Úvodná stránka obecného webu

(pokrač.)

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 


Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom našej obce, že v dňoch  5. až 11. augusta 2020 budú z dôvodu vykonávania plánovanej údržby na zariadeniach distribučnej sústavy bez dodávky elektriny postupne všetky lokality v obci Prašník a to podľa nasledovného rozpisu (dátum, čas odstávky, lokalita, čísla domov):

Dňa 05.08.2020 v čase od 08:00 do 10:30   Prašník  - lokalita centrum  Prašníka (PRAŠNÍK č. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 62/-, 63, 66, 68, 68/VE, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 82/VE, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89/D2, 90, 90/D2, 93/VE, 93/VS, 96, 97, 99, 101, 102/VE, 103, 103/VS, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 114/VE, 115, 116, 118, 119/D1, 119/D2, 120/D2, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 132/D2, 135, 138, 139, 140/D1, 140/D2, 140/D3, 140/D5, 142, 144, 145, 146/D2, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 155/OP, 156, 157, 158, 159, 160, 160/VE, 161, 162, 163, 163/ZA, 164, 167, 167/A, 167/BL, 168, 169, 170, 170/VE, 171, 186, 186/OP, 186/VE, 204, 449, 482, 483)

Dňa 05.08.2020 v čase od 12:00 do 14:45   Prašník  - lokalita Grnča (LOKA GRNČA č. 161, 179/-, 426/VE, 426/ZA, 427, 428, 428/VS, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 436/B)

Dňa 06.08.2020 v čase od 08:00 do 10:30   Prašník  - lokalita Letný tábor Dúbrava , Dúbrava, U Kováčov (LOKA CHATY č. 104 LOKA DÚBRAVA č. 201 , 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 218/VS LOKA U KOVÁČOV č. 221 , 255, 256, 257, 258, 259, 260, 457, 458, 461, 463, 464)

Dňa 06.08.2020 v čase od 12:00 do 14:45   Prašník  - lokalita Ostrá dolinka, Poľana, Stanovisko, U  Bajcarov, U Marušicov, Volavec (LOKA OSTRÁ DOLINKA č. 268/BL LOKA POĽANA č. 239 , 240/D1, 240/D2 LOKA STANOVISKO č. 219 , 219/VS, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229/DL, 230, 230/BL, 230/VE, 231, 232, 232/ZA LOKA U BAJCIAROV č. 242 , 243, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254 LOKA U MARUŠICOV č. 366 , 367, 368 LOKA VOLAVEC č. 233 , 234, 236, 238)

Dňa 07.08.2020 v čase od 08:00 do 10:30   Prašník  - lokalita Pustá Ves (PUSTÁ VES č. 298, 331, 332, 332/VE, 333, 333/BL, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 344/VS, 345, 345/VE, 346, 347, 348, 348/VE, 349, 350, 351, 352, 353, 353/OP, 354, 355, 355/OP, 356, 356/VS, 357, 358, 358/ZA, 360, 363, 364, 365, 365/BL, 365/PR, 474)

Dňa 07.08.2020 v čase od 12:00 do 14:45   Prašník  - lokalita Mlyn u Dobrovodských (LOKA MLYN DOBROVODSKÝCH č. 187, 191, 191/SE, 195, 195/BL PRAŠNÍK č. 171/VS , 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 192, 193, 194, 199, 200, 456)

Dňa 10.08.2020 v čase od 08:00 do 10:30   Prašník  - lokalita U Fajnorov, U Hrotkov (LOKA U FAJNOROV č. 323, 323/SE, 323/VE, 323/VS, 325, 325/ZA, 326 LOKA U HROTKOV č. 261, 466)

Dňa 10.08.2020 v čase od 12:00  do 14:45   Prašník  - lokalita U Fajnorov (LOKA U FAJNOROV č. 289, 289/VE, 292, 293/VS, 294, 297, 299, 300, 301, 303, 304, 304/BL, 304/OP, 305, 306, 306/SE, 307/VE, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 327, 330, 330/BL, 472, 485)

Dňa 11.08.2020 v čase od 08:00 do 10:30    Prašník  - lokalita Pod Hrabinou , U Lajdov (LOKA POD HRABINOU č. 261, 263, 264, 265, 266, 266/VE LOKA U LAJDOV č. 262 , 267, 268, 268/ZA, 270, 270/VE, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 277/VE, 278, 278/SE, 279, 280, 280/OP, 280/VS, 281, 282, 282/VE, 284, 285, 286, 288, 469, 484)

Dňa 11.08.2020 v čase od 12:00 do 14:45   Prašník  - lokalita U Školudov, chaty pod Čerencom (LOKA DO ČERENCA č. 1/CH, 2/CH, 3/CH PRAŠNÍK č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/BL, 14, 14/VE, 19, 19/VE, 20, 21, 21/VE, 22, 25, 26, 26/VS, 27, 28, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 47, 48, 59, 60, 61)

  

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

26.05.2020: Obec Prašník ako zriaďovateľ materskej školy rozhodol o znovuotvorení MŠ od pondelka 1. júna 2020. Plné znenie rozhodnutia aj s opatreniami, osobitnými podmienkami a režimom si môžete prečítať TU.

11.05.2020: Obecný úrad Prašník oznamuje občanom, že od stredy 13.05.2020 je obecný úrad pre verejnosť otvorený a funguje v štandardných pracovných hodinách.

Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Obecný úrad ďalej oznamuje občanom, ktorí doteraz neobdržali prostredníctvom e-mailu rozhodnutie o daniach a poplatkoch za komunálny odpad za rok 2020, že si tieto rozhodnutia môžu vyzdvihnúť osobne, za dodržania preventívnych ochranných opatrení.  Rozhodnutia je možné uhradiť úhradou do poklade obecného úradu, prevodom na účet, prostredníctvom internetbankingu a na ktorejkoľvek pošte. Po úhrade poplatku za komunálny odpad občan obdrží aj novú známku na smetnú nádobu, platnú na rok 2020. Občania, ktorí uhradili poplatky prevodom na bankový účet, prípadne poštou, si môžu prísť známku na smetnú nádobu vyzdvihnúť osobne na obecný úrad.

Aby sme v tomto citlivom období ochránili zdravie Vás aj našich zamestnancov, prosíme o trpezlivé a dôsledné dodržiavanie zavedených preventívnych ochranných opatrení. 

Zvážte návštevu Obecného úradu a ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez e-mail prípadne telefón.

- do priestorov obecného úradu vstupujte jednotlivo, postupne a len s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej  vhodnej ochrany dýchacích ciest

- pre čakanie na služby, prosíme, využite priestor pred obecným úradom

- udržiavajte si minimálne 2 metrový odstup od ostatným občanov

- použite dezinfekciu rúk  pripravenú v chodbe OcÚ

- v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve obecného úradu

- na vybavenie záležitostí na obecnom úrade si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie

- v priestoroch obecného úradu sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné

 


 

UPOZORNENIE - AKCIE ZRUŠENÉ!

Starosta obce Prašník informoval poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 16.04.2020, o zrušení plánovaných kultúrno-spoločenských akcií v zmysle opatrení ÚVZ SR: Stavanie mája (30.04.2020), Kosecký festival (02.05.2020), Oslavy 76. výročia SNP (29.08.2020). Zrušené je tiež plánované podujatie Deň detí (Hurá prázdniny 26.06.2020).

  

 


 

COVID-19 aktualizácia 07.04.2020:

 

Rozšírenie núdzového stavu nariadením vlády SR - obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8.-13.4.2020

 


 

O Z N A M

 

Obecný úrad Prašník je od 06. 04. 2020 až do odvolania pre verejnosť otvorený v obmedzenom režime v pondelok a v stredu od 09:00 do 12:00 a to len na prijímanie podaní a nevyhnutné úkony (overenie podpisu na dokladoch pre banku, súd a pod.)

Žiadame občanov o zváženie nutnosti návštevy OcÚ.

Na úradoch nebude možná platba daní a poplatkov za odpady do odvolania!

Podania aj overovanie sa budú vybavovať pri vstupe do obecného úradu, ohlásiť sa je potrebné telefonicky vopred a potom následne pri vstupných dverách, telefónne čísla sú viditeľne umiestnené na dverách (033/7780 534, 0917 190 047). Občanov bez prekrytia tváre rúškom a pod. nebudeme vybavovať.

 

Zamestnanci OcÚ naďalej pracujú v obmedzenom režime a služby občanom budú naďalej poskytovať  telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.

Občania môžu svoje súrne záležitosti vybavovať telefonicky alebo elektronicky: 033/7780 534, 0917 190 047, obecprasnik@prasník.sk

Všetky tlačivá, informácie a kontakty na zodpovedných pracovníkov získate na webovej stránke obce: www.prasnik.sk/tlaciva/

Osobná návšteva je možná len v nevyhnutných prípadoch po predchádzajúcej tel. konzultácii s príslušným pracovníkom úradu. Ďakujeme za pochopenie.

 


 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

 

Opatrenia na spomalenie šírenia epidémie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2:

 

Aktualizácia 01.04.2020:

 

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (šiesta aktualizácia)

 

Aktualizácia 30.03.2020:

 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia (znovuotvorenie niektorých prevádzok, dodržiavanie nových opatrení a iné) s účinnosťou od 30.03.2020 do odvolania

 

 

Aktualizácia 25.03.2020:

Obec Prašník v súlade s nariadením vlády SR zo dňa 24.03.2020 zriadila tel. linku, na ktorú sa môžu ozvať osamelí a imobilní občania vo veku nad 65 rokov, ktorí nemajú možnosť zabezpečenia základných potravín prostredníctvom rodiny, priateľov alebo ochotných susedov. Žiadosti o nákup základných potravín v primeranom množstve je možné nahlasovať v pracovných dňoch v čase 08:00 - 15:00 na číslo 0902620420 alebo mailom obecprasnik@prasnik.sk. Rozvoz objednaných potravín bude realizovaný raz týždenne a to vo štvrtok. Viac info v sekcii Aktuality

 

Aktualizácia 23.03.2020:

Obecný úrad oznamuje občanom, že dnes bude rozdistribuovaných prvých 100ks ochranných rúšok občanom vo veku nad 70 rokov. Do konca tohto pracovného týždňa by nám mali doručiť ďalších 200ks rúšok, ktoré sa budú následne distribuovať ďalším seniorom v našej obci. Návod na nasadenia rúška:

Aktualizácia 19.03.2020:

 

NOVÉ INFOGRAFIKY COVID-19 MZ SR

 

10 odporúčaní pri COVID-19. Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?

 

COVID-19: Pomoc sebe a druhým. Čo robiť, ak ochoriete.

 

Čo robiť ak ste chorý? Kroky, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu COVID-19.

 

Osoby s vyšším rizikom ochorenia na COVID-19. Kto je vo väčšom riziku?

 

 

 

Všetky potrebné informácie nájdete aj na špeciálnej stránke úradu vlády SR:

 

 

Aktualizácia 16.03.2020:

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020 (web ÚVZ SR)

S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem potravín, lekární, drogérii a ďalších vybraných prevádzok (viac tu: www.uvzsr.sk)
S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

 

Prevádzka materskej školy v Prašníku je prerušená na ďalšie

2 týždne - minimálne do 27.03.2020.

 

Naďalej platí zákaz organizovať hromadné spoločenské, kultúrne, športové alebo akékoľvek iné podujatia a akcie - porušenie zákazu bude riešiť polícia SR!

 

Žiadame občanov, aby v maximálnej miere dodržiavali všetky hygienické a preventívne opatrenia v záujme ochrany svojho zdravia, ale aj zdravia svojich spoluobčanov, a hlavne v záujme spomalenia a zastavenia šírenia tohto nebezpečného vírusu.

Vyzývame na používanie ochranných rúšok vo všetkých priestoroch, kde prichádzate do kontaktu s inými ľuďmi. Pre všeobecný nedostatok rúšok prosíme, aby ste si ich podľa možnosti zabezpečili sami alebo si ich vyrobili svojpomocne - odporúčame ušitie rúšok z čistej bavlny, aby sa dali prať a žehliť a opakovane po opratí a vyžehlení znovu použiť.

Ďakujeme, že ste v tejto neľahkej situácii zodpovední k sebe aj ostatným.

 

KARANTÉNA: upozorňujeme občanov,  ktorí majú po návrate zo zahraničia povinnosť dodržiavať 14 dňovú domácu karanténu, aby ju v záujme zachovania zdravia nás všetkých prísne dodržiavali! Akékoľvek porušenie bude riešené pokutou v plnej výške 1650€!

V prípade, že karanténu nebudete dodržiavať a zistia Vám vírus, hrozí Vám podľa § 163  a § 164 Trestného zákona trest odňatia slobody až na 10 rokov za šírenie nebezpečnej infekčnej choroby!

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - povinná karanténa

 

 

Aktualizácia 13.03.2020:

 

Režimové opatrenia hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia platné od 13. 03. 2020

 

Obecný úrad Prašník oznamuje občanom, že obecný úrad bude odo dňa 13. 03. 2020 až do odvolania pre verejnosť uzavretý!

Zamestnanci OcÚ naďalej pracujú v obmedzenom režime v dopoludňajších hodinách a služby občanom budú poskytovať  telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.

Občania môžu svoje súrne záležitosti vybavovať telefonicky alebo elektronicky: 033/7780 534, 0917 190 047, obecprasnik@prasník.sk

Všetky tlačivá, informácie a kontakty na zodpovedných pracovníkov získate na webovej stránke obce: http://www.prasnik.sk/tlaciva/

Osobná návšteva je možná len vo nevyhnutných prípadoch po predchádzajúcej tel. konzultácii s príslušným pracovníkom úradu.

 

Taktiež oznamujeme občanom, že obecná knižnica je až do odvolania zatvorená!

 

Aktualizácia 12.03.2020:

Ústredný krízový štáb SR rozhodol o predĺžení zatvorenia všetkých škôl minimálne do 27.03.2020.

 

 

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového

koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu,

ktorá platí od štvrtka 12. 03. 2020 od 6:00

 

Obec Prašník v tejto súvislosti od 11.03. do 13.03.2020 prerušila prevádzku materskej školy a uzatvorila obecný úrad pre verejnosť. Taktiež sú zrušené verejné podujatia, plánované pôstne večierne v zasadačke OcÚ na mesiac marec a zatvorená je aj obecná knižnica.

 

 

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

 

Verejná vyhláška o izolácii osôb v domácom prostredí platná od 10.03. do odvolania

 

Verejná vyhláška o zákaze organizovania a usporadúvania športových, kultúrnych, spoločenských a iných hromadných podujatí od 10.03. do 23.03.2020

 
 

Ministerstvo zdravotníctva SR informuje obyvateľstvo

(pre viac info kliknite na obrázky):
 
 
 

Aktualizácia 10.03.2020:

Vyzývame všetkých organizátorov verejných zhromaždení, aby prehodnotili organizovanie verejných podujatí alebo prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu.
 
V rámci preventívnych opatrení prosíme občanov, aby zvážili aj návštevu bohoslužieb.
 
Usmernenia a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva nájdete na webovej stránke:
 
         
 
Informovať sa môžete aj telefonicky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave na tel.čísle 0905 903 053 a na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.
 
Touto cestou by sme chceli poprosiť občanov, aby dodržiavali preventívne opatrenia, ale nepodliehali zbytočnej panike.

 

(aktualizované 10. marca 2020)

 


 

AKCIA  PREVENTÍVNE  ZRUŠENÁ:

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, sa nebude konať výročná schôdza Jednoty dôchodcov a Oslava MDŽ, ktorá sa mala uskutočniť v stredu 11. marca 2020 o 14:00 v kultúrnom dome v Prašníku. Prípadný náhradný termín bude včas oznámený.

(zverejnené 7. marca 2020)

 


 

  

 


 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 

copyright 2010 obec Prašník