Elektronická úradná tabuľa 2020

dátum

oznam

vyvesené pozn.
       
00.01.2020   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   00.01.2020 xxxxxxxx

 

 

 

Elektronická úradná tabuľa 2019

dátum

oznam

vyvesené pozn.
9.12.2019

Vážení spoluobčania,

z dôvodu školenia zamestnancov bude Obecný úrad v dňoch 10.12.-12.12.2019

ZATVORENÝ

9.12.2019 oznam
9.12.2019

Finančný rozpočet Obce Prašník na roky 2020,2021,2022

UZNESENIE č. 96/XII/2019

a

UZNESENIE č. 97/XII/2019

9.12.2019 rozpočet
9.12.2019

UZNESENIA

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 5.12.2019

+

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2016

9.12.2019 uznesenia z OZ
02.12.2019

Informácie pre verejnosť

+

Etylen , Hydroxid sodný, Hydroxid sodný tuhy, Kyselina dusičná, Kyselina fosforečná, Kyselina chlorovodíková 

02.12.2019 civilná ochrana
02.12.2019 Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa bude konať dňa 05.12.2019 o 17:30 hod. 02.12.2019 OZ
02.12.2019 OZNAM Bohoslužieb v Decembri 2019 v CZ ECAV Vrbové 02.12.2019 oznam
27.11.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomnosti 27.11.2019  
20.11.2019

NÁVRH

Dodatok č. 1

k VZN č. 2/2016

k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  návrh dodatku k VZN
19.11.2019 Návrh finančného rozpočtu Obce Prašník na roky 2020, 2021,2022 19.11.2019  
04.11.2019 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - potraviny 04.11.2019  
04.11.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 04.11.2019  
04.11.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 04.11.2019  
28.10.2019

Obec Prašník v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje adresu na e-mailové doručenie žiadosti o voľbu poštou:

obecprasnik@prasnik.sk 

K dispozícii je i tlačivo žiadosti: 

žiadosť o voľbu poštou

28.10.2019 voľby 2020
18.10.2019 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2019/00366 18.10.2019  
11.10.2019 Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa10.10.2019

Príloha č.1 Podmienky OVS na prenájom nebytových priestorov potravin vo vlastníctve obce.

Vzor nájomnej zmluvy

11.10.2019 uznesenia
11.10.2019

VZN č. 2/2019

O poskytovaní doácií z rozpočtu obce Prašník

  schválené
07.10.2019 Pozvánka na 7. riadne OZ, konané dňa 10.10.2019 o 17:00 hod    
03.10.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Šípkové
 

03.10.2019 vyhláška
02.10.2019 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti 02.10.2019  
26.09.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí konania podľa §88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby, výzva na doplnenie žiadosti a rozhodnutie o prerušení konania.

26.09.2019 vyhláška
25.09.2019 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku obce 25.09.2019  
16.09.2019

Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska

OBMEZENIE AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

v dňoch 20.09.2019 a 21.09.2019

16.09.2019 oznam
12.09.2019

Výzva na zasielanie požiadaviek na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov.

Obecné úrady, ale aj občania môžu podľa pokynov zasielať požiadavky a pripomienky k súčasne platným CP

12.09.2019 výzva
09.09.2019

Výzva na predkladanie ponúk

„Výmena výplní otvorov na kultúrnom dome v obci Prašník“

09.09.2019 výzva
06.09.2019

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019

O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Prašník

06.09.2019 VZN
28.8.2019

OPATRENIE - MOR VČELIEHO PLODU

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

28.08.2019  
27.08.2019

OZNAM

Rozpis Bohoslužieb v Septembri 2019 v CZ ECAV Vrbové

27.08.2019 oznam
22.08.2019

Verejná vyhláška

Rozhodnutie -  ustanovenie za opatrovníka

č.j. OUP-S2019/00261-Ba/ROP

22.08.2019 vyhláška
21.08.2019

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu!!!

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám,

že vývoz komunáleho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica bude mimoriadne v stredu 28.08.2019.

21.08.2019 oznam
16.08.2019

UZNESENIA

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 15.8.2019

Príloha č. 1   Podmienky VOS na prenájom nehnuteľ

Vzor nájomnej zmluvy

Príloha č. 2 Podmienky VOS na odpredaj nehn. majetku obce

Vzor kúpnej zmluvy

 

16.08.2019 Uznesenia
16.08.2019

VZN č. 1/2019

o určení výšky mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a náhradu spojenú so stravovaním v Materskej škole a školskom stravovacom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Prašník

posledná strana - podpis

  schválené
12.08.2019 Pozvánka na 6. riadne OZ, konané dňa 15.08.2019 o 17.00 hod.    
08.08.2019 Očkovanie psov v obci Prašník   oznam
01.08.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 01.08.2019  
01.08.2019

Výsledok

obchodnej verejnej súťaže

na odpredaj nehnuteľného majetku obce

01.08.2019  
31.07.2019

NÁVRH

všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019

o určení výšky mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v materskej škole a školskom stravovacom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Prašník

31.07.2019 návrh
23.07.2019 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Prašník č. 98, 922 11 Prašník 23.07.2019  
22.07.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 22.07.2019  

25.06.2019

Uznesenia z 5. zasadania Obecného zastupisteľstva v Prašníku konaného dňa 25.06.2019

Príloha 1 : podmienky VOS a vzor kúpnej zmluvy LV obce 3289

+ GP

Príloha 2 : podmienky VOS a vzor kúpnej zmluvy LV obce 1800

+ GP

26.06.2019 OZ
26.06.2019

Záverečný účet obce Prašník

za rok 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.06.2019

Záverečný účet schválený OZ dňa 25.6.2019, Uznesením č. 47/VI/2019

06.06.2019  
26.06.2019

Individuálna výročná správa Obce Prašník za rok 2018

Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

Správa audítora IUZ, IUZ a VS

26.06.2019 audit
25.06.2019

OZNAM - Obecný úrad dňa 27.06.2019
z dôvodu školenia zamestnancov obce ZATVORENÝ !

  upozornenie
24.06.2019 Verejná vyhláška - zverejnenie zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemmkov v spoločnom poľovom revíri "Laňka" Kočín 24.06.2019  
21.06.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 21.06.2019  
20.06.2019 Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2019 o 17.00 hod.    
14.06.2019

UZNESENIA

z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného

dňa 13.06.2019

  uznesenia
12.06.2019

Termíny vývozu separovaného odpadu

na II. polrok 2019 nájdete

v sekcii SEPAROVANÝ ZBER

(v dolnej časti)

13.06.2019

separov.

zber

11.06.2019

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Prašník,

ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2019 o 18.00 hod.

11.06.2019 Pozvánka OZ
07.06.2019

VÝRAZNÉ DOPRAVNÉ OBMEDZENIE!!!

Obec Prašník oznamuje občanom,
že v dňoch od 30.06.2019 do 05.07.2019 bude cez našu obec vedená
obchádzková trasa pre cestu I. triedy /51

Trnava - Senica, kde je plánovaná
oprava železničného priecestia.
Upozorňujeme občanov na výrazne zvýšenú frekvenciu premávky vozidiel nad 3,5 tony na ceste Brezová pod Bradlom- Prašník - Vrbové - Chtelnica
Prosíme občanov aby zvýšili pozornosť aj pri prechádzaní cez cestu!

  oznam
06.06.2019

 

Záverečný účet Obce Prašník za rok 2018 -

Návrh
 

06.06.2019  
25.05.2019 ZÁPISNICA okrskovej volebnej komiesie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Euróskeho parlamentu, konaných dňa 25.5.2019 26.05.2019 voľby
21.05.2019

Oznamujeme občanom, že obecný úrad Prašník

bude dňa 23. mája 2019 (štvrtok)

z dôvodu školenia zamestnancov zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.

21.05.2019 oznam
17.05.2019

Pracovná ponuka v regióne:

INALFA ROOF SYSTEMS GROUP

hľadá operátorov výroby

  inzercia
06.05.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 06.05.2019  
26.04.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 26.04.2019  
24.04.2019 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2019/00177 24.04.2019  
18.04.2019

Uznesenia z 3. zasadania obecného zastupiteľstva v Prašníku zo dňa 18.04.2019

Príloha: Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o podmiekach prideľovania nájomných bytov na území obce Prašník
 

23.04.2019 uznesenia
15.04.2018 Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 18.04.2019 o 17.00 hod.   pozvánka OZ
09.04.2019

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie

č.j. OUP-S2019/00044-He

09.04.2019  
03.04.2019

Zápis detí do MŠ Prašník

Pre školský rok 2019/2020

03.04.2019
28.03.2019 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku obce 28.03.2019 verejná súťaž
28.03.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2019 28.03.2019  
28.03.2019

Návrh Dodatku č. 2 k VZN 1/2014

o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Prašník

príloha

28.03.2019  
25.03.2019 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2019/00134 25.03.2019  
18.03.2019 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2019/00126 18.03.2019  
17.03.2019 Výsledky volieb prezidenta SR v okrsku č. 1 obce prašník, I. kolo, konané dňa 16.3.2019   voľby
12.03.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby OUP-S2018/00599-Ma/R, zo dňa 28.2.2019 12.03.2019  
21.02.2019

Obec Prašník v zmysle uznesení OcZ č. 32/II/2019 a č. 33/II/2019 zo dňa 21.2.2019 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku obce zapísanom na LV č..1800 (viď prílohy)

Príloha: Podmienky OVS

Príloha: Vzor kúpnej zmluvy

01.03.2019

verejná

súťaž

21.02.2019

Uznesenia z 2. zasadania obecného zastupiteľstva v Prašníku zo dňa 21.02.2019

Príloha č. 1

Príloha č. 2

28.02.2019 uznesenia
28.02.2019 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 28.02.2019  
28.02.2019 Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 28.02.2019  
18.02.2019 Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 21.02.2019 18.02.2019

pozvánka

OZ

01.02.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 01.02.2019  
31.1.2019

Rozhodnutie - návrh na vydanie stavebného povolenia

č.j. OUP-S 2019/00044-He

31.01.2019  
31.1.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania a      upustenie od ústneho konania

č.j. OUP-S 2019/00044-He

31.01.2019 oznam
20.12.2018

Obecné zastupiteľstvo

– vyhlasuje –

na deň 21.2.201917,00 hod

voľbu hlavného kontrolóra

na pracovný úväzok  0,2 podľa zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Voľba sa uskutoční v kancelárii starostu obce na obecnom úrade v Prašníku.

14.01.2019 konkurz
08.01.2019     Termíny odvozu tetrapakov 1. polrok 2019     08.01.2019  
08.01.2019     Temíny odvozu papiera 1. polrok 2019 08.01.2019  
08.01.2019     Termíny odvozu kovov 1. polrok 2019 08.01.2019  
08.01.2019     Termíny odvozu plastov 1. polrok 2019 08.01.2019  
08.01.2019     Termíny odvozu skla 1.polrok 2019 08.01.2019  
07.01.2019     Ples Športovcov - 26. januára 2019 07.01.2019  
02.01.2019      Návrh na zrušenie trvalého pobytu       02.01.2019                   

 

 

 

Elektronická úradná tabuľa 2018

dátum

oznam

vyvesené pozn.
20.12.2018

Uznesenia

z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva 

v Prašníku konaného dňa 20.12.2018

27.12.2018  
20.12.2018

Vážení občania !

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Prašník bude od 21.12.2018 do 3.1.2019 z dôvodu čerpania dovolenky

z a t v o r e n ý !

Ďakujeme za pochopenie a prejeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2019!

   
17.12.2018

Vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica bude počas vianočných a novoročných sviatkov vo štvrtok 27.12.2018 a v stredu 02.01.2019.

   
17.12.2018 Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník    
12.12.2018 Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 10.12.2018 v Malej zasadačke OcÚ    
12.12.2018

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

č.j. OUP-S2018/00599-Ma/OZK

12.12.2018 Konanie
03.12.2018

Pozvánka

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

03.12.2018  
30.11.2018

OZNAMY

Bohoslužby v Advente a počas Vianoc v roku 2018 v CZ ECAV Vrbové

30.11.2018 Oznam
30.11.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2018/00606 30.11.2018  
30.11.2018 Návrh - Finančný rozpočet Obce Prašník na roky 2019-2021 30.11.2018  
22.11.2018 Návrh na zmenu hranice poľovného revíru Zverník Baraní dvor - Výzva na doplnenie podania a rozhodnutie o prerušení konania 22.11.2018  
15.11.2018 Návrh na zrušenie Trvalého pobytu 15.11.2018  
12.11.2018

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie Športovec roka Trnavského samosprávneho kraja 2018

12.11.2018  
11.11.2018 Zápisnica o výsledku volieb v obci Prašník do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018   Výsledky volieb 2018
09.11.2018

Prerušenie distribúcie elektriny - Oboznámenie verejnosti

LOKA Prašník stred

LOKA Na Sychrovoch

LOKA Borová Hora, LOKA Mlyn Dobrovodských

LOKA Borová Hora a Grnča

09.11.2018 Oznam
08.11.2018 Návrh na zrušenie trvalého pobytu 08.11.2018  
08.11.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. OUP-S2018/00593 08.11.2018 Konanie
31.10.2018 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 31.10.2018 Verejná vyhláška
22.10.2018

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

zimné obdobie

  oznam
19.10.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. OUP-S2018/00582 19.10.2018 Konanie
17.10.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j. OUP-S2018/00578 17.10.2018 Konanie
16.10.2018

Rozhodnutie č.j. OUP -S2018/00548-Mi/R-PP

platnosť rozhodnutia o umiestení líniovej stavby "Realizácia optických sietí, klaster Vrbové, obec Prašník a Šípkové" sa predlžuje do 05.11.2021

  konanie
12.10.2018 Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 11.10.2018 12.10.2018  
8.10.2018 Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2018 o 17.00 hod. v kancelárií starostu obce. 9.10.2018  
8.10.2018

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník

č.j. OUP-S2018/00570

8.10.2018 Konanie
8.10.2018

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník

č.j. OUP-S2018/00324

8.10.2018 Konanie
8.10.2018

POZOR ZMENA TERMÍNU

Čipovanie a očkovanie psov proti besnote

27.10.2018 (sobota)

viac info tu

   
02.10.2018

Zmena hranice poľovného revíru Zvernica Baraní dvor - oznámenie o začatí konania

OU-PN-PLO-2018/006380

Verejná vyhláška

02.10.2018 OÚ PN
01.10.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník, č.j. OUP-S2018/00564 01.10.2018 Konanie

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

copyright 2010 obec Prašník