Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Orgány obce

Postavenie obcí, orgány a činnosť obce ustanovuje zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Starosta

Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (viac v § 13 a nasl. zák. 369/1990 Z.z.) .  

Milan MOZOLÁK

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti (viac v § 18 a nasl. zák. 369/1990 Z.z.).


JUDr. Mária GAJŇÁKOVÁ (znovuzvolená od 17.03.2019)

 • tel.: 033 7780 534

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo (OcZ) je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa príslušných ustanovení (viac v § 11 a nasled. zák. 369/1990 Z.z.) .
Viac sa dozviete po stiahnutí dokumentu Štatút obce Prašník (4.55 MB)

Funkčné obdobie 2022 - 2026

Poslanci obecného zastupiteľstva uvedení do funkcie 25.11.2022 a 01.12.2022, rozdelenie obvodov obce pre činnosť jednotlivých poslancov:
 

Leonard DOBRUCKÝ, poslanec OcZ

 • obvod: Ľavá strana štátnej cesty II/499, stred obce, RPD, Pod Čerencom
 • kontakt e-mail: leonecko@gmail.com


Mgr. Roman FAJNOR, poslanec OcZ

 

Mgr. Richard LIPKA, poslanec OcZ, predseda komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

 • obvod: U Školudov, Sychrovy až pomiestne potraviny
 • kontakt e-mail: r.lipka@centrum.sk

 

Slavomír NOSKO, poslanec OcZ (doplňujúce voľby, vo funkcii od 04.04.2023)

 • obvod: Dúbrava, Volavec, Poľana, U Bajcarov, Stanovisko, U Marušicov, Borová hora
 • kontakt e-mail: obecprasnik@prasnik.sk

 

Alena PRIBIŠOVÁ, poslankyňa OcZ, predsedkyňa komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

 • obvod: Horné a Dolné Boory, U Ďurišov, U Rúbanských, Zbehy
 • kontakt e-mail: allieenkaa@gmail.com

 

Marek ŠKODÁČEK, zástupca starostu obce, poslanec OcZ, predseda komisie pre financie, majetok obce a podnikanie

 

Mgr. Emília Školudová, poslankyňa OcZ

 • obvod: Pravá strana štátnej cesty II/499, cesta na Myjavu vrátane rómskej osady
 • kontakt e-mail: obecprasnik@prasnik.sk

 

 

 

Funkčné obdobie 2018 - 2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022 (uvedenie do funkcie 10.12.2018) a rozdelenie obvodov obce pre činnosť jednotlivých poslancov:

Leonard DOBRUCKÝ, poslanec OcZ

 • obvod: Dúbrava, Volavec, Poľana, U Bajcarov, Stanovisko, U Marušicov, Borová hora
 • kontakt e-mail: leonecko@gmail.com

Mgr. Richard LIPKA, poslanec OcZ, predseda komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

 • obvod: Horná a Dolná Pustá Ves, U Fajnorov, U Lajdov
 • kontakt e-mail: r.lipka@centrum.sk

Mgr. Milan MAREK, poslanec OcZ, predseda komisie pre rozvoj obce, výstavbu a životné prostredie

 • obvod: Pravá strana štátnej cesty, cesta na Myjavu vrátane rómskej osady
 • kontakt e-mail: milanmarek@post.sk

Ing. Alica MIKLÁŠOVÁ, poslankyňa OcZ, predsedkyňa komisie pre financie, majetok obce a podnikanie

Milan MOZOLÁK, poslanec OcZ

Alena PRIBIŠOVÁ, poslankyňa OcZ, predsedkyňa komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

 • obvod: Horné a Dolné Boory, U Ďurišov, U Rúbanských, Zbehy
 • kontakt e-mail: allieenkaa@gmail.com

Branislav ŠKODÁČEK, zástupca starostu obce, poslanec OcZ, predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Funkčné obdobie 2014 - 2018

Poslanci obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2014 - 2018 a ich obvody:

Rastislav BAJCAR (do 22.02.2017)

Mgr. Milan MAREK (od 06.04.2017) – Dúbrava, Volavec, Poľana, U Bajcarov, Stanovisko, U Marušicov, Borová hora.

Mgr. Ján BOSÁK – pravá strana štátnej cesty, cesta na Myjavu vrátane rómskej osady.

Roman FAJNOR – Horná a Dolná Pustá Ves, U Fajnorov, U Lajdov.

Milan MOZOLÁK – U Školudov, Sychrovy až po Milana Nosku.

Tatiana PITÁKOVÁ – ľavá strana štátnej cesty, stred obce, RPD, Pod Čerencom.

Mgr. Anna VALÁŠKOVÁ – Horné a Dolné Boory, U Ďurišov, U Rúbanských, Zbehy.

Branislav ŠKODÁČEK – Obecný nájomný dom, MŠ, Ulička, Grnča.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
oblačno 26 °C 17 °C
štvrtok 25. 7. jasná obloha 26/13 °C
piatok 26. 7. oblačno 29/14 °C
sobota 27. 7. polojasno 33/16 °C

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník