Oficiálne stránky obce. Pravideľne sú aktualizované sekcie: Aktuality, Úvod, Elektronická úradná tabuľa, Kalendár podujatí, Dokumenty (FA, VZN,...), Fotogaléria. Posledná aktualizácia webu: 23.11.2020


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

23.11.2020:   Trnavská vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí bude v utorok 24.11.2020 odstavený hlavný prívod vody v obci Prašník v čase od 8:00  do odstránenia poruchy. O ukončení odstávky Vás budeme informovať. Vyzývame občanov aby si na túto dobu zabezpečili nevyhnutné množstvo vody.

 

13.11.2020:   Oznamujeme občanom zmenu vývozu komunálneho odpadu:  v utorok 17.11.2020 je štátny sviatok, pravidelný vývoz komunálneho odpadu sa preto mimoriadne uskutoční v pondelok 16.11.2020.

 

13.11.2020:   V pondelok 16.11.2020 bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

 

09.11.2020:  Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo v Piešťanoch odberné miesto pre ľudí, ktorí potrebujú certifikát o absolvovaní antigénového testu na ochorenie covid-19. Odberným miestom pre bezplatné testovanie na ochorenie covid-19  v Piešťanoch je Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, Piešťany.

Odbery v čase od: 10:00 - 13:00. Testovaní dostanú certifikát s výsledkom testu.

 

06.11.2020:   2. kolo celoplošného testovania v našej obci, ktoré bolo plánované v dňoch 7. - 8.11. 2020, sa neuskutoční.

Odôvodnenie: Celoplošné testovanie v druhom kole sa bude týkať iba okresov s podielom pozitívnych prípadov z prvého kola nad 0,70%.  

Podiel pozitívnych prípadov počas prvého celoplošného testovania v okrese Piešťany predstavoval 0,52%, z čoho vyplýva, že v obci Prašník sa druhé celoplošné testovanie na COVID-19 neuskutoční.

 

02.11.2020: Obecný úrad v Prašníku s účinnosťou od 2. novembra 2020 funguje do odvolania v štandardnom režime a stanovuje stránkové hodiny pre verejnosť nasledovne:       

Pondelok   8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

Streda        8:00 - 12:00  a 13:00 - 17:00

Štvrtok       8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

Piatok        8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

 

Pokiaľ je to možné, vybavujte prosím svoje záležitosti prostredníctvom telefonického kontaktu: 033/77 805 34, 0917 190 047 prípadne  mailom na adrese: obecprasnik@prasnik.sk

Pri návšteve obecného úradu prosím dodržujte Vyhlášku č. 16 - Úradu verejného zdravotníctva SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 2.11.2020 05:00 do 09.11.2020 01:00

 

02.11.2020:  Komunálny odpad - v utorok 3. novembra 2020 sa uskutoční pravidelný vývoz smetných nádob komunálneho odpadu. Od tohto dňa do konca kalendárneho roka 2020 sa budú vyvážať smetné nádoby každý týždeň.

 


 

Plošné testovanie - základné informácie

Celoplošné testovanie obyvateľstva na pozitivitu výskytu koronavírusu je naplánované počas 2 víkendov 31.10.-1.11.2020 a 7.11.-8.11.2020

Prinášame vám základné organizačné informácie o tom ako bude prebiehať:

 Testovanie je dobrovoľné.

 Testovanie bude prebiehať v dňoch 31.10.-1.11.2020 a 7.11.-8.11.2020

  •  Testovanie je primárne určené je pre osoby od 10 do 65 rokov, nemusia mať trvalý pobyt v obci, v ktorej sa chcú testovať.
  •  Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Postačí im akýkoľvek doklad totožnosti, občiansky preukaz, pas, deti od 10r. - preukaz poistenca. Na testovaní sa nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb, ani hospitalizovaní pacienti v nemocniciach. Tí budú otestovaní priamo v týchto zariadeniach. 
  •  Testovanie sa odporúča aj osobám, ktoré už prekonali ochorenie COVID-19.
  •  Testovanie prebehne v čase 7:00–12:00 a 13:00–22:00, posledný odber o 21:30.
  •  Obec zabezpečí vhodné odberné miesta, ktoré by mali byť identické k počtu volebných okrskov. V našom prípade 1 volebný okrsok, takže bude k dispozícii 1 odberné miesto -  stany v priestoroch zberného dvora pri obecnom úrade.
  •  Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať výlučne zdravotnícky personál.

 

Kompletné informácie o celoplošnom testovaní (priebeh, najčastejšie otázky, aktuality...) nájdete na stránke Ministerstva obrany SR:

www.somzodpovedny.sk

 

Aktualizácia 30.01.2020:

V obci Prašník bude zriadené jedno odberné miesto -  Zberný dvor pri obecnom úrade.

Testovanie bude prebiehať v čase od 7:00  do 22:00.

- 1. technická prestávka od 12:00  do 13:00

- 2. technická prestávka od 18:00  do 19:00

Posledný odber bude uskutočnený o 21:30.

Testovanie bude prebiehať v poradí v akom sa dostavíte. Pri testovaní je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Deti od 10 rokov, ktoré ešte nemajú občiansky preukaz sa budú preukazovať kartičkou poistenca.

Oceníme, keď budete chodiť priebežne, podobne ako pri voľbách. Informácie priamo z odberného miesta Vám budeme podávať priebežne prostredníctvom priameho hlásenia miestneho rozhlasu. SMS správy v testovacích dňoch nebude možné z odosielať.

Prosíme občanov, aby na testovanie pokiaľ je to možné prišli pešo, očakávame problémy s parkovaním, pre nedostatok parkovacích miest.

Odberné miesto bude pre zabezpečenie bezpečnosti testovania vytvorené vonku v stanoch. Stanové priestory budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky bude odoberať iba zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať bezpečnostné zložky. Všetkých Vás prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Veríme, že túto náročnú akciu Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie s Vašou pomocou zvládneme testovanie prebehne bezproblémovo.

Obyvatelia Šípkového sa nebudú testovať na Prašníku, z rozhodnutia vlády SR , bude mať obec Šípkové vlastné odberné miesto.

 

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

28.10.2020: Vážení občania, akcia Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie prebehne v termíne od 31.10. - 01.11. 2020 a 07. - 08.11. 2020.

V obci Prašník bude zriadené jedno odberné miesto -  Zberný dvor pri obecnom úrade.

Testovanie bude prebiehať v čase od 7:00 do 22:00. Posledný odber sa uskutoční o 21:30.

Testovanie bude prebiehať v poradí v akom sa dostavíte. Oceníme, keď budete chodiť priebežne, podobne ako pri voľbách.

Informácie priamo z odberného miesta Vám budeme podávať priebežne prostredníctvom priameho hlásenia miestneho rozhlasu. SMS správy v testovacích dňoch nebude možné z odosielať.

Prosíme občanov aby na testovanie pokiaľ je to možné prišli pešo, očakávame problémy s parkovaním, pre nedostatok parkovacích miest.

Zároveň Vám oznamujeme, že testovacie miesto v Šípkovom podobne ako aj v iných menších obciach bolo zrušené na základe rozhodnutia vlády SR z dôvodu nedostatku zdravotníkov. Obyvatelia Šípkového sa prídu otestovať na Prašník. Prosíme Vás preto o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Odberné miesto bude pre zabezpečenie bezpečnosti testovania vytvorené vonku v stanoch. Stanové priestory budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky bude odoberať iba zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať bezpečnostné zložky. Všetkých Vás prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Veríme, že túto náročnú akciu Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie s Vašou pomocou zvládneme testovanie prebehne bezproblémovo. Ďakujeme.

Viac informácii nájdete na úradnej tabuli.

 

26.10.2020:  Oznamujeme občanom, že z dôvodu vyhlásenia zákazu vychádzania platného na území SR od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020, sú stránkové hodiny OcÚ Prašník pre verejnosť dočasne ZRUŠENÉ.

  

OKTÓBER

mesiac úcty k starším - aj tento rok si nezabudnime uctiť našich seniorov

 

 

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

15.10.2020:  Obecný úrad Prašník bude z dôvodu opatrení ÚVZSR až do odvolania otvorený pre verejnosť  nasledovne:

 

pondelok   08:00 - 11:30  a  13:00 - 15:30

streda        08:00 - 11:30  a  13:00 - 17:00

 

Občania môžu svoje záležitosti mimo stránkových hodín vybavovať telefonicky a prostredníctvom mailov: 033/7780534, 0917190047,  obecprasnik@prasnik.sk

Všetky tlačivá, informácie a kontakty na zodpovedných pracovníkov získate na internetovej stránke www.prasnik.sk/tlaciva/

 

14.10.2020:  Z dôvodu výmeny vodomeru na hlavnom vodovodnom potrubí,  bude v piatok 16.10.2020 čase od 8:00 - 10:00 odstavená voda v lokalite Horná a Dolná Pustá Ves. Vyzývame občanov, aby si na túto dobu zabezpečili nevyhnutné množstvo vody.

 

01.10.2020: Covid 19 - nové nariadenie vlády SR a ÚVZSR platné od 1.10.2020 si môžete prečítať na úradnej tabuli.

 

30.09.2020: Covid 19 - nové nariadenie ÚVZSR platné od 1.10.2020 si môžete prečítať TU.

Príkaz starostu č. 03/2020 - Opatrenie ohľadne zamedzenia šírenia koronavírusu COVID - 19 obci Pašník.

 

14.09.2020: Komunálny odpad - vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadá na sviatok 15. septembra a preto bude vývoz KO zrealizovaný nasledujúci pracovný deň v stredu 16. septembra 2020.

 

07.09.2020: OcÚ Prašník oznamuje občanom, že z dôvodu školenia zamestnancov bude obecný úrad v dňoch 09.09.2020 (v stredu) a 10.09.2020 (vo štvrtok) zatvorený. Ďakujeme za porozumenie.

 


 

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

31.08.2020: Komunálny odpad: vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadá na sviatok 1. septembra a preto bude vývoz KO zrealizovaný nasledujúci deň v stredu 2. septembra.

 

19.08.2020: Oslavy 76. výročia SNP  boli pôvodne plánované s tradičným slávnostným programom na sobotu 29. augusta 2020 v amfiteátri SNP v Prašníku - Pustej Vsi.

V zmysle opatrení ÚVZ SR je podujatie zrušené!

 

27.07.2020: Verejné osvetlenie: Oznamujeme občanom, že obec Prašník plánuje opravu a údržbu verejného osvetlenia v našej obci. Prosíme preto občanov, aby prípadné poruchy na verejnom osvetlení nahlásili čo najskôr buď telefonicky na číslo obecného úradu 033 7780 534 alebo mailom na adresu: obecprasnik@prasnik.sk. Je potrebné uviesť číslo domu a lokalitu, kde sa nefunkčné verejné osvetlenie nachádza. Ďakujeme.

 


 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 

 

Ochrana osobných údajov - obec Prašník, povinné informovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník