Oficiálne stránky obce. Pravideľne sú aktualizované sekcie: Aktuality, Úvod, Elektronická úradná tabuľa, Kalendár podujatí, Dokumenty (FA, VZN,...), Fotogaléria. Posledná aktualizácia webu: 12.09.2019


 

POZVÁNKA:

 

 


  

Pozvánka na finále INOVECKO-KARPATSKEJ HASIČSKEJ LIGY:

 


 

 

 

Upozorňujeme

všetkých

občanov ako aj

návštevníkov nášho

regiónu

na

 

 

 

 

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

 

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 50m platí prísny zákaz fajčenia a akejkoľvek manipulácie s otvoreným ohňom!

Prosíme venujte zvýšenú pozornosť ochrane prírody pred požiarmi a to najmä v tomto suchom a horúcom počasí!

V prípade spozorovania požiaru ho treba bezodkladne ohlásiť

na tiesňovej linke 112 alebo na linke 150 - hasiči

 


 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

 

 

copyright 2010 obec Prašník