Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Zmluvy 2016

dátum číslo predmet zmluvy dodávateľ
7.1.2016 1. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb uzatvorená v zmysle §269 Proteus s.r.o.
11.1.2016 2. Záložná zmluva č. 204/661/2004

Štátny fond rozvoja bývania

11.1.2016 3. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. 16/001 Prvá Európska konzultačná spol s.r.o.
11.1.2016 4. Zmluva o dielo na služby externého manažmentu č. 16/002 Prvá Európska konzultačná spol s.r.o.
27.1.2016 5. Zmluva o dodávke elektriny č. 5755/2016 Magna Energia a.s.
1.2.2016 6.

Kúpna zmluva

(felícia)

Obec Prašník
9.2.2016 7. Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberné miesta ZSE Energia,a.s.
10.2.2016 8. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania projektu Obec Prašník
10.2.2016 9. Kúpna zmluva Obec Prašník
18.2.2016 10. Dodatok č. 1 Zmluvy o dodávke eltkriny č. 5755/2016 Magna Energia, a.s.
24.2.2016 11. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva Energet, s.r.o.
8.3.2016 12. Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny ZSE Energia,a.s.
14.3.2016 13. Zmluva o dielo Peter Adámek
17.3.2016 14. Príkazná zmluva Obec Prašník
17.3.2016 15. Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Volkswagen Slovakia
18.3.2016 16. Šanca na zamestnanie Dodatok č. 1/2016/§54/ŠnZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Piešťany
18.3.2016 17. Dodatok č. 001/§52/2016 k Dohode č. 031/§52/2015 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Piešťany
18.3.2016 18. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb Proteus,s.r.o.
21.3.2016 19. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 1.2.2013 Ing. Ladislav Billik - ABP
21.3.2016 20. Zmluva č. 26223 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR DPO SR
31.3.2016 21. Nájomná zmluva č. 7/7 Obec Prašník
4.4.2016 22.

Zmluva o dielo 2016 O-M

Rekonštrukcia kotolne

V.I.Trade s.r.o.
6.4.2016 23. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-110/2016-026 Ministerstvo vnútra SR
14.4.2016 24. Kúpna zmluva Obec Prašník
14.4.2016 25. Kúpna zmluva Obec Prašník
14.4.2016 26. Kúpna zmluva Obec Prašník
21.4.2016 27. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.16/037 Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o.
29.4.2016 28. Nájomná zmluva č. 3/5 Obec Prašník
29.4.2016 29. Nájomná zmluva č. 8/7 Obec Prašník
4.5.2016 30. Nájomná zmluva č. 1/5 Obec Prašník
6.5.2016 31. Nájomná zmluva č. I/2/2016 Anna Koreňová
6.5.2016 32. Nájomná zmluva č. I/4/2016 Višňovská Anna
6.5.2016 33. Nájomná zmluva č. I/5/2016 Mocková Božena
6.5.2016 34. Nájomná zmluva č. I/1/2016 Mosná Emília
6.5.2016 35. Nájomná zmluva č. I/6/2016 Nosko Ján
6.5.2016 36. Nájomná zmluva č. I/3/2016 Podmela Miroslav
6.5.2016 37. Nájomná zmluva č. I/8/2016 Gazdík Ján
31.5.2016 38.

Zmluva ZSE0921201511

ENVI-PAK, a.s.

Bratislava

10.06.2016 39. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

RVC Senica, Ing. Terézia Urbanová,

Senica

13.06.2016 40. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania

ISA projekta, s.r.o.

Brezová pod Bradlom

24.03.2016 41. Zmluva ZSE0921201511

ENVI-Pak,a.s.

Bratislava

29.06.2016 52. Ddatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/4 Obec Prašník
29.06.2016 53. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6/4 Obec Prašník
01.07.2016 54. Zmluva č. 11561208U02 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie

Environmentálny fond

Bratislava

07.07.2016 55 Zmluva č. 11011247 o poksytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Marius Pedersen,a.s.

Piešťany

02.08.2016 56. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 3 Obec Prašník
12.08.2016 57. Zmluva o dielo - Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Prašník CESTZ NITRA, a.s.
15.08.2016 58. Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorená v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016 Mesto Vrbové
29.06.2016 59. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/4 Obec Prašník
28.07.2016 60. Nájomná zmluva č. I/7/2016 Ing.Silvia Slottová
31.08.2016 61. Nájomná zmluva č. 3/6 Obec Prašník
07.09.2016 62. Kúpna zmluva Obec Prašník
09.09.2016 63. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/7 Obec Prašník
14.09.2016 64. Dodatok č. 1 k Nájomne zmluve č. 9/3 Obec Prašník
21.09.2016 65. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/4 Obec Prašník
21.09.2016 66. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 11/3 Obec Prašník
29.09.2016 67. Zmluva o zbere odpadu zn.2016/Vr/Obec_Prašník

Bomat s.r.o.

Veľké Orvište

12.10.2016 68. Kúpna zmluva Obec Prašník
17.10.2016 69. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Bratislava

27.10.2016 70. Dohoda č. 16/06/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

Piešťany

4.11.2016 71. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10/3 Obec Prašník
09.11.2016 72. Zmluva č. 0609/SVS2016/43 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj
06.12.2016 73. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Úrad vlády SR,

Bratislava 1

12.12.2016 74. Dodatok k zmluve o poskytovaní verjených služieb - balík služieb

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

14.12.2016 75. Zmluva o dielo Kovospal Vrbové s.r.o.
29.12.2016 76. Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Union Poisťovňa
Dátum zvesenia: 31. 12. 2016 Zodpovedá: Správca Webu

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník