Elektronická úradná tabuľa 2018

 

dátum

oznam

vyvesené pozn.
22.02.2018

Vážení spoluobčania,

Potraviny CBA Vám oznamujú, že Vašu nazbieranú zľavu na zákaznickej karte si môžete čerpať na predajni Vrbové, M.A.Beňovského 353/15

22.02.2018 Oznam
20.02.2018

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

č.j. OUP-S2018/00257-Ba/Ozk

21.02.2018 konanie
15.02.2018

Obec Prašník

vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až §288 Obchodnného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Prašník zapísaných na LV č. 1800 v zmysle uznesenia OcZ č. 12/II/2018 zo dňa 8.2.2018 a vyzýva

na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy o nájme za podmienok schálených uznesením OcZ č. 13/II/2018 zo dňa 8.2.2018

Podmienky obchodnej verejnej súťaže tu

15.02.2018 Výzva
15.02.2018

Vážení psoluobčania ,

spoločnosť EKOway s.r.o bude

dňa 28.02.2018 v našej obci realizovať zber papiera. Pripravený papier netreba nikam voziť, spoločnosť, ktorá ho bude vykupovať si ho od Vás preberie priamo pred Vašim domom. Auto výkupcu bude v čase od 15:00 hod. obchádzať okolo Vašich domov. Vykupujú noviny, bežný papier, časopisy, letáky, zošity či knihy bez tvrdého obalu. Papier je možné predať alebo vymeniť za toaletný papier alebo hygienické vreckovky. Pripravený papier vyložte pred bránu Vášho domu. Kartón sa nevykupuje.

tel. kontakt na spoločnosť: 0917 980 989

15.02.2018 Oznam
14.02.2018

Informácia o začatom správnom konaní

č.j. OUP- S2018/00358, R.č. 2018/170

14.02.2018 Konanie
09.02.2018

UZNESENIA

z 1. riadneho Obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.2.2018

09.02.2018  
06.02.2018

Pozvánka na zdravotnú prednášku o bylinkách a mastičkách

06.02.2018 Pozvánka
05.02.2018 Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktroré sa uskutoční dňa 08.02.2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce    
01.02.2018

Bohoslužby v mesiaci Február v CZ ECAV Vrbové

01.02.2018 Oznam
30.01.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUP-S2018/00324 30.01.2018 Konanie
17.01.2018 Bohoslužby v mesiaci Január v CZ ECAV  Vrbové

17.01.2018

Oznam
10.01.2018

Rohodnutie

č.j. OUP-S2018/00257 - Ba/ROP

17.01.2018 Verejná vyhláška

 

 

 

Archív elektronickej úradnej tabule za rok 2017

a roky 2011 až 2016
 

nájdete TU  

copyright 2010 obec Prašník