Oficiálne stránky obce. Pravideľne sú aktualizované sekcie: Aktuality, Úvod, Elektronická úradná tabuľa, Kalendár podujatí, Dokumenty (FA, VZN,...), Fotogaléria. Posledná aktualizácia webu: 23.10.2020 

OKTÓBER

mesiac úcty k starším - aj tento rok si nezabudnime uctiť našich seniorov

 

 

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

15.10.2020:  Obecný úrad Prašník bude z dôvodu opatrení ÚVZSR až do odvolania otvorený pre verejnosť  nasledovne:

 

pondelok   08:00 - 11:30  a  13:00 - 15:30

streda        08:00 - 11:30  a  13:00 - 17:00

 

Občania môžu svoje záležitosti mimo stránkových hodín vybavovať telefonicky a prostredníctvom mailov: 033/7780534, 0917190047,  obecprasnik@prasnik.sk

Všetky tlačivá, informácie a kontakty na zodpovedných pracovníkov získate na internetovej stránke www.prasnik.sk/tlaciva/

 

14.10.2020:  Z dôvodu výmeny vodomeru na hlavnom vodovodnom potrubí,  bude v piatok 16.10.2020 čase od 8:00 - 10:00 odstavená voda v lokalite Horná a Dolná Pustá Ves. Vyzývame občanov, aby si na túto dobu zabezpečili nevyhnutné množstvo vody.

 

01.10.2020: Covid 19 - nové nariadenie vlády SR a ÚVZSR platné od 1.10.2020 si môžete prečítať na úradnej tabuli.

 

30.09.2020: Covid 19 - nové nariadenie ÚVZSR platné od 1.10.2020 si môžete prečítať TU.

Príkaz starostu č. 03/2020 - Opatrenie ohľadne zamedzenia šírenia koronavírusu COVID - 19 obci Pašník.

 

14.09.2020: Komunálny odpad - vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadá na sviatok 15. septembra a preto bude vývoz KO zrealizovaný nasledujúci pracovný deň v stredu 16. septembra 2020.

 

07.09.2020: OcÚ Prašník oznamuje občanom, že z dôvodu školenia zamestnancov bude obecný úrad v dňoch 09.09.2020 (v stredu) a 10.09.2020 (vo štvrtok) zatvorený. Ďakujeme za porozumenie.

 


 

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

31.08.2020: Komunálny odpad: vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadá na sviatok 1. septembra a preto bude vývoz KO zrealizovaný nasledujúci deň v stredu 2. septembra.

 

19.08.2020: Oslavy 76. výročia SNP  boli pôvodne plánované s tradičným slávnostným programom na sobotu 29. augusta 2020 v amfiteátri SNP v Prašníku - Pustej Vsi.

V zmysle opatrení ÚVZ SR je podujatie zrušené!

 

27.07.2020: Verejné osvetlenie: Oznamujeme občanom, že obec Prašník plánuje opravu a údržbu verejného osvetlenia v našej obci. Prosíme preto občanov, aby prípadné poruchy na verejnom osvetlení nahlásili čo najskôr buď telefonicky na číslo obecného úradu 033 7780 534 alebo mailom na adresu: obecprasnik@prasnik.sk. Je potrebné uviesť číslo domu a lokalitu, kde sa nefunkčné verejné osvetlenie nachádza. Ďakujeme.

 


 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 

 

Ochrana osobných údajov - obec Prašník, povinné informovanie

 

 

copyright 2010 obec Prašník