Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Komunálny a separovaný odpad

Termíny vývozu komunálneho odpadu:

koV našej obci sa uskutočňuje vývoz komunálneho odpadu s frekvenciou raz za dva týždne počas celého roka. Vývoz komunálneho odpadu sa vykonáva každý párny týždeň v utorok (platí od 1. 1. 2023).

Smetné nádoby na komunálny odpad si môžete zakúpiť aj na obecnom úrade. K dispozícii sú plastové alebo kovové a občania si ich môžu zakúpiť za nákupné ceny - informáciu o aktuálnych cenách získate na OcÚ.

 

Termíny vývozu separovaného odpadu:

recyk

UPOZORNENIE:

zmena v separovaní odpadu od  1. apríla 2023


Na základe novelizácie zákona o odpadoch a na základe ďalších zmien právnych predpisov odpadového hospodárstva sa aj v našej obci zásadne mení spôsob separovania odpadu:

1.   vytriedené PLASTY, KOVYTETRAPAKY  každá domácnosť dáva spoločne do ŽLTÝCH VRIEC, ktoré sú odvážané priamo z domácností podľa harmonogramu vývozu.

2.   vytriedený PAPIER sa dáva do MODRÝCH VRIEC, ktoré sú taktiež odvážané priamo z domácností podľa príslušného harmonogramu.

3.   SKLO - nevratné obaly a ostatný sklenený odpad sa naďalej separuje do kontajnerov na sklo, avšak tieto 1200l kontajnery sú nanovo rozmiestnené tak, aby ich poloha zodpovedala právnym predpisom.

 

Separovaný odpad väčších rozmerov (napr. veľké obalové kartóny a pod.) je možné priniesť a bezplatne odovzdať do zberného dvora.

 

odpKUCHYNSKÝ ODPAD: od roku 2021 sú v našej obce rozmiestnené hnedé nádoby na kuchynský odpad. Vhadzujú sa sem všetky zvyšky jedál, potraviny po záruke, poškodené a pokazené ovocie, zelenina, odpad z čistenia potravín, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaje, staré zaváraniny, kosti. NEVHADZUJTE: akékoľvek obaly, odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety.

elektro1elektro2

ELEKTROODPAD: staré a vyradené elektrospotrebiče z domácnosti môžete priniesť do zberného dvora pri OcÚ Prašník

textilu

ODEVY a OBUV: špeciálny kontajner slúži na zber použitých čistých textílií, odevov a obuvi, taktiež posteľnú bielizeň, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky, športové potreby, knihy a hračky.

Vytriedenosť odpadu za rok 2023:

Vytriedenosť odpadu za rok 2020:

Vytriedenosť komunálneho odpadu - Prašník 2020:

 


 

Odvozy separovaného odpadu sú realizované v spolupráci so spol. MARIUS PEDERSEN, info na tel.: 033/ 7741 954

separovanýzber1

ĎAKUJEME, ŽE SEPARUJETE ODPAD!

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník