Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Zmluvy 2018

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
21.12.2018 65 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-060 Ministerstvo vnútra SR
17.12.2018 64. Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Slovenská agentúra ŽP

Bratislava

13.12.2018 63. Dohoda č. 18/06/010/35

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Piešťany

14.11.2018 62. Nájomná zmluva č. 1/9

Fajnor Roman

-

Obec Prašník

09.11.2018 61. Zmluva o spolupráci a poradenstve

T-Consult Slovakia a.s.

Bratislava

08.11.2018 60. Dohoda o ukončení nájmu bytu

Jurkovič Jozef

-

Obec Prašník

06.11.2018 59. Dodatok č. 7 k zmluve č. 1020122006

Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o.

Kostolné

29.10.2018 58. Zmluva o dielo

Aquatec VFL s.r.o.

Dubnica nad Váhom

17.10.2018 57. Nájomná zmluva č. 5/5

Obec Prašník

-

Igor Talába a manželka

10.10.2018 56. Nájomná zmluva č. I/2/2018

Koreň Alexander,PhDr.

-

Obec Prašník

5.10.2018 55. Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 295750-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
5.10.2018 54. Dohoda o vyplňovacom práve k blakozmenke č. 295750-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
5.10.2018 53.

Kúpna zmluva

časť 01 Kolesový traktor + štiepkovač

P and L Slovakia spol.s.r.o.

Horná Streda

5.10.2018 52.

Kúpna zmluva

časť 4 Traktorový hákový nosič kontajnerov

P and L Slovakia spol.s.r.o.

Horná Streda

5.10.2018 51.

Kúpna zmluva

časť 2 Náves tandemový, trojstranný sklápač

P and L Slovakia spol.s.r.o.

Horná Streda

01.10.2018 50.

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami (ďalej len ,,zmluva´´)

časť 3 - Teleskopický nakladač

CM Slovakia spol.s.r.o.

Bratislava

25.09.2018 49. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

24.9.2018 48. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NfP č. 072TT130067

Pôdohospodárska platobná agentúra

Bratislava

17.9.2018 47. Príloha č.1 k Zmluve č. ZSE0921201511

ENVI-PAK a.s.

Bratislava

17.9.2018 46. Zmluva o spracúvaní osobných údajov

MADE spol.s.r.o.

Banská Bystrica

17.9.2018 45. Licenčná zmluva

TENDERnet s.r.o.

Žilina

03.09.2018 44 Príkazná zmluva č. 31/01/201//EL

Obec Prašník -

ZMO, Jasl. Bohunice -

Prvá Komunálna Finančná,a.s.

03.09.2018 43

Zmluva o vytvorení diela

Hudobná produkcia - akcia: oslavy SNP

Tibor Sloboda

Brezová pod Bradlom

20.08.2018 42 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Komunálna poisťovňa, a.s.

Bratislava

23.07.2018 41.

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle

§ 588 a nasl.Občianskeho zákonníka

Obec Šípkové

23.07.2018 40. Úverová zmluva č. 295750-2018

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

Bratislava

20.07.2018 39.

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)

Všeobecné obchodné podmienky

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

Bratislava

09.07.2018 38. Zmluva č. 004-4-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj
04.07.2018 37. Kúpna zmluva

Obec Prašník

-

Milan Šedo a Mgr. Margaréta Šedová

26.06.2018 36. Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 10.6.2016 o poskytovaní audítorských služieb

RVC Senica s.r.o.

12.06.2018 35.

Zmluva o spolupráci

číslo zmluvy: USVRK-OIP-2018/000768-060

Ministerstvo vnútra SR
05.06.2018 34. Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016 Mesto Vrbové
05.06.2018 33. Nájomná zmluva č. I/7/2018

Ing. Silvia Slottová

-

Obec Prašník

29.05.2018 32. Zmluva o dielo č. 07/2018 REJK-NET s.r.o.
21.05.2018 31. Zmluva o dielo č. 24/2018/08421

Cesty Nitra a.s.

Nitra

09.05.2018 30. Nájomná zmluva č.1/8

Obec Prašník

-

Jozef Jurkovič

04.05.2018 29. Zmluva o vytvorení diela

Tibor Sloboda

Brezová pod Bradlom

04.05.2018 28. Nájomná zmluva č. I/8/2018

Ján Gazdí

-

Obec Prašník

03.05.2018 27. Zmluva o spolupráci

Plantex,s.r.o.

Veselé pri Piešťanoch

30.4.2018 26. Zmluva o nájme nehnuteľností

Obec Prašník

-

Erik Šiška - Mäaso

27.4.2018 25. Zmluva o dielo

Jozef Srogončík - stavebné práce

-

Obec Prašník

27.4.2018 24. Nájomná zmluva č. I/1/2018

Mgr. Emília Mosná

-

Obec Prašník

27.4.2018 23. Nájomná zmluva č.2/5

Obec Prašník

-

Ľubica Jánošíková

26.4.2018 22. Nájomná zmluva č. 7/9

Obec Prašník

-

Blanárik Eduard

25.4.2018 21. Nájomná zmluva č. I/5/2018

Mocková Božena

-

Obec Prašník

24.04.2018 20. Zmluva č. 38 542

DPO SR

Bratislava

24.4.2018 19. Nájomná zmluva č. 6/5

Obec Prašník

-

Pichler Oldrich a manželka

23.4.2018 18. Nájomná zmluva č. 4/5

Obec Prašník

-

Ľubomír Juráš a manželka

23.4.2018 17. Nájomná zmluva č. I/6/2018

Ján Nosko

-

Obec Prašník

19.04.2018 16. Nájomná Zmluva

Obec Prašník

-

Ing. Martin Ďuríšek

09.04.2018 15. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

05.04.2018 14. Nájomná zmluva č. 9/4

Obec Prašník

-

Kovárová, Juráš

05.04.2018 13. Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Slovenská agentúra životného prostredia

Banská Bystrica

29.03.2018 12. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 9

Obec Prašník

-

Kristián glucharov a manželka

23.03.2018 11. Dohoda o ukončení nájmu bytu

Obec Prašník

-

Juráš Jozef, Kovárová Vladislava

21.03.2018 10.

Zmluva o posytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TT130067

Všeobecné zmluvné podmienky

Pôdohodspodárska platobná agentúra

Bratislava

14.3.2018 9. Kúpna zmluva č. 01/2018

Obec Prašník

-

Elkoplast Slovakia s.r.o.

Trenčianske Teplice

21.02.2018 8. Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Mgr. Margaréta Šedová, advokát
09.02.2018 7. Zmluva o poskytovaní poradenstva vo verejnom obstarávaní

Obstaraj.to, s.r.o.

Bratislava

1.2.2018 6. Dohoda č. 18/06/50j/2

ÚPSVaR

Piešťany

1.2.2018 5. Dohoda č. 18/06/054/03

ÚPSVaR

Piešťany

30.01.2018 4. Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/60

Slovenská agentúra ŽP

Bratislava

29.1.2018 3. Zmluva o dodávke elektriny

Magna Energia,.a.s.

Piešťany

10.01.2018 2. Dohoda č. 18/06/010/1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany
02.01.2018 1. Dodatok č. 6 k zmluve č. 1020122006 Kopaničiartska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné
Dátum zvesenia: 31. 12. 2018 Zodpovedá: Správca Webu

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník