Úvodná stránka obecného webu

(pokrač.)

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 


 

Spoločne prívítame nový rok 2020 polnočným ohňostrojom -

31.12.2019 od 23:30 pred obecným úradom.

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

POZVÁNKA:

 


  

Pozvánka na finále INOVECKO-KARPATSKEJ HASIČSKEJ LIGY:

 


 

 

 

Upozorňujeme

všetkých

občanov ako aj

návštevníkov nášho

regiónu

na

 

 

 

 

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

 

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 50m platí prísny zákaz fajčenia a akejkoľvek manipulácie s otvoreným ohňom!

Prosíme venujte zvýšenú pozornosť ochrane prírody pred požiarmi a to najmä v tomto suchom a horúcom počasí!

V prípade spozorovania požiaru ho treba bezodkladne ohlásiť

na tiesňovej linke 112 alebo na linke 150 - hasiči

  

HURÁÁÁ PRÁZDNINY - pozvánka pre deti z Prašníka:

  

VOĽBY DO EURÓPSKEHO

PARLAMENTU 2019

ELECTIONS TO THE EUROPEAN

PARLIAMENT 2019

 


 

Milí spoluobčania, srdečne Vás pozývame:

 


 

 


 

 


 

  

Realizácia projektu - vo februári a marci 2019 boli dovezené nové stroje pre zberný dvor v rámci projektu "Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník" financovaného z kohézneho fondu v sume 269 178,70 €: traktor, traktorový náves, traktorový nosič kontajnerov, 2ks kontajnerov otvorených 5m3, 4ks kontajnerov otvorených 10m3, teleskopický manipulátor a štiepkovač drevnej hmoty:

 
 

 


 

...boli sme stvorení pomáhať blížnemu a keď to nevieme alebo

nedokážeme, tak aspoň nikomu neubližujme:

(zdroj: www.piestanskydennik.sk)

 


 

 


 

 


 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

copyright 2010 obec Prašník