Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Zmluvy 2019

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
21.11.2019 80. Poistná zmluva č. : 2407141849

Generali Poisťovňa a.s.

Bratislava

18.11.2019 79. KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4260/2 a parc.č.4261/2)

zo dňa 18.11.2019

Ing Alica Milášová

-

Obec Prašník

11.11.2019 78.

KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.4216/2 a parc.č 4214/6)

zo dňa 11.11.2019

Obec Prašník

-

Ing. Alica Mikláeová

12.11.2019 77. Zmluva o nájme nehnuteľností z 12.11.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK
07.11.2019 76. Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019 Mesto Vrbové
07.11.2019 75. Zmluva č. 10/TR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

05.11.2019 74. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2019

Obec Prašník

-

L & E

30.10.2019 73. Dodatok č.1 k Prílohe č.1 Zmluvy o dodávke elektriny č. 8112/2019

MAGNA ENERGIA a.s.

Piešťany

30.10.2019. 72. Dodatok č.1 k Prílohe č.1 Zmluvy o dodávke elektriny č. 6490/2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Piešťany

18.10.2019 71. Zmluva o dielo č. PK 2019/002

AMIMA s.r.o.

Báb

18.10.2019 70.

KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č.6405/1,6408/4,6408/1) zo dňa 17.10.2019

Obec Prašník

-

Kvetoslava Kraváriková

Daniela Horká

17.10.2019 69.

KÚPNA ZMLUVA

("C"parc.č.1-4324/8) zo dňa 17.10.2019

Obec Prašník

-

Pavol Beblavý

Dana Beblavá

14.10.2019 68.

Zmluva o nájme nehnuteľnosti z 14.10.2019

Dominika Kleinová
08.10.2019 67. Zmluva o poripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 121927559 Západoslovenská distribučná a.s.
07.10.2019 66. Nájomná zmluva č. I/2/2019

Obec Prašník

-

Alexander Koreň, PhDr.

03.10.2019 65.

Zmluva o dielo z 02.10.2019

Výmena výplní otvorov na kultúrnom dome v obci Prašník

PROWIN s.r.o.

Piešťany

30.09.2019 64. Nájomná zmluva č. 11/5

Obec Prašník

-

Jaroslav Blaha

30.09.2019 63. Nájomná zmluva č. I/6/2019

Obec Prašník

-

Ján Nosko

26.09.2019 62. Poistná zmluva č. 2407084348 zo dďa 24.09.2019 Generali Poisťovňa a.s.
26.09.2019 61.

KÚPNA ZMLUVA

("C" parc.č 3417, 3416, 3350, 3351)

zo dňa 26.09.2019

A&R Consult, s.r.o.

-

Obec Prašník
26.09.2019 60.

Zmluva o dielo

C3 - Zavedienie a vylepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania - Zberný dvor Prašník

Regionálne technologické centrum

Trnava

25.09.2019 59. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04313 - Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

-

Prašník

18.09.2019 58.

Zmluva o spolupráci - Kúpna Zmluva

"Školské ovocie"

PLANTEX, s.r.o.

Veselé

06.09.2019 57.

Zmluva o poskytnutí služieb č. 19/030

poradenské a konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania

ISA projekta s.r.o.

Brezová pod Bradlom

06.09.2019 56. Nájomná zmluva č. 3/6

Obec Prašník

-

Boorová Andrea Juliána

02.09.2019 55. Kúpna zmluva - čerstvé pekárenské výrobky - dodávky do ŠJ pri MŠ Prašník

PRIMAPEK

Boris Prítrský

12.08.2019 54. Zmluva o umeleckom výkone - hudobná produkcia - oslavy SNP

Rudolf Filip

-

Obec Prašník

12.08.2019 53. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-512-04554- obnova nábytkového vybavenia knižnice

-

Obec Prašník

26.07.2019 52. Kúpna zmluva ("C" parc.č. 9147/2 a 9147/12) zo dňa 26.7.2019

Obrc Prašník

-

Peter Vydarený

23.07.2019 51.

Kúpna zmluva ("C" parc.č.9147/13)

zo dňa 23.07.2019

Obec Prašník

-

Ing. Darina Mosná

19.07.2019 50. Nájomná zmluva č.I/7/2019

Obec Prašník

-

Ing. Silvia Slottová

18.07.2019 49. Zmluva o poskytovaní služby - PERISKOP pre riaditeľov MŠ

Periskop s.r.o.

Košice

04.07.2019 48. Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 10.06.2019 o poskytovaní audítorských služieb

RVC Senica s.r.o.

04.07.2019 47. Zmluva o dodávke elektriny 8112/2019

MAGNA ENERGIA a.s.

Piešťany

03.07.2019 46. Kúpna zmluva ("C" parc.č.4349/19)

Bohumil Šulovský

-

Obec Prašník

03.07.2019 45. Kúpna zmluva ("C" parc.č.4349/18)

Obec Prašník

-

Bohumil Šulovský

01.07.2019 44. Zmluva č.017-PN-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

Trnavský samosprávny kraj

Obec Prašník

26.06.2019 43. Nájomná zmluva č. I/4/2019

Obec Prašník

-

Anna Višňovská

26.06.2019 42. Nájomná zmluva č.I/3/2019

Obec Prašník

-

Miroslav Podmela

24.06.2019 41. Nájomná zmluva č.I/1/2019

Obec Prašník

-

Mgr. Emília Mosná

17.06.2019 40. Nájomná zmluva č.I/8/2019

Obec Prašník

-

Ján Gazdík

07.06.2019 39. Zmluva o dielo - projekt - Výzva číslo VII. Prezídium hasičského a záchranného zboru 2019 Regionálne technologické centrum, Trnava
03.06.2019 38.

Zmluva o dielo

servis kompletnej ČOV

Aquatec VFL s.r.o.

Dubnica nad Váhom

31.05.2019 37. Dohoda u ukončení nájomnej zmluvy nebytových priestorov č. 1/2004 zo dňa 02.01.2004

Obec Prašník

-

Imrich Škrabák

13.05.2019 36. Zmluva o umelecokm výkone

Ľudová hudba KOPA

Brezová pod Bradlom

13.05.2019 35. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.6.2015 na vypracovanie projektovej dokumentácie

SPG Slovakia s.r.o.

Trnava

13.05.2019 34. Zmluva o propagácii a reklame

GAIIA s.r.o.

Nitra

30.4.2019 33. Nájomná zmluva č.8/8

Škodáček Marek

Škodáčková Monika

27.04.2019 32. Dodatok k Nájomnej zmluve č. 7/9

Obec Prašník

-

Eduard Blanárik

27.04.2019 31. Dodatok k Nájomnej zmluve č. 9/4

Obec Prašník

-

Jozef Juráš

Vladimíra Jurášová

27.04.2019 30. Dodatok k Nájomnej zmluve č. 10/4

Obec Prašník

-

Miroslav Fanko, Emília Franková

27.04.2019 29. Dodatok k nájomnej zmluve č. 12/6

Boor Martin

Boorová Henrieta

27.04.2019 28. Dodatok k nájomnej zmluve č.11/4

Blaha Jaroslav

Blahová Zuzana

27.04.2019 27. Dodatok k nájomnej zmluve č.5/5

Talába Igor

Veronika Talábová

27.04.2019 26. Dodatok k nájomnej zmluve č. 3/6 Andrea Juliána Boorová
27.04.2019 25. Dodatok k nájomnej zmluve č. 2/5 Jánošíková Ľubica
27.04.2019 24. Dodatok k nájomnej zmluve č.1/9 Fajnor Roman
27.04.2019 23. Dodatok k nájomnej zmluve č. 6/6

Pichler Oldrich

Ružena Pichlerová

27.04.2019 22. Dodatok k nájomnej zmluve č. 4/6

Juráš Ľubomír

Monika Jurášová

26.04.2019 21. Nájomná zmluva I/5/2019

Božena Mocková

-

Obec Prašník

16.04.2019 20. Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

TextilEco a.s.

Bratislava

10.04.2019 19. ZMLUVA č. 39 107 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
29.03.2019 18. Nájomná zmluva č. 6/6

Oldrich Pichler

Ružena Pichlerová

29.03.2019 17. Nájomná zmluva č.4/6

Juráš ľubomír

Monika Jurášová

28.03.2019 16. Poistenie zodpovednosti za škodu 9060138087 - Traktorový hákový nosič - Cargo Hook

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

28.03.2019 15. Havarijné poistenie - 9060133230 Teleskopický nakladač Dieci Deadalus 32.6

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

21.03.2019 14. Havarijné poistenie 9060138108 - Traktorový hákový nosič - Cargo Hook

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

04.03.2019 13. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - kontajnery otvorené 441 9011061 Komunálna Poisťovňa a.s.Bratislava
04.03.2019 12. Poistenie zodpovednosti za škodu 9060101170, Právnik do auta 9060101249 Príves WIELTON

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

04.03.2019 11. Poistenie zodpovednosti za škodu 9060101463, Právnik do auta 9060101538 Traktor EXPLORER 110

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

04.03.2019 10. Poistenie zodpovednosti za škodu 9060078644, Právnik do auta 9060079350 - pracovný stroj Dieci Deadalus 32.6

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

04.03.2019 9.

Poistná zmluva 9127003390 krytie rizika

Štiepkovač dreva PEZZOLATTO PZ190G

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

25.02.2019 8. Havarijné poistenie 9060127081 - Traktor EXPLORER 110

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

25.02.2019 7. Havarijné poistenie 9060133242 - Traktorový príves WIELTON

UNIQA poisťovňa, a.s.

Bratislava

15.02.2019 6.

Príloha č.2 Zmluvy č 110 112 47

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Marius Pedersen s.r.o.
07.02.2019 5. Zmluva o vytvorení diela (13.12.2018)

Tibor Sloboda

Brezová pod Bradlom

21.01.2019 4. Zmluva o poskytovaní služieb SKP19/01/076 Komenský s.r.o., Košice
16.01.2019 3. Zmluva o poskytovaní reklamných a propagačných služieb(14.1.2019)

AKREMIAN s.r.o.

Nitra

10.1.2019 2. Zmluva o vykonaní prác v zimnom období (3.jan.2018) RPD Prašník
10.1.2019 1. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 004/2017

Prvá Európska konzultačná.s.r.o.

Brezová pod Bradlom

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019 Zodpovedá: Správca Webu

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31
1
1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuálne počasie

dnes, sobota 23. 9. 2023
mierny dážď 18 °C 15 °C
nedeľa 24. 9. mierny dážď 15/12 °C
pondelok 25. 9. oblačno 24/13 °C
utorok 26. 9. jasná obloha 27/16 °C

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník