Oficiálne stránky obce. Pravideľne sú aktualizované sekcie: Aktuality, Úvod, Elektronická úradná tabuľa, Kalendár podujatí, Dokumenty (FA, VZN,...), Fotogaléria. Posledná aktualizácia webu: 18.04.2019


 

 


 

  

Realizácia projektu - vo februári a marci 2019 boli dovezené nové stroje pre zberný dvor v rámci projektu "Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník" financovaného z kohézneho fondu v sume 269 178,70 €: traktor, traktorový náves, traktorový nosič kontajnerov, 2ks kontajnerov otvorených 5m3, 4ks kontajnerov otvorených 10m3, teleskopický manipulátor a štiepkovač drevnej hmoty:

 
 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

copyright 2010 obec Prašník