Oficiálne stránky obce. Pravideľne sú aktualizované sekcie: Aktuality, Úvod, Elektronická úradná tabuľa, Kalendár podujatí, Dokumenty (FA, VZN,...), Fotogaléria. Posledná aktualizácia webu: 15.02.2019


 

 


 

 


 

 


 

...boli sme stvorení pomáhať blížnemu a keď to nevieme alebo

nedokážeme, tak aspoň nikomu neubližujme:

(zdroj: www.piestanskydennik.sk)

 


 

 


 

 


 

Príďte spoločne prívítať nový rok 2019 silvestrovským ohňostrojom

31.12.2018 od 23:00 pri obecnom úrade!

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Príhovor starostu obce Prašník

 

"Vážení spoluobčania, dovoľte mi prosím krátko sa Vám prihovoriť!

Dňa 10.11.2018 sa konali na Slovensku voľby do orgánov samosprávy miest a obcí. Občania mali možnosť voliť primátorov miest, starostov obcí a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Starostu v našej obci ste vyberali zo štyroch kandidátov, ktorí sa Vám predstavili v predvolebnej kampani. Chcem vám poďakovať za prejavenú dôveru a hlasy, ktoré ma nominovali na post starostu obce Prašník už piaty krát. Teším sa z vysokej volebnej účasti, ktorá presiahla 65 %. Verím, že spolu s novozvolenými poslancami OZ budeme robiť tie najlepšie rozhodnutia v prospech nás všetkých, ktorí tu žijeme. Touto cestou ďakujem za spoluprácu všetkým zamestnancom obce, končiacim poslancom OZ, členom miestnych organizácií, členom ŠK, Dobrovoľným hasičom, Speváckemu súboru Holeška, Materskej škôlke, ďakujem mojej mame za výchovu, manželke a synom za dlhoročnú podporu a trpezlivosť.

Prajem všetkým pevné zdravie, znášanlivosť a rodinnú pohodu.

Ďakujem."

                                                                                                       Emil Škodáček

 

(príhovor bol odvysielaný v obecnom rozhlase vo štvrtok 15.11.2018)

 


 

 


 

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

copyright 2010 obec Prašník