Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Komisie

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach 25.11.2022 a 23.02.2023 navrhlo a schválilo nasledovné komisie:

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

 • predseda: Mgr. Richard Lipka
 • členovia:

Komisia pre rozvoj obce, výstavbu a životné prostredie

 • predseda:  (komisia zrušená - OcZ  21.02.2023)
 • členovia:  -

Komisia pre financie, majetok obce a podnikanie

 • predseda: Marek Škodáček
 • členovia:

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

 • predseda: Alena Pribišová
 • členovia:

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • predseda: Mgr. Roman Fajnor
 • členovia: Leonard Dobrucký, Mgr. Emília Školudová

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach 10.12.2018 a 21.2.2019 navrhlo a schválilo nasledovné komisie:

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

 • predseda: Mgr. Richard Lipka
 • členovia: Milan Mozolák, Ing. Alena Lipková, Tatiana Pitáková 

Komisia pre rozvoj obce, výstavbu a životné prostredie

 • predseda: Mgr. Milan Marek
 • členovia: Branislav Škodáček, Leonard Dobrucký

Komisia pre financie, majetok obce a podnikanie

 • predseda: Ing. Alica Miklášová
 • členovia: Mgr. Anna Valášková, Zita Selecká, Ing. Darina Mosná

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

 • predseda: Alena Pribišová
 • členovia: Zita Nosková, (Mario Lorenc - do 31.1.2020), Leonard Dobrucký, Milan Mozolák

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • predseda: Branislav Škodáček
 • členovia: Mgr. Richard Lipka, Mgr. Milan Marek

Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí dňa 5. 2. 2015 navrhlo a schválilo nasledovné komisie:

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

 • predseda: Tatiana Pitáková
 • členovia:  Viera Škodáčková, Mgr. Anna Valášková, Ing. Darina Mosná, Ing. Kristína Boorová

Komisia pre rozvoj obce, výstavbu a životné prostredie

 • predseda: Rastislav Bajcar
 • členovia:  Mgr. Ján Bosák, Branislav Škodáček

Komisia pre financie, majetok obce a podnikanie

 • predseda: Mgr. Anna Valášková
 • členovia: Ing. Alica Miklášová, Tatiana Pitáková, Mária Jankechová, Ing. Alena Lipková

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

 • predseda: Milan Mozolák
 • členovia:  Mgr. Ján Bosák, Ing. Kristína Boorová, Milan Konkuš, Ing. Darina Mosná

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • predseda: Roman Fajnor
 • členovia:  Milan Mozolák, Rastislav Bajcar

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník