetiky a potravín.

 

 

 

 

Sklenené fľaše od nápojov - prázdne a bez plastových a kovových uzáverov,

prázdne sklenené poháre od zaváranín,

všetko bez farebného rozlíšenia ako zmiešané sklo.

 

 

 

 

Kovové obaly, vyčistené konzervy z kompótov a potravín,

nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky,

železo, hliník a pod.

 

 

 

Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre,

telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky.

(kontajnery na zber papiera rozmiestnené od jan. 2018)

 

 

 

 

 

Pri vhadzovaní triedeného odpadu do kontajnerov si prosím vždy prečítajte nálepky na kontajneroch - je tam uvedený presný zoznam separovaných odpadov ako aj zoznam odpadov, ktoré do zberných nádob nepatria!

ĎAKUJEME!

 

 

 

TETRAPACK: vypláchnuté a stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov a iných nápojov

 

 

 

V marci 2018 pribudli v našej obci dva nové kontajnery oranžovej farby určené na separovaný zber tetrapakových obalov. Sú umiestnené na námestí pri OcÚ a na Borovej Hore

 

 

 

 

 

ELEKTROODPAD: staré a vyradené elektrospotrebiče z domácnosti môžete priniesť do zberného dvora pri OcÚ Prašník

 

 

 

 

 

ODEVY a OBUV: špeciálny kontajner slúži na zber použitých čistých textílií, odevov a obuvi, taktiež posteľnú bielizeň, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky, športové potreby, knihy a hračky.

 

 

 

 

 

 

TERMÍNY VÝVOZU KONTAJNEROV:

 

 

Odvozy separovaného odpadu sú realizované v spolupráci so spol. MARIUS PEDERSEN, info na tel.: 033/ 7741 954

 

ĎAKUJEME, ŽE SEPARUJETE ODPAD!

 

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník