Elektronická úradná tabuľa 2017

 

 Aktuálne oznamy sa zobrazujú na začiatku tabuľky:

 

dátum

oznam

vyvesené pozn.
       
16.11.2017

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník

č.j. OUP-S2017/00389, R2017/746

16.11.2017 Konanie
10.11.2017 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie 13.112017 Verejná vyhláška
10.11.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

,,Obnova kultúrneho domu – Prašník´´

Prílohy:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 Zadanie_výkaz_výmer

Príloha č. 5 Projektová dokumentácia

Príloha č. 6 Zmluva o dielo

Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie

10.11.2017 Výzva
07.11.2017

Oznam

Projekt Dátové centrum miest a obcí (DCOM)

07.11.2017 Oznam
05.11.2017 Výsledky volieb do VÚC 2017    
24.10.2017 Všeobecné záväzné nariadenie obce Prašník č.2/2017 o tvorbe fondu údržby,prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Prašník 24.10.2017  
20.10.2017 Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 19.10.2017 20.10.2017 Uznesenia
18.10.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.367/2017 16.10.2017 Konanie
16.10.2017

Pozvánka

Pozvánka na 5.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník konaného dňa 19.10.2017 o 17:00 hod.
 

16102017 Pozvánka
16.10.2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín

Č.j. OUP-S2017/00355/Ozk-La

16102017 Oznámenie
16.10.2017 Oznam o vývoze komunálneho odpadu v zimnom období    
11.10.2017

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že obec Prašník bude vydávať obyvateľom obce nové jódové profylaktika, ktoré si môžete  vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín v termíne od 16.10.2017 do 15.11.2017.

Pri odbere nových profylaktík môžete zároveň odovzdať staré preexpirované jódové profylaktika.

11.10.2017 OZNAM
06.10.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 361/2017 06.10.2017 Konanie
06.10.2017 Informácia o začatom správnom konanií v k.ú. Prašník č.j. 360/2017 06.10.2017 Konanie
06.10.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. 359/2017 06.10.2017 Konanie
04.10.2017

NÁVRH

Všeobecného záväzného nariadenia obce Prašník č. 2/2017 o tvorbe fondu údržby,prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Prašník

04.10.2017 Návrh VZN
04.10.2017

OZNAM

pre zástupcov politických strán pre nahlásenie členov a náhradníkov do OVK k voľbám do VÚC 2017

  Voľby VÚC
04.10.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.335/2017/R2017/647 04.10.2017 Konanie
29.9.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 157/2017,R2017/631 29.9.2017 Konanie
25.09.2017

Oznam

Základná organizácia Slovenského zväazu protifašistických bojovníkov organizuje zájazd do Múzea holokaustu v Seredi, viac informácií tu

25.09.2017 Oznam
25.09.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 340/2017 25.09.2017 Konanie
22.09.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 338/2017 22.09.2017 Konanie
19.09.2017

Očkovanie psov proti besnote bude dňa 23.09.2017 t.j.v sobotu

Rozpis stanovísk očkovania tu

19.09.2017 Oznam
18.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky 18.09.2017 Verejná vyhláška
06.09.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 328/2017 07.09.2017 Konanie
28.08.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.331/2017 28.08.2017 Konanie
25.08.2017 Oznamujeme občanom, že dňa 28.08.2017 /pondelok/ bude Obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ!   OZNAM
18.08.2017 Všeobecné záväzné nariadenie obce Prašník č. 1/2017 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane   schválené
17.8.2017 Elektronická adresa určená na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: obecprasnik@prasnik.sk   Voľby VÚC 2017
17.08.2017 Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia obecného zasupiteľstva, konaného dňa 16.08.2017    
16.08.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.313/2017 16.08.2017 Konanie
14.08.2017 Pozvánka na 4.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prašníku,ktoré sa bude konať dňa 16.08.2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce.    
09.08.2017 Termíny odvozu skla,plastov a kovov 09.08.2017  
04.08.2017

Oznamujeme občanom, že

POŠTA PRAŠNÍK bude dnes svoje služby poskytovať len do 10:00 hod.

 

04.08.2017 Oznam
04.08.2017

Pozvánka

DHZ Prašník Vás srdečne pozýva na Memoriál Adriany Boorovej, dňa 19.augusta o 12:00 na futbalovom ihrisku OŠK Prašník

 

04.08.2017 Pozvánka
01.08.2017

OZNAM

úprava stránkových hodín v dňoch od 2.-4.augusta 2017

   
28072017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.157/2017 28072017 Konanie
27.07.2017

Návrh VZN č. 1/2017 

o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

   
24.7.2017 Prerušenie distribúcie elektriky dňa 4.8.2017 - lokalita u Rubanských, u Mosných, u Ďurišov    
21072017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 21072017  
19.7.2017

OZNAM

úprava stránkových hodín v dňoch 19-21.júl 2017

   
04.07.2017

Pozvánka

Obecný športový klub Prašník Vás pozýva na verejnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 8.júla 2017 (t.j.v sobotu) o 18:30 hod. v malej zasadačke OÚ Prašník.

Hlavný bod programu:

Voľba nového predsedu a výboru OŠK

04.07.2017 Pozvánka
30062017 Vyhlásenie  času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 30062017 Vyhlásenie
28.06.2017

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hod.

  Voľby 2017
20.06.2017 Uznesenia s 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 19.06.2017 20.06.2017 Uznesenia
20.06.2017

Verejná vyhláška

Oznámenie o oprave chyby v KN č. X46/2016-1

20.06.2017 Verjená vyhláška
16.06.2017 Pozvánka na 3.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prašníku,ktoré sa bude konať dňa 19.06.2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce. 16.06.2017 Pozvánka
12.06.2017

POZVÁNKA NA VOLEBNÝ KONVENT

Predsedníctvo Bratislavského seniorátu zvoláva na nedeľu 18. júna 2017 o 10.00 hod. v evanjelickom kostole vo Vrbovom v rámci služieb Božích volebný konvent na voľbu nového zborového farára. Presbyterstvo zboru kandidovalo na túto funkciu ses. farárku Mgr. Danu Murínovú z Lovinobane

viac info tu

12.06.2017 Pozvánka
29.05.2017

Záverečný účet Obce Prašník

za rok 2016

29.05.2017  
25.05.2017

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že obecný úrad Prašník bude z dôvodu školenia pracovníkov

od 31.05. do 02.06.2017

ZATVORENÝ

Za pochopenie ďakujeme!

25.05.2017 Oznam
22.05.2017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 25.05.2017 Oznam
22.05.2017 Prerušenie distribúcie elektriny- oboznámenie verejnosti 25.05.2017 Oznam
19.05.2017

Vážení spoluobčania,

Kamenárstvo Kajtár s.r.o. z Nových zámkov Vám oznamuje, že zajtra dňa 20.mája 2017 bude na miestnom cintoríne medzi 17:00-17:45. Ponúka zľavu na pomníky a hrobové komplety.

Tel.kontakt.:0918 44 88 27

19.05.2017 Oznam
17.05.2017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 18.05.2017 Oznam
15.05.2017

Verejná vyhláška

Výzva/Oznámenie o vstupe

15.05.2017 Verejná vyhláška
15.05.2017

ZO JDS Prašník

poriada zájazd Podhájska

Dňa 18.05.2017 t.j. vo štvrtok, odchod o 6:30 hod.

(viac info po kliknutí na oznam)

15.05.2017 Oznam
10.05.2017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 10.05.2017 Oznam
10.05.2017 Rozhodnutie č. X 46/2016-1 podľa § 16 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 10.05.2017 Rozhodnutie
10.05.2017 Verejná vyhláška podľa §26 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov 10.05.2017 Verejná vyhláška
02.05.2017

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že dňa 03.05.2017 t.j.v stredu

bude Obecný úrad z dôvodu školenia pracovníkov

ZATVORENÝ

Za pochopenie ďakujeme!

02.05.2017 Oznam
25.4.2017

Obec Prašník Vás srdečne pozýva na TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA,

ktoré sa uskutoční

dňa 30.apríla 2017 o 17,30 hod.

pred obecným úradom Prašník
 

25.4.2017 Povzánka
25.4.2017

Obec Prašník a Slovenský kosecký spolok Vás pozývajú na 8.ročník pretekov v kosení ručnou kosou -

PRAŠNÍCKY KOSECKÝ FESTIVAL,kt.bude v sobotu 6.mája 2017

Prašník-Pustá Ves,Amfiteáter SNP,

so začiatkom o 10:00 hod.
 

25.4.2017 Pozvánka
25.4.2017 Dobrovoľný hasičský zbor Madunice Vás pozýva na Hasičký deň - sviatok sv.Floriána 25.4.2017 Pozvánka
20.4.2017 Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že pošta Prašník bude dňa 21.4.2017 poskytovať svoje služby v čase od 07:00 - 10:00 20.4.2017 Oznam
19.04.2017

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica  bude odo dňa 18.04.2017 realizovaný každý párny týždeň, vždy v utorok
 

19.04.2017 Oznam
18.04.2017 Pošta Prašník bude dňa 19.04.2017 otvorená v čase od 7.00-12:00 hod a dňa 20.04.2017 v čase od 7:00 - 10:00 a 15:00-17:00 hod.   Oznam
07.04.2017 Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupisteľstva v Prašníku, konaného dňa 06.04.2017   Uznesenia
04.04.2017 Pozvánka na 2.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 06.04.2017    
03.04.2017 VÝKUP PAPIERA priamo pred Vašim domom dňa 24.4.2017 od 15,00 hod.    
30.03.2017

Výru drevín

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 168/2017

30.03.2017 Konanie
23.03.2017

 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ PRAŚNÍK

pre školský rok 2017/2018

 

23.03.2017 Oznam
22.03.2017

Výrub drevín

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. 157/2017

22.03.2017 Konanie
22.03.2017 Od dnes 22.03.2017 budú v našej obci vykonávať odpisy elektromerov v domácnostiach.

Prosíme sprístupniť alebo zanechať konečný stav elektromera na viditeľnom mieste. 

Za spoluprácu ďakujú ZSE

22.03.2017 Oznam
13.03.2017 OZNAM - Očná optika AMPEK 13.03.2017  
08.03.2017

Výrub drevín

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j. 142/2017

 

08.03.2017 Konanie
27.02.2017 Bohoslužby v pôstnom čase v r. 2017 vo Vrbovom 27.02.2017 oznam
23.02.2017 DODATOK č. 1 k VZN č. 3-2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a šk.zariadení na území Obce Prašník 24.02.2017 VZN
23.02.2017 Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupisteľstva v Prašníku, konaného dňa 22.2.2017 24.02.2017 uznesenia
17.02.2017 Pozvánka na 1.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa bude konať dňa 22.02.2017 o 17:00 hod. 17.02.2017 Pozvánka
23.01.2017

Operačný program Kvalita životného prostredia

Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník

 

23.01.2017 Projekt
20.01.2017 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j.34/2017 20.01.2017 Konanie
09.01.2017

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční dňa 10.01.2017 (v riadnom termíne).

09.01.2017 Oznam
04.01.2017 Termíny odvozu skla, plastov a kovov 04.01.2016 Oznam
04.01.2017

Vážení spoluobčania,

o presnom termíne vývozu komunálneho odpadu Vás budeme presnejšie informovať.

Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňuje OPS Chtelnica.

Z pochopenie ďakujeme!

04.01.2017 Oznam
01.01.2017

Milí spoluobčania, prajeme vám radostný a úspešný rok 2017!

01.01.2017 oznam

 

 

Archív elektronickej úradnej tabule za roky 2011 až 2015 a 2016
 

nájdete TU  

copyright 2010 obec Prašník