Elektronická úradná tabuľa 2020

dátum

oznam

vyvesené pozn.
31.7.2020

Pošta Prašník bude

v stredu 5.augusta

z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie zatvorená.

31.7.2020  
20.07.2020

Odstávka elektrickej energie !!!!!

5. augusta, 6. augusta, 7. augusta

10. augusta, 11. augusta 2020
 

20.07.2020  
02.07.2020

Uznesenia z 3. zasadnutia OcZ v Prašníku, konaného dňa 2.7.2020

+ príloha k zmene rozpočtu

03.07.2020  
29.06.2020 Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konané dňa 02.07.2020 o 17:00 v malej zasadačke OcÚ 29.06.2020  
01.06.2020 Rozpis Bohoslužieb na mesiac Jún    
29.05.2020

Verejná vyhláška

Šetrenie neznámych vlastníkov formou verejnej vyhlášky uvedených v LV č. 71, k.ú.: Prašník, okr. Piešťany

29.05.2020

minimálna lehota zverejnenia

3 týždne

27.05.2020

Verejná vyhláška

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUP-S2020/00144

27.05.2020 Správne konanie
26.05.2020

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE - stavebník

- Ing. Štefan Letenay

26.05.2020 doručenie verejnou vyhláškou
25.05.2020

ROZHODNUTIE

zriadovateľa o otovorení materskej školy

25.05.2020  
22.04.2020

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

Navrhovateľ - Štefan Letenay

24.04.2020  
17.4.2020

Uznesenia z 2. zasadnania OZ v Prašníku, konaného dňa 16.4.2020

Príloha: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

   
17.04.2020 Záverečný účet obce Prašník za rok 2019 schválený Obecným zastupiteľstvom v Prašníku dňa 16.04.2020 Uznesením č. 18/IV/2020 17.04.2020  
09.04.2020 Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konané dňa 16.04.2020 o 16:00 v malej zasadačke OcÚ 09.04.2020  
  Program prenosov rozhlasových a televíznych Služieb Božích alebo pobožností    
06.04.2020

Individuálna výročná správa

Obce Prašník

za rok 2019

06.04.2020  
02.04.2020 Verejná vyhláška_Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Piešťany 02.04.2020  
26.03.2020 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku obce 26.03.2020 Výsledok obchodná verejná súťaž
16.03.2020

Návrh

Záverečný účet Obce Prašník za rok 2019

16.03.2020 Návrh
11.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020 11.03.2020 usmernenie
10.03.2020 Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí 10.03.2020 vyhláška
10.03.2020 Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí 10.03.2020 vyhláška
06.03.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUP-S2020/00071 06.03.2020 konanie
06.03.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUP-S2020/00064 06.03.2020 konanie
02.03.2020

Oznamy

Bohoslužieb v Marci 2020 v CZ ECAV Vrbové

02.03.2020  
01.03.2020 Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2020  

výsledky

orksok č. 1

obec Prašník

28.02.2020 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019    
27.02.2020

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - Prestavba objektu predajne na polyfunkčný objekt

L & E s.r.o.

27.02.2020 vyhláška
21.02.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. OUP-S2020/ 21.02.2020 Správne konanie
14.02.2020

UZNESENIA

z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva

v Prašníku, konaného dňa 13.2.2020

Príloha 1

Príloha 2

14.02.2020  
13.02.2020 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUP-S2020/00051 13.02.2020  
12.02.2020

Verejná vyhláška

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri Zvernica Barní dvor

12.02.2020 vyhláška
10.02.2020

 

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ, konané dňa 13.02.2020 o 17:00 hod.

 

10.02.2020 obecné zastupiteľstvo
24.01.2020   Verejná vyláška  - Rozhodnutie - ustanovenie za opatrovníka OUP-S2019/00225  24.01.2020 rozhodnutie

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

copyright 2010 obec Prašník