Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Obchodná verejná súťaž - prenájom ornej pôdy

Obec Prašník v zmysle uznesení OcZ č. 38/IV/2023 a 39/IV/2023 zo dňa 4.4.2023 v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znenía podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž

na prenájom nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce zapísaných na LV
1800 a to:
-pozemok CKN p.č. 8516/1 o výmere 6.202,00 m 2 , druh pozemku orná
pôda
-pozemok CKN p.č. 8516/6 o výmere 1.570,00 m 2 , druh pozemku orná
pôda
-pozemok CKN p.č. 8516/7 o výmere 1.300,00 m 2 , druh pozemku orná
pôda
a vyzýva na podanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže vrátane vzoru návrhu nájomnej zmluvy
sú zverejnené na úradnej tabuli webovej stránky obce.

Dátum vloženia: 5. 4. 2023 11:46
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 5. 2023 21:55
Autor: admin

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, sobota 10. 6. 2023
mierny dážď 23 °C 14 °C
nedeľa 11. 6. slabý dážď 22/14 °C
pondelok 12. 6. slabý dážď 20/11 °C
utorok 13. 6. slabý dážď 14/7 °C

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník