Príďte na slávnostné otvorenie novej lávky cez Podkylavku:

 


 

P O Z V Á N K A  

                                  

na 1. tohtoročné riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať vo štvrtok 08.02.2018 od 17:00 v OcÚ Prašník.

Program zasadnutia bude zverejnený na úradných tabuliach.

 


 

Elektronická komunikácia so samosprávou - obecným úradom:

 


 

Separovaný zber 2018 - začiatkom tohto roka boli v našej obci rozmiestnené kontajnery aj na separovaný zber papiera a onedlho pribudnú aj nádoby na zber kompozitných tetrapakových obalov.

Termíny vývozov jednotlivých kontajnerov a podmienky separovania odpadu si môžete prečítať tu:

 


 

Aj tento rok sa môžete pridať k tradičnému spoločnému výstupu na Klenovú.

Účastníci z okolitých miest a obcí sa stretnú pod vrcholom v čase od 11:30.

 


 

"PIESEŇ O PRAŠNÍKU" - videoklip si môžete pozrieť tu:

 


 

 

 Záznamy úvodnej stránky webu z minulých rokov nájdete

v Archíve alebo kliknite TU 

 

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník