Oficiálne stránky obce. Pravideľne sú aktualizované sekcie: Aktuality, Úvod, Elektronická úradná tabuľa, Kalendár podujatí, Dokumenty (FA, VZN,...), Fotogaléria. Posledná aktualizácia webu: 26.01.2021


 

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

25.01.2021    Obecný úrad v Prašníku oznamuje občanom, že z dôvodu pretrvávajúcich opatrení vlády SR bude aj naďalej úrad pre verejenosť ZATVORENÝ predbežne do 05.02.2021. Podnety a požiadavky občanov budú vybavované počas pracovných hodín OcÚ telefonicky na číslach: 0917 190 047, 033 7780 534  alebo elektronicky e-mail: obecprasnik@prasnik.sk. Na podanie listu použite prosím schránku umiestenú na budove OcÚ pri vchode. V prípade zmeny Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

25.01.2021      Výsledky testovania antigénovými testami na COVID-19: sobotného testovania sa v našej obci zúčastnilo celkovo 431 osôb (z toho 80 osôb mimo trvalého alebo prechodného pobytu v obci). Všetky zrealizované testy boli negatívne. O prípadnom konaní ďalšieho kola testovania v našom okrese by sa malo rozhodnúť do štvrtka 28.01.2021.

 


 

 

Obec Prašník bude realizovať testovanie obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami v sobotu 23. januára 2021. Bude vytvorené 1 odberové miesto v budove obecného úradu v malej zasadačke.

Odberový tím bude testovať bez možnosti rezervácie termínu od 7:30 do 20:30 s dvomi plánovanými prestávkami od 12:00-13:00 a 16:45 -17:30.

V čase od 7:30 do 16:45  budú prednostne testovaní občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Prašník. Po čase 17:30 budeme testovať všetkých bez ohľadu na miesto pobytu.

Obyvatelia Prašníka sa môžu prísť testovať kedykoľvek, počas celého odberového dňa.

Výnimku z plošného testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov. Na test  nemusia ísť ani ľudia, ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie covid-19 a lekár im o tom vystaví potvrdenie.

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o prijatých opatreniach nájdete tu: https://korona.gov.sk/

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

07.01.2021:    Obecný úrad v Prašníku bude z dôvodu pretrvávajúcich opatrení vlády SR aj naďalej pre verejenosť ZATVORENÝ a to až do 22.01.2021. Podnety a požiadavky občanov budú v období od 07.01.2021 do 22.01.2021 vybavované iba telefonicky na tel.č.: 0917 190 047, 033 7780 534 alebo elektronicky e-mail: obecprasnik@prasnik.sk. Na podanie listu použite prosím schránku umiestenú na budove OcÚ pri vchode. Ďakujeme za pochopenie.

 

07.01.2021:    Na základe rozhodnutia  obecného zastupiteľstva v Prašníku uskutočneného dňa 10.12.2020, prichádza k zmene intervalu vývozu komunálneho odpadu na rok 2021. Komunálny odpad bude vyvážaný počas celého roku 2021 v dvojtýždňovom intervale a to každý nepárny týždeň. Takže druhý tohtoročný vývoz KO sa uskutoční v utorok 19.01.2021.

Okolité samosprávy pristúpili k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad na rok 2021. Nakoľko obec Prašník nezvýšila poplatky za vývoz KO pre tento rok, pristupuje k uvedenej zmene frekvencie vývozov.

Prosíme spoluobčanov o dôslednejšie separovanie odpadu, aby tým pomohli nielen sebe a obci, ale aj životnému prostrediu. Ďakujeme. 

 


 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 

 

 

Ochrana osobných údajov - obec Prašník, povinné informovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

copyright 2010 obec Prašník