Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 3. 2024

Zmluva č. 324 0116

9/2024

3 000,00 EUR

Obec Prašník

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

14. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2024

5 600,00 EUR

Obecný športový klub Prašník

Obec Prašník

14. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2024

1 800,00 EUR

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

Obec Prašník

14. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2024

1 000,00 EUR

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové

Obec Prašník

13. 3. 2024

Kúpna zmluva

5/2024

3 780,00 EUR

Obec Prašník

L&E s.r.o.

7. 3. 2024

Zmluva o dodávke elektriny 4219/2024

4/2024

0,00 EUR

Obec Prašník

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

15. 2. 2024

Zmluva č. KB/ZO/2023MKB23514-2

3/2024

42,00 EUR

Obec Prašník

Osobnyudaj.sk-KB III, s.r.o

1. 2. 2024

Darovacia zmluva

2/2024

0,00 EUR

Obec Prašník

Leonard Dobrucký

4. 1. 2024

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci č. Z-O/2024/TZK/359

0,00 EUR

Obec Prašník

Elekos

18. 12. 2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

53/2023

Neuvedené

THERMKLIMA s.r.o.

Obec Prašník

1. 12. 2023

Dodatok č. 12 k Zmluve č. 1020122006

52/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Kopaničiarska odpadová spoločnosť

16. 11. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

51/2023

12,50 EUR

Obec Prašník

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

10. 11. 2023

Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VUB Biznis účet

50/2023

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 170/1, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prašník

31. 10. 2023

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorínov

48/2023

1 529,10 EUR

Obec Prašník

Topset

25. 10. 2023

Kúpna zmluva

47/2023

140 000,00 EUR

THERMKLIMA s.r.o.

Obec Prašník

30. 9. 2023

Nájomná zmluva č. 11/2023

49/2023

335,52 EUR

Blahová Zuzana, Blaha Jaroslav

Obec Prašník

27. 9. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena

46/2023

20,00 EUR

Obec Prašník

Marek Škodáček a manželka Monika

8. 9. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena

45/2023/A

20,00 EUR

Obec Prašník

Marek Škodáček a manželka Monika

7. 9. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

45/2023

20,00 EUR

Obec Prašník

Marek Škodáček a manželka Monika

7. 9. 2023

Nájomná zmluva

12/2023/44

335,52 EUR

Miroslav Veselý, Alena Veselá

Obec Prašník

5. 9. 2023

Zmluva o umeleckom výkone

43/2023

350,00 EUR

Tibor Sloboda

Obec Prašník

4. 8. 2023

Mandátna zmluva

42/2023

400,00 EUR

Ing. arch. Karol ĎURENEC s. r. o., Blagoevova 9, 85104 Bratislava

Obec Prašník

4. 8. 2023

Zmluva o dielo č. UP-01/2023

41/2023

27 300,00 EUR

CITYPLAN, s.r.o., Budatínska 10, 85106 Bratislava

Obec Prašník

1. 8. 2023

Nájomná zmluva 40/2023/10

40/2023

335,52 EUR

Franko Miroslav, Emília Franková

Obec Prašník

27. 7. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

39/2023

20,00 EUR

Obec Prašník

Marek Škodáček, Monika Škodáčková

13. 7. 2023

Príkazná zmluva

38/2023

300,00 EUR

Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 81109 Bratislava

Obec Prašník

3. 7. 2023

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

37/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Prima banka Slovensko

3. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní elektronického bankovníctva

36/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Prima banka Slovensko

3. 7. 2023

Zmluva o grantovom účte

35/2023

0,00 EUR

Obec Prašník

Prima banka Slovensko

3. 7. 2023

Zmluva o grantovom účte

34/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Prima banka Slovensko

3. 7. 2023

Zmluva o bežnom účte

33/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Prima banka Slovensko

3. 7. 2023

Zmluva o bežnom účte

32/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Prima banka Slovensko

3. 7. 2023

Zmluva o bežnom účte

31/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Prima banka Slovensko

3. 7. 2023

Zmluva o bežnom účte

30/2023

0,00 EUR

Obec Prašník

Prima banka Slovensko

3. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní elektronického bankovníctva

29/2023

0,00 EUR

Obec Prašník

Prima banka Slovensko

14. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

28/2023

900,00 EUR

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové

Obec Prašník

14. 6. 2023

Dodatok č. 10 k zmluve o zriadení SUS Trebatice

27/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Spoločný úrad samosprávy Trebatice

17. 5. 2023

Zmluva o nájme nehnuteľností

26/2023

50,00 EUR

Martin Bagár SHR

Obec Prašník

17. 5. 2023

Nájomná zmluva

25/2023

600,00 EUR

Denisa Pavlovičová Kaderníctvo DENA

Obec Prašník

16. 5. 2023

Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 5/6

24/2023

335,52 EUR

Obec Prašník

Talába Igor, Talábová Veronika

16. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Náj. zmluve č. 2/7

23/2023

242,45 EUR

Obec Prašník

Slavomír Nosko

16. 5. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

22/2023

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107 Bratislava-Staré Mesto

Obec Prašník

9. 5. 2023

Dodatok č. 2

15/2023

335,52 EUR

Boorová Andrea Juilána

Obec Prašník

9. 5. 2023

Dodatok č.1

12/2023

184,92 EUR

Roman Fajnor, Mgr.

Obec Prašník

4. 5. 2023

Zmluva o spolupráci , Kúpna zmluva

11/2023

Neuvedené

Obec Prašník

PLANTEX, s.r.o

4. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 19/2023

10/2023

2 900,00 EUR

Obec Prašník

Slovenská republika - Okresný úrad Trnava

2. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Náj. zmluve č. 9/5

21/2023

335,52 EUR

Obec Prašník

Kovárová Vladislava, Juráš Jozef

2. 5. 2023

Dodatok č. 2 k Náj. zmluve č. 11/6

20/2023

335,52 EUR

Obec Prašník

Blahová Zuzana, Blaha Jaroslav

2. 5. 2023

Dodatok č. 2 k Náj. zmluve č. 8/9

19/2023

335,52 EUR

Obec Prašník

Marek Škodáček, Monika Škodáčková

2. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Náj. zmluve č. 12/10

18/2023

335,52 EUR

Obec Prašník

Miroslav Veselý, Alena Veselá

2. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Náj. zmluve č. 8/2023/7

17/2023

184,92 EUR

Obec Prašník

Ján Lajda

2. 5. 2023

Dodatok č. 1 k zml. 4/2023/10

16/2023

335,52 EUR

Obec Prašník

Juráš Ľubomír, Monika Jurášová

28. 4. 2023

Dodatok č. 1 k zml. 13/2023/6

14/2023

335,52 EUR

Oldrich Pichler, Ružena Pichlerová

Obec Prašník

11. 4. 2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení SUS vo Vrbovom

9/2023

Neuvedené

Mesto Vrbové, Ulica Gen. M. R. Štefánika 15/4, 92203 Vrbové

Obec Prašník

11. 4. 2023

Nájomná zmluva

8/2023

182,00 EUR

Ján Lajda

Obec Prašník

3. 4. 2023

Nájomná zmluva

13/2023

320,00 EUR

Oldrich Pichler, Ružena Pichlerová

Obec Prašník

8. 3. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá

7/2023

70,00 EUR

Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany

Obec Prašník

8. 3. 2023

Zmluva o dielo

6/2023

1 800,00 EUR

RESL, s. r. o., Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava

Obec Prašník

1. 3. 2023

Poistná zmluva

5/2023

30,00 EUR

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava

Obec Prašník

7. 2. 2023

Kúpna zmluva

4/2023

180,00 EUR

Obec Prašník

Soňa Příleská

30. 1. 2023

Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja cenných papierov

3/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 170/1, 82109 Bratislava-Ružinov

30. 1. 2023

Zmluva o vedení majetkového účtu

2/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 170/1, 82109 Bratislava-Ružinov

18. 1. 2023

Zmluvné podmienky - Dodatok č. 1

1/2023

Neuvedené

Obec Prašník

Slovenská záručná rozvojová banka, a.s.

13. 12. 2022

Zmluva o umeleckom výkone

49/2022

350,00 EUR

Sloboda Tibor

Obec Prašník

6. 12. 2022

Dodatok č.11 k Zmluve č. 1020122006

48/2022

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť

Obec Prašník

26. 10. 2022

Zmluva o vedení účtovníctva

47/2022

Neuvedené

Ing. Alica Miklášová, Prašník 27, 92211 Prašník

Obec Prašník

24. 10. 2022

Dohoda č. 22/06/010/66

46/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Obec Prašník

20. 10. 2022

Nájomná zmluva č. 2/7

45/2022

Neuvedené

Obec Prašník

Slavomír Nosko

6. 10. 2022

Zmluva č. 38-N/RDGaOP/0121/2022NADREG

44/2022

1 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 91701 Trnava 1

Obec Prašník

28. 9. 2022

Zmluva o riešení stretu záujmov medzi banskou organizáciou a vlastníkom pozemkov v dobývacom priestore Prašník I. pri výkone banskej činnosti likvidácie lomu

1

2 500,00 EUR ročný prenájom obecného pozemku

LOMtrans, s.r.o.

Obec Prašník

22. 9. 2022

Dohoda o ukončení nájmu bytu

42/2022

Neuvedené

Obec Prašník

Ľubica Jánošíková

19. 9. 2022

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

41/2022

Neuvedené

Obec Košariská

Obec Prašník

7. 9. 2022

Nájomná zmluva č. 12/10

40/2022

Neuvedené

Obec Prašník

Miroslav Veselý, Alena Veselá

30. 8. 2022

Dohoda o ukončení nájmu bytu

39/2022

Neuvedené

Obec Prašník

Berková Miriam

26. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

38/2022

500,00 EUR

Mesto Vrbové, Ulica Gen. M. R. Štefánika 15/4, 92203 Vrbové

Obec Prašník

23. 8. 2022

Kúpna zmluva

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Prašník

Mgr. Matej Panák

12. 8. 2022

Nájomná zmluva č. 3/7

36/2022

Neuvedené

Obec Prašník

Boorová Andrea Juilána

3. 8. 2022

Výpoveď nájomnej zmluvy č. 12/9

35/2022

Neuvedené

Berková Miriam

Obec Prašník

12. 7. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 11.07.2022

34/2022

180,00 EUR

Obec Prašník

Marcel Lajda, Jaroslav Lajda

7. 7. 2022

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných komunálnych zložiek komunálnych odpadov

33/2022

Neuvedené

Fidelity Trade s.r.o., Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava

Obec Prašník

24. 6. 2022

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO

32/2022

107 072,28 EUR

GIT, s.r.o.

Obec Prašník

24. 6. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 24.6.2022

31/2022

539,00 EUR

Obec Prašník

Mgr. Matej Panák

23. 6. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 23.06.2022

30/2022

56,00 EUR

Obec Prašník

Milan Lajda

23. 6. 2022

Nájomná zmluva zo dňa 23.06.2022

29/2022

10,00 EUR

Obec Prašník

Milan Lajda

16. 5. 2022

Nájomná zmluva č. I/7/2022

28/2022

58,77 EUR

Ing. Silvia Slottová

Obec Prašník

13. 5. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

27/2022

100,00 EUR

Gajar Branislav, Ing Janka Čechovičová

Obec Prašník

13. 5. 2022

Nájomná zmluva č. I/6/2022

26/2022

115,77 EUR

Nosko Ján

Obec Prašník

11. 5. 2022

Zmluva o dielo

25/2022

1 800,00 EUR

Regionálne technologické centrum, Paulínska 16, 91700 Trnava

Obec Prašník

3. 5. 2022

Zmluva č. 322 0142 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

24/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Prašník

29. 4. 2022

Návrh poistnej zmluvy - protipovodňový vozík

22/2022

443,92 EUR

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava

Obec Prašník

25. 4. 2022

Nájomná zmluva ihrisko I/5/2022

21/2022

249,22 EUR

Mocková Božena

Obec Prašník

20. 4. 2022

Nájomná zmluva č. 12/9

20/2022

Neuvedené

Obec Prašník

Berková Miriam

12. 4. 2022

Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 10.6.2016 o poskytovaní audítorských služieb

23/2022

830,00 EUR

RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 90501 Senica

Obec Prašník

4. 4. 2022

Nájomná zmluva č.8/9

19/2022

Neuvedené

Marek Škodáček, Monika Škodáčková

Obec Prašník

1. 4. 2022

Dohoda o ukončení nájmu

18/2022

Neuvedené

Anton Herák

Obec Prašník

31. 3. 2022

Nájomná zmluva č. 4/9

17/2022

podľa zmluvy

Juráš Ľubomír, Monika Jurášová

Obec Prašník

29. 3. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

16/2022

podľa zmluvy

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107 Bratislava-Staré Mesto

Obec Prašník

28. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

15/2022

podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Prašník

28. 3. 2022

Dodatok č.1 k zmluve o servise a údržbe EZS č. 21/11

14/2022

podľa zmluvy

Miroslav Hulvan _HM ALARMS

Obec Prašník

21. 3. 2022

Nájomná zmluva č. 6/9 (byt č. 6)

13/2022

podľa zmluvy

Oldrich Pichler, Ružena Pichlerová

Obec Prašník

21. 3. 2022

Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Prašník-Vrbové

12/2022

129,55 EUR

Poľovnícke združenie "Dúbrava Prašník- Vrbové

Obec Prašník

10. 3. 2022

Dodatok č. 1 k ZoD č. 01/2020/PDO

11/2022

podľa zmluvy

Obecný podnik služieb CHtelnica

Obec Prašník

7. 3. 2022

Nájomná zmluva č. 12/8

10/2022

podľa zmluvy

Anton Herák

Obec Prašník

21. 2. 2022

Návrh poistnej zmluvy - poistenie protipovodňový vozík

9/2022

237,98 EUR

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava

Obec Prašník

20. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2022

900,00 EUR

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové

Obec Prašník

18. 1. 2022

Dohoda o ukončení bájmu bytu č. 12

7/2022

podľa zmluvy

Boor Martin

Obec Prašník

18. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022

6/2022

1 300,00 EUR

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

Obec Prašník

18. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022

5/2022

500,00 EUR

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Obec Prašník

18. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022

4/2022

5 100,00 EUR

Obecný športový klub Prašník

Obec Prašník

17. 1. 2022

Zmluva č. 2747

3/2022

podľa zmluvy

Roľnícke podielnické družstvo Prašník

Obec Prašník

13. 1. 2022

Príloha číslo 1 k zmluve ZSE0921201511

2/2022

podľa zmluvy

ENVI-PAK, a.s.

Obec Prašník

7. 1. 2022

Dodatok č. 10 k zmluve č. 1020122006

1/2022

podľa zmluvy

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o., 390, 91613 Kostolné

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 11/6

205.

podľa zmluvy

Blahová Zuzana, Blaha Jaroslav

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 12/7

204.

podľa zmluvy

Boor Martin

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 10/5

203.

podľa zmluvy

Franko Miroslav, Emília Franková

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/5

202.

podľa zmluvy

Kovárová Vladislava, Juráš Jozef

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 8/8

201.

podľa zmluvy

Marek Škodáček, Monika Škodáčková

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.7/10

200.

podľa zmluvy

Blanárik Eduard

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.6/8

199.

podľa zmluvy

Oldrich Pichler, Ružena Pichlerová

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.5/6

198.

podľa zmluvy

Talába Igor, Talábová Veronika

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.4/8

197.

podľa zmluvy

Juráš Ľubomír, Monika Jurášová

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3/7

196.

podľa zmluvy

Boorová Andrea Juilána

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.2/6

195.

podľa zmluvy

Ľubica Jánošíková

Obec Prašník

23. 12. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 1/10

194.

podľa zmluvy

Fajnor Roman Mgr.

Obec Prašník

20. 12. 2021

Nájomná zmluva č. 11/6

193.

podľa zmluvy

Blahová Zuzana, Blaha Jaroslav

Obec Prašník

20. 12. 2021

Nájomná zmluva č. 2/6 (byt č.2)

192.

podľa zmluvy

Ľubica Jánošíková

Obec Prašník

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník