Úvodná stránka obecného webu

(pokrač.)

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 


 

 

Obec Prašník bude realizovať testovanie obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami v sobotu 13. februára 2021. Bude vytvorené jedno odberové miesto v budove obecného úradu v malej zasadačke.

Odberový tím bude testovať bez možnosti rezervácie termínu od 08:00 do 20:00 s dvomi plánovanými prestávkami:  12:00-13:00 (posledný odber 11:45)  a 17:00 -17:30 (posledný odber 16:45).

 

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19

v obci Prašník získate prostredníctvom služby SOM V RADE: 

https://www.somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/211

Na testovanie je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz a budeme od Vás chcieť aj Vaše telefónne číslo. Dodržiavajte dvojmetrové odstupy, povinné je prekrytie horných dýchacích ciest rúškom prípadne respirátorom.

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o prijatých opatreniach nájdete tu: https://korona.gov.sk/

 


 

 

Obec Prašník bude realizovať testovanie obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami v sobotu 23. januára 2021. Bude vytvorené 1 odberové miesto v budove obecného úradu v malej zasadačke.

Odberový tím bude testovať bez možnosti rezervácie termínu od 7:30 do 20:30 s dvomi plánovanými prestávkami od 12:00-13:00 a 16:45 -17:30.

V čase od 7:30 do 16:45  budú prednostne testovaní občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Prašník. Po čase 17:30 budeme testovať všetkých bez ohľadu na miesto pobytu.

Obyvatelia Prašníka sa môžu prísť testovať kedykoľvek, počas celého odberového dňa.

Výnimku z plošného testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov. Na test  nemusia ísť ani ľudia, ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie covid-19 a lekár im o tom vystaví potvrdenie.

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o prijatých opatreniach nájdete tu: https://korona.gov.sk/


 

Pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia a úspechov v novom roku Vám prajú zamestnanci OcÚ, poslankyne a poslanci OcZ a starosta obce Prašník.

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

17.12.2020:    Obecný úrad v Prašníku bude od 21.12.2020 do 08.01.2021 pre verejnosť ZATVORENÝ.

 

16.12.2020:     Elektronické sčítanie obyvateľov 2021 bude prebiehať od 15.02.2021 do 31.03.2021. Viac informácii o priebehu sčítania v našej obci nájdete na podstránke:

  

Tohtoročné Prašnícke vianočné trhy sú žiaľ zrušené:

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

07.12.2020:

 

23.11.2020:   Trnavská vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí bude v utorok 24.11.2020 odstavený hlavný prívod vody v obci Prašník v čase od 8:00  do odstránenia poruchy. O ukončení odstávky Vás budeme informovať. Vyzývame občanov aby si na túto dobu zabezpečili nevyhnutné množstvo vody.

 

13.11.2020:   Oznamujeme občanom zmenu vývozu komunálneho odpadu:  v utorok 17.11.2020 je štátny sviatok, pravidelný vývoz komunálneho odpadu sa preto mimoriadne uskutoční v pondelok 16.11.2020.

 

13.11.2020:   V pondelok 16.11.2020 bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

 

09.11.2020:  Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo v Piešťanoch odberné miesto pre ľudí, ktorí potrebujú certifikát o absolvovaní antigénového testu na ochorenie covid-19. Odberným miestom pre bezplatné testovanie na ochorenie covid-19  v Piešťanoch je Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, Piešťany.

Odbery v čase od: 10:00 - 13:00. Testovaní dostanú certifikát s výsledkom testu.

 

06.11.2020:   2. kolo celoplošného testovania v našej obci, ktoré bolo plánované v dňoch 7. - 8.11. 2020, sa neuskutoční.

Odôvodnenie: Celoplošné testovanie v druhom kole sa bude týkať iba okresov s podielom pozitívnych prípadov z prvého kola nad 0,70%.  

Podiel pozitívnych prípadov počas prvého celoplošného testovania v okrese Piešťany predstavoval 0,52%, z čoho vyplýva, že v obci Prašník sa druhé celoplošné testovanie na COVID-19 neuskutoční.

 

 

02.11.2020: Obecný úrad v Prašníku s účinnosťou od 2. novembra 2020 funguje do odvolania v štandardnom režime a stanovuje stránkové hodiny pre verejnosť nasledovne:       

Pondelok   8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

Streda        8:00 - 12:00  a 13:00 - 17:00

Štvrtok       8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

Piatok        8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

 

Pokiaľ je to možné, vybavujte prosím svoje záležitosti prostredníctvom telefonického kontaktu: 033/77 805 34, 0917 190 047 prípadne  mailom na adrese: obecprasnik@prasnik.sk

Pri návšteve obecného úradu prosím dodržujte Vyhlášku č. 16 - Úradu verejného zdravotníctva SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 2.11.2020 05:00 do 09.11.2020 01:00

 

02.11.2020:  Komunálny odpad - v utorok 3. novembra 2020 sa uskutoční pravidelný vývoz smetných nádob komunálneho odpadu. Od tohto dňa do konca kalendárneho roka 2020 sa budú vyvážať smetné nádoby každý týždeň.

 


 

Plošné testovanie - základné informácie

Celoplošné testovanie obyvateľstva na pozitivitu výskytu koronavírusu je naplánované počas 2 víkendov 31.10.-1.11.2020 a 7.11.-8.11.2020

Prinášame vám základné organizačné informácie o tom ako bude prebiehať:

 Testovanie je dobrovoľné.

 Testovanie bude prebiehať v dňoch 31.10.-1.11.2020 a 7.11.-8.11.2020

  •  Testovanie je primárne určené je pre osoby od 10 do 65 rokov, nemusia mať trvalý pobyt v obci, v ktorej sa chcú testovať.
  •  Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Postačí im akýkoľvek doklad totožnosti, občiansky preukaz, pas, deti od 10r. - preukaz poistenca. Na testovaní sa nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb, ani hospitalizovaní pacienti v nemocniciach. Tí budú otestovaní priamo v týchto zariadeniach. 
  •  Testovanie sa odporúča aj osobám, ktoré už prekonali ochorenie COVID-19.
  •  Testovanie prebehne v čase 7:00–12:00 a 13:00–22:00, posledný odber o 21:30.
  •  Obec zabezpečí vhodné odberné miesta, ktoré by mali byť identické k počtu volebných okrskov. V našom prípade 1 volebný okrsok, takže bude k dispozícii 1 odberné miesto -  stany v priestoroch zberného dvora pri obecnom úrade.
  •  Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať výlučne zdravotnícky personál.

 

Kompletné informácie o celoplošnom testovaní (priebeh, najčastejšie otázky, aktuality...) nájdete na stránke Ministerstva obrany SR:

www.somzodpovedny.sk

 

Aktualizácia 30.01.2020:

V obci Prašník bude zriadené jedno odberné miesto -  Zberný dvor pri obecnom úrade.

Testovanie bude prebiehať v čase od 7:00  do 22:00.

- 1. technická prestávka od 12:00  do 13:00

- 2. technická prestávka od 18:00  do 19:00

Posledný odber bude uskutočnený o 21:30.

Testovanie bude prebiehať v poradí v akom sa dostavíte. Pri testovaní je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Deti od 10 rokov, ktoré ešte nemajú občiansky preukaz sa budú preukazovať kartičkou poistenca.

Oceníme, keď budete chodiť priebežne, podobne ako pri voľbách. Informácie priamo z odberného miesta Vám budeme podávať priebežne prostredníctvom priameho hlásenia miestneho rozhlasu. SMS správy v testovacích dňoch nebude možné z odosielať.

Prosíme občanov, aby na testovanie pokiaľ je to možné prišli pešo, očakávame problémy s parkovaním, pre nedostatok parkovacích miest.

Odberné miesto bude pre zabezpečenie bezpečnosti testovania vytvorené vonku v stanoch. Stanové priestory budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky bude odoberať iba zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať bezpečnostné zložky. Všetkých Vás prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Veríme, že túto náročnú akciu Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie s Vašou pomocou zvládneme testovanie prebehne bezproblémovo.

Obyvatelia Šípkového sa nebudú testovať na Prašníku, z rozhodnutia vlády SR , bude mať obec Šípkové vlastné odberné miesto.

 

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

28.10.2020: Vážení občania, akcia Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie prebehne v termíne od 31.10. - 01.11. 2020 a 07. - 08.11. 2020.

V obci Prašník bude zriadené jedno odberné miesto -  Zberný dvor pri obecnom úrade.

Testovanie bude prebiehať v čase od 7:00 do 22:00. Posledný odber sa uskutoční o 21:30.

Testovanie bude prebiehať v poradí v akom sa dostavíte. Oceníme, keď budete chodiť priebežne, podobne ako pri voľbách.

Informácie priamo z odberného miesta Vám budeme podávať priebežne prostredníctvom priameho hlásenia miestneho rozhlasu. SMS správy v testovacích dňoch nebude možné z odosielať.

Prosíme občanov aby na testovanie pokiaľ je to možné prišli pešo, očakávame problémy s parkovaním, pre nedostatok parkovacích miest.

Zároveň Vám oznamujeme, že testovacie miesto v Šípkovom podobne ako aj v iných menších obciach bolo zrušené na základe rozhodnutia vlády SR z dôvodu nedostatku zdravotníkov. Obyvatelia Šípkového sa prídu otestovať na Prašník. Prosíme Vás preto o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Odberné miesto bude pre zabezpečenie bezpečnosti testovania vytvorené vonku v stanoch. Stanové priestory budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky bude odoberať iba zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať bezpečnostné zložky. Všetkých Vás prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Veríme, že túto náročnú akciu Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie s Vašou pomocou zvládneme testovanie prebehne bezproblémovo. Ďakujeme.

Viac informácii nájdete na úradnej tabuli.

 

26.10.2020:  Oznamujeme občanom, že z dôvodu vyhlásenia zákazu vychádzania platného na území SR od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020, sú stránkové hodiny OcÚ Prašník pre verejnosť dočasne ZRUŠENÉ.

  

OKTÓBER

mesiac úcty k starším - aj tento rok si nezabudnime uctiť našich seniorov

 

 

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

15.10.2020:  Obecný úrad Prašník bude z dôvodu opatrení ÚVZSR až do odvolania otvorený pre verejnosť  nasledovne:

 

pondelok   08:00 - 11:30  a  13:00 - 15:30

streda        08:00 - 11:30  a  13:00 - 17:00

 

Občania môžu svoje záležitosti mimo stránkových hodín vybavovať telefonicky a prostredníctvom mailov: 033/7780534, 0917190047,  obecprasnik@prasnik.sk

Všetky tlačivá, informácie a kontakty na zodpovedných pracovníkov získate na internetovej stránke www.prasnik.sk/tlaciva/

 

14.10.2020:  Z dôvodu výmeny vodomeru na hlavnom vodovodnom potrubí,  bude v piatok 16.10.2020 čase od 8:00 - 10:00 odstavená voda v lokalite Horná a Dolná Pustá Ves. Vyzývame občanov, aby si na túto dobu zabezpečili nevyhnutné množstvo vody.

 

01.10.2020: Covid 19 - nové nariadenie vlády SR a ÚVZSR platné od 1.10.2020 si môžete prečítať na úradnej tabuli.

 

30.09.2020: Covid 19 - nové nariadenie ÚVZSR platné od 1.10.2020 si môžete prečítať TU.

Príkaz starostu č. 03/2020 - Opatrenie ohľadne zamedzenia šírenia koronavírusu COVID - 19 obci Pašník.

 

14.09.2020: Komunálny odpad - vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadá na sviatok 15. septembra a preto bude vývoz KO zrealizovaný nasledujúci pracovný deň v stredu 16. septembra 2020.

 

07.09.2020: OcÚ Prašník oznamuje občanom, že z dôvodu školenia zamestnancov bude obecný úrad v dňoch 09.09.2020 (v stredu) a 10.09.2020 (vo štvrtok) zatvorený. Ďakujeme za porozumenie.

 


 

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

31.08.2020: Komunálny odpad: vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou OPS Chtelnica pripadá na sviatok 1. septembra a preto bude vývoz KO zrealizovaný nasledujúci deň v stredu 2. septembra.

 

19.08.2020: Oslavy 76. výročia SNP  boli pôvodne plánované s tradičným slávnostným programom na sobotu 29. augusta 2020 v amfiteátri SNP v Prašníku - Pustej Vsi.

V zmysle opatrení ÚVZ SR je podujatie zrušené!

 

27.07.2020: Verejné osvetlenie: Oznamujeme občanom, že obec Prašník plánuje opravu a údržbu verejného osvetlenia v našej obci. Prosíme preto občanov, aby prípadné poruchy na verejnom osvetlení nahlásili čo najskôr buď telefonicky na číslo obecného úradu 033 7780 534 alebo mailom na adresu: obecprasnik@prasnik.sk. Je potrebné uviesť číslo domu a lokalitu, kde sa nefunkčné verejné osvetlenie nachádza. Ďakujeme.

 


Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom našej obce, že v dňoch  5. až 11. augusta 2020 budú z dôvodu vykonávania plánovanej údržby na zariadeniach distribučnej sústavy bez dodávky elektriny postupne všetky lokality v obci Prašník a to podľa nasledovného rozpisu (dátum, čas odstávky, lokalita, čísla domov):

Dňa 05.08.2020 v čase od 08:00 do 10:30   Prašník  - lokalita centrum  Prašníka (PRAŠNÍK č. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 62/-, 63, 66, 68, 68/VE, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 82/VE, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89/D2, 90, 90/D2, 93/VE, 93/VS, 96, 97, 99, 101, 102/VE, 103, 103/VS, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 114/VE, 115, 116, 118, 119/D1, 119/D2, 120/D2, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 132/D2, 135, 138, 139, 140/D1, 140/D2, 140/D3, 140/D5, 142, 144, 145, 146/D2, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 155/OP, 156, 157, 158, 159, 160, 160/VE, 161, 162, 163, 163/ZA, 164, 167, 167/A, 167/BL, 168, 169, 170, 170/VE, 171, 186, 186/OP, 186/VE, 204, 449, 482, 483)

Dňa 05.08.2020 v čase od 12:00 do 14:45   Prašník  - lokalita Grnča (LOKA GRNČA č. 161, 179/-, 426/VE, 426/ZA, 427, 428, 428/VS, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 436/B)

Dňa 06.08.2020 v čase od 08:00 do 10:30   Prašník  - lokalita Letný tábor Dúbrava , Dúbrava, U Kováčov (LOKA CHATY č. 104 LOKA DÚBRAVA č. 201 , 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 218/VS LOKA U KOVÁČOV č. 221 , 255, 256, 257, 258, 259, 260, 457, 458, 461, 463, 464)

Dňa 06.08.2020 v čase od 12:00 do 14:45   Prašník  - lokalita Ostrá dolinka, Poľana, Stanovisko, U  Bajcarov, U Marušicov, Volavec (LOKA OSTRÁ DOLINKA č. 268/BL LOKA POĽANA č. 239 , 240/D1, 240/D2 LOKA STANOVISKO č. 219 , 219/VS, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229/DL, 230, 230/BL, 230/VE, 231, 232, 232/ZA LOKA U BAJCIAROV č. 242 , 243, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254 LOKA U MARUŠICOV č. 366 , 367, 368 LOKA VOLAVEC č. 233 , 234, 236, 238)

Dňa 07.08.2020 v čase od 08:00 do 10:30   Prašník  - lokalita Pustá Ves (PUSTÁ VES č. 298, 331, 332, 332/VE, 333, 333/BL, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 344/VS, 345, 345/VE, 346, 347, 348, 348/VE, 349, 350, 351, 352, 353, 353/OP, 354, 355, 355/OP, 356, 356/VS, 357, 358, 358/ZA, 360, 363, 364, 365, 365/BL, 365/PR, 474)

Dňa 07.08.2020 v čase od 12:00 do 14:45   Prašník  - lokalita Mlyn u Dobrovodských (LOKA MLYN DOBROVODSKÝCH č. 187, 191, 191/SE, 195, 195/BL PRAŠNÍK č. 171/VS , 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 192, 193, 194, 199, 200, 456)

Dňa 10.08.2020 v čase od 08:00 do 10:30   Prašník  - lokalita U Fajnorov, U Hrotkov (LOKA U FAJNOROV č. 323, 323/SE, 323/VE, 323/VS, 325, 325/ZA, 326 LOKA U HROTKOV č. 261, 466)

Dňa 10.08.2020 v čase od 12:00  do 14:45   Prašník  - lokalita U Fajnorov (LOKA U FAJNOROV č. 289, 289/VE, 292, 293/VS, 294, 297, 299, 300, 301, 303, 304, 304/BL, 304/OP, 305, 306, 306/SE, 307/VE, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 327, 330, 330/BL, 472, 485)

Dňa 11.08.2020 v čase od 08:00 do 10:30    Prašník  - lokalita Pod Hrabinou , U Lajdov (LOKA POD HRABINOU č. 261, 263, 264, 265, 266, 266/VE LOKA U LAJDOV č. 262 , 267, 268, 268/ZA, 270, 270/VE, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 277/VE, 278, 278/SE, 279, 280, 280/OP, 280/VS, 281, 282, 282/VE, 284, 285, 286, 288, 469, 484)

Dňa 11.08.2020 v čase od 12:00 do 14:45   Prašník  - lokalita U Školudov, chaty pod Čerencom (LOKA DO ČERENCA č. 1/CH, 2/CH, 3/CH PRAŠNÍK č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/BL, 14, 14/VE, 19, 19/VE, 20, 21, 21/VE, 22, 25, 26, 26/VS, 27, 28, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 47, 48, 59, 60, 61)

  

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

26.05.2020: Obec Prašník ako zriaďovateľ materskej školy rozhodol o znovuotvorení MŠ od pondelka 1. júna 2020. Plné znenie rozhodnutia aj s opatreniami, osobitnými podmienkami a režimom si môžete prečítať TU.

11.05.2020: Obecný úrad Prašník oznamuje občanom, že od stredy 13.05.2020 je obecný úrad pre verejnosť otvorený a funguje v štandardných pracovných hodinách.

Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Obecný úrad ďalej oznamuje občanom, ktorí doteraz neobdržali prostredníctvom e-mailu rozhodnutie o daniach a poplatkoch za komunálny odpad za rok 2020, že si tieto rozhodnutia môžu vyzdvihnúť osobne, za dodržania preventívnych ochranných opatrení.  Rozhodnutia je možné uhradiť úhradou do poklade obecného úradu, prevodom na účet, prostredníctvom internetbankingu a na ktorejkoľvek pošte. Po úhrade poplatku za komunálny odpad občan obdrží aj novú známku na smetnú nádobu, platnú na rok 2020. Občania, ktorí uhradili poplatky prevodom na bankový účet, prípadne poštou, si môžu prísť známku na smetnú nádobu vyzdvihnúť osobne na obecný úrad.

Aby sme v tomto citlivom období ochránili zdravie Vás aj našich zamestnancov, prosíme o trpezlivé a dôsledné dodržiavanie zavedených preventívnych ochranných opatrení. 

Zvážte návštevu Obecného úradu a ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez e-mail prípadne telefón.

- do priestorov obecného úradu vstupujte jednotlivo, postupne a len s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej  vhodnej ochrany dýchacích ciest

- pre čakanie na služby, prosíme, využite priestor pred obecným úradom

- udržiavajte si minimálne 2 metrový odstup od ostatným občanov

- použite dezinfekciu rúk  pripravenú v chodbe OcÚ

- v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve obecného úradu

- na vybavenie záležitostí na obecnom úrade si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie

- v priestoroch obecného úradu sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné

 


 

UPOZORNENIE - AKCIE ZRUŠENÉ!

Starosta obce Prašník informoval poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 16.04.2020, o zrušení plánovaných kultúrno-spoločenských akcií v zmysle opatrení ÚVZ SR: Stavanie mája (30.04.2020), Kosecký festival (02.05.2020), Oslavy 76. výročia SNP (29.08.2020). Zrušené je tiež plánované podujatie Deň detí (Hurá prázdniny 26.06.2020).

  

 


 

COVID-19 aktualizácia 07.04.2020:

 

Rozšírenie núdzového stavu nariadením vlády SR - obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8.-13.4.2020

 


 

O Z N A M

 

Obecný úrad Prašník je od 06. 04. 2020 až do odvolania pre verejnosť otvorený v obmedzenom režime v pondelok a v stredu od 09:00 do 12:00 a to len na prijímanie podaní a nevyhnutné úkony (overenie podpisu na dokladoch pre banku, súd a pod.)

Žiadame občanov o zváženie nutnosti návštevy OcÚ.

Na úradoch nebude možná platba daní a poplatkov za odpady do odvolania!

Podania aj overovanie sa budú vybavovať pri vstupe do obecného úradu, ohlásiť sa je potrebné telefonicky vopred a potom následne pri vstupných dverách, telefónne čísla sú viditeľne umiestnené na dverách (033/7780 534, 0917 190 047). Občanov bez prekrytia tváre rúškom a pod. nebudeme vybavovať.

 

Zamestnanci OcÚ naďalej pracujú v obmedzenom režime a služby občanom budú naďalej poskytovať  telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.

Občania môžu svoje súrne záležitosti vybavovať telefonicky alebo elektronicky: 033/7780 534, 0917 190 047, obecprasnik@prasník.sk

Všetky tlačivá, informácie a kontakty na zodpovedných pracovníkov získate na webovej stránke obce: www.prasnik.sk/tlaciva/

Osobná návšteva je možná len v nevyhnutných prípadoch po predchádzajúcej tel. konzultácii s príslušným pracovníkom úradu. Ďakujeme za pochopenie.

 


 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

 

Opatrenia na spomalenie šírenia epidémie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2:

 

Aktualizácia 01.04.2020:

 

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (šiesta aktualizácia)

 

Aktualizácia 30.03.2020:

 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia (znovuotvorenie niektorých prevádzok, dodržiavanie nových opatrení a iné) s účinnosťou od 30.03.2020 do odvolania

 

 

Aktualizácia 25.03.2020:

Obec Prašník v súlade s nariadením vlády SR zo dňa 24.03.2020 zriadila tel. linku, na ktorú sa môžu ozvať osamelí a imobilní občania vo veku nad 65 rokov, ktorí nemajú možnosť zabezpečenia základných potravín prostredníctvom rodiny, priateľov alebo ochotných susedov. Žiadosti o nákup základných potravín v primeranom množstve je možné nahlasovať v pracovných dňoch v čase 08:00 - 15:00 na číslo 0902620420 alebo mailom obecprasnik@prasnik.sk. Rozvoz objednaných potravín bude realizovaný raz týždenne a to vo štvrtok. Viac info v sekcii Aktuality

 

Aktualizácia 23.03.2020:

Obecný úrad oznamuje občanom, že dnes bude rozdistribuovaných prvých 100ks ochranných rúšok občanom vo veku nad 70 rokov. Do konca tohto pracovného týždňa by nám mali doručiť ďalších 200ks rúšok, ktoré sa budú následne distribuovať ďalším seniorom v našej obci. Návod na nasadenia rúška:

Aktualizácia 19.03.2020:

 

NOVÉ INFOGRAFIKY COVID-19 MZ SR

 

10 odporúčaní pri COVID-19. Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?

 

COVID-19: Pomoc sebe a druhým. Čo robiť, ak ochoriete.

 

Čo robiť ak ste chorý? Kroky, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu COVID-19.

 

Osoby s vyšším rizikom ochorenia na COVID-19. Kto je vo väčšom riziku?

 

 

 

Všetky potrebné informácie nájdete aj na špeciálnej stránke úradu vlády SR:

 

 

Aktualizácia 16.03.2020:

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020 (web ÚVZ SR)

S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem potravín, lekární, drogérii a ďalších vybraných prevádzok (viac tu: www.uvzsr.sk)
S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

 

Prevádzka materskej školy v Prašníku je prerušená na ďalšie

2 týždne - minimálne do 27.03.2020.

 

Naďalej platí zákaz organizovať hromadné spoločenské, kultúrne, športové alebo akékoľvek iné podujatia a akcie - porušenie zákazu bude riešiť polícia SR!

 

Žiadame občanov, aby v maximálnej miere dodržiavali všetky hygienické a preventívne opatrenia v záujme ochrany svojho zdravia, ale aj zdravia svojich spoluobčanov, a hlavne v záujme spomalenia a zastavenia šírenia tohto nebezpečného vírusu.

Vyzývame na používanie ochranných rúšok vo všetkých priestoroch, kde prichádzate do kontaktu s inými ľuďmi. Pre všeobecný nedostatok rúšok prosíme, aby ste si ich podľa možnosti zabezpečili sami alebo si ich vyrobili svojpomocne - odporúčame ušitie rúšok z čistej bavlny, aby sa dali prať a žehliť a opakovane po opratí a vyžehlení znovu použiť.

Ďakujeme, že ste v tejto neľahkej situácii zodpovední k sebe aj ostatným.

 

KARANTÉNA: upozorňujeme občanov,  ktorí majú po návrate zo zahraničia povinnosť dodržiavať 14 dňovú domácu karanténu, aby ju v záujme zachovania zdravia nás všetkých prísne dodržiavali! Akékoľvek porušenie bude riešené pokutou v plnej výške 1650€!

V prípade, že karanténu nebudete dodržiavať a zistia Vám vírus, hrozí Vám podľa § 163  a § 164 Trestného zákona trest odňatia slobody až na 10 rokov za šírenie nebezpečnej infekčnej choroby!

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - povinná karanténa

 

 

Aktualizácia 13.03.2020:

 

Režimové opatrenia hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia platné od 13. 03. 2020

 

Obecný úrad Prašník oznamuje občanom, že obecný úrad bude odo dňa 13. 03. 2020 až do odvolania pre verejnosť uzavretý!

Zamestnanci OcÚ naďalej pracujú v obmedzenom režime v dopoludňajších hodinách a služby občanom budú poskytovať  telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.

Občania môžu svoje súrne záležitosti vybavovať telefonicky alebo elektronicky: 033/7780 534, 0917 190 047, obecprasnik@prasník.sk

Všetky tlačivá, informácie a kontakty na zodpovedných pracovníkov získate na webovej stránke obce: http://www.prasnik.sk/tlaciva/

Osobná návšteva je možná len vo nevyhnutných prípadoch po predchádzajúcej tel. konzultácii s príslušným pracovníkom úradu.

 

Taktiež oznamujeme občanom, že obecná knižnica je až do odvolania zatvorená!

 

Aktualizácia 12.03.2020:

Ústredný krízový štáb SR rozhodol o predĺžení zatvorenia všetkých škôl minimálne do 27.03.2020.

 

 

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového

koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu,

ktorá platí od štvrtka 12. 03. 2020 od 6:00

 

Obec Prašník v tejto súvislosti od 11.03. do 13.03.2020 prerušila prevádzku materskej školy a uzatvorila obecný úrad pre verejnosť. Taktiež sú zrušené verejné podujatia, plánované pôstne večierne v zasadačke OcÚ na mesiac marec a zatvorená je aj obecná knižnica.

 

 

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

 

Verejná vyhláška o izolácii osôb v domácom prostredí platná od 10.03. do odvolania

 

Verejná vyhláška o zákaze organizovania a usporadúvania športových, kultúrnych, spoločenských a iných hromadných podujatí od 10.03. do 23.03.2020

 
 

Ministerstvo zdravotníctva SR informuje obyvateľstvo

(pre viac info kliknite na obrázky):
 
 
 

Aktualizácia 10.03.2020:

Vyzývame všetkých organizátorov verejných zhromaždení, aby prehodnotili organizovanie verejných podujatí alebo prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu.
 
V rámci preventívnych opatrení prosíme občanov, aby zvážili aj návštevu bohoslužieb.
 
Usmernenia a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva nájdete na webovej stránke:
 
         
 
Informovať sa môžete aj telefonicky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave na tel.čísle 0905 903 053 a na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.
 
Touto cestou by sme chceli poprosiť občanov, aby dodržiavali preventívne opatrenia, ale nepodliehali zbytočnej panike.

 

(aktualizované 10. marca 2020)

 


 

AKCIA  PREVENTÍVNE  ZRUŠENÁ:

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, sa nebude konať výročná schôdza Jednoty dôchodcov a Oslava MDŽ, ktorá sa mala uskutočniť v stredu 11. marca 2020 o 14:00 v kultúrnom dome v Prašníku. Prípadný náhradný termín bude včas oznámený.

(zverejnené 7. marca 2020)

 


 

  

 


 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 

 

 

Pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia a úspechov v novom roku Vám prajú zamestnanci OcÚ, poslankyne a poslanci OcZ a starosta obce Prašník.

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

17.12.2020:    Obecný úrad v Prašníku bude od 21.12.2020 do 08.01.2021 pre verejnosť ZATVORENÝ.

 

16.12.2020:     Elektronické sčítanie obyvateľov 2021 bude prebiehať od 15.02.2021 do 31.03.2021. Viac informácii o priebehu sčítania v našej obci nájdete na podstránke:

  

Tohtoročné Prašnícke vianočné trhy sú žiaľ zrušené:

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

07.12.2020:

 

23.11.2020:   Trnavská vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí bude v utorok 24.11.2020 odstavený hlavný prívod vody v obci Prašník v čase od 8:00  do odstránenia poruchy. O ukončení odstávky Vás budeme informovať. Vyzývame občanov aby si na túto dobu zabezpečili nevyhnutné množstvo vody.

 

13.11.2020:   Oznamujeme občanom zmenu vývozu komunálneho odpadu:  v utorok 17.11.2020 je štátny sviatok, pravidelný vývoz komunálneho odpadu sa preto mimoriadne uskutoční v pondelok 16.11.2020.

 

13.11.2020:   V pondelok 16.11.2020 bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

 

09.11.2020:  Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo v Piešťanoch odberné miesto pre ľudí, ktorí potrebujú certifikát o absolvovaní antigénového testu na ochorenie covid-19. Odberným miestom pre bezplatné testovanie na ochorenie covid-19  v Piešťanoch je Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, Piešťany.

Odbery v čase od: 10:00 - 13:00. Testovaní dostanú certifikát s výsledkom testu.

 

06.11.2020:   2. kolo celoplošného testovania v našej obci, ktoré bolo plánované v dňoch 7. - 8.11. 2020, sa neuskutoční.

Odôvodnenie: Celoplošné testovanie v druhom kole sa bude týkať iba okresov s podielom pozitívnych prípadov z prvého kola nad 0,70%.  

Podiel pozitívnych prípadov počas prvého celoplošného testovania v okrese Piešťany predstavoval 0,52%, z čoho vyplýva, že v obci Prašník sa druhé celoplošné testovanie na COVID-19 neuskutoční.

 

 

02.11.2020: Obecný úrad v Prašníku s účinnosťou od 2. novembra 2020 funguje do odvolania v štandardnom režime a stanovuje stránkové hodiny pre verejnosť nasledovne:       

Pondelok   8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

Streda        8:00 - 12:00  a 13:00 - 17:00

Štvrtok       8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

Piatok        8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

 

Pokiaľ je to možné, vybavujte prosím svoje záležitosti prostredníctvom telefonického kontaktu: 033/77 805 34, 0917 190 047 prípadne  mailom na adrese: obecprasnik@prasnik.sk

Pri návšteve obecného úradu prosím dodržujte Vyhlášku č. 16 - Úradu verejného zdravotníctva SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 2.11.2020 05:00 do 09.11.2020 01:00

 

02.11.2020:  Komunálny odpad - v utorok 3. novembra 2020 sa uskutoční pravidelný vývoz smetných nádob komunálneho odpadu. Od tohto dňa do konca kalendárneho roka 2020 sa budú vyvážať smetné nádoby každý týždeň.

Pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia a úspechov v novom roku Vám prajú zamestnanci OcÚ, poslankyne a poslanci OcZ a starosta obce Prašník.

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

17.12.2020:    Obecný úrad v Prašníku bude od 21.12.2020 do 08.01.2021 pre verejnosť ZATVORENÝ.

 

16.12.2020:     Elektronické sčítanie obyvateľov 2021 bude prebiehať od 15.02.2021 do 31.03.2021. Viac informácii o priebehu sčítania v našej obci nájdete na podstránke:

  

Tohtoročné Prašnícke vianočné trhy sú žiaľ zrušené:

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

07.12.2020:

 

23.11.2020:   Trnavská vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí bude v utorok 24.11.2020 odstavený hlavný prívod vody v obci Prašník v čase od 8:00  do odstránenia poruchy. O ukončení odstávky Vás budeme informovať. Vyzývame občanov aby si na túto dobu zabezpečili nevyhnutné množstvo vody.

 

13.11.2020:   Oznamujeme občanom zmenu vývozu komunálneho odpadu:  v utorok 17.11.2020 je štátny sviatok, pravidelný vývoz komunálneho odpadu sa preto mimoriadne uskutoční v pondelok 16.11.2020.

 

13.11.2020:   V pondelok 16.11.2020 bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

 

09.11.2020:  Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo v Piešťanoch odberné miesto pre ľudí, ktorí potrebujú certifikát o absolvovaní antigénového testu na ochorenie covid-19. Odberným miestom pre bezplatné testovanie na ochorenie covid-19  v Piešťanoch je Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, Piešťany.

Odbery v čase od: 10:00 - 13:00. Testovaní dostanú certifikát s výsledkom testu.

 

06.11.2020:   2. kolo celoplošného testovania v našej obci, ktoré bolo plánované v dňoch 7. - 8.11. 2020, sa neuskutoční.

Odôvodnenie: Celoplošné testovanie v druhom kole sa bude týkať iba okresov s podielom pozitívnych prípadov z prvého kola nad 0,70%.  

Podiel pozitívnych prípadov počas prvého celoplošného testovania v okrese Piešťany predstavoval 0,52%, z čoho vyplýva, že v obci Prašník sa druhé celoplošné testovanie na COVID-19 neuskutoční.

 

 

02.11.2020: Obecný úrad v Prašníku s účinnosťou od 2. novembra 2020 funguje do odvolania v štandardnom režime a stanovuje stránkové hodiny pre verejnosť nasledovne:       

Pondelok   8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

Streda        8:00 - 12:00  a 13:00 - 17:00

Štvrtok       8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

Piatok        8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:30

 

Pokiaľ je to možné, vybavujte prosím svoje záležitosti prostredníctvom telefonického kontaktu: 033/77 805 34, 0917 190 047 prípadne  mailom na adrese: obecprasnik@prasnik.sk

Pri návšteve obecného úradu prosím dodržujte Vyhlášku č. 16 - Úradu verejného zdravotníctva SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 2.11.2020 05:00 do 09.11.2020 01:00

 

02.11.2020:  Komunálny odpad - v utorok 3. novembra 2020 sa uskutoční pravidelný vývoz smetných nádob komunálneho odpadu. Od tohto dňa do konca kalendárneho roka 2020 sa budú vyvážať smetné nádoby každý týždeň.

 

 

copyright 2010 obec Prašník