Elektronická úradná tabuľa 2018

dátum

oznam

vyvesené pozn.
       
12.12.2018 Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 10.12.2018 v Malej zasadačke OcÚ    
12.12.2018

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

č.j. OUP-S2018/00599-Ma/OZK

12.12.2018 Konanie
04.12.2018

Oznamujeme Vám, že z dôvodu školenia zamestnancov bude

Obecný úrad do 06.12.2018   

ZATVORENÝ!

04.12.2018  
03.12.2018

Pozvánka

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

03.12.2018  
30.11.2018

OZNAMY

Bohoslužby v Advente a počas Vianoc v roku 2018 v CZ ECAV Vrbové

30.11.2018 Oznam
30.11.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2018/00606 30.11.2018  
30.11.2018 Návrh - Finančný rozpočet Obce Prašník na roky 2019-2021 30.11.2018  
28.11.2018

Adventý koncert

ART MUSIC ORCHESTRA

sobota, 15.12.2018 o 18:00 hod.

Vrbové, Evanjelický kostol

Vstup voľný

28.11.2018  
22.11.2018 Návrh na zmenu hranice poľovného revíru Zverník Baraní dvor - Výzva na doplnenie podania a rozhodnutie o prerušení konania 22.11.2018  
15.11.2018 Návrh na zrušenie Trvalého pobytu 15.11.2018  
12.11.2018

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie Športovec roka Trnavského samosprávneho kraja 2018

12.11.2018  
11.11.2018 Zápisnica o výsledku volieb v obci Prašník do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018   Výsledky volieb 2018
09.11.2018

Prerušenie distribúcie elektriny - Oboznámenie verejnosti

LOKA Prašník stred

LOKA Na Sychrovoch

LOKA Borová Hora, LOKA Mlyn Dobrovodských

LOKA Borová Hora a Grnča

09.11.2018 Oznam
08.11.2018 Návrh na zrušenie trvalého pobytu 08.11.2018  
08.11.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. OUP-S2018/00593 08.11.2018 Konanie
31.10.2018 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 31.10.2018 Verejná vyhláška
29.10.2018

 

Prosíme o pomoc, v nedeľu 28.10. nám ušli títo dvaja psy, počúvajú na meno Toby a Zoe. Naposledy boli videní v Krajnom časť u Januškov. Tel. číslo 0911868344 alebo 0904290730

   
22.10.2018

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

zimné obdobie

  oznam
19.10.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. OUP-S2018/00582 19.10.2018 Konanie
17.10.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j. OUP-S2018/00578 17.10.2018 Konanie
16.10.2018

Rozhodnutie č.j. OUP -S2018/00548-Mi/R-PP

platnosť rozhodnutia o umiestení líniovej stavby "Realizácia optických sietí, klaster Vrbové, obec Prašník a Šípkové" sa predlžuje do 05.11.2021

  konanie
12.10.2018 Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 11.10.2018 12.10.2018  
8.10.2018 Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2018 o 17.00 hod. v kancelárií starostu obce. 9.10.2018  
8.10.2018

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník

č.j. OUP-S2018/00570

8.10.2018 Konanie
8.10.2018

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník

č.j. OUP-S2018/00324

8.10.2018 Konanie
8.10.2018

POZOR ZMENA TERMÍNU

Čipovanie a očkovanie psov proti besnote

27.10.2018 (sobota)

viac info tu

   
02.10.2018

Zmena hranice poľovného revíru Zvernica Baraní dvor - oznámenie o začatí konania

OU-PN-PLO-2018/006380

Verejná vyhláška

02.10.2018 OÚ PN
01.10.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník, č.j. OUP-S2018/00564 01.10.2018 Konanie

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

copyright 2010 obec Prašník