Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Ako vybaviť + tlačivá na stiahnutie

V podpoložke Evidencia pobytov nájdete podmienky prihlasovania a odhlasovania obyvateľov na trvalý a prechodný pobyt. Ďalšie podpoložky: Osvedčovanie listín a podpisov, Matrika - Vrbové, Prihlásenie psa.

Tlačivá na stiahnutie sú rozdelené do jednotlivých kategórii: Daňové priznania, Doklady k evidencii pobytu obyvateľov, Sociálne služby, Výrub drevín, Stavebné tlačivá, Samostatne hospodáriaci roľník, Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev, Vydanie rybárskeho lístka. Požadovanú kategóriu vyberte v ponuke Kategória (viď nižšie):

Daňové priznania - tlačivo

Daň z nehnuteľností, daň za psa,...

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
tlačivo na vypísanie priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB

Oznámenie o vydaní vzoru tlačiva

Oznamenie_vzor_tlaciva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,56 kB

Doklady k evidencii pobytu obyvateľov

Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt - tlačivo

Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt - tlačivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,24 kB

Súhlas na poskytnutie spracovania ochrany osobných údajov

vzor_suhlas_so_spracuvanim_osobnych_udajov(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

Navrh na zru__enie trvaleho pobytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,18 kB

Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť-o-posúdenie-odkázanosti-na-SS-002.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 560,94 kB

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,52 kB

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,47 kB

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

1. žiadosť o súhlas s výrubom -Dopl_ nové.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 48,68 kB

Stavebné tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (fyzické osoby)

TL - žiadosť o vydanie SP - FO(2).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72,5 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (právnické osoby)

TL - žiadosť o vydanie SP - PO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52,5 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

TL - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - stavby na podnikanie (právnické osoby)

TL - návrh na vydanie UR - FO+PO (2).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (fyzické stavby)

TL - návrh na vydanie UR - FO+PO(1) (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

TL - žiadosť - predlženie platnosti SP.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

TL - žiadosť - zmena stavby pred dokončením.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

TL - žiadosť - dodatočné stavebné povolenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58 kB

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

TL - žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Zobrazené 1-20 z 47

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník