Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Ako vybaviť + tlačivá na stiahnutie

V podpoložke Evidencia pobytov nájdete podmienky prihlasovania a odhlasovania obyvateľov na trvalý a prechodný pobyt. Ďalšie podpoložky: Osvedčovanie listín a podpisov, Matrika - Vrbové, Prihlásenie psa.

Tlačivá na stiahnutie sú rozdelené do jednotlivých kategórii: Daňové priznania, Doklady k evidencii pobytu obyvateľov, Sociálne služby, Výrub drevín, Stavebné tlačivá, Samostatne hospodáriaci roľník, Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev, Vydanie rybárskeho lístka. Požadovanú kategóriu vyberte v ponuke Kategória (viď nižšie):

Daňové priznania - tlačivo

Daň z nehnuteľností, daň za psa,...

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
tlačivo na vypísanie priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB

Oznámenie o vydaní vzoru tlačiva

Oznamenie_vzor_tlaciva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,56 kB

Doklady k evidencii pobytu obyvateľov

Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt - tlačivo

Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt - tlačivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,24 kB

Súhlas na poskytnutie spracovania ochrany osobných údajov

vzor_suhlas_so_spracuvanim_osobnych_udajov(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

Navrh na zru__enie trvaleho pobytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,18 kB

Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť-o-posúdenie-odkázanosti-na-SS-002.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 560,94 kB

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,52 kB

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,47 kB

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

1. žiadosť o súhlas s výrubom -Dopl_ nové.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 48,68 kB

Stavebné tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (fyzické osoby)

TL - žiadosť o vydanie SP - FO(2).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72,5 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (právnické osoby)

TL - žiadosť o vydanie SP - PO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52,5 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

TL - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - stavby na podnikanie (právnické osoby)

TL - návrh na vydanie UR - FO+PO (2).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (fyzické stavby)

TL - návrh na vydanie UR - FO+PO(1) (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

TL - žiadosť - predlženie platnosti SP.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

TL - žiadosť - zmena stavby pred dokončením.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

TL - žiadosť - dodatočné stavebné povolenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58 kB

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

TL - žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania

TL - žiadosť - zmena účelu užívania.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

TL - žiadosť o povolenie terénnych úprav(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

TL - žiadosť o povolenie odstránenia stavby(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB

Ohlásenie jednoduchej stavby

TL - ohlásenie jednoduchej stavby(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB

Ohlásenie drobnej stavby

TL - ohlásenie drobnej stavby-prokurátor 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,85 kB

Ohlásenie stavebných úprav

TL - ohlásenie stavebných úprav(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB

Ohlásenie udržiavacích prác

TL - ohlásenie udržiavacích prác(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB

Ohlásenie reklamnej stavby

TL - ohlasenie drobnej reklamnej stavby(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49 kB

Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

TL - Prehlásenie - stavebný dozor(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB

Podnet na vykonávanie štátneho stavebného dozoru

TL - podnet na vykonanie ŠSD(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

Vzdanie sa odvolania

TL - vzdanie sa odvolania(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB

Správne poplatky

Správne poplatky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,24 kB

Správne poplatky pri kolaudácií

SPRÁVNE POPLATKY - kolaudácia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,81 kB

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Žiadosť vjazd SúS-3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,61 kB

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie–rozkopávkové povolenie

Rozkopávkové povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,06 kB

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

žiadosť pripojenia MK.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 51,9 kB

Samostatne hospodáriaci roľník

Zápis SHR do evidencie - ako začať?

Zápis SHR do evidencie - ako začať
Typ súboru: dokument, Velkosť: 110,81 kB

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR_nové.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,65 kB

Výber z číselníka SK NACE pre činnosť SHR

SHR_NACE_vyber_z_ciselnika.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 126,5 kB

Žiadosť o zrušenie zápisu SHR

ziadost_o_zrusenie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie_shr-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,17 kB

Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev

Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev

Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 606,5 kB

Vydanie rybárskeho lístka

Vydanie rybárskeho lístka

Vydanie rybárskeho lístka.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,57 kB

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

rybársky lístok žiadosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,11 kB

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

vzor_suhlas_so_spracuvanim_osobnych_udajov(2).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník