Elektronická úradná tabuľa 2020

dátum

oznam

vyvesené pozn.
23.10.2020

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v utorok 27.10.2020 o 17:00 hod. v Malej zasadacej miestnosti obce Prašník

23.10.2020  
19.10.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUPS2020/00248 19.10.2020 Správne konanie
15.10.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné pre prevádzky od 15.10.2020!!!! 15.10.2020  
15.10.2020

Nosenie rúšok od 15.10.2020!!!!

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

15.10.2020  
13.10.2020 Verejná vyhláška - Výzva/Oznámenie o vstupe 13.10.2020  
12.10.2020

Na Slovensku bude od utorka (13.10. 2020) platiť zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti.

12.10.2020  
08.10.2020 Verejná vyhláška - Doručenie písomnosti 08.10.2020 Verejná vyhláška
07.10.2020 Verejná vyhláška - Doručenie písomnosti 07.10.2020 Verejná vyhláška
01.10.2020

269

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky
z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárske mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

01.10.2020  
01.10.2020

Hromadné podujatia - plané od 01.10.2020!!!

Nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
01.10.2020  
30.09.2020

Príkaz starostu č. 03/2020 

Opatrenie ohľadne zamedzenia šírenia koronavírusu COVID - 19

30.09.2020  
30.09.2020

Uznesenie vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020

číslo: 20941/2020

Predkladateľ: predseda vlády

30.09.2020  
30.09.2020

Zmeny v nosení rúšok od 01.10.2020!!!

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

30.09.2020  
24.09.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUPS2020/00224 24.09.2020 Správne konanie
23.09.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUPS2020/00221 23.09.2020 Správne konanie
22.09.2020

Odstávka elektrickej energie !!!!!

30.septembra 2020
22.09.2020 oznam
21.09.2020

Oznámenie o skúške sirén v lokalite Bohunice

Oznamujeme občanom, že v stredu 23.09.2020 sa v JAVYS, a.s. v lokalite Bohunice uskutoční celoareálové havarijné cvičenie

"DUB 2020" viac informácií TU.

21.09.2020  
21.09.2020

RUVZ/2020/03371 - Opatrenie - Zákaz návštev Trnava - viac informácií TU

21.09.2020  
21.09.2020 RUVZ/2020/03372 - Opatrenia pri ohrození verejného zdravia -viac informácií TU 21.09.2020  
14.09.2020

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky oznamuje, že od 14.09.2020 do 30.09.2020 je možné zasielať požiadavky a pripomienky občanov na úpravu platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy a jednotlivých prestupných uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme.

Požiadavky zasielajte e-mailom alebo písomne do 30.09.2020 dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť obce a na vedomie TTSK, odbor dopravnej politiky.

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré môžete zasielať Vaše požiadavky: TU
14.09.2020

návrhy

zmien

cestov.

poriadkov

14.09.2020

Väzení spoluobčania oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadajúci na sviatok 15.septembra sa neuskutoční. Vyvoz KO bude zrealizovaný v

stredu 16.septembra 2020.

14.09.2020

komunál.

odpad

07.09.2020

Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 03.09.2020 v malej zasadačke OcÚ.

07.09.2020 OcZ
31.08.2020

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám,

že vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadá na sviatok 1.septembra, z toho dôvodu bude vývoz KO zrealizovaný v stredu 2.septembra 2020

31.08.2020

komunál.

odpad

28.08.2020

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konané dňa 03.09.202 o 17:00 v malej zasadačke OcÚ.

28.08.2020 OcZ
26.08.2020

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že školský rok 2020/ 2021 sa začne 2. septembra 2020 riadnou prevádzkou

od 6:45.

Prosíme rodičov, aby si priniesli vyplnené tlačivá, vyhlásenie zákonného zástupcu, zdravotný dotazník, súhlas so spracovaním osobných

údajov,  kt. si môžu stiahnuť tu, priamo kliknutím na odkaz skupine s názvom- MŠ Prašník, a odovzdali ich pri príchode do MŠ.

ĎAKUJEME.

26.08.2020
31.7.2020

Pošta Prašník bude

v stredu 5.augusta

z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie zatvorená.

31.7.2020 pošta
20.07.2020

Odstávka elektrickej energie !!!!!

5. augusta, 6. augusta, 7. augusta

10. augusta, 11. augusta 2020

20.07.2020 oznam
02.07.2020

Uznesenia z 3. zasadnutia OcZ v Prašníku, konaného dňa 2.7.2020

+ príloha k zmene rozpočtu

03.07.2020 OcZ
29.06.2020 Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konané dňa 02.07.2020 o 17:00 v malej zasadačke OcÚ 29.06.2020 OcZ
01.06.2020 Rozpis Bohoslužieb na mesiac Jún   oznam
29.05.2020

Verejná vyhláška

Šetrenie neznámych vlastníkov formou verejnej vyhlášky uvedených v LV č. 71, k.ú.: Prašník, okr. Piešťany

29.05.2020

minim.

lehota zverejnenia

3 týždne

27.05.2020

Verejná vyhláška

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUP-S2020/00144

27.05.2020 Správne konanie
26.05.2020

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE - stavebník

- Ing. Štefan Letenay

26.05.2020 doručenie verejnou vyhláškou
25.05.2020

ROZHODNUTIE

zriadovateľa o otovorení materskej školy

25.05.2020
22.04.2020

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

Navrhovateľ - Štefan Letenay

24.04.2020 vyhláška
17.04.2020

Uznesenia z 2. zasadnania OZ v Prašníku, konaného dňa 16.4.2020

Príloha: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

17.04.2020 OcZ
17.04.2020 Záverečný účet obce Prašník za rok 2019 schválený Obecným zastupiteľstvom v Prašníku dňa 16.04.2020 Uznesením č. 18/IV/2020 17.04.2020

záverečný

účet obce

09.04.2020 Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konané dňa 16.04.2020 o 16:00 v malej zasadačke OcÚ 09.04.2020 OcZ
06.04.2020 Program prenosov rozhlasových a televíznych Služieb Božích alebo pobožností 06.04.2020 oznam
06.04.2020

Individuálna výročná správa

Obce Prašník

za rok 2019

06.04.2020

výročná

správa

02.04.2020 Verejná vyhláška_Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Piešťany 02.04.2020 vyhláška
26.03.2020 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku obce 26.03.2020

obchodná verejná

súťaž

16.03.2020

Návrh

Záverečný účet Obce Prašník za rok 2019

16.03.2020 Návrh
13.03.2020 Príkaz starostu č. 2/2020 13.03.2020  
11.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020 11.03.2020 COVID
10.03.2020 Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí 10.03.2020 vyhláška
10.03.2020 Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí 10.03.2020 vyhláška
10.03.2020 Príkaz starostu č. 1 /2020 10.03.2020  
06.03.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUP-S2020/00071 06.03.2020 konanie
06.03.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUP-S2020/00064 06.03.2020 konanie
02.03.2020

Oznamy

Bohoslužieb v Marci 2020 v CZ ECAV Vrbové

02.03.2020  
01.03.2020 Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2020  

výsledky

orksok č. 1

Prašník

28.02.2020 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019    
27.02.2020

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - Prestavba objektu predajne na polyfunkčný objekt

L & E s.r.o.

27.02.2020 vyhláška
21.02.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. OUP-S2020/ 21.02.2020 správne konanie
14.02.2020

UZNESENIA

z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva

v Prašníku, konaného dňa 13.2.2020

Príloha 1

Príloha 2

14.02.2020  
13.02.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUP-S2020/00051 13.02.2020  
12.02.2020

Verejná vyhláška

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri Zvernica Barní dvor

12.02.2020 vyhláška
10.02.2020

 

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ, konané dňa 13.02.2020 o 17:00 hod.

 

10.02.2020 OcZ
24.01.2020   Verejná vyláška  - Rozhodnutie - ustanovenie za opatrovníka OUP-S2019/00225  24.01.2020 rozhod.

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

copyright 2010 obec Prašník