Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) a Vnútorné smernice (VS)

Vnútorné smernice (VS)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Prašník

Zásady_hospodárenia_s_majetkom_obce_Prašník.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 717,31 kB

VS č. 1/2024 o prenajímaní kultúrneho domu a malej zasadačky a príslušného inventáru

účinnosť od 01.02.2024
Smernica - prenájom KD a malá zasadačka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,25 kB

VZN 2023

VZN č. 1/2023 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO

účinnosť od 01.01.2024
NOVÉ VZN na rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,89 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Prašník

účinnosť od 01.05.2023
Dodatok č. 2 k VZN č. 1 2014 schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,28 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o tvorbe fondu údržby, prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Prašník

účinnosť od 01.05.2023
Dodatok č. 1 k VZN č. 2 2017 fond opráv schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,63 kB

VZN 2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KOsDSO

účinnosť od 01.01.2023
Dodatok č. 1 k VZN 1-2020 SMETI Schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB

VZN 2021

Dodatok k VZN č. 1/2014 Priloha č. 2

Výška mesačného nájmu a zálohových platieb za služby v 12 BJ od 1.1.2022
Príloha č. 2 k VZN č. 1-2014 o výške nájmu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB

VZN č. 1/2021 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Prašník

nadobud. účinnosti 01.08.2021
VZN 1_2021(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 746,88 kB

Rok 2020

VZN č. 1/2020 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyv obci Prašník

nadobud.účinnosti 01.01.2021
NOVE VZN č. 1-2020 o dzn schválené - scen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,71 MB

Rok 2019

VZN č. 1/2019 - posledná strana - podpis

posledná strana VZN 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,52 kB

VZN č. 1/2019 o určení výšky mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a náhradu spojenú so stravovaním v Materskej škole a školskom stravovacom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Prašník

nadobud.účinnosti 01.09.2019
NANAJNOVŠIE VZN 1-2019 o určení výšku finančných príspevkov na úhradu nákladov spojených so stravovaním(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 642,5 kB

VZN č. 2/2019 O poskytovaní doácií z rozpočtu obce Prašník

nadobud.účinnosti 26.10.2019
VZN č . 2_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o podmiekach prideľovania nájomných bytov na území obce Prašník

nadobud.účinnosti 01.05.2019
Dodatok č. 2 k vzn 1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,03 kB

Rok 2017

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

nadobud.účinnosti 01.01.2018
Všeobecné z. n.3-2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 612 kB

Všeobecné záväzné nariadenie obce Prašník č. 1/2017 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

nadobud.účinnosti 01.09.2017
VZN č. 1-2017 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,36 kB

DODATOK č. 1 k VZN č. 3-2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a šk.zariadení na území Obce Prašník

nadobud.účinnosti 01.04.2017
Dodatok VZN 3-204 MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,37 kB

Rok 2016

VZN č. 1/2016 nakaldanie s komunálnymi a stavebnými odpadmi na území obce Prašník

nadobud.účinnosti 01.07.2016
VZN 01 2016 VZN o nakladani s KO a DSO číslované(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 76,79 kB
Zobrazené 1-20 z 25

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník