V O Ľ B Y   2020

 

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

sa konajú

 

v sobotu 29. februára 2020

 

v čase od 7:00 do 22:00

 

Miesto konania volieb v obci Prašník:

miestnosť volebného okrsku č. 1 bude v malej zasadačke

na prízemí OcÚ, Prašník č. 93

 


 

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2020:

 

- za obec Prašník:

Zápisnica OVK o priebehu a výsledkoch hlasovania v obci Prašník

 

-celkové výsledky za celú SR:

napr. tu: https://volbysr.sk/sk/data02p.html

 

 


 

Obec Prašník v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zverejňuje adresu na e-mailové doručenie žiadosti o voľbu poštou:

obecprasnik@prasnik.sk

 

K dispozícií je aj príslušné tlačivo:  žiadosť o voľbu poštou

 

E-mailová adresa na doručovanie delegovania člena okrskovej volebnej komisie:

obecprasnik@prasnik.sk

 

Žiadosť na vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi

        * meno a priezvisko

        * rodné číslo

        * štátnu príslušnosť

        * adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

        * korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

    Žiadosť je možné zaslať na adresu: obecprasnik@prasnik.sk

 

 

Ďalšie tlačivá nájdete tu: www.minv.sk/?nr20-vzory

 


Informácie pre voliča

 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Viac informácii pre voliča: https://www.minv.sk/?nr20-info1

copyright 2010 obec Prašník