Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Zmluvy 2021

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
03.12.2021 191.

ZMLUVA č E2460 08U02 o poskytnutípodpory z Enviromentálneho fondu dotácie (725.56 kB)

Enviromentálny fond

Bratislava

11.11.2021 190.

Kúpna zmluvaparc. 8563/4, 4388/4 (1.99 MB)

Obec Prašník

-

Šedo Milan

Mgr. Margaréta Šedová
11.11.2021 189.

Kúpna zmluvaparc. č.8569/4 (1.04 MB)

Šedo Milan

Mgr. Margaréta Šedová

-

Obec Prašník

09.11.2021 188.

Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO

Upravený celkový rozpočet stavby (2.63 MB) 

"Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník"

GIT, s.r.o.

Vrbové

08.11.2021 187. Vypovedanie licenčnej zmluvy o poskytovaní služieb č. 68087000 (118.91 kB)

WEBY GROUP s.r.o.

Zvolen

28.10.2021 186. Zmluva o zriadení vecného bremena (551.22 kB)

Štefan Kuruc

Monika Kurucová

Bratislava

20.10.2021 185. Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/06/2021 o poskytovaní činností technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby (488.88 kB)

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Trnava

19.10.2021 184.

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO"Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník" (366.85 kB)

GIT, s.r.o.

Vrbové

15.10.2021 183. Zamestnávteľská zmluva o DDS (1.14 MB)

NN Tatry -Sympatia, d.d.s, a.s.

15.10.2021 183. Mandátna zmluva na výkon stavebného a texnického dozoru (682.37 kB)

DOMUS - Urban a syn stavebná

spol. s r.o.

11.10.2021 182.

ZMLUVA O DIELOna realizáciu zákazky"Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník" (9.2 MB)

GIT, s.r.o.

Vrbové

03.09.2021 181. Nájomná zmluva  č.5/6

Talába Igor
Veronika Talábová

27.08.2021 180. Nájomná zmluva č.1/10 Roman Fajnor
26.08.2021 179. Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8112/2019

Magna Energia a.s.

Piešťany
26.08.2021 178. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20213743_Z

Magna Energia a.s.

Piešťany

20.08.2021 177. Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U958/2012

Made spol. s r.o.

Banská Bystrica

16.08.2021 176. Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
02.07.2021 175. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.04.2021

L & E s.r.o.

Dolný Lopašov
15.06.2021 174. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb BOZP, PO Ing. Ladislav Billik - ABP, Hlohovec
15.06.2021 173.

Zmluva č. CO-20210615023001

CO, civilná ochrana

MG DOKUMENT, s.r.o., Trenčín
15.06.2021 172. Zmluva č. ZD1220210615023002 - pracovná zdravotná služba

MG PZS, s.r.o.

Trenčín

08.06.2021 171. Nájomná zmluva č.I/7/2021 Ing. Silvia Slottová
07.06.2021 170. Zmluva o spolupráci

Plantex s.r.o.

Veselé pri Piešťanoch

19.05.2021 169. Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného úradu samosprávy vo Vrbovom

Mesto Vrbové

12.05.2021 168.

Zmluva č. 321 0103

o poskytnutí dotácie z rpostriedkov DPO SR

DPO SR

Bratislava 3

11.05.2021 167. Zmluva o prenájme POS terminálov a o poskytovaní služieb podpory a údržby

AXASOFT a.s.

Bratislava

11.05.2021 166.

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

č.3726/2021

NASES

Bratislava

05.05.2021 165. Nájomná zmluva č.I/6/2021 Nosko Ján
29.04.2021 164.

Zmluva o dielo

Výmena okiena dverí na budove kultúrneho domu v obci Prašník

L & E s.r.o.

Dolný Lopašov

29.04.2021 163.

Poistná zmluva

Poistenie poskytovateľa zdravotnej starosltivosti

Union poisťovňa ,a.s.

Bratislava

26.04.2021 162. Nájomná zmluva č. I/5/2021 Mocková Božena
26.04.2021 161. Nájomná zmluva č. 7/10 Eduard Blanárik
31.03.2021 160. Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20213538_Z

Obec Prašník

A.En. Slovensko s.r.o., Martin
31.03.2021 159. Kúpna zmluva č. Z20213538_Z

Obec Prašník

A.En. Slovensko s.r.o., Martin

31.03.2021 158. Nájomná zmluva č. 6/8

Oldrich Pichler

Ružena Pichlerová

31.03.2021 157. Nájomná zmluva č.4/8

Ľubomír Juráš

Monika Jurášová

29.03.2021 156. Zmluva o zabezpečení projektového managmentu

Fénix s.r.o.

Leopoldov

29.03.2021 155. Darovacia zmluva č.p. KRHZ-TT-VO-2021/5-036 Ministerstvo vnútra SR
22.03.2021 154. Kúpna zmluva č. Z20213743_7

Obec Prašník

-

Magna Energia a.s.

22.03.2021 153. Nájomná zmluva č. 9/5

Juráš Jozef

Kovárová Vladislava

16.03.2021 152. Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Štatisticý Úrad SR

Bratislava

15.02.2021 151. Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania

CEVEO s.r.o.

Lipovník

11.02.2021 150. Zmluva o spracovaní osobných údajov Galileo Corporation s.r.o. , Čierna Voda
11.02.2021 149. Zmluva o prevádzke webového sídla Galileo Corporation s.r.o. , Čierna Voda
11.02.2021 148. Zmluva o vytvorení webového sídla Galileo Corporation s.r.o. , Čierna Voda
04.02.2021 147.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

obce na rok 2021

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové
03.02.2021 146. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
03.02.2021 145. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 Obecný športový klub Prašník
03.02.2021 144. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
01.02.202. 143. CEZ: UV SR 115/2021
ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
Úrad vlády SR
25.01.2021 142. Dohoda o ukončení zmluvy o zbere vedľajších živočíšnych produktov

Ladisco s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom

22.01.2021 141.

Poistná zmluva

Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poistenie zodpovednosti za škodu
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

OSOBITNÉ DOJEDNANIA POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ODZ-PZS/0520 KU VPPZ/1018

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU ODZ-VZ/1018

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VPPZ/1018

 

Union poisťovňa
19.01.2021 140. Zber a zneškodnenie odpadov podliehajúcich osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

AKS group s.r.o.

Žilina

14.01.2021 139.

Kúpna zmluva

( "C" parc.č.8373/1)

Miroslava Uhríková

Viera Uhríková

11.01.2021 138.

Zmluva o dielo

Projekt pre schému L7

 

 

 

 

Energetická úspora budovy obecného úradu s kultúrnym domom obce Prašník.

Regionálne technologické centrum

Trnava

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník