Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

ZO JDS

Jednota dôchodcov na Slovensku

jdsJednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Základná organizácia JDS v Prašníku

ZO JDS v Prašníku bola založená dňa 12. mája 2011 na podnet okresnej organizácie JDS.

Výbor ZO JDS (aktuálne zloženie na roky 2022-2026):
Ľubica Obuchová, predsedníčka
Viera Nosková, podpredsedníčka
Zita Nosková, tajomníčka
Ľudmila Sáková, pokladníčka
Alžbeta Školudová, členka výboru

Revízna komisia:
Judita Sedláková, predsedníčka
Vlasta KázikováVlasta Lajdová, členky

Počet členov ZO JDS Prašník k 30.03.2022:  63 členov  
(počet k 31.12.2021 bol 68 členov)

Ročný členský príspevok: 4,00€

Činnosť ZO JDS Prašník

 • 30.03.2022 sa v malej zasadačke OcÚ uskutočnila hodnotiaca členská schôdza za účasti približne 50 členov.

Vzhľadom na pandemickú situáciu je činnosť ZO JDS výrazne obmedzená.
V minulosti boli organizované tieto akcie a podujatia:

 • každoročne v mesiaci október Úcta k starším - posedenie pre seniorov z Prašníka v kultúrnom dome, spojené s občerstvením a kultúrnym programom, blahoželania a kytice kvetov pre jubilantov s okrúhlim výročím
 • začiatkom marca - oslavy MDŽ spojené s výročnou schôdzou ZO JDS
 • 25.01.2018 zájazd členov do Vysokých Tatier na Hrebienok - ľadové sochy
 • kažoročná účasť na Majálesi v Chtetlnici
 • účasť na recitačnom pásme v Trnave - dve členky ZO JDS Alžbeta Nosková a Božena Mocková
 • organizované vychádzky do prírody s turistickým združením Hora Prašník
 • spoluúčasť na prípravách osláv SNP so spevokolom Holeška pri kladení vencov pri pomníkoch a v amfiteátri SNP Prašník - Pustá Ves
 • dobrovoľná opatrovateľská starostlivosť o bezvládnych spoluobčanov - členky: Judita Sedláková, Ľudmila Saková, Anna Nosková a Anna Remiášová
 • organizovanie pravideľných zájazdov do termálneho kúpaliska v Podhájskej
 • v r. 2018 zájazd na kultúrne podujatie RND a SĽUKu Malý a veľký muž - o M.R.Štefánikovi v KD na Myjave

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník