Prašník - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Finančné zdravie obce Prašník

INEKO zverejnilo finančné zdravie samospráv za rok 2021. Hospodárenie v našej obci dosiahlo index 5,2 (výborné finančné zdravie)
Viac info:

Finančné zdravie samosprávy vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), počítané na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia (funkcia) piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie bežného účtu, Záväzkov po lehote splatnosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti.

Hospodárenie obce Prašník r. 2021:

http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/507466/2021/1

Dátum vloženia: 25. 10. 2022 11:54
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2022 12:02
Autor: admin