Prašník - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva (OcZ) sa uskutočnilo v piatok 25.11.2022 v malej zasadačke obecného úradu.

Po zaznení štátnej hymny SR otvoril zasadnutie doterajší starosta obce Emil Škodáček a privítal prítomných. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie v Prašniku Zitka Selecká prečítala zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku volieb starostu obce a odovzdala novozvolenému starostovi obce Milanovi Mozolákovi osvedčenie o zvolení do funkcie starostu, taktiež odovzdala novozvoleným poslancom OcZ osvedčenia o ich zvolení do funkcie poslancov.
Doterajší starosta obce Emil Škodáček vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí ho podporovali a pomáhali mu počas celého funkčného obdobia a v závere zaželal novozvolenému starostovi veľa úspechov. V mene zamestnancov obecného úradu poďakovala doterajšiemu starostovi Martinka Fajnorová.
Novozvolený starosta obce Milan Mozolák zložil zákonom predpísaný sľub starostu a pokračoval vo vedení ustanovujúceho zasadnutia OcZ. Vo svojom príhovore poďakoval voličom za prejavenú dôveru a svojim blízkym za podporu. Znenie sľubu poslanca prečítala Mgr. Emília Školudová a  prítomní novozvolení poslanci OcZ následne zložili sľub a potvrdili ho svojim podpisom.
Celý priebeh programu ustanovujúceho zasadnutia je zverejnený v zápisnici na úradnej tabuli.

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku, konaného dňa 25.11.2022 v malej zasadačke obecného úradu

Dátum vloženia: 26. 11. 2022 14:16
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2022 21:51
Autor: admin