Elektronická úradná tabuľa 2018 - pokrač.

 

dátum

oznam

vyvesené pozn.
30.5.2018 Bohoslužby v mesiaci Jún    
30.05.2018 Záverečný účet obce Prašník za rok 2017 30.05.2018  
25.05.2018

Inzerát

Obec Prašník prijme do zamestnania na trvalý pracovný pomer účtovníka/čku s nástupom od 1.8.2018. Požiadavky: minimálne ukončené stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania a 5 rokov praxe v podvojnom účtovníctve. Žiadosti vrátane štruktúrovaného životopisu zasielajte na adresu: Obec  Prašník, Prašník č. 93, 922 11 Prašník do 15.7.2018.

25.05.2018  
 

OZNAM

Vážení občania, dňa 5. júna 2018 /utorok/ sa uskutoční vývoz smetných nádob na komunálny odpad!

Od tohto dňa sa budú však vyvážať iba smetné nádoby s platnými nálepkami na rok 2018.

Kto neuhradil ešte poplatok za komunálny odpad, treba tak urobiť čo najskôr!

   
18.05.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

č.j. S2018/00462/1-Ma/Ozk

23.05.2018 Konanie
18.05.2018

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania

č.j. S2018/00462/2-Ma/Ozk

23.05.2018 Konanie
23052018

OZNAM

 

ZO JDS oznamuje členom,

 

že dňa 29.5.2018 (t.j. v utorok) sa koná zájazd

 

do Banskej Štiavnice a Svätého Antola

 

  v spolupráci s JDS Šterusy.

 

Cena zájazdu je 6,00 Eur.

 

 Prihlásiť sa treba u pani Ilavskej na

 

 tel. č. 0908 730 196

23052018 Oznam
18052018 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 21052018  
17.05.2018 Uznesenia z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 16.05.2018    
14.05.2018

Pozvánka na zasadnutie 4. riadne OZ, ktoré sa bude konať dňa 16.05.2018 o 19.00 hod. 

v kancelárii starostu.

   
03.05.2018

Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov bude

Obecný úrad dňa 7.5.2018, t.j. v pondelok  

ZATVORENÝ

03.05.2018 Oznam
03.05.2018

Oznámenie

Postrek repky ozimnej

RPD Prašník

3.5.2018 Oznam
27.4.2018 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku obce v časti Dúbrava 27.4.2018  
24.4.2018

Obec Prašník Vás srdečne pozýva na TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA,

ktoré sa uskutoční

dňa 30.apríla 2018 o 17,30 hod.

pred obecným úradom Prašník

24.4.2018 Pozvánka
24.4.2018

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám,

že vývoz komunáleho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadá na sviatok 8.mája, z toho dôvodu bude vývoz KO zrealizovaný 9.mája ,

t.j. v stredu

24.4.2018 Oznam
23.04.2018

Verejná vyhláška

IFF spoločnosť,a.s. zvoláva Zhromaždenie vlasntíkov poľovníckych pozemkov Zvernica Baraní dvor, ktoré sa bude konať dňa 3.5.2018 o 10:00 hod. v sídle Notárskeho úradu v Bratislave.

   
18.04.2018 Návrh na zrušenie trvalého pobytu 18.04.2018  
17.04.2018

Festival Mórica Beňovského

dňa: 21.apríla 2018 o 19:00 hod.

v Evanjelickom kostole vo Vrbovom

,,Eiener Tafel Musik´´

Collegium Wartberg 430

Ján Prievozník - violone

Plagát tu

14.04.2018 Pozvánka
06.04.2018

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

č.j. OUP-S2018/00257-Da

17.04.2018 Konanie
13.04.2018 Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia OZ v Prašníku, konaného dňa 12.4.2018 13.04.2018  
10.4.2018 Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktoré sa uskutoční dňa 12.4.2018 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce 10.4.2018 Pozvánka
09.04.2018

Vážení spoluobčania,

dávame Vám do pozornosti, že naša obec disponuje novým rozhlasovým zariadením, ktoré ponúka funkciu: ,,zaslanie Oznamu občanom smskou/e-mailom´´. Preto si Vás dovoľujeme informovať o možnosti, že v prípade nahlásenia Vášho mobilného telefónneho čísla, prípadne e-mailovej adresy, Vám môžeme Oznamy zasielať formou sms správy či emailovej správy. Vaše osobné údaje budú výlučne použité len na tento účel.

Čo musíte pre to urobiť?Stačí ak prídete na obecný úrad , nahlásite nám Vaše telefónne číslo/ e-mailovú adresu a podpíšete nám súhlas na poskytnutie ochrany osobných údajov, ktoré budú výlučne použité len v rámci kontaktovania Vás prostredníctvom rozhlasového zariadenia VM Florian smskou/emailom.

vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov tu

  Oznam
06.04.2018

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že z dôvodu školenie pracovníkov OPS CHtelnica sa vývoz KO  dňa 10. apríla neuskutoční. Vývoz komunálneho odpadu bude zrealizovaný  11.apríla

t.j. v stredu.

Za pochopenie ďakujeme.

06.04.2018 Oznam
03.04.2018 Obec Prašník - správca daní a poplatkov oznamuje občanom, že Rozhodnutia o miestnych daniach a Rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018, si môžu občania osobne prevziať v úradných hodinách na Obecnom úrade v Prašníku. Po uhradení poplatku za KO 2018, každá rodina obdrží na Obecnom úrade nalepovaciu známku na smetnú nádobu. 03.04.2018 Oznam
03.04.2018 Rozpis Bohoslužieb v mesiaci Apríl konané v CZ ECAV na Slovensku Vrbové 03.04.2018  
03.04.2018 Zápis detí do MŠ Prašník pre školský rok 2018/2019 03.04.2018  
28.3.2018 Uznesenia z 2. riadneho OZ v Prašníku, konaného dňa 27.03.2018    
28.3.2018

Obec Prašník

 vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až § 288 Obchodnného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce a to budovy reštaurácie Dúbrava Prašník zapísaných na LV č. 1800 v zmysle uznesenia OcZ               

č. 15/III/2018 zo dňa 27.3.2018 a

vyzýva

na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy o nájme za podmienok schálených uznesením OcZ č. 16/III/2018 zo dňa 27.3.2018

Podmienky obchodnej verejnej súťaže tu

vzor nájomnej zmluvy tu

28.3.2018  
27.3.2018

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám , že Obecný úrad bude zajtra t.j. v stredu 28. marca z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie v dopoludňajších hodinách zatvorený.

Otvorený bude od 13:00 - 17:00 hod.

27.3.2018 Oznam
22.3.2018 Pozvánka na 2.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Prašník, ktoré sa bude konať dňa 27.3.2018 o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce    
22.3.2018 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku obce v časti Dúbrava 22.3.2018  
20.3.2018

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že od zajtra 21.3.2018 bude pracovníčka západoslovenskej energetiky vykonávať odpočty elektromerov v domácnostiach.

Poprosíme psrístupniť alebo zanechať stav elektromera.

20.03.2018 Oznam
14.03.2018

Rozhodnutie - povolenie odstránenia stavby

,,Rodinný dom s.č. 273 na pozemku parc.č. 9144 v obci Prašník, k.ú. Prašník´´

19.03.2018 Verejná vyhláška
12.03.2018 Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 2018 12.03.2018  
05.03.2018

Informácia o začatom psrávnom konaní

č.j. OUP-S2018/00395

05.03.2018 Konanie
02.03.2018 Bohoslužby v Marci 2018 v CZ ECAV Vrbové 02.03.2018 Oznam
02.03.2018

Zmena otvoracích hodín Pošty Prašník v dňoch od 5.marca do 9.marca 2018

5. marca- od 7:00-10:00

6.marca - od 7:00-10:00

7. marca od 7:00-9:00 a od 16:00-17:00

8.marca - od 7:00-10:00

9.marca - od 7:00-10:00

02.03.2018 Oznam
27.02.2018 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 27.02.2018 Oznam
21.02.2018 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 26.02.2018 Oznam
22.02.2018

Vážení spoluobčania,

Potraviny CBA Vám oznamujú, že Vašu nazbieranú zľavu na zákaznickej karte si môžete čerpať na predajni Vrbové, M.A.Beňovského 353/15

22.02.2018 Oznam
20.02.2018

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

č.j. OUP-S2018/00257-Ba/Ozk

21.02.2018 konanie
15.02.2018

Obec Prašník

vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až §288 Obchodnného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Prašník zapísaných na LV č. 1800 v zmysle uznesenia OcZ č. 12/II/2018 zo dňa 8.2.2018 a vyzýva

na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy o nájme za podmienok schálených uznesením OcZ č. 13/II/2018 zo dňa 8.2.2018

Podmienky obchodnej verejnej súťaže tu

15.02.2018 Výzva
15.02.2018

Vážení spoluobčania,spoločnosť EKOway s.r.o bude dňa 28.02.2018 v našej obci realizovať zber papiera. Pripravený papier netreba nikam voziť, spoločnosť, ktorá ho bude vykupovať si ho od Vás preberie priamo pred Vašim domom. Auto výkupcu budev čase od 15:00 hod. obchádzať okolo Vašich domov. Vykupujú noviny, bežný papier, časopisy, letáky, zošity či knihy bez tvrdého obalu. Papier je možné predať alebo vymeniť za toaletný papier alebo hygienické vreckovky. Pripravený papier vyložte pred bránu Vášho domu. Kartón sa nevykupuje.

tel. kontakt na spoločnosť: 0917 980 989

15.02.2018 Oznam
14.02.2018

Informácia o začatom správnom konaní

č.j. OUP- S2018/00358, R.č. 2018/170

14.02.2018 Konanie
09.02.2018

UZNESENIA

z 1. riadneho Obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.2.2018

09.02.2018  
06.02.2018

Pozvánka na zdravotnú prednášku o bylinkách a mastičkách

06.02.2018 Pozvánka
05.02.2018 Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník, ktroré sa uskutoční dňa 08.02.2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce    
01.02.2018

Bohoslužby v mesiaci Február v CZ ECAV Vrbové

01.02.2018 Oznam
30.01.2018 Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Prašník č.j. OUP-S2018/00324 30.01.2018 Konanie
17.01.2018 Bohoslužby v mesiaci Január v CZ ECAV  Vrbové

17.01.2018

Oznam
10.01.2018

Rohodnutie

č.j. OUP-S2018/00257 - Ba/ROP

17.01.2018 Verejná vyhláška

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

 

 

 


 

Archív elektronickej úradnej tabule za rok 2017

a roky 2011 až 2016  nájdete TU

  

copyright 2010 obec Prašník