Úvodná stránka obecného webu

(pokrač.)

 

 


 

POZOR, POZOR! Triedime odpad správne?

 

Všetky potrebné informácie nájdete na www.triedime.sk

A pozrite si aj motivačné video ENVI - PAK:

Robíme to pre prírodu - robíme to pre život...

  

     Oslavy SNP 2018 v Prašníku - článok v novinách:

 


 

 


 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO - POZVÁNKA

                                  

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník sa uskutoční

v skoršom termíne už vo štvrtok  09. 08. 2018  o 18:00  v kancelárii starostu.

Pozvánka, program zasadnutia a prijaté uznesenia sú zverejnené na úradných tabuliach.

Zápisnica zo zasadnutia OZ je v prístupná v sekcii DOKUMENTY

 


 

 

Upozorňujeme

všetkých

občanov ako aj

návštevníkov nášho

regiónu,

že je až do odvolania

 

 

 

VYHLÁSENÝ ČAS

ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 50m platí prísny zákaz fajčenia a akejkoľvek manipulácie s otvoreným ohňom!

Prosíme, venujte zvýšenú pozornosť ochrane prírody pred požiarmi!

V prípade spozorovania požiaru ho treba bezodkladne ohlásiť

na tiesnovej linke 112 alebo na linke 150 - hasiči

 


 

ZO JDS Prašník organizuje zájazd na muzikálový príbeh zo života Milana Rastislava Štefánika s názvom "MALÝ VEĽKÝ MUŽ" v podaní Radošinského naivného divadla, ktorý bude v amfiteátri pod vrchom Roh pri obci Lubina v sobotu 1. septembra 2018 so začiatkom o 19:30. Cena zájazdu pre nečlenov je 15 €.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť u pani Ľudky Sakovej

alebo u pani Zitky Noskovej do 20.07.2018.

 


 

Pozvánka pre deti z Prašníka:

 


 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO - POZVÁNKA

                                  

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník sa uskutoční

v riadnom termíne vo štvrtok 14. 06. 2018 o 17:00 v kancelárii starostu.

Pozvánka a program zasadnutia bude zverejnené na úradných tabuliach.

 


 

Krátka terénna prechádzka v okolí rekreačného zariadenia na Dúbrave v Prašníku nadväzuje na prednášku "Stratené prašnícke more", ale samozrejme sa môžu zúčastniť aj tí, ktorí na prednáške neboli. Pretože je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Ukážeme si tak trochu inú mapu. Vysvetlíme, prečo je aj "suchozemcom" užitočné vedieť niečo o mori a jeho sedimentoch. Prejdeme sa dnom kriedového mora a jeho pobrežím. A pri troche šťastia nájdeme aj nejaké fosílie.
Zraz v hasičskej zbrojnici.

 


 

Elektronická komunikácia so samosprávou - obecným úradom:

 


 

Separovaný zber 2018 - v našej obci sú rozmiestnené aj nové kontajnery na separovaný zber papiera a pribudli aj nádoby na zber kompozitných tetrapakových obalov.

Podrobnosti o triedení odpadu a termíny vývozov jednotlivých kontajnerov si môžete prečítať tu:

 


 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník