Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Zmluvy 2017

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
13.12.2017 58.

Zmluva č. 25/TR/2017

o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava

05.12.2017 57. Nájomná zmluva č. 11/4

Obec Prašník

-

J.Blaha a manž.

04.12.2017 56. Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0921201511

ENVI-PAK,a.s.

Bratislava

27.11.2017 55.

Zmluva o dielo

+

Súhrnný list stavby

Staveurope s.r.o.

Prešov

27.11.2017 54. Zmluva o dielo

CS,s.r.o.

Trnava

24.11.2017 53. Nájomná zmluva č.I/2/2017

Koreň Alexander,PhDr.

Nové Mesto n/Váhom

-

Obec Prašník

14.11.2017 52.

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65/80

Ministerstvo životného prostredia SR
13.10.2017 51.

Zmluva o kontrolnej činnosti

Príloha č. 1 k Zmluve o kontrolnej činnosti Špecifikácia základnej ceny kontrolnej činnosti

EKOTEC, spol. s r.o.

Detské ihrisko MŠ

12.10.2017 50. Kúpna zmluva

Pavol Ďuriš

-

Obec Prašník

03.10.2017 49. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.zmluvy 17/044

Obec Prašník

-

Prvá Európska konzultačná spol.s.r.o
03.10.2017 48. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.zmluvy 17/042

Obec Prašník

-

Prvá Európska konzultačná spol.s.r.o.

28092017 47. Zmluva o vytvorení diela Hudibná produkcia - 10.výročie založenia speváckeho súboru Holeška
25.09.2017 46. Zmluva o dielo

Obec Prašník

-

Peter Svitek Aquaperi

25.09.2017 45.

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom

/školské mlieko/

Organika s.r.o.
20092017 44. Nájomná zmluva č. 10/4

Obec Prašník

-

Franko Miroslav

25.08.2017 43. Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016 Mesto Vrbové
23082017 42 Zmluva o vytvorení diela Hudobná produkcia oslavy SNP
23082017 41. Zmluva č.02-ML III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj
02082017 40. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 009/2017

ISA Projekta, s.r.o.

Brezová pod Bradlom

02082017 39. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 004/2017

Prvá Európska konzultačná.s.r.o.

Brezová pod Bradlom

12.07.2017 38.

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

,,Zefektívnenie sepravoaného zberu KO v obci Prašník

Slovenská agentúra životného prostredia

Bratislava

04.07.2017 37.

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

číslo zmluvy: 17/021

Prvá Európska Konzultačná s.r.o.

Brezová pod Bradlom

27.6.2017 36. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

19.06.2017 35.

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

č.zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Ministerstvo životného prostredia SR

v zastúpení

Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia fondov EÚ

BRATISLAVA

19.06.2017 34.

Zmluva o spolupráci

č.zmluvy: USVRK-OIP-2017/000641-001

Ministerstvo vnútra SR
13.06.2017 33. Zmluva o spolupráci Plantex, s.r.o.
08.06.2017 22. Nájomná zmluva č. I/7/2017

Ing.Silvia Slottová

Handlová

05.06.2017 21. Zmluva č. 37031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
28.04.2017 20. Nájomná zmluva č. 1/6

Obec Prašník

-

Jozef Jurkovič

27.04.2017 19. Nájomná zmluva č. I/1/2017

Mgr.Emília Mosná

Piešťany

27.04.2017 18. Nájomná zmluva č. I/3/2017

Miroslav Podmela

Vrbové

27.04.2017 17. Nájomná zmluva č. I/8/2017

Ján Gazdík

Trenčianska Teplá

21.04.2017 16. Nájomná zmluva č. I/4/2017

Anna Višňovská

Vrbové

20.04.2017 15. Nájomná zmluva č. I/6/2017

Ján Nosko

Prašník

19.04.2017 14.

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl.Občianskeho zákonníka

Obec Prašník

-

Ján Ďuriš

19.04.2017

13.

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

Obec Prašník

-

Ján Ďuriš

18.04.2017 12. Nájomná zmluva č. I/5/2017

Mocková Božena

Prašník

29.03.2017 11. Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP č. 3130259

OTP Banka Slovensko,a.s.

pobočka Piešťany

27.03.2017 10. Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Obec Prašník

-

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.,

Piešťany

21.03.2017 9. Príkazná zmluva ZMO,región JE
08.03.2017 8. Zmluva o dielo č. 009/2017

ISA Projekta, s.r.o.,

Brezová pod Bradlom

06.03.2017 7. Zmluva o dielo č. 004/2017 Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.o.
01.03.2017 6. Nájomná zmluva č. 12/6

Obec Prašník

-

Martin Boor a manželka

01.03.2017 5. Zámenná zmluva

Obec Prašník

-

Ďuriš Ján

13.02.2017 4. Potvrdenie o zverejnení zmluvy alebo dodatku k zmluve

Union poisťovňa,a.s.

Bratislava

03.02.2017 3. Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo: 11-4-12746

Union poisťovňa,a.s.

Bratislava

18.01.2017 2. Kúpna zmluva Obec Prašník
03.01.2017 Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Ministerstvo ŽP SR

Bratislava

01.01.2017 1. Potvrdenie o zverejnení zmluvy alebo dodatku k zmluve

Union poisťovňa,a.s.

Bratislava

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017 Zodpovedá: Správca Webu

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník