Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

            

Po prvýkrát sa budú regionálne voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konať v spoločnom termíne v rovnakom dni a v rovnakom čase.

Termín spojených regionálnych volieb je:
v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00

Volebná miestnosť volebného okrsku č. 1:
malá zasadačka na prízemí OcÚ, Prašník č. 93 


VÝSLEDKY VOLIEB:

    
  Výsledky volieb do samosprávy

 

Volebná účasť:

53,58%     359 odovzdaných obálok (359 vydaných obálok, 670 zapísaných voličov)

52,39%     351 platných hlasov (zo 670 zapísaných voličov) - voľby starostu

48,06%      322 platných hlasov (zo 670 zapísaných voličov) - voľby do OcZ

 

Zvolený starosta obce Prašník:

Milan Mozolák, nezávislý kandidát                     165 získaných hlasov (47,00%)

poradie ďalších kandidátov:
2. Richard Lipka, Mgr.
3. Roman Fajnor, Mgr.
4. Andrea Juliana Boorová

Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva:

1. Marek Škodáček, nezávisly kandidát                               239 hlasov
2. Emília Školudová, Mgr., nezávisly kandidát                       213 hlasov
3. Richard Lipka, Mgr., SPOLU - občianska demokracia      205 hlasov
4. Roman Fajnor, Mgr., SMER - sociálna demokracia          193 hlasov
5. Leonard Dobrucký, Sloboda a Solidarita                            183 hlasov
6. Alena Pribišová, HLAS-sociálna demokracia                    177 hlasov

zdroj: https://volbysr.sk/oso/sk/vysledky_obce.html


         

   Výsledky volieb do samosprávy VÚC

 

Volebná účasť:

42,87 % (za celý kraj TTSK),  38,20 % (volebný obvod č.4)

zdroj: https://volbysr.sk/osk/sk/suhrnne_vysledky.html


Výsledky volieb v TTSK:

Výsledky volieb v TTSK (pdf) (119.12 kB)

 

Zvolený predseda TTSK:

Jozef Viskupič, Mgr.               69 743 získaných hlasov  (38,56%)

zdroj: https://volbysr.sk/osk/sk/volby_predsedu.html

 

Zvolení poslanci do zastupiteľstva TTSK:

- volebný obvod č. 4  Piešťany

zdroj: https://volbysr.sk/osk/sk/volby_zastupitelstva.html

 

 

 


 

Kandidáti pre voľby do orgánov samosprávy:

    
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov

 

Kandidáti pre voľby starostu obce Prašník:

 1.   Andrea Juliána Boorová, 45 r., živnostníčka, nezávislý kandidát
 2.   Roman Fajnor, Mgr., 47 r., živnostník, SMER - sociálna demokracia
 3.   Richard Lipka, Mgr., 33 r., odborný radca, SPOLU - občianska demokracia
 4.   Milan Mozolák, 48 r., technik, nezávislý kandidát

 

Kandidáti pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7

 1.   Leonard Dobrucký, 45 r., stolár, Sloboda a Solidarita
 2.   Roman Fajnor, Mgr., 47 r., živnostník, SMER - sociálna demokracia
 3.   Richard Lipka, Mgr., 33 r., odborný radca, SPOLU - občianska demokracia
 4.   Alena Príbišová, 48 r., skladníčka, HLAS - sociálna demokracia
 5.   Marek Škodáček, 35 r., vodič, nezávislý kandidát
 6.   Emília Školudová, Mgr., 48 r., andragogička, nezávislý kandidát

 


         

   Zoznam zaregistrovaných kandidátov

 

Kandidáti pre voľby župana TTSK:

1. Martin Beluský, Ing., PhD., 35 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
2. József Berényi, Mgr., 55 r., podpredseda samosprávneho kraja, Dolné Saliby, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
3. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r., primátor, Holíč, Slovenská národná strana, SMER – sociálna demokracia
4. Martin Červenka, Ing., 38 r., starosta, Ratkovce, nezávislý kandidát
5. Roland Hakszer, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného športového zväzu, Dunajská Streda, nezávislý kandidát
6. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, ŽIVOT – národná strana
7. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
8. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
9. Veronika Temňáková, Ing., Mgr., 33 r., podnikateľka, Galanta, REPUBLIKA
10. Jozef Viskupič, Mgr., 46 r., predseda samosprávneho kraja, Trnava, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU - občianska demokracia; ŠANCA; ODS - Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME RODINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická strana; Magyar Fórum – Maďarské fórum
 

Kandidáti pre voľby poslancov do zastupiteľstva TTSK:

Volebný obvod č. 4 - PIEŠŤANY:
1. Iveta Babičová, Ing., 65 r., učiteľka, Piešťany, nezávislá kandidátka
2. Denisa Bartošová, RNDr., 55 r., prednostka mestského úradu, Piešťany, nezávislá
kandidátka
3. Michal Bezák, Ing., Mgr., MBA, 39 r., obchodný riaditeľ, Piešťany, nezávislý kandidát
4. Remo Cicutto, Ing., 60 r., výkonný riaditeľ, Piešťany, Starostovia a nezávislí kandidáti
5. Martin Cifra, PhDr., 51 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Piešťany, nezávislý kandidát
6. Jaroslav Císar, Ing., MBA, 63 r., manažér, Hubina, Socialisti.sk
7. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 45 r., poslankyňa národnej rady, Piešťany, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods
- občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
8. Stanislav Drobný, Bc., 52 r., mestský policajt, Piešťany, Kotlebovci - ľudová strana
naše Slovensko
9. Tomáš Drobný, 43 r., správca majetku a služieb, Borovce, Kotlebovci - ľudová strana
naše Slovensko
10. Miroslav Filípek, 63 r., dôchodca, Drahovce, Hnutie občan národ spravodlivosť
11. Jarmila Gáborová, PaedDr., 55 r., riaditeľka základnej školy, Piešťany, Hlas - sociálna
demokracia
12. Gabriel Gaži, Ing., 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak
13. František Glos, Ing., PaedDr., PhD., 70 r., pedagóg, riaditeľ školy, Piešťany,
Progresívne Slovensko
14. Andrea Hochelová, Ing., 38 r., podnikateľka, Rakovice, Život - národná strana
15. Ján Horváth, Ing., 67 r., starosta obce, Chtelnica, Smer - sociálna demokracia16. Peter Hulman, 58 r., starosta obce, Moravany nad Váhom, Smer - sociálna demokracia
17. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, Život - národná strana
18. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 39 r., primátor, Piešťany, nezávislý kandidát
19. Tatiana Julinyová, Mgr., 50 r., starostka obce, Banka, Starostovia a nezávislí kandidáti
20. Martin Krajňák, 52 r., správca informačných technológii, Piešťany, Progresívne
Slovensko
21. Vladislav Krasický, MBA, 44 r., riaditeľ logistiky, Moravany nad Váhom, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods
- občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
22. Denis Kristek, Ing., 36 r., projektový manažér, Drahovce, nezávislý kandidát
23. Štefan Kubík, JUDr., 59 r., zástupca primátora, Vrbové, Smer - sociálna demokracia
24. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 66 r., advokátka, Moravany nad Váhom, Slovenská
národná strana
25. Andrej Lúčny, RNDr., PhD., 51 r., informatik, vysokoškolský učiteľ, Banka, Solidarita
- hnutie pracujúcej chudoby
26. Martin Madlo, Mgr., 42 r., manažér, Piešťany, Hlas - sociálna demokracia
27. Pavol Melicher, Ing., Mgr., 57 r., mestský policajt, Piešťany, nezávislý kandidát
28. Jozef Mičura, Ing., 40 r., špecialista informačných technológií, Piešťany, nezávislý
kandidát
29. Dávid Michal, 29 r., skladník senior, Piešťany, Republika
30. Daniel Mikunda, 49 r., referent odpadového hospodárstva, Vrbové, Kotlebovci - ľudová
strana naše Slovensko
31. Stanislav Paluga, MUDr., MPH, 50 r., lekár, Piešťany, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
32. Mária Pekáriková, 67 r., dôchodkyňa, Banka, Hnutie občan národ spravodlivosť
33. Veronika Schmidtová, Mgr., PhD., 31 r., sociálna pracovníčka, Piešťany, Život -
národná strana
34. Lars Schotte, 34 r., nezamestnaný, Piešťany, Socialisti.sk35. Daniela Sigetová, Mgr., 50 r., starostka, Ratnovce, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
36. Miroslav Sluka, Ing., 61 r., hlavný radca, Borovce, Slovenská národná strana
37. Ján Stachura, Mgr., 32 r., prezident športového klubu, poslanec mestského
zastupiteľstva, Piešťany, nezávislý kandidát
38. Andrej Stančík, Mgr., 27 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a
solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods
- občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
39. Peter Stručka, Ing., 40 r., fytoinšpektor, Piešťany, Skúsme to inak
40. Juraj Šimo, 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak
41. Marián Urbánek, MUDr., 62 r., stomatológ, Piešťany, nezávislý kandidát
42. Juraj Valo, Mgr., 48 r., starosta obce, Trebatice, Starostovia a nezávislí kandidáti
43. Martin Valo, 58 r., galerista, Piešťany, Život - národná strana
44. Alžbeta Vlčková, PhDr., 61 r., slobodné povolanie v oblasti umenia, kultúry,
publicistiky, Piešťany, Skúsme to inak
45. Peter Zemánek, Ing., 64 r., starobný dôchodca, Piešťany, Skúsme to inak
46. Radka Žáková, 33 r., občianska aktivistka, Vrbové, Kotlebovci - ľudová strana naše
Slovensko

Vo volebnom obvode č. 4 sa volí 5 poslancov

 

Viac o voľbách TTSK: https://trnava-vuc.sk/spojene-volby-2022/

 


 

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 5. 2024
oblačno 19 °C 9 °C
nedeľa 19. 5. slabý dážď 21/11 °C
pondelok 20. 5. mierny dážď 23/12 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 23/13 °C

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník