* * *

Vianočné svetlo z Betlehema k nám príde v piatok 23.12.2016

o 13:35 pred Obecný úrad

 

* * *

 

 

* * *

...prípravy sú v plnom prúde. Začíname v piatok 16.12.2016 o 16:30

a pokračujeme v sobotu 17.12.2016 od 15:30

Tešíme sa na Vás!

 


 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prašníku

schválilo na svojom 7. zasadnutí

rozpočet obce na rok 2017.

Pozrieť si ho môžete na Úradnej tabuli TU

 

 

 

 


 

Milí spoluobčania a aj obyvatelia v okolí!

Srdečne Vás všetkých pozývame na naše tradičné

Prašnícke vianočné trhy - už tento piatok a sobotu!!!

 

* * *

 


 

Milé deti z Prašníka,

srdečne vás všetky pozývame

na rozsvietenie vianočného stromčeka

pred Obecným úradom.

Stromček príde rozsvietiť

Mikuláš s anjelom a čertom

v utorok 6. 12. 2016

okolo 16:15 hod.

Tešíme sa na vás!

 


 

 

Október - mesiac úcty k starším

 

 

Obecný úrad Prašník a Jednota  dôchodcov Vás srdečne pozývajú na Slávnostné posedenie pre seniorov, ktoré sa uskutoční dňa 4. novembra 2016 o 15:30  v miestnom kultúrnom dome.

Program: zahájenie, vystúpenie detí z MŠ, príhovor starostu, blahoželanie jubilantom, vystúpenie súboru Holeška a posedenie s občerstvením.

Tešíme sa na Vás, milí naši seniori!

 

 


 


 

 

Občianske združenie Deti z Prašníka

Turistické združenie Hora Prašník

 

organizujú v sobotu 01.10. 2016 brigádu - budeme čistiť prírodnú rezerváciu Čerenec od odpadu a náletových drevín. Zraz je o 8:00 ráno pred OcÚ Prašník. Brigádu zastrešuje správca CHKO Malé Karpaty pán Marko. Prosím prineste si pracovné rukavice a kto má možnosť aj záhradné nožnice.

Za Vašu účasť a pomoc vopred ďakujeme!

 

* * *

Oznam o zbere papiera:

Riaditeľka MŠ v Prašníku prosí všetkých občanov našej obce o podporu materskej školy formou zberu starého papiera. Kontajner na zber papiera je pristavený do konca septembra 2016 pri materskej škole. Zbierajú sa papiere, noviny, časopisy a staré knihy (nie kartóny). Z výťažku za zber nakúpime našim deťom nové hračky a pomôcky.

Za Vašu podporu srdečne ďakujeme!

 

* * *

Pozvánka na oslavy SNP

Milí spoluobčania, všetkých Vás srdečne pozývame na tradičné oslavy výročia SNP, ktoré sa budú konať v sobotu 27. augusta 2016 v nádhernom prostredí amfiteátra Prašník - Pustá Ves:

* * *

Staršie záznamy z úvodnej stránky nájdete v Archíve alebo kliknite TU

 

copyright 2010 obec Prašník