Úvodná stránka obecného webu

(pokrač.)

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 


 

Príďte spoločne prívítať nový rok 2019 silvestrovským ohňostrojom

31.12.2018 od 23:00 pri obecnom úrade!

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Príhovor starostu obce Prašník

 

"Vážení spoluobčania, dovoľte mi prosím krátko sa Vám prihovoriť!

Dňa 10.11.2018 sa konali na Slovensku voľby do orgánov samosprávy miest a obcí. Občania mali možnosť voliť primátorov miest, starostov obcí a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Starostu v našej obci ste vyberali zo štyroch kandidátov, ktorí sa Vám predstavili v predvolebnej kampani. Chcem vám poďakovať za prejavenú dôveru a hlasy, ktoré ma nominovali na post starostu obce Prašník už piaty krát. Teším sa z vysokej volebnej účasti, ktorá presiahla 65 %. Verím, že spolu s novozvolenými poslancami OZ budeme robiť tie najlepšie rozhodnutia v prospech nás všetkých, ktorí tu žijeme. Touto cestou ďakujem za spoluprácu všetkým zamestnancom obce, končiacim poslancom OZ, členom miestnych organizácií, členom ŠK, Dobrovoľným hasičom, Speváckemu súboru Holeška, Materskej škôlke, ďakujem mojej mame za výchovu, manželke a synom za dlhoročnú podporu a trpezlivosť.

Prajem všetkým pevné zdravie, znášanlivosť a rodinnú pohodu.

Ďakujem."

                                                                                                       Emil Škodáček

 

(príhovor bol odvysielaný v obecnom rozhlase vo štvrtok 15.11.2018)

 


 

 


 

 


 

POZOR, POZOR! Triedime odpad správne?

 

Všetky potrebné informácie nájdete na www.triedime.sk

A pozrite si aj motivačné video ENVI - PAK:

Robíme to pre prírodu - robíme to pre život...

  

     Oslavy SNP 2018 v Prašníku - článok v novinách:

 


 

 


 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO - POZVÁNKA

                                  

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník sa uskutoční

v skoršom termíne už vo štvrtok  09. 08. 2018  o 18:00  v kancelárii starostu.

Pozvánka, program zasadnutia a prijaté uznesenia sú zverejnené na úradných tabuliach.

Zápisnica zo zasadnutia OZ je v prístupná v sekcii DOKUMENTY

 


 

 

Upozorňujeme

všetkých

občanov ako aj

návštevníkov nášho

regiónu,

že je až do odvolania

 

 

 

VYHLÁSENÝ ČAS

ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 50m platí prísny zákaz fajčenia a akejkoľvek manipulácie s otvoreným ohňom!

Prosíme, venujte zvýšenú pozornosť ochrane prírody pred požiarmi!

V prípade spozorovania požiaru ho treba bezodkladne ohlásiť

na tiesnovej linke 112 alebo na linke 150 - hasiči

 


 

ZO JDS Prašník organizuje zájazd na muzikálový príbeh zo života Milana Rastislava Štefánika s názvom "MALÝ VEĽKÝ MUŽ" v podaní Radošinského naivného divadla, ktorý bude v amfiteátri pod vrchom Roh pri obci Lubina v sobotu 1. septembra 2018 so začiatkom o 19:30. Cena zájazdu pre nečlenov je 15 €.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť u pani Ľudky Sakovej

alebo u pani Zitky Noskovej do 20.07.2018.

 


 

Pozvánka pre deti z Prašníka:

 


 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO - POZVÁNKA

                                  

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník sa uskutoční

v riadnom termíne vo štvrtok 14. 06. 2018 o 17:00 v kancelárii starostu.

Pozvánka a program zasadnutia bude zverejnené na úradných tabuliach.

 


 

Krátka terénna prechádzka v okolí rekreačného zariadenia na Dúbrave v Prašníku nadväzuje na prednášku "Stratené prašnícke more", ale samozrejme sa môžu zúčastniť aj tí, ktorí na prednáške neboli. Pretože je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Ukážeme si tak trochu inú mapu. Vysvetlíme, prečo je aj "suchozemcom" užitočné vedieť niečo o mori a jeho sedimentoch. Prejdeme sa dnom kriedového mora a jeho pobrežím. A pri troche šťastia nájdeme aj nejaké fosílie.
Zraz v hasičskej zbrojnici.

 


 

Elektronická komunikácia so samosprávou - obecným úradom:

 


 

Separovaný zber 2018 - v našej obci sú rozmiestnené aj nové kontajnery na separovaný zber papiera a pribudli aj nádoby na zber kompozitných tetrapakových obalov.

Podrobnosti o triedení odpadu a termíny vývozov jednotlivých kontajnerov si môžete prečítať tu:

 


 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO

                                  

Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku,

ktoré sa konalo 16. mája 2018, si môžete prečítať TU

 


 

Chráňme užitočné jašterice a hady!

Každoročne v tomto období sa prebúdzajú aj hady a jašterice žijúce v lokalite našej obce a počas teplejších dní sa bude často stávať, že sa s nimi stretnete na svojej záhrade. Tieto stretnutia často končia pre naše hady tragicky, keďže veľa ľudí má z nich aj dnes zbytočný strach...

 


 

Srdečne Vás pozývame na náš tradičný festival:

 


 

Príďte si pripomenúť tradície a zabaviť sa:

 


 

Milí spoluobčania,

pokiaľ chcete zachytiť všetky oznamy obecného úradu, ktoré sú vyhlasované prostredníctvom obecného rozhlasu aj v čase, keď nie ste v obci, prípadne ak v mieste Vášho bydliska nepočujete miestny rozhlas, využite novú možnosť zasielania týchto oznamov formou sms správy na Váš mobil alebo na e-mailovú adresu.

V prípade záujmu o túto bezplatnú službu príďte osobne na obecný úrad a nahláste svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, na ktorú chcete oznamy dostávať.

 


 

O Z N A M

Obec Prašník - správca daní a poplatkov

oznamuje obyvateľom obce, že

Rozhodnutia o miestnych daniach a

Rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady za rok 2018,

si môžu prevziať osobne počas úradných hodín na OcÚ v Prašníku. Po uhradení poplatku za komunálny odpad 2018 obdrží každá rodina na obecnom úrade nalepovaciu známku na smetnú nádobu.

 


 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO - POZVÁNKA

                                  

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník sa uskutoční

v riadnom termíne vo štvrtok 12.04.2018 o 17:00 v kancelárii starostu.

Pozvánka a program zasadnutia bude zverejnené na úradných tabuliach.

 


 

 


 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

                                  

2. tohtoročné zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa konalo mimoriadne v skoršom termíne v utorok 27.03.2018. Hlavným bodom programu bolo opätovné vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku obce - reštaurácia Dúbrava - od 01.05.2018. Viac o podmienkach súťaže v sekcii Aktuality

Uznesenia z uvedeného zasadnutia OZ si môžete stiahnuť TU a zápisnicu si môžete prečítať v sekcii DOKUMENTY

 


 

Oznamujeme občanom, že predajňa potravín CBA v centre našej obce

bude opäť otvorená už od tohto piatku 23.03.2018

Otváracia doba:

pondelok až piatok: 6:15 - 17:00

sobota: 6:30 - 12:30

 


 

 


 

Príďte na slávnostné otvorenie novej lávky cez Podkylavku:

 


 

P O Z V Á N K A  

                                  

na 1. tohtoročné riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať vo štvrtok 08.02.2018 od 17:00 v OcÚ Prašník.

Program zasadnutia bude zverejnený na úradných tabuliach.

 


 

Aj tento rok sa môžete pridať k tradičnému spoločnému výstupu na Klenovú.

Účastníci z okolitých miest a obcí sa stretnú pod vrcholom v čase od 11:30.

 


 

"PIESEŇ O PRAŠNÍKU" - videoklip si môžete pozrieť tu:

 


 

 Záznamy úvodnej stránky webu z minulých rokov nájdete

v Archíve alebo kliknite TU 

 


 

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník