Elektronická úradná tabuľa 2019

dátum

oznam

vyvesené pozn.
9.12.2019

Vážení spoluobčania,

z dôvodu školenia zamestnancov bude Obecný úrad v dňoch 10.12.-12.12.2019

ZATVORENÝ

9.12.2019 oznam
9.12.2019

Finančný rozpočet Obce Prašník na roky 2020,2021,2022

UZNESENIE č. 96/XII/2019

a

UZNESENIE č. 97/XII/2019

9.12.2019 rozpočet
9.12.2019

UZNESENIA

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 5.12.2019

+

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2016

9.12.2019 uznesenia z OZ
02.12.2019

Informácie pre verejnosť

+

Etylen , Hydroxid sodný, Hydroxid sodný tuhy, Kyselina dusičná, Kyselina fosforečná, Kyselina chlorovodíková 

02.12.2019 civilná ochrana
02.12.2019 Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa bude konať dňa 05.12.2019 o 17:30 hod. 02.12.2019 OZ
02.12.2019 OZNAM Bohoslužieb v Decembri 2019 v CZ ECAV Vrbové 02.12.2019 oznam
27.11.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomnosti 27.11.2019  
20.11.2019

NÁVRH

Dodatok č. 1

k VZN č. 2/2016

k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  návrh dodatku k VZN
19.11.2019 Návrh finančného rozpočtu Obce Prašník na roky 2020, 2021,2022 19.11.2019  
04.11.2019 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - potraviny 04.11.2019  
04.11.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 04.11.2019  
04.11.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 04.11.2019  
28.10.2019

Obec Prašník v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje adresu na e-mailové doručenie žiadosti o voľbu poštou:

obecprasnik@prasnik.sk 

K dispozícii je i tlačivo žiadosti: 

žiadosť o voľbu poštou

28.10.2019 voľby 2020
18.10.2019 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2019/00366 18.10.2019  
11.10.2019 Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa10.10.2019

Príloha č.1 Podmienky OVS na prenájom nebytových priestorov potravin vo vlastníctve obce.

Vzor nájomnej zmluvy

11.10.2019 uznesenia
11.10.2019

VZN č. 2/2019

O poskytovaní doácií z rozpočtu obce Prašník

  schválené
07.10.2019 Pozvánka na 7. riadne OZ, konané dňa 10.10.2019 o 17:00 hod    
03.10.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Šípkové
 

03.10.2019 vyhláška
02.10.2019 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti 02.10.2019  
26.09.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí konania podľa §88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby, výzva na doplnenie žiadosti a rozhodnutie o prerušení konania.

26.09.2019 vyhláška
25.09.2019 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku obce 25.09.2019  
16.09.2019

Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska

OBMEZENIE AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

v dňoch 20.09.2019 a 21.09.2019

16.09.2019 oznam
12.09.2019

Výzva na zasielanie požiadaviek na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov.

Obecné úrady, ale aj občania môžu podľa pokynov zasielať požiadavky a pripomienky k súčasne platným CP

12.09.2019 výzva
09.09.2019

Výzva na predkladanie ponúk

„Výmena výplní otvorov na kultúrnom dome v obci Prašník“

09.09.2019 výzva
06.09.2019

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019

O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Prašník

06.09.2019 VZN
28.8.2019

OPATRENIE - MOR VČELIEHO PLODU

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

28.08.2019  
27.08.2019

OZNAM

Rozpis Bohoslužieb v Septembri 2019 v CZ ECAV Vrbové

27.08.2019 oznam
22.08.2019

Verejná vyhláška

Rozhodnutie -  ustanovenie za opatrovníka

č.j. OUP-S2019/00261-Ba/ROP

22.08.2019 vyhláška
21.08.2019

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu!!!

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám,

že vývoz komunáleho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica bude mimoriadne v stredu 28.08.2019.

21.08.2019 oznam
16.08.2019

UZNESENIA

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 15.8.2019

Príloha č. 1   Podmienky VOS na prenájom nehnuteľ

Vzor nájomnej zmluvy

Príloha č. 2 Podmienky VOS na odpredaj nehn. majetku obce

Vzor kúpnej zmluvy

 

16.08.2019 Uznesenia
16.08.2019

VZN č. 1/2019

o určení výšky mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a náhradu spojenú so stravovaním v Materskej škole a školskom stravovacom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Prašník

posledná strana - podpis

  schválené
12.08.2019 Pozvánka na 6. riadne OZ, konané dňa 15.08.2019 o 17.00 hod.    
08.08.2019 Očkovanie psov v obci Prašník   oznam
01.08.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 01.08.2019  
01.08.2019

Výsledok

obchodnej verejnej súťaže

na odpredaj nehnuteľného majetku obce

01.08.2019  
31.07.2019

NÁVRH

všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019

o určení výšky mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v materskej škole a školskom stravovacom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Prašník

31.07.2019 návrh
23.07.2019 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Prašník č. 98, 922 11 Prašník 23.07.2019  
22.07.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 22.07.2019  

25.06.2019

Uznesenia z 5. zasadania Obecného zastupisteľstva v Prašníku konaného dňa 25.06.2019

Príloha 1 : podmienky VOS a vzor kúpnej zmluvy LV obce 3289

+ GP

Príloha 2 : podmienky VOS a vzor kúpnej zmluvy LV obce 1800

+ GP

26.06.2019 OZ
26.06.2019

Záverečný účet obce Prašník

za rok 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.06.2019

Záverečný účet schválený OZ dňa 25.6.2019, Uznesením č. 47/VI/2019

06.06.2019  
26.06.2019

Individuálna výročná správa Obce Prašník za rok 2018

Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

Správa audítora IUZ, IUZ a VS

26.06.2019 audit
25.06.2019

OZNAM - Obecný úrad dňa 27.06.2019
z dôvodu školenia zamestnancov obce ZATVORENÝ !

  upozornenie
24.06.2019 Verejná vyhláška - zverejnenie zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemmkov v spoločnom poľovom revíri "Laňka" Kočín 24.06.2019  
21.06.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 21.06.2019  
20.06.2019 Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2019 o 17.00 hod.    
14.06.2019

UZNESENIA

z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného

dňa 13.06.2019

  uznesenia
12.06.2019

Termíny vývozu separovaného odpadu

na II. polrok 2019 nájdete

v sekcii SEPAROVANÝ ZBER

(v dolnej časti)

13.06.2019

separov.

zber

11.06.2019

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Prašník,

ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2019 o 18.00 hod.

11.06.2019 Pozvánka OZ
07.06.2019

VÝRAZNÉ DOPRAVNÉ OBMEDZENIE!!!

Obec Prašník oznamuje občanom,
že v dňoch od 30.06.2019 do 05.07.2019 bude cez našu obec vedená
obchádzková trasa pre cestu I. triedy /51

Trnava - Senica, kde je plánovaná
oprava železničného priecestia.
Upozorňujeme občanov na výrazne zvýšenú frekvenciu premávky vozidiel nad 3,5 tony na ceste Brezová pod Bradlom- Prašník - Vrbové - Chtelnica
Prosíme občanov aby zvýšili pozornosť aj pri prechádzaní cez cestu!

  oznam
06.06.2019

 

Záverečný účet Obce Prašník za rok 2018 -

Návrh
 

06.06.2019  
25.05.2019 ZÁPISNICA okrskovej volebnej komiesie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Euróskeho parlamentu, konaných dňa 25.5.2019 26.05.2019 voľby
21.05.2019

Oznamujeme občanom, že obecný úrad Prašník

bude dňa 23. mája 2019 (štvrtok)

z dôvodu školenia zamestnancov zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.

21.05.2019 oznam
17.05.2019

Pracovná ponuka v regióne:

INALFA ROOF SYSTEMS GROUP

hľadá operátorov výroby

  inzercia
06.05.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 06.05.2019  
26.04.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 26.04.2019  
24.04.2019 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2019/00177 24.04.2019  
18.04.2019

Uznesenia z 3. zasadania obecného zastupiteľstva v Prašníku zo dňa 18.04.2019

Príloha: Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o podmiekach prideľovania nájomných bytov na území obce Prašník
 

23.04.2019 uznesenia
15.04.2018 Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 18.04.2019 o 17.00 hod.   pozvánka OZ
09.04.2019

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie

č.j. OUP-S2019/00044-He

09.04.2019  
03.04.2019

Zápis detí do MŠ Prašník

Pre školský rok 2019/2020

03.04.2019
28.03.2019 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku obce 28.03.2019 verejná súťaž
28.03.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2019 28.03.2019  
28.03.2019

Návrh Dodatku č. 2 k VZN 1/2014

o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Prašník

príloha

28.03.2019  
25.03.2019 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2019/00134 25.03.2019  
18.03.2019 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2019/00126 18.03.2019  
17.03.2019 Výsledky volieb prezidenta SR v okrsku č. 1 obce prašník, I. kolo, konané dňa 16.3.2019   voľby
12.03.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby OUP-S2018/00599-Ma/R, zo dňa 28.2.2019 12.03.2019  
21.02.2019

Obec Prašník v zmysle uznesení OcZ č. 32/II/2019 a č. 33/II/2019 zo dňa 21.2.2019 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku obce zapísanom na LV č..1800 (viď prílohy)

Príloha: Podmienky OVS

Príloha: Vzor kúpnej zmluvy

01.03.2019

verejná

súťaž

21.02.2019

Uznesenia z 2. zasadania obecného zastupiteľstva v Prašníku zo dňa 21.02.2019

Príloha č. 1

Príloha č. 2

28.02.2019 uznesenia
28.02.2019 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 28.02.2019  
28.02.2019 Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 28.02.2019  
18.02.2019 Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 21.02.2019 18.02.2019

pozvánka

OZ

01.02.2019 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 01.02.2019  
31.1.2019

Rozhodnutie - návrh na vydanie stavebného povolenia

č.j. OUP-S 2019/00044-He

31.01.2019  
31.1.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania a      upustenie od ústneho konania

č.j. OUP-S 2019/00044-He

31.01.2019 oznam
20.12.2018

Obecné zastupiteľstvo

– vyhlasuje –

na deň 21.2.201917,00 hod

voľbu hlavného kontrolóra

na pracovný úväzok  0,2 podľa zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Voľba sa uskutoční v kancelárii starostu obce na obecnom úrade v Prašníku.

14.01.2019 konkurz
08.01.2019     Termíny odvozu tetrapakov 1. polrok 2019     08.01.2019  
08.01.2019     Temíny odvozu papiera 1. polrok 2019 08.01.2019  
08.01.2019     Termíny odvozu kovov 1. polrok 2019 08.01.2019  
08.01.2019     Termíny odvozu plastov 1. polrok 2019 08.01.2019  
08.01.2019     Termíny odvozu skla 1.polrok 2019 08.01.2019  
07.01.2019     Ples Športovcov - 26. januára 2019 07.01.2019  
02.01.2019      Návrh na zrušenie trvalého pobytu       02.01.2019                   

 

 

Elektronická úradná tabuľa 2018

dátum

oznam

vyvesené pozn.
20.12.2018

Uznesenia

z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva 

v Prašníku konaného dňa 20.12.2018

27.12.2018  
20.12.2018

Vážení občania !

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Prašník bude od 21.12.2018 do 3.1.2019 z dôvodu čerpania dovolenky

z a t v o r e n ý !

Ďakujeme za pochopenie a prejeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2019!

   
17.12.2018

Vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica bude počas vianočných a novoročných sviatkov vo štvrtok 27.12.2018 a v stredu 02.01.2019.

   
17.12.2018 Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník    
12.12.2018 Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 10.12.2018 v Malej zasadačke OcÚ    
12.12.2018

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

č.j. OUP-S2018/00599-Ma/OZK

12.12.2018 Konanie
03.12.2018

Pozvánka

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

03.12.2018  
30.11.2018

OZNAMY

Bohoslužby v Advente a počas Vianoc v roku 2018 v CZ ECAV Vrbové

30.11.2018 Oznam
30.11.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník, č.j. OUP-S2018/00606 30.11.2018  
30.11.2018 Návrh - Finančný rozpočet Obce Prašník na roky 2019-2021 30.11.2018  
22.11.2018 Návrh na zmenu hranice poľovného revíru Zverník Baraní dvor - Výzva na doplnenie podania a rozhodnutie o prerušení konania 22.11.2018  
15.11.2018 Návrh na zrušenie Trvalého pobytu 15.11.2018  
12.11.2018

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie Športovec roka Trnavského samosprávneho kraja 2018

12.11.2018  
11.11.2018 Zápisnica o výsledku volieb v obci Prašník do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018   Výsledky volieb 2018
09.11.2018

Prerušenie distribúcie elektriny - Oboznámenie verejnosti

LOKA Prašník stred

LOKA Na Sychrovoch

LOKA Borová Hora, LOKA Mlyn Dobrovodských

LOKA Borová Hora a Grnča

09.11.2018 Oznam
08.11.2018 Návrh na zrušenie trvalého pobytu 08.11.2018  
08.11.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. OUP-S2018/00593 08.11.2018 Konanie
31.10.2018 Verejná vyhláška - Doručenie písomností 31.10.2018 Verejná vyhláška
22.10.2018

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

zimné obdobie

  oznam
19.10.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník č.j. OUP-S2018/00582 19.10.2018 Konanie
17.10.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník č.j. OUP-S2018/00578 17.10.2018 Konanie
16.10.2018

Rozhodnutie č.j. OUP -S2018/00548-Mi/R-PP

platnosť rozhodnutia o umiestení líniovej stavby "Realizácia optických sietí, klaster Vrbové, obec Prašník a Šípkové" sa predlžuje do 05.11.2021

  konanie
12.10.2018 Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 11.10.2018 12.10.2018  
8.10.2018 Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2018 o 17.00 hod. v kancelárií starostu obce. 9.10.2018  
8.10.2018

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník

č.j. OUP-S2018/00570

8.10.2018 Konanie
8.10.2018

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník

č.j. OUP-S2018/00324

8.10.2018 Konanie
8.10.2018

POZOR ZMENA TERMÍNU

Čipovanie a očkovanie psov proti besnote

27.10.2018 (sobota)

viac info tu

   
02.10.2018

Zmena hranice poľovného revíru Zvernica Baraní dvor - oznámenie o začatí konania

OU-PN-PLO-2018/006380

Verejná vyhláška

02.10.2018 OÚ PN
01.10.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú. Prašník, č.j. OUP-S2018/00564 01.10.2018 Konanie

dátum

oznam

vyvesené pozn.
12.09.2018

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

OUP-S2018/00548

Verejná vyhláška

12.09.2018 Verejná vyhláška
20.09.2018

Pozvánka na priateľský futbalový zápas výberu starostov/primátorov pri príležitosti 100. rokov vzniku Československa

SLOVNESKO:ČESKO

12.10.2018 o 15:00 hod.

Futbalový štadión FC Nitra

20.9.2018 Pozvánka
19.09.2018

Zmena hranice poľovného revíru Zvernica Baraní dvor - oznámenie o začatí konania

č.j. OUP-S2018/00556

19.09.2018 Verejná vyhláška
17.09.2018

Oprava Rozhodnutia - Oznámenie

č.j. OUP-S2018/00416-Mi/OR

17.09.2018 Verejná vyhláška
10.09.2018

 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

 

10.09.2018  
05.09.2018

Oznamujeme Vám, že pošta Prašník bude 37 kalendárny týždeň od 10. -14.septembra 2018 otvorená z technických príčin v zmenených úradných hodinách, a to:

Po, Ut ,Štv, Pia  od 7.00 - 10.00

Streda od 7.00 - 10.00    16.00 - 17.00

 

POŠTA

Prašník

03.09.2018

Neschválenie výberového konania

Terénny sociálny pracovník

  MV SR
28.8.2018

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obecný úrad Prašník bude vo štvrtok 30. augusta 2018

 z dôvodu čerpania dovolenky  ZATVORENÝ !

  OZNAM
27.8.2018

Obecný úrad Podkylava ponúka na TPP pozíciu samostatnej odbornej referentky obce s nástupom od 10/2018, príp. dohoda,

Požadované minimálne stredoškolské vzdelanie, prax v odbore a ekonomického zameranie vítaná, ochota neustáleho zdokonaľovania sa, pomoc a kladný prístup pri práci s ľuďmi, vodičský preukaz, PC zručnosť (MS Office - Word, PowerPoint, Excel, D COM, Outlook), platové podmienky podľa tabuľkové zaradenie vo verejnom sektore + príplatok.

Viac informácií a životopis môžete zasielať na adresu Obecný úrad Podkylava, Podkylava 6, 916 16, telefonický kontakt 0908 809 942,

032 7786 173.

27.8.2018  
23.8.2018

Podanie kandidátnych a delegačných listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

e-mailová adresa:obecprasnik@prasnik.sk 

OZNAM VOĽBY 2018
27.7.2018

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie

č.j. OUP-S2018/00416-Mi

22.8.2018 Verejné vyhláška
20.08.2018

Spoločnosť TAVOS informuje občanov, že dňa 23.08.2018 t.j. vo štvrtok bude z dôvodu poruchy na

Dolnej a Hornej Pustej Vsi odstávka vody a to v čase od 8:30 – 13:00 hod. Za pochopenie ďakujeme!

20.08.2018  
13.08.2018

Pozvánka na I.ročník Memoriálu Adrianky Boorovej

13.08.2018  
13.08.2018 Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 9.8.2018 13.8.2018  
07.08.2018

Oznam

Z dôvodu vysokých teplôt bude Obecný úrad

od stredy 08.08.2018 do piatku 10.08.2018

OTVORENÝ

od 07:00 h. do 13:00 h. – nepretržite.

07.08.2018  
06.08.2018 Pozvánka na 6.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník , ktoré sa uskutoční dňa 09.08.2018 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce 06.08.2018 Pozvánka
01.08.2018

Oznam

v súlade s vyhláškou MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci Vám oznamujeme,

 

že v dňoch od 01. augusta 2018 (t.j. streda) do 03.augusta 2018 (t.j. piatok)

bude Obecný úrad v Prašníku otvorený od 7.00 do 12.00 hodiny!

 

01.08.2018  
01.08.2018

Zmena termínu Obecného zastupisteľstva !!!

Vážený občania, oznamujeme Vám že 6. riadne zasadnutie OZ Obce Prašník, sa bude konať dňa 09.08.2018 o 18.00 hod. v kancelárií starostu obce.

   
31.07.2018

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Piešťanoch  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

 

v územnom obvode okresu Piešťany a Hlohovec

 

od 31. júla 2018, 10:00 hod.  do odvolania

   
12.07.2018

Oznam o vyhlásení výberového konania

na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

12.07.2018 Oznam
11.07.2018

Oznam

ZO JDS Prašník  organizuje zájazd na kultúrne predstavenie

,, Malý veľký muž´´

v podaní Radošinského naivného divadla ,

ktoré bude  na amfiteátri pod vrchom Roh - Lubina, dňa 1.9.2018 so začiatkom o 19:30 hod.

Poplatok pre nečlenov je 15 Eur.

V prípade záujmu sa môžete do 20.07.2018 prihlásiť u pani Ľudky Sakovej alebo u pani Zitky Noskovej

11.07.2018 Oznam
10.07.2018

Inromácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí - dátum a čas konania volieb, právo voliť a byt volený

  VoĽby 2018
09.07.2018

Verejná vyhláška

Rozhodnutie

č.j. S2018/00462/2-Ma/RZT

10.07.2018 Verejná vyhláška
09.07.2018

Verejná vyhláška

Rozhodnutie

č.j. S2018/00462/1-Ma/RZT

10.07.2018 Verejná vyhláška
02.07.2018

Vážení obyvatelia obce,

dňa 04.07.2018 o 14.00 hod sa uskutoční stretnutie zamestnancov spoločnosti Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., so sídlom J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové, IČO: 36 269 727 so správcom konkurznej podstaty v priestoroch tzv. kúrie mesta Vrbové, za účelom riešenia zamestnaneckých pomerov a dávok z garančného fondu spoločnosti. Prosíme Vás, aby ste o pripravovanom stretnutí informovali kolegov a príbuzných kolegov, ktorí boli zamestnancami spoločnosti Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o..

02.07.2018 Oznam
27.06.2018

OZNAM

Vážení občania oznamujeme Vám, že Obecný úrad Prašník bude dňa

28.06.2018 t.j. vo štvrtok

 z dôvodu školenia zamestnancov  ZATVORENÝ

27.06.2018  
25.06.2018

OZNAM

ZO JDS Prašník OZNAMUJE,

že dňa 28.06.2018 t.j. vo štvrtok organizuje zájazd do Podhájskej.

Odchod bude o 7:00 hod. spred Obecného úradu Prašník.

Prihlásiť sa treba do stredy u:

p. Ľudky Sakovej

p. Zitky Niskovej

Poplatok pre členov je 5,00 Eur.

Poplatok pre nečlenov je 12,00 Eur.

25.06.2018  
19.06.2018

OŠK Prašník Vás srdečne pozýva na futbalový deň, ktorý bude 7.7.2018

Viac informáciítu

   
18.06.2018 Nakopni leto 2018 18.06.2018

 

Pozvánka

 

15.06.2018 Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku konaného dňa 14.06.2018 15.06.2018  
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Piešťanoch  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

 

v územnom obvode okresu Piešťany a Hlohovec

 

od 15. júna 2018, 08:00 hod.  do odvolania

 

zásady protipožiarnej bezpečnosti viď. príloha.

   
13.6.2018

OZNAM

ZO JDS Prašník OZNAMUJE,

že dňa 19.6.2018 t.j. v utorok organizuje zájazd do Podhájskej. Doprava osobnými autami.

Prihlásiť sa treba do nedele u:

p. Ľudky Sakovej

p. Alžbety Noskovej

p. Vlasty Kázikovej

Poplatok pre členovej je 5,00 Eur.

Poplatok pre nečlenov je 11,00 Eur.

 

Zároveň Vás ZO JDS Prašník srdečne pozýva na prehliadku speváckych súborov dôchodcov, ktorá sa uskutoční dňa 21.6.2018 t.j. vo štvrtok so začiatkom o 16:00 hod. v hudobnom pavilóne Piešťanského parku. Dopravu si každý zabezpečí individuálne.

 

13.6.2018  
11062018

Pozvánka

na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2018 o 17:00 hod. v kancelárii starsotu obce
 

11062018 Pozvánka
04.06.2018

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obecný úrad bude z dôvodu školenia zamestnancov od 06.06.2018 do 08.6.2018

ZATVORENÝ.

Mimoriadne bude otvorený dňa 05.06.2018 t.j. v utorok od 08:00 – 15:30 hod.

04.06.2018 Oznam

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

copyright 2010 obec Prašník